Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johannes Helms (1828-1895)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Helms, Johs.: Nogle Vers. ♦ Reitzel, 1859 [1858?] (1859, digte)
 Bog (digte) antologi: Nye Digte af Danske Digtere. Udgivne af Christian Winther. ♦ P.G. Philipsen, 1863. vi + 288 sider (1863, digte)
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Carl Andersen (1828-1883)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Ilia Fibiger (1817-1867)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Rudolf Schmidt (1836-1899)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
kollaps Noter
 note til titel Digte af: Emil Aarestrup, Carl Andersen, H.C. Andersen, Ludv. Bødtcher, Erik Bøgh, Erica, Forf. til "Tre Dramer", H.F. Greensteen, C. Hauch, Johannes Helms, H.P. Holst, C. Hostrup, H.W. Kaalund, Nikolaj Krossing, Fr. Paludan Müller, C. Ploug, C. Richardt, M.R., Rudolf Schmidt, J.M. Thiele, Christian Winther, Pauline Worm.
 Bog Helms, Johs.: Et Par Digte og Viser (1866, digte)
 Bog Helms, Johannes: [indgår i antologien: Nye Digtninger [s212]] [Digte]. Side [212]-16 (1868, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Digtene: For Danmark. Chr. Richardts Afskedsqvad.
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1872 [ie: 1871]. xvi + 383 sider. Pris: 1 Rd. 72 sk. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle) (1871, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: [Forord, signeret: Udgiveren].
 note til titel Side [379]-83: Register [Alfabetisk efter digtenes første linie].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 288 (11-12-1871), side 2 [Anmeldelse, signeret: x.y.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Helms, Johs.: Et ungt Menneske (1878, dramatik)
 Bog (digte) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
illustrationer af V. Irminger (1850-1938)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes komponeret bind med vignet efter tegning af Lorenz Frølich.
 note til titel Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 324 (), side 132, uddrag af annonce: Dette Værk adskiller sig fra alle tidligere udkomne Anthologier derved, at Digtene ere udvalgte af de paagjældende Forfattere selv.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 131 [Anmeldelse].
 Bog Helms, J.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s027]] Katten. (Med Tegning af O. A. Hermansen). Side 27 (1884, digte)
illustrationer af Oluf August Hermansen (1849-1897)
 Bog Helms, J.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s009]] Vise Billeder. (Med Tegning af Axel Helsted). Side 9-10 (1884, digte)
illustrationer af Axel Helsted (1847-1907)
 Bog Helms, J.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s042]] I Arrest. Side [42] (1885, digte)
Detaljer
illustrationer af Hans P. Lindeburg (1854-1932)
kollaps Noter
 note til titel I Indholdsfortegnelsen: Med Farvebillede af J. Exner.
 Bog Helms, J.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s019]] Nu skal vi til 'et. (Med Tegning af H. P. Lindeburg). Side 19 (1885, digte)
illustrationer af Hans P. Lindeburg (1854-1932)
 Bog Helms, J.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s010]] Skibet er ladet med? (Til omstaaende Billede af Chr. Blache). Side 10 (1885, digte)
Detaljer
illustrationer af Christian Blache (1838-1920)
kollaps Noter
 note til titel Akvarel i farver side [11].
 Bog Helms, Joh.: Grib (1893, roman)
Detaljer
1972 indgår i: Nordsjællandske Skildringer [b] Senere udgave: Grib. Roman udg. 1893
 Bog Helms, Johannes: [indgår i antologien: Legenden om juleroserne [s009]] feltvagten (1954, novelle(r))
 Bog anonym [Wiwel, Niels Peter]: Nordsjællandske Skildringer. Sagn og Fortællinger udg. af H. P. Holst 1856. Johs. Helms: "Grib". Roman udg. 1893. Tegningerne er udført specielt til denne udg. af Palle Pio. Bibliofiludgave. ♦ Jørgen Andersen, 1972. 233 sider, illustreret (33 cm) (1972, novelle(r))
Detaljer
af Niels Peter Wiwel (1818-1874)
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
illustrationer af Palle Pio (1917-1998)
1856 1. udgave: Nordsjellandske Sagn og Fortællinger. Af Forfatteren til »Broder Rus«. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, H.J. Bing og Søns Forlag, 1856. [4] 246 sider
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Nordre Banevej 3A, 3400 Hillerød.
 note til titel Trykt i 1000 nummererede eksemplarer.
kollaps Indhold

[b] Helms, Johs.: Grib. Roman udg. 1893 (1972, roman)
1893 1. udgave: Grib

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Johannes Helms: Den sidste Ligbærer
Studenterkomedie af Johs. Helms
(premiere 27-02-1854 af Studenterforeningen (gruppe))
Johannes Helms: Kjærlighed og Statistik
Studenterkomedie i 4 Akter af Johannes Helms. Musiken af C.C. Møller. Spilledes ved de tre sidste Casino-Opførelser under Titlen: Kjærlighed og Statistik eller Den lille Tabel, Lystspil med Sange i 2 Akter
[På Dagmarteatret:] Ved Opførelsen paa Dagmarteatret benævnedes Stykket: Lystspil med Sange i 3 Akter (3die Akt i 2 Afdelinger)
musik af C.C. Møller, f 1823 (1823-1893)
(premiere 14-03-1871 på Casino)
Johannes Helms: Et ungt Menneske
Lystspil paa rimede Vers i 1 Akt af Johannes Helms
(premiere 14-09-1878 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden