Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jakob Knudsen (1858-1917)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Højskolebladet, 1884-
Historisk Maanedsskrift, 1884-
Danskeren, 1889-
Illustreret Tidende, 1902-
 Bog (oversætter) Byron: Don Juan. Oversat paa Dansk af Holger Drachmann. Med Indledningsdigt af Oversætteren. ♦ Kjøbenhavn, Det Schubotheske Forlag, 1882-1902. [1.-2. Halvbind], 442 + 465 sider (1882-1902, digte)
del af: Ude og Hjemme
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
oversat af Holger Drachmann (1846-1908)
1854 1. udgave: Don Juan. Metrisk bearbejdet efter den engelsk Original af H. Schou. ♦ Reitzel, 1854. 1. hefte, 16 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr 208 (25-9-1881), side 509-10 (Oden til Grækenland, af 3. Sang) og Femte Aargang, Nr. 214 (6-11-1881), side 64-65 (Haidie og Juan, af 4. Sang).
 note til oversat titel Indledningsdigt (trykt i 2. Halvbind), tidligere trykt i: Af Dagens Krønike, februar, side 123-29.
 note til oversat titel 1. Hefte udkom 14-10-1880, 2. Hefte (2. Sang) udkom 12-3-1881, 3. Hefte (3-4. Sang) udkom 12-12-1881.
 note om oplag 2. Oplag, 1891, 1-6 Hefte (1 Halvbind) [ie: 1-4 Hefte], 437 sider.
 note til oversat titel 7-9 hefte udkom 1895-98. Hele værket 19-12-1902.
 note til oversat titel 2. Halvdel har på titelbladet: Med Indlednings- og Slutningsdigte af Oversætteren.
 note til oversat titel 2. Halvdel, upagineret slutside [side 467]: Epilog [signeret: Skagen, 28. November 1902, H.D.].
 note til oversat titel Oversættelsen af 10., 11. og 14 sang skyldes overvejende Jakob Knudsen.
 url Fuld visning af den danske oversættelse, første Halvbind, 2. oplag, 1891, på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse, 2. halvbind, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Dagbladet Nr. 273 (23-11-1882), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Cicero, Marcus Tullius: Den først' af de Catilinarisk' Taaler. Øwersat epaa Jysk af Jakob [Knudsen]. ♦ K. Jørgensen, 1887. xv + 29 sider (1887, tekster)
Detaljer
af Marcus Tullius Cicero (-106--43, sprog: latin)
1919 Senere udgave: Den først' af de Catilinarisk Taaler. Øwersat epaa Jysk af Jakob [Knudsen]. ♦ Gyldendal, 1919. 56 sider
1943 Senere udgave: Den først' af de Catilinarisk' Taaler. Øwersat epaa Jysk af Jakob [Knudsen]. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1943. 46 sider
 Bog Knudsen, Jakob: Møller og Bager Peder Mortensen. Fortælling. ♦ Kolding, Konrad Jørgensens Forlag, 1887. 48 sider (1887, novelle(r)) 👓
del af: Højskolebladet
Detaljer
1917 indgår i: Jyder [s236] Senere udgave: Møller og Bager Peder Mortensen. Side [236]-76
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Højskolebladet, 1887, side 219-30, 268-75 og 312-21.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Knudsen, Jakob: Cromwells Datter. Skuespil i fem Akter. ♦ Gyldendal, 1891. 182 sider (1891, dramatik)
Detaljer
forord af Holger Drachmann (1846-1908)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Trykt i periodicum Knudsen, Jakob: Satyr og Nymfe (1898-99, novelle(r))
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, 1898-99, side 410-12, 426-27 og 442-43.
 Bog Knudsen, Jakob: Et Gjensyn. Fortælling. ♦ Det nordiske Forlag, 1898. [4] 115 sider (1898, roman)
Detaljer
1917 i: Romaner og Fortællinger [1b] Senere udgave: Et Gjensyn. ♦ 1917. 66 sider
 Bog Knudsen, Jakob: Den gamle Præst. ♦ Det nordiske Forlag, 1899. 191 sider (1899, roman)
Detaljer
1901 Senere udgave: Den gamle Præst. 2. Oplag. ♦ Det nordiske Forlag, 1901. 195 sider. Pris: kr. 2,75
1910 Senere udgave: Den gamle Præst. Fortælling. [3. Oplag]. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. 188 sider. (Gyld.Bibl.Udg.)
1917 i: Romaner og Fortællinger [1a] Senere udgave: Den gamle Præst. ♦ 1917. 143 sider
1940 Senere udgave: Den gamle Præst. Med Oplysninger ved Oskar Schlichtkrull
1947 Senere udgave: Den gamle Præst
1948 Senere udgave: Den gamle Præst
1958 Senere udgave: Den gamle Præst. To udgaver. Udg. af Dansklærerforeningen ved Arne Olesen. 5. Udg.
1968 Senere udgave: Den gamle Præst 12. opl
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 22-10-1899, B, side 1-2 [Anmeldelse, signeret S.L.]. Lange, Sven Sven Lange
 Bog Knudsen, Jakob: Adelbrand og Malfred. En gammel Kjærlighedshistorie. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. [4] 154 [2] sider (1900, roman)
illustrationer af Elise Konstantin-Hansen (1858-1946)
 Bog Knudsen, Jakob: Den gamle Præst. 2. Oplag. ♦ Det nordiske Forlag, 1901. 195 sider. Pris: kr. 2,75 (1901, roman)
Detaljer
1899 1. udgave: Den gamle Præst. ♦ Det nordiske Forlag, 1899. 191 sider
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog (oversætter) Mickle, Julius: [indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s192]] Sømandens Kone synger. (Ved Jakob Knudsen). Side [192]-93 (1902, digte)
del af: Højskolebladet
Detaljer
af William Julius Mickle (1734-1788, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Note side 193: Digtet tillægges Skotten Julius Mickle. Oversættelsen med Musik findes i "Højskolebladet", 27. Decb. 1901.
 Bog Knudsen, Jakob: Afklaring. Roman. ♦ Gyldendal, 1902. 350 sider. Pris: kr. 5,50 (1902, roman)
Detaljer
1918 i: Romaner og Fortællinger [2] Senere udgave: Gjæring. Afklaring. ♦ Gyldendal, 1918. 194 + 216 sider
1941 Senere udgave: Gjæring. Afklaring. 2. samlede Udg.
1949 Senere udgave: Afklaring
 Bog Knudsen, Jakob: [indgår i antologien: Jydsk Stævne [s146]] Bjørnejagt i Jylland. En Krønike. Side [146]-58 (1902, novelle(r)) 👓
Detaljer
1917 indgår i: Jyder [s220] Senere udgave: Bjørnejagt i Jylland. En Krønike. Side [220]-35
 Bog Knudsen, Jakob: Gjæring. Roman. Det nordiske Forlag, 1902. 302 sider (1902, roman)
del af: Højskolebladet
Detaljer
1918 i: Romaner og Fortællinger [2] Senere udgave: Gjæring. Afklaring. ♦ Gyldendal, 1918. 194 + 216 sider
1941 Senere udgave: Gjæring. Afklaring. 2. samlede Udg.
kollaps Noter
 note om føljeton Uddrag trykt i Højskolebladet 1902, side 197-204, under titlen: Brudstykke af en om kort Tid udkommende ny Roman.
 anmeldelse Politiken 29-3-1902, side 1-2 [Anmeldelse af Sven Lange].
 Bog Knudsen, Jakob: [indgår i antologien: Morskabsbogen [s131]] Stavnsbaandets Løsning. Iagttagelser fra Udsigtsbænkene ved Mindesten for Chr. D. F., Greve af Reventlow, i Frederiksborg Slotshave. Side [131]-51 (1902, novelle(r)) 👓
Detaljer
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s261] Senere udgave: Stavnsbåndets Løsning. Iagttagelser fra Udsigtsbænken ved Mindesten for Chr. D. F., Greve af Reventlow, i Frederiksborg Slotshave. (Af "Morskabsbogen"). Side 261-75
1915 indgår i: Jyder [d] Senere udgave: Stavnsbaandets Løsning
1917 i: Romaner og Fortællinger [5bs047] Senere udgave: Stavnsbaandets Løsning. Iagttagelser fra Udsigtsbænkene ved Mindestenen for Chr. D. F., Greve af Reventlow, i Frederiksberg Slotshave. Side [47]-57
1952 indgår i antologien: Seks danske Bondenoveller [b] Senere udgave: Stavsbåndets løsning
 Bog Knudsen, Jakob: Sind. Fortælling. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 229 sider (1903, roman)
Detaljer
1917 i: Romaner og Fortællinger [1c] Senere udgave: Sind. ♦ 1917. 194 sider
1928 Senere udgave: Sind. Fortælling. (5. Udg.). ♦ Gyldendal, 1928. 232 sider. Pris: kr. 4,00
1964 Senere udgave: Sind. Optrykt efter originaludgaven, 1903. Udg. med efterskrift af Richardt Gandrup
1967 Senere udgave: Sind
kollaps Noter
 note til titel En del af oplaget trykt på tykt papir.
 note om oplag 2. Oplag, 1903.
 note om oplag 3. Oplag. Gyldendal, 1908. [4] 230 [2] sider.
 Bog Knudsen, Jakob: Jomfru Maria. Et Digt. ♦ Kristiania - København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 194 [1] sider, illustreret. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: H.H. Thieles Bogtrykkeri) (1904, digte) 👓
Detaljer
illustrationer af Kristian Møhl (1876-1962)
kollaps Noter
 note til titel Side [196]: Af samme forfatter [her anføres bl.a.: 1904: Jomfru Maria. Med Tegninger af Maleren Møhl].
 anmeldelse Politiken 27-12-1904, side 1 [Anmeldelse af Sven Lange].
 Bog Knudsen, Jakob: [indgår i antologien: "Forladt Mand" [o]] Julevers (1905, digte) 👓
 Bog Knudsen, Jakob: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s261]] Stavnsbåndets Løsning. Iagttagelser fra Udsigtsbænken ved Mindesten for Chr. D. F., Greve af Reventlow, i Frederiksborg Slotshave. (Af "Morskabsbogen"). Side 261-75 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1902 indgår i antologien: Morskabsbogen [s131] 1. udgave: Stavnsbaandets Løsning. Iagttagelser fra Udsigtsbænkene ved Mindesten for Chr. D. F., Greve af Reventlow, i Frederiksborg Slotshave. Side [131]-51
 Bog Knudsen, Jakob: For Livets Skyld. Fortælling. Illustreret af Vald. Andersen. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1905. 135 sider. (Nordisk Bibliotek, [28]) (1905, roman) 👓
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 28
Detaljer
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
kollaps Noter
 url Fuld visning af tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Politiken 9-12-1905, Kroniken [Anmeldelse af Poul Levin].
 Trykt i periodicum Knudsen, Jakob: Livskraft. En Rejsehistorie (1906, novelle(r))
del af: Dansk Tidsskrift
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Dansk Tidsskrift, 1906, side 119-27.
 Bog Knudsen, Jakob: Inger. Roman. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 330 [1] sider (1906, roman) 👓
Detaljer
1951 Senere udgave: Inger. Roman. (3. opl.). ♦ Gyldendal, 1951. 212 sider. Pris: kr. 9,75
kollaps Noter
 note til titel Side [331]: [Efterskrift, signeret: J.K.]. Rettelser.
 note til titel Uddrag af efterskrift: .. af særlige, personlige Grunde [ønsker jeg] her at udtale, at Modellerne til de to Personer Pastor Boye og Højskoleforstander Petersen aldrig, saa vidt mig bekjendt, har været bosiddende i Jylland. Dette vil forhaabentlig være tilstrækkeligt til at forhindre alle urigtige Slutninger ud fra det lokale i Romanen.
 note om oplag 2. Oplag, 1907.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Knudsen, Jakob: Fremskridt. Roman. ♦ Gyldendal, 1907. 319 [1] sider (1907, roman)
Detaljer
1917 i: Romaner og Fortællinger [3a] Senere udgave: Fremskridt. (3. Oplag). ♦ 1917. 214 sider
1953 Senere udgave: Fremskridt. (4. Opl. Omslaget tegnet af Ernst Hansen). ♦ Gyldendal, 1953. 218 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1907.
 anmeldelse Bornholms Tidende 28-9-1907, side 2 [Anmeldelse, signeret: H.H.] Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Knudsen, Jakob: Varulven. Nutidsskildring i Scener og Samtaler. ♦ Gyldendal, 1908. 289 sider. Pris: kr. 4,50 (1908, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 79 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 84, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Randers Dagblad og Folketidende 16-10-1908, side 4 [Anmeldelse, signeret: S.K.] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Knudsen, Jakob: De to unge Lærere paa Askov (1909, novelle(r))
del af: Højskolebladet
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Højskolebladet 1909, side 1739-46. Illustreret.
 Bog Knudsen, Jakob: Lærer Urup. Roman. ♦ Gyldendal, 1909. 319 sider (1909, roman)
Detaljer
1917 i: Romaner og Fortællinger [3b] Senere udgave: Lærer Urup. 4. Opl. ♦ 1917. 218 sider
1942 Senere udgave: Lærer Urup
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1910.
 anmeldelse Berlingske Tidende 30-9-1909, aften, side 2 [Anmeldelse, signeret: J.C.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 1-2 (April-Maj), side [22] [Anmeldelse af Otto Henriksen].
 Bog Knudsen, Jakob: Den gamle Præst. Fortælling. [3. Oplag]. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. 188 sider. (Gyld.Bibl.Udg.) (1910, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1899 1. udgave: Den gamle Præst. ♦ Det nordiske Forlag, 1899. 191 sider
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Efter Fortællingens andet Oplag (1901).
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse anført med udgivelsesåret 1911.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Knudsen, Jakob: To Slægter. Roman. ♦ Gyldendal, 1910. 315 sider (1910, roman)
Detaljer
1917 i: Romaner og Fortællinger [4a] Senere udgave: To Slægter. 4. Opl. ♦ 1917. 214 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1911.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 9 (December), side 137, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 167 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 176, Udkomne Bøger, der egner sig for Børne- og Folkebogsamlinger.
 Trykt i periodicum Knudsen, Jakob: Niels Peter (1911, novelle(r))
del af: Gads danske Magasin
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Gads danske Magasin, 1911-12, side 19-28.
 Bog Knudsen, Jakob: Rodfæstet. Roman. ♦ Gyldendal, 1911. 317 sider (1911, roman)
Detaljer
1917 i: Romaner og Fortællinger [4b] Senere udgave: Rodfæstet. 3. Opl. ♦ 1917. 196 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1911.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 8 (November), side 146 [Anmeldelse af Johannes Grønborg].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 8 (November), side 149, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlnger.
 Bog Knudsen, Jakob: Angst. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1912. 313 [11] sider (1912, roman)
Detaljer
1919 Senere udgave: Martin Luther. Fortælling. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1919. 397 sider
kollaps Noter
 note til titel Roman om Martin Luther (1483-1546). Heri enkelte vers og småeventyr frit oversat fra tysk.
 note om oplag 3. Oplag, 1913.
 Bog Knudsen, Jakob: En Ungdom. Roman. ♦ Gyldendal, 1913. 322 sider (1913, roman)
Detaljer
1917 i: Romaner og Fortællinger [5a] Senere udgave: En Ungdom. ♦ 1917. 194 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1915.
 anmeldelse Herning Folkeblad 30-9-1913, side 1 [Anmeldelse, signeret: A.J.P.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Sorø Amts-Tidende 16-12-1913, side 2 [Anmeldelse, signeret: J.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Knudsen, Jakob: Mod. Fortælling. Gyldendal, 1914. 315 sider (1914, roman)
Detaljer
1919 Senere udgave: Martin Luther. Fortælling. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1919. 397 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 11-10-1914, Kroniken [Anmeldelse af Sven Lange].
 Bog Knudsen, Jakob: Jyder. Sytten Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1915. 313 sider (1915, novelle(r))
Detaljer
1917 Samhørende, fortsættes af (2. del): Jyder. Elleve Fortællinger. Ny Samling. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, 1917. 276 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn)
1917 i: Romaner og Fortællinger [5b] Senere udgave: Jyder. ♦ 1917. 236 [1] sider
1924 Senere udgave: Jyder. Sytten Fortællinger. 4. Oplag [ie: 6. Oplag]. ♦ Gyldendal, 1924. 282 sider. Pris: kr. 7,50
1944 Senere udgave: Jyder. Fortællinger i Udvalg ved Ejnar Thomsen. ♦ Gyldendal, 1944. 231 [1] sider
kollaps Noter
 note om oplag 4. oplag, 1915.
kollaps Indhold

[a] Knudsen, Jakob: Gamle Andersen (1915, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
1917 i: Romaner og Fortællinger [5bs003] Senere udgave: Gamle Andersen. Side [3]-16
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 3, December 1907, side 90-99. Illustreret af Rs. Christiansen.

[b] Knudsen, Jakob: Partikulier (1915, novelle(r))
1917 i: Romaner og Fortællinger [5bs017] Senere udgave: Partikulier. Side [17]-37
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 note om føljeton Trykt i Tilskueren 1902, side 447-66. Med undertitlen: Novellette.

[c] Knudsen, Jakob: Sejglivethed (1915, novelle(r))
1917 i: Romaner og Fortællinger [5bs038] Senere udgave: Sejglivethed. Side [38]-46

[d] Knudsen, Jakob: Stavnsbaandets Løsning (1915, novelle(r))
1902 indgår i antologien: Morskabsbogen [s131] 1. udgave: Stavnsbaandets Løsning. Iagttagelser fra Udsigtsbænkene ved Mindesten for Chr. D. F., Greve af Reventlow, i Frederiksborg Slotshave. Side [131]-51

[e] Knudsen, Jakob: Bortliciteret (1915, novelle(r))
1917 i: Romaner og Fortællinger [5bs058] Senere udgave: Bortliciteret. Side [58]-73
1953 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s225] Senere udgave: Bortliciteret. Side 225-40
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, December 1909.

[f] Knudsen, Jakob: Grammofonen (1915, novelle(r))
1917 i: Romaner og Fortællinger [5bs074] Senere udgave: Grammofonen. Side [74]-91

[g] Knudsen, Jakob: Foredragsholderen (1915, novelle(r))
1917 i: Romaner og Fortællinger [5bs092] Senere udgave: Foredragsholderen. Side [92]-108
1958 indgår i antologien: Jydske Fortællere [s261] Senere udgave: Foredragsholderen. Side [261]-76

[h] Knudsen, Jakob: Frøken Therese Herning (1915, novelle(r))
1917 i: Romaner og Fortællinger [5bs109] Senere udgave: Frøken Therese Herning. Side [109]-19
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Gads danske Magasin, Aargang 1906-07, December 1906, side 218-24. Med undertitlen: Novellette.

[i] Knudsen, Jakob: Et moderne Fænomen (1915, novelle(r))
1917 i: Romaner og Fortællinger [5bs120] Senere udgave: Et moderne Fænomen. Side [120]-24

[j] Knudsen, Jakob: Elses Lysttur (1915, novelle(r))
1917 i: Romaner og Fortællinger [5bs125] Senere udgave: Elses Lysttur. Side [125]-37

[k] Knudsen, Jakob: Markeds Rejsen (1915, novelle(r))
1917 i: Romaner og Fortællinger [5bs138] Senere udgave: Markeds-Rejsen. Side [138]-50
1961 indgår i antologien: Danske bondefortællinger [o] Senere udgave: Markeds-rejsen

[l] Knudsen, Jakob: En Kjøbenhavner i Vestjylland (1915, novelle(r))
1917 i: Romaner og Fortællinger [5bs151] Senere udgave: En Kjøbenhavner i Vestjylland. Side [151]-59
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 note om føljeton Trykt i Tilskueren, 1906, side 462-70.

[m] Knudsen, Jakob: Mindedrag (1915, novelle(r))
1917 i: Romaner og Fortællinger [5bs160] Senere udgave: Mindedrag. Side [160]-72

[n] Knudsen, Jakob: Barndoms-Erindringer (1915, novelle(r))
1917 i: Romaner og Fortællinger [5bs173] Senere udgave: Barndoms-Erindringer. Side [173]-87

[o] Knudsen, Jakob: Sultan (1915, novelle(r))
1917 i: Romaner og Fortællinger [5bs188] Senere udgave: Sultan. En Historie om en Hund og dens Bekjendte. Side [188]-203

[p] Knudsen, Jakob: Solsorten (1915, novelle(r))
1917 i: Romaner og Fortællinger [5bs204] Senere udgave: Solsorten. Side [204]-11

[q] Knudsen, Jakob: Skjønheden og Dyret (1915, novelle(r))
1917 i: Romaner og Fortællinger [5bs212] Senere udgave: Skjønheden og Dyret. Side [212]-36
 Bog Knudsen, Jakob: Den Gang. Roman. ♦ Gyldendal, 1916. 317 sider (1916, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1916.
 anmeldelse Politiken 2-10-1916, side 6 [Anmeldelse, signeret S.L.].
 Bog Knudsen, Jakob: Romaner og Fortællinger. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, 1917. 1.-5. Bind. (Trykkeri: Fr. Bagges Kgl. Hofbogtrykkeri, København) (1917, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel De enkelte titler med separat paginering.
 note til titel Med portræt (foto) og autograf i facsimile.
kollaps Indhold

[1a] Knudsen, Jakob: Den gamle Præst. ♦ 1917. 143 sider (1917, roman)
1899 1. udgave: Den gamle Præst. ♦ Det nordiske Forlag, 1899. 191 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelsidens bagside: Femte Oplag.
 note til titel Også som separat udgave, [på omslaget 1918].

[1b] Knudsen, Jakob: Et Gjensyn. ♦ 1917. 66 sider (1917, roman)
1898 1. udgave: Et Gjensyn. Fortælling. ♦ Det nordiske Forlag, 1898. [4] 115 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelsidens bagside: Andet Oplag.

[1c] Knudsen, Jakob: Sind. ♦ 1917. 194 sider (1917, roman)
1903 1. udgave: Sind. Fortælling. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 229 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelsidens bagside: Fjerde Oplag.
 note til titel Også som separat udgave.

[2] Knudsen, Jakob: Gjæring. Afklaring. ♦ Gyldendal, 1918. 194 + 216 sider (1918, roman)
1902 1. udgave: Afklaring. Roman. ♦ Gyldendal, 1902. 350 sider. Pris: kr. 5,50
1902 1. udgave: Gjæring. Roman. Det nordiske Forlag, 1902. 302 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat, [1918].

[3a] Knudsen, Jakob: Fremskridt. (3. Oplag). ♦ 1917. 214 sider (1917, roman)
1907 1. udgave: Fremskridt. Roman. ♦ Gyldendal, 1907. 319 [1] sider

[3b] Knudsen, Jakob: Lærer Urup. 4. Opl. ♦ 1917. 218 sider (1917, roman)
1909 1. udgave: Lærer Urup. Roman. ♦ Gyldendal, 1909. 319 sider
kollaps Noter
 note til titel Også som separat udgave, 1918.

[4a] Knudsen, Jakob: To Slægter. 4. Opl. ♦ 1917. 214 sider (1917, roman)
1910 1. udgave: To Slægter. Roman. ♦ Gyldendal, 1910. 315 sider

[4b] Knudsen, Jakob: Rodfæstet. 3. Opl. ♦ 1917. 196 sider (1917, roman)
1911 1. udgave: Rodfæstet. Roman. ♦ Gyldendal, 1911. 317 sider

[5a] Knudsen, Jakob: En Ungdom. ♦ 1917. 194 sider (1917, roman)
1913 1. udgave: En Ungdom. Roman. ♦ Gyldendal, 1913. 322 sider
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af deltitelsiden: Fjerde Oplag.

[5b] Knudsen, Jakob: Jyder. ♦ 1917. 236 [1] sider (1917, novelle(r))
1915 1. udgave: Jyder. Sytten Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1915. 313 sider
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af deltitelsiden: Femte Oplag.
 note til titel Side [237]: Indhold [med anførelse af året for novellens førsteudgave].

[5bs003] Knudsen, Jakob: Gamle Andersen. Side [3]-16 (1917, novelle(r))
1915 indgår i: Jyder [a] 1. udgave: Gamle Andersen
kollaps Noter
 note til titel 1907.

[5bs017] Knudsen, Jakob: Partikulier. Side [17]-37 (1917, novelle(r))
1915 indgår i: Jyder [b] 1. udgave: Partikulier
kollaps Noter
 note til titel 1902.

[5bs038] Knudsen, Jakob: Sejglivethed. Side [38]-46 (1917, novelle(r))
1915 indgår i: Jyder [c] 1. udgave: Sejglivethed
kollaps Noter
 note til titel 1906.

[5bs047] Knudsen, Jakob: Stavnsbaandets Løsning. Iagttagelser fra Udsigtsbænkene ved Mindestenen for Chr. D. F., Greve af Reventlow, i Frederiksberg Slotshave. Side [47]-57 (1917, novelle(r))
1902 indgår i antologien: Morskabsbogen [s131] 1. udgave: Stavnsbaandets Løsning. Iagttagelser fra Udsigtsbænkene ved Mindesten for Chr. D. F., Greve af Reventlow, i Frederiksborg Slotshave. Side [131]-51
kollaps Noter
 note til titel 1902.

[5bs058] Knudsen, Jakob: Bortliciteret. Side [58]-73 (1917, novelle(r))
1915 indgår i: Jyder [e] 1. udgave: Bortliciteret
kollaps Noter
 note til titel 1909.

[5bs074] Knudsen, Jakob: Grammofonen. Side [74]-91 (1917, novelle(r))
1915 indgår i: Jyder [f] 1. udgave: Grammofonen
kollaps Noter
 note til titel 1910.

[5bs092] Knudsen, Jakob: Foredragsholderen. Side [92]-108 (1917, novelle(r))
1915 indgår i: Jyder [g] 1. udgave: Foredragsholderen
kollaps Noter
 note til titel 1913.

[5bs109] Knudsen, Jakob: Frøken Therese Herning. Side [109]-19 (1917, novelle(r))
1915 indgår i: Jyder [h] 1. udgave: Frøken Therese Herning
kollaps Noter
 note til titel 1906.

[5bs120] Knudsen, Jakob: Et moderne Fænomen. Side [120]-24 (1917, novelle(r))
1915 indgår i: Jyder [i] 1. udgave: Et moderne Fænomen
kollaps Noter
 note til titel 1911.

[5bs125] Knudsen, Jakob: Elses Lysttur. Side [125]-37 (1917, novelle(r))
1915 indgår i: Jyder [j] 1. udgave: Elses Lysttur
kollaps Noter
 note til titel 1907.

[5bs138] Knudsen, Jakob: Markeds-Rejsen. Side [138]-50 (1917, novelle(r))
1915 indgår i: Jyder [k] 1. udgave: Markeds Rejsen
kollaps Noter
 note til titel 1913.

[5bs151] Knudsen, Jakob: En Kjøbenhavner i Vestjylland. Side [151]-59 (1917, novelle(r))
1915 indgår i: Jyder [l] 1. udgave: En Kjøbenhavner i Vestjylland
kollaps Noter
 note til titel 1906.

[5bs160] Knudsen, Jakob: Mindedrag. Side [160]-72 (1917, novelle(r))
1915 indgår i: Jyder [m] 1. udgave: Mindedrag
kollaps Noter
 note til titel 1908.

[5bs173] Knudsen, Jakob: Barndoms-Erindringer. Side [173]-87 (1917, novelle(r))
1915 indgår i: Jyder [n] 1. udgave: Barndoms-Erindringer
kollaps Noter
 note til titel 1912.

[5bs188] Knudsen, Jakob: Sultan. En Historie om en Hund og dens Bekjendte. Side [188]-203 (1917, novelle(r))
1915 indgår i: Jyder [o] 1. udgave: Sultan
kollaps Noter
 note til titel 1909.

[5bs204] Knudsen, Jakob: Solsorten. Side [204]-11 (1917, novelle(r))
1915 indgår i: Jyder [p] 1. udgave: Solsorten
kollaps Noter
 note til titel 1906.

[5bs212] Knudsen, Jakob: Skjønheden og Dyret. Side [212]-36 (1917, novelle(r))
1915 indgår i: Jyder [q] 1. udgave: Skjønheden og Dyret
kollaps Noter
 note til titel 1895 (skrevet).
 Bog Knudsen, Jakob: Jyder. Elleve Fortællinger. Ny Samling. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, 1917. 276 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1917, novelle(r)) 👓
Detaljer
1915 Samhørende, 2. del af: Jyder. Sytten Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1915. 313 sider
1944 Senere udgave: Jyder. Fortællinger i Udvalg ved Ejnar Thomsen. ♦ Gyldendal, 1944. 231 [1] sider
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: Indhold.
 note om oplag Andet Oplag, 1917.
kollaps Indhold

[s007] Knudsen, Jakob: En Forlovelse. Side [7]-61 (1917, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende 1899-1900, side 627-28, 644-45, 659-60, 680, 685-86, 700, 714-15, 726-27 og 752-53. Illustreret.

[s062] Knudsen, Jakob: Forfra. Side [62]-85 (1917, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende 1909-10, side 55 og 70-71.

[s086] Knudsen, Jakob: En Smule "64". Side [86]-108 (1917, novelle(r))
[s109] Knudsen, Jakob: Et Julebesøg i Sønderjylland. Side [109]-24 (1917, novelle(r))
[s125] Knudsen, Jakob: Ud vil jeg, ud! -. Side [125]-36 (1917, novelle(r))
[s137] Knudsen, Jakob: Sognefogdens Mads. Side [137]-52 (1917, novelle(r))
[s153] Knudsen, Jakob: Jernbane-Bekjendtskaber. Side [153]-70 (1917, novelle(r))
[s171] Knudsen, Jakob: Hardt Styrbord! Side [171]-97 (1917, novelle(r))
[s198] Knudsen, Jakob: Skatten. Side [198]-219 (1917, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Note på side [198]: I denne Fortælling er benyttet Træk og Udtryk, hentede fra E.T. Kristensens Samlinger og fra H.J. Feilbergs "Dansk Bondeliv".

[s220] Knudsen, Jakob: Bjørnejagt i Jylland. En Krønike. Side [220]-35 (1917, novelle(r))
1902 indgår i antologien: Jydsk Stævne [s146] 1. udgave: Bjørnejagt i Jylland. En Krønike. Side [146]-58
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen er titlen anført som: Bjørnejagt.

[s236] Knudsen, Jakob: Møller og Bager Peder Mortensen. Side [236]-76 (1917, novelle(r))
1887 1. udgave: Møller og Bager Peder Mortensen. Fortælling. ♦ Kolding, Konrad Jørgensens Forlag, 1887. 48 sider
 Bog Knudsen, Jakob: En gammel Slægt. ♦ Gyldendal, 1918. 113 sider (1918, roman)
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af Erik Henningsen.
 note om oplag 4. Oplag, 1918.
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende 1903-04, side 449-50, 468-69, 487-89, 501-02, 519-20, 537-38, 552-54, 567, 582-83, 608-09, 615-16, 631-32, 647-48 og 671. Illustreret.
 Bog (oversætter) Ciceronis, M. Tullii: Den først' af de Catilinarisk Taaler. Øwersat epaa Jysk af Jakob [Knudsen]. ♦ Gyldendal, 1919. 56 sider (1919, tekster)
Detaljer
af Marcus Tullius Cicero (-106--43, sprog: latin)
1887 1. udgave: Den først' af de Catilinarisk' Taaler. Øwersat epaa Jysk af Jakob [Knudsen]. ♦ K. Jørgensen, 1887. xv + 29 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i 510 eksemplarer på håndgjort papir.
 Bog Knudsen, Jakob: Martin Luther. Fortælling. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1919. 397 sider (1919, roman)
Detaljer
1912 1. udgave: Angst. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1912. 313 [11] sider
1914 1. udgave: Mod. Fortælling. Gyldendal, 1914. 315 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. samlede udgave af "Angst" og "Mod".
 Bog Knudsen, Jakob: Jyder. Sytten Fortællinger. 4. Oplag [ie: 6. Oplag]. ♦ Gyldendal, 1924. 282 sider. Pris: kr. 7,50 (1924, novelle(r))
Detaljer
1915 1. udgave: Jyder. Sytten Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1915. 313 sider
 Bog Knudsen, Jakob: Sind. Fortælling. (5. Udg.). ♦ Gyldendal, 1928. 232 sider. Pris: kr. 4,00 (1928, roman)
serietitel: Gyldendals Klassiker-Serie
Detaljer
1903 1. udgave: Sind. Fortælling. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 229 sider
 Bog Knudsen, Jakob: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s174]] Morgensang (1929, digte) 👓
 Bog Knudsen, Jakob: Digte (1938, digte)
 Bog Knudsen, Jakob: Den gamle Præst. Med Oplysninger ved Oskar Schlichtkrull (1940, roman)
Detaljer
noter af Oskar Schlichtkrull (1886-1945)
1899 1. udgave: Den gamle Præst. ♦ Det nordiske Forlag, 1899. 191 sider
 Bog Knudsen, Jakob: Gjæring. Afklaring. 2. samlede Udg. (1941, roman)
Detaljer
1902 1. udgave: Afklaring. Roman. ♦ Gyldendal, 1902. 350 sider. Pris: kr. 5,50
1902 1. udgave: Gjæring. Roman. Det nordiske Forlag, 1902. 302 sider
 Bog Knudsen, Jakob: Lærer Urup (1942, roman)
Detaljer
1909 1. udgave: Lærer Urup. Roman. ♦ Gyldendal, 1909. 319 sider
 Bog (oversætter) Cicero, Marcus Tullius: Den først' af de Catilinarisk' Taaler. Øwersat epaa Jysk af Jakob [Knudsen]. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1943. 46 sider (1943, tekster)
Detaljer
af Marcus Tullius Cicero (-106--43, sprog: latin)
1887 1. udgave: Den først' af de Catilinarisk' Taaler. Øwersat epaa Jysk af Jakob [Knudsen]. ♦ K. Jørgensen, 1887. xv + 29 sider
 Bog Knudsen, Jakob: Sind. 6. Udg. (1943, roman)
 Bog Knudsen, Jakob: Jyder. Fortællinger i Udvalg ved Ejnar Thomsen. ♦ Gyldendal, 1944. 231 [1] sider (1944, roman)
Detaljer
1915 1. udgave: Jyder. Sytten Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1915. 313 sider
1917 1. udgave: Jyder. Elleve Fortællinger. Ny Samling. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, 1917. 276 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1947.
 Bog Knudsen, Jakob: Den gamle Præst (1947, roman)
Detaljer
1899 1. udgave: Den gamle Præst. ♦ Det nordiske Forlag, 1899. 191 sider
 Bog Knudsen, Jakob: Et gjensyn (1947, roman)
 Bog Knudsen, Jakob: Den gamle Præst (1948, roman)
Detaljer
1899 1. udgave: Den gamle Præst. ♦ Det nordiske Forlag, 1899. 191 sider
 Bog Knudsen, Jakob: Sind. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1948. 196 sider (1948, roman)
 Bog Knudsen, Jakob: Sind. Fortælling. Med en efterskrift og oplysninger ved Svend Norrild (1948, roman)
noter af Svend Norrild (1897-1972)
 Bog Knudsen, Jakob: Afklaring (1949, roman)
Detaljer
1902 1. udgave: Afklaring. Roman. ♦ Gyldendal, 1902. 350 sider. Pris: kr. 5,50
 Bog Knudsen, Jakob: Inger. Roman. (3. opl.). ♦ Gyldendal, 1951. 212 sider. Pris: kr. 9,75 (1951, roman)
Detaljer
1906 1. udgave: Inger. Roman. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 330 [1] sider
 Bog Knudsen, Jakob: [indgår i antologien: Seks danske Bondenoveller [b]] Stavsbåndets løsning (1952, novelle(r))
Detaljer
1902 indgår i antologien: Morskabsbogen [s131] 1. udgave: Stavnsbaandets Løsning. Iagttagelser fra Udsigtsbænkene ved Mindesten for Chr. D. F., Greve af Reventlow, i Frederiksborg Slotshave. Side [131]-51
 Bog Knudsen, Jakob: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s225]] Bortliciteret. Side 225-40 (1953, novelle(r)) 👓
Detaljer
1915 indgår i: Jyder [e] 1. udgave: Bortliciteret
 Bog Knudsen, Jakob: Fremskridt. (4. Opl. Omslaget tegnet af Ernst Hansen). ♦ Gyldendal, 1953. 218 sider (1953, roman)
Detaljer
omslag af Ernst Hansen (1892-1968)
1907 1. udgave: Fremskridt. Roman. ♦ Gyldendal, 1907. 319 [1] sider
 Bog Knudsen, Jakob: [indgår i antologien: En julegave [h]] Et julebesøg (1953, novelle(r))
 Bog Knudsen, Jakob: [indgår i antologien: Danske fortællere fra vor tid [s253]] En københavner i Vestjylland. Side 253-[61] (1954, novelle(r)) 👓
 Bog Knudsen, Jakob: Martin Luther. Fortælling. Samlet Udg. af "Angst" og "Mod". 3. samlede Udg. ♦ Gyldendal, 1955. 365 sider (1955, roman)
 Bog Knudsen, Jakob: [indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s163]] Jernbane-bekendtskaber. Side [163]-75 (1957, novelle(r)) 👓
 Bog Knudsen, Jakob: [indgår i antologien: Jydske Fortællere [s261]] Foredragsholderen. Side [261]-76 (1958, novelle(r)) 👓
Detaljer
1915 indgår i: Jyder [g] 1. udgave: Foredragsholderen
 Bog Knudsen, Jakob: Den gamle Præst. To udgaver. Udg. af Dansklærerforeningen ved Arne Olesen. 5. Udg. (1958, roman)
Detaljer
1899 1. udgave: Den gamle Præst. ♦ Det nordiske Forlag, 1899. 191 sider
 Bog Knudsen, Jakob: [indgår i antologien: Danske bondefortællinger [o]] Markeds-rejsen (1961, novelle(r))
Detaljer
1915 indgår i: Jyder [k] 1. udgave: Markeds Rejsen
 Bog Knudsen, Jakob: Sind. Optrykt efter originaludgaven, 1903. Udg. med efterskrift af Richardt Gandrup (1964, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 23
Detaljer
efterskrift af Richardt Gandrup (1885-1974)
1903 1. udgave: Sind. Fortælling. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 229 sider
 Bog Knudsen, Jakob: [indgår i antologien: Danske julefortællinger [s052]] Et Julebesøg (1966, novelle(r))
 Bog Knudsen, Jakob: Sind (1967, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 227
Detaljer
1903 1. udgave: Sind. Fortælling. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 229 sider
 Bog Knudsen, Jakob: Den gamle Præst 12. opl (1968, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 143
Detaljer
1899 1. udgave: Den gamle Præst. ♦ Det nordiske Forlag, 1899. 191 sider
 Bog Knudsen, Jacob: [indgår i antologien: Danske noveller fra Johannes V. Jensen til Martin Andersen Nexø [d]] Partikulier (1971, novelle(r))

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Knudsen, Jakob: Den gamle PræstSkuespil i 4 Akter af Jakob Knudsen og Sven Lange
af Sven Lange (1868-1930)
(premiere 09-10-1904 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 80)
Knudsen, Jakob: Kærlighed og Købmandsskablystspil i 1 akt af Jakob Knudsen (premiere 26-12-1905 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 5)
Knudsen, Jakob: SindSkuespil i 4 Akter af Jacob Knudsen og Sven Lange
af Sven Lange (1868-1930)
(premiere 22-01-1910 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden