Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Svend Grundtvig (1824-1883)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Grundtvig, Sv. H.: Engelske og Skotske Folkeviser. Overs. m. Anm. ♦ Reitzel, 1842-46. 1-3 H. (1842-46, digte)
Detaljer
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
1942 Senere udgave: Engelske og Skotske Folkeviser
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Danmarks gamle Folkeviser (1853-1976, digte)
redigeret af Axel Olrik (1864-1917)
redigeret af H. Grüner-Nielsen (1881-1953)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Islenzk fornkvæði. Udgivne af det nordiske Literatur-Samfund ved Svend Grundtvig og Jón Sigurðsson. ♦ Kjøbenhavn, Nordiske Literatur-Samfund, 1854-1885. 2 bind ([2] 369 [3]) + ([2] + 331 + [5]) sider. (Nordiske Oldskrifter, 19, 24, 26, 33) (1854-58, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Jón Sigurðsson (1811-1879)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Tekst på islandsk og dansk.
 note til titel Udgivet som nr 19, 24, 26 og 33 i serien: Nordiske Oldskrifter / udgivne af det nordiske Literatur-Samfund.
 url Fuld visning af bogen (bind 1 og 2) på:  Link til ekstern webside Bækur.is
 Bog (bearbejdelse) anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Vers for Større og Mindre [s062]] Fugle, Prindsesse og Hest. Jydsk Folkeeventyr. (Dalsgaard). Side 62-71 (1858, novelle(r)) 👓
af Anonym
illustrationer af Christen Dalsgaard (1824-1907)
 Bog (bearbejdelse) anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Vers for Større og Mindre [s129]] Jesper Næsviis. Jydsk Folkeeventyr. (Peters). Side 129-32 (1858, novelle(r)) 👓
af Anonym
illustrationer af uidentificeret
 Bog (bearbejdelse) anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Vers for Større og Mindre [s100]] Den lille graa And. Sjællandsk Folkeeventyr. (V. Pedersen). Side 100-05 (1858, novelle(r)) 👓
af Anonym
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
 Bog (bearbejdelse) anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Vers for Større og Mindre [s001]] Slughalsen. Et jydsk Folkeeventyr (Billederne af Zillen). Side [1]-4 (1858, novelle(r)) 👓
af Anonym
illustrationer af Wilhelm Zillen (1824-1870)
 Bog (bearbejdelse) anonym: [indgår i antologien: En Billedbog [s062]] Den anden Verden. (Skjæmtesagn ved S. Grundtvig). Side 62 (1868, novelle(r)) 👓
 Bog (bearbejdelse) anonym: [indgår i antologien: En Billedbog [s015]] Den stumme Dronning. Folkeæventyr fra Sjælland, Fyn og Jylland. (Ved S. Grundtvig, P. V. C. Kyhn). Side 15-20 (1868, novelle(r)) 👓
illustrationer af Vilhelm Kyhn (1819-1903)
 Bog (bearbejdelse) anonym: [indgår i antologien: En Billedbog [s063]] Udvandringen. (Skjæmtesagn ved S. Grundtvig). Side 63-64 (1868, novelle(r)) 👓
 Afsnit i bog (redigeret) Grundtvig, N. F. S.: Digte. Udvalgt ved Svend Grundtvig. Forord af C. Hostrup. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn, 1869. xxi + 206 [2] sider (1869, digte)
Detaljer
af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
forord af C. Hostrup (1818-1892)
kollaps Noter
 note til titel Side iii-xviii: Om N. F. S. Grundtvig som Digter [signeret: C. Hostrup].
 note til titel Side xix-xxi: Udvalgets Kilder.
 note til titel 2. Oplag, 1869.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Afsnit i bog (udgiver) Grundtvig, N. F. S.: Kirkelig og folkelig Digtning. Besørget af Svend Grundtvig. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ Gad, 1870. 132 sider (1870, digte)
serietitel: Folkelæsning
af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
 Bog (bearbejdelse) anonym: Gildet i Skoven. Folkevise. Illustreret af Pietro Krohn. ♦ C.G. Iversens Boghandel, 1872 [ie: 1871]. 12 sider, illustreret (1872, børnebog)
Detaljer
af Anonym
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
musik af Anonym
1902 Senere udgave: Gildet i Skoven. Folkevise, illustreret af Pietro Krohn. Teksten meddelt af Svend Grundtvig efter en gammel nordsjællandsk Afskrift. 4. forbedrede Udgave. ♦ Lehmann & Stage, 1902. [8] blade, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,25
1924 Senere udgave: "I Skoven skulde være Gilde". Tegninger af Poul Jørgensen. ♦ A/S Carl Stenders Kunstforlag, [1924]. 16 sider, illustreret (kvartformat)
1927 Senere udgave: I Skoven skulde være Gilde. Folkevise illustreret af Niels Wivel. Med tilhørende Musik. ♦ Richard Edelmanns Kunstforlag, 1927. 16 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,50
1935 Senere udgave: I Skoven skulde være Gilde. Folkevise illustreret af Niels Wivel. Med tilhørende Musik. ♦ Richard Edelmanns Kunstforlag, 1935. 8 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1944 Senere udgave: I Skoven skulde være Gilde. Folkevise. Illustr. af Povl Christensen
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1873.
 note om oplag 3. Oplag, 1881.
 Bog Grundtvig, Svend: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s074]] Den kloge Dronning. (Jysk Folkeæventyr). (Svend Grundtvig. - F. Schwartz). Side [74]-81 (1876, novelle(r)) 👓
illustrationer af Frans Schwartz (1850-1917)
 Trykt i periodicum Grundtvig, Svend: Tre smaa røde Grise. Dansk Folkeeventyr ved Svend Grundtvig. Med 4 Tegninger af L. Frølich (1878, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 64 (22-12-1878), side 131-33.
 Bog Grundtvig, Svend: Danske Folkeæventyr. Fundne i Folkemunde og gjenfortalte af Svend Grundtvig. Ny Samling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1878. [1] 235 [1] sider (1878, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Side [236]: Rettelse.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Afsnit i bog (udgiver) Grundtvig, N. F. S.: Poetiske Skrifter (1880, digte)
af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
 Tekster Grundtvig, S.: Elveskud (1881, tekster)
 Bog Grundtvig, Svend: Danske Folkeæventyr. Ved Svend Grundtvig. Med 66 Billeder, tegnede af danske Kunstnere, og Forf.'s Portræt. Billederne udført i Træsnit i F. Hendriksen's xyl. Institut. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Aug. Bang og Lehmann & Stage, 1884. [2] 181 [2] sider, illustreret (1884, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
illustrationer af P. Tom-Petersen (1861-1926)
illustrationer af Frans Schwartz (1850-1917)
1903 Senere udgave: Danske Folkeæventyr. 2. Opl. ♦ Aug. Bang og Lehmann & Stage, 1903. 188 sider. Pris: kr. 2,00
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: [Forord om bogens historie, signeret: Nov. 1883, L. Gr.].
 note til titel Uddrag af forordet: Naar denne lille Bog, som er trykt efter et af Svend Grundtvig efterladt ufuldent Manuskript, nu saa længe efter hans Død træder frem under hans Navn, maa en kort Redegjørelse for dens Udgivelse vel anses for at være fornøden.
 note til titel Side [183-84]: Indholdsfortegnelse [med anførelse af illustrator til eventyret].
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Tegning til Omslaget af Hans Nic. Hansen.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Grundtvig, Svend: Peder Oxe (1894, roman)
 Afsnit i bog (redigeret) anonym: [indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s010]] Den til Krig veludmonderede Jyde. Side [10]-15 (1902, novelle(r))
Detaljer
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 15: Kgl. Bibl. Sv. Grundtvigs Saml. XVIII. - Fra Slutningen af det 18. Aarhundrede Trykt i Haderslev.
 Bog (bearbejdelse) anonym: Gildet i Skoven. Folkevise, illustreret af Pietro Krohn. Teksten meddelt af Svend Grundtvig efter en gammel nordsjællandsk Afskrift. 4. forbedrede Udgave. ♦ Lehmann & Stage, 1902. [8] blade, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,25 (1902, børnebog)
Detaljer
af Anonym
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
musik af Anonym
1872 1. udgave: Gildet i Skoven. Folkevise. Illustreret af Pietro Krohn. ♦ C.G. Iversens Boghandel, 1872 [ie: 1871]. 12 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Med noder.
 Afsnit i bog (redigeret) anonym: [indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s030]] Kræn o æ Res. (Svend Grundtvig). Side [30]-31 (1902, novelle(r))
Detaljer
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 31: Gamle danske Minder 1. Saml. 2. Udg. (1861) S. 22.
 Bog Grundtvig, Svend: Danske Folkeæventyr. 2. Opl. ♦ Aug. Bang og Lehmann & Stage, 1903. 188 sider. Pris: kr. 2,00 (1903, novelle(r))
Detaljer
1884 1. udgave: Danske Folkeæventyr. Ved Svend Grundtvig. Med 66 Billeder, tegnede af danske Kunstnere, og Forf.'s Portræt. Billederne udført i Træsnit i F. Hendriksen's xyl. Institut. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Aug. Bang og Lehmann & Stage, 1884. [2] 181 [2] sider, illustreret
 Note (baseret på værk) Falbe-Hansen, C. E.: Guldfuglen og andre danske Folkeeventyr. Bearbejdet efter Svend Grundtvigs Samlinger. ♦ Aarhus, "Ota" [ikke i boghandlen], 1926. 76 sider, 5 tavler (1926, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
 Note (baseret på værk) Falbe-Hansen, C. E.: Hvem bliver først vred? og andre danske Folkeeventyr. Bearbejdet efter Svend Grundtvigs Samlinger. ♦ Aarhus, "Ota" [ikke i boghandlen], 1926. 78 sider, 5 tavler (1926, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
 Note (baseret på værk) Falbe-Hansen, C. E.: Den modige Svend og andre danske Folkeeventyr. Bearbejdet efter Svend Grundtvigs Samlinger. ♦ Aarhus, "Ota" [ikke i boghandlen], 1926. 78 sider, 5 tavler (1926, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
 Note (baseret på værk) Falbe-Hansen, C. E.: Vulle Bondedreng og andre danske Folkeeventyr. Bearbejdet efter Svend Grundtvigs Samlinger. ♦ Aarhus, "Ota" [ikke i boghandlen], 1926. 79 sider, 5 tavler (1926, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Danmarks Fornviser. Paa Grundlag af "Danmarks gamle Folkeviser", udg. af Svend Grundtvig og Axel Olrik, ved Ernst von der Recke. (Trykt paa Carlsbergfondets Bekostning). ♦ Møller & Landschultz, 1927-29. [Bind] I-IV, 418 + 474 + 454 + 458 sider. Pris: kr. 20,00 (1927-29, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Axel Olrik (1864-1917)
udgiver: Ernst v.d. Recke (1848-1933)
kollaps Noter
 note til titel [Bind] I, med 1 tavle.
 Afsnit i bog (redigeret) Matras, Chr. (Udg.): Føroya Kvæði. Corpus carminum Færoensium. A Sv. Grundtvig et J. Bloch comparatum. Hrsg. von N. Djurhuus und Chr. Matras für Universitets-Jubilæets Danske Samfund. ♦ Ejnar Munksgaard, 1941-72. Bind 1-6 (1941-72, digte)
udgiver: Christian Matras (1900-1988)
redigeret af Jørgen Bloch (1839-1910)
redigeret af T.N. Djurhuus (1928-1971)
 Bog (udgiver) antologi: Engelske og Skotske Folkeviser (1942, digte)
Detaljer
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
1842-46 1. udgave: Engelske og Skotske Folkeviser. Overs. m. Anm. ♦ Reitzel, 1842-46. 1-3 H.
 Tekster Hansen, Ernst og Svend Grundtvig (Udg.): Niels Ebbesen. Tegninger af Ernst Hansen. Tekst ved Svend Grundtvig. ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1946. 46 sider, illustreret (halvformat). Pris: kr. 8,00 (1946, tekster)
illustrationer af Ernst Hansen (1892-1968)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden