Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

C.B. Hallager (1775-1821)

 Om personen Oplysninger om C.B. Hallager

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Albrecht, J. F. E.: Selvmorderes Biografier. Overs. af C. B. Hallager. ♦ 1799-1800. Bd. 1-2, 158 + 159 sider (1799-1800, roman) EMP1609 BD4:sp454
originaltitel: Neue Biographien d. Selbstmörder, 1788-1801
Detaljer
af Johann Friedrich Ernst Albrecht (1752-1814, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversætterens navn kun nævnt i bind 2.
 Bog (oversætter) Lafontaine, A.: Harpespillersken eller Kierligheden paa Riesenbierget. En Fortælling. Overs. af C. B. Hallager. ♦ 1800. 260 sider. (Smaae Romaner og Moralske Fortællinger af Lafontaine. Overs. af C. B. Hallager. Deel 2) (1800, roman) EMP2324 BD4:sp463
serietitel: Smaae Romaner og Moralske Fortællinger af Lafontaine, 2
Detaljer
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
1799 i: Moralske Fortællinger [2b] 1. udgave: Harpespillerinden eller Kjerlighed paa Riesenbjergene
 Bog (oversætter) Schilling, G. F.: Eulalia eller Den gode Kone. Overs. ved C. B. Hallager. ♦ 1803. 232 sider (1803, roman) EMP2718 BD4:sp470
originaltitel: ?
af Gustav Schilling (1766-1839, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Lafontaine, A.: Fedor og Marie eller Troskab til Døden. Overs. ved C.B. Hallager. ♦ 1803. 270 sider (1803, roman) EMP2335 BD4:sp464
originaltitel: Fedor und Marie, 1802
Detaljer
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
1803 Senere udgave: Fedor og Marie eller Troskab til Døden. Oversat af J.H. Mejer. ♦ Kiøbenhavn, Boghandler O. Hegelunds Forlag, 1803. 282 + [1] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
 Tekster Hallager, C. B.: Løier over alle Løier (1817, tekster)
 Bog (oversætter) anonym [Fischer, Christian August]: Studenter-Pudser eller Komiske Fortællinger. Ved C. B. Hallager. ♦ 1817. 118 sider (1817, novelle(r)) EMP1861 BD4:sp481
originaltitel: Studentenstreiche, 1808
Detaljer
af Christian August Fischer (1771-1829, sprog: tysk)
kollaps Indhold

[a] anonym [Fischer, Christian August]: Den lille Donquixotte eller Hexemesteren (1817, roman)
af Christian August Fischer (1771-1829, sprog: tysk)

[b] anonym [Fischer, Christian August]: Den straffede Pedel. En sand Tildragelse (1817, roman)
af Christian August Fischer (1771-1829, sprog: tysk)

[c] anonym [Fischer, Christian August]: Den fuldkommen helbredte Elsker (1817, roman)
af Christian August Fischer (1771-1829, sprog: tysk)

[d] anonym [Fischer, Christian August]: En Nats Eventyr (1817, roman)
af Christian August Fischer (1771-1829, sprog: tysk)
 Bog Hallager, C. B.: De to Søstre. En mærkelig Tildragelse til Advarsel for Mødre saavelsom for unge uskyldige Piger, der foretrække Døden for Skiendsel. Kbh., 1818 (1818, roman) BD4:sp444
 Tekster Hallager, C. B.: Barne-Mordersken (1818, tekster)
 Bog (oversætter) anonym: Komiske Fortællinger. Ved C.B. Hallager. ♦ 1818. Hefte 1, 20 s. (1818, novelle(r)) EMP1489 BD4:sp488
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Både medtaget i Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 481, Tydske Romaner og Fortællinger uden Forfatternavn og spalte 488, Engelske Romaner og Fortællinger uden Forfatternavn.
 note til titel Indeholder: Giøgen, eller Lady Milfords Kierligheds-Intriguer over hendes Mands Koldsindighed, der ved en lumsk Kammertiener bliver beluret, og som selv forraader sig ved sin gientagne Kukke.
 Tekster Hallager, C. B.: Spøgelset paa Jøde-Kirkens Ruiner (1818, tekster)
 Bog (oversætter) anonym: Maria eller Mønstret for alle fornuftige Koner, hvis eneste Hensigt er at giøre deres Mænd lykkelige. Overs. ved C. B. Hallager. Andet Oplag. ♦ 1820. 16 sider (1820, novelle(r)) EMP3081 BD4:sp481
af anonym tysk (sprog: tysk)
 Bog (oversætter) anonym: Tøffelen eller sørlige Beviis paa Mandfolke-Troløshed og Qvinde-Falskhed. Tvende Fortællinger efter det Tydske ved C. B. Hallager. ♦ [ca. 1820]. 16 sider (ca. 1820, novelle(r)) EMP3084 BD4:sp481
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Indhold

[a] anonym: Tøffelen eller Ødelæggende Følger af Cavalleer-Coquetterie og Troløshed (ca. 1820, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)

[b] anonym: Exempel paa Fruentimmerlist og Falskhed (ca. 1820, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
 Bog Hallager, C. B.: Pandore, den grusomste Barnemorderske, hvis Mage Historien neppe kan fremvise. En sand Tildragelse, til Skræk og Advarsel for Lasterne. Kbh., 1821 (1821, roman) BD4:sp444

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden