Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Falke Bang (1912-1998)

 Om personen Oplysninger om Falke Bang

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Billede (illustrationer) antologi: Fuglene i dansk Digtning. Udvalg ved Tage la Cour. Tegninger af Falke Bang. ♦ Kjøbenhavn, Nyt nordisk Forlag Arnold Busk, 1944. 71 sider, illustreret (1944, samling) 👓
Detaljer
redigeret af Tage la Cour (1915-1993)
kollaps Noter
 note til titel Side 70-71: Noter.
kollaps Indhold

[s006] Blicher, St. St.: Ouverture (1944, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1838 [Uddrag] 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider

[s008] Rørdam, Valdemar: Musvit (1944, digte)
af Valdemar Rørdam (1872-1946)
1924 [Uddrag] 1. udgave: Fugleviser. ♦ Aschehoug, 1924. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 5,50

[s010] Ranch, Hieronymus Justesen: Af "Fuglevisen" (1944, digte)
1630 [Uddrag] 1. udgave: Fugle Vise, som viser huad for Fugle iblandt Folck i Verden findis, med deris Noder oc Vijsz. ♦ Kbh., 1630
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af noten side 70: Ranch's Fuglevise. Efter den ældste Udgave af Hieronymus Justesen Ranch's "Fuglevise", der er fra 1617. Enkelte Dele af Teksten mangler og er her erstattet med Teksten fra 3die Udgave, 1669. De citerede Vers er de første af Digtets 60 Vers.

[s013] Holstein, Ludv.: Sanglærken (1944, digte)
af Ludvig Holstein (1864-1943)
1929 [Uddrag] 1. udgave: Jehi. Digte. ♦ Gyldendal, 1929. 22 sider. Pris: kr. 4,50

[s017] Zeppelin, Ditleff von: Stæren. Side 17-20 (1944, novelle(r))
af Ditleff v. Zeppelin (1887-1916)
1916 [Uddrag] 1. udgave: Fugletræk

[s021] Blicher, St. St.: Sælsorten (1944, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1838 [Uddrag] 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider

[s024] Andersen, H. C.: Storkene. Side 24-31 (1944, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1839 indgår i: Eventyr [2s043] 1. udgave: Storkene. Side 43-53

[s032] Kaalund, H. V.: Maagen (1944, digte)
af H.V. Kaalund (1818-1885)
1845 [Uddrag] 1. udgave: Fabler for Børn. Af H. V. Kaalund og J. T. Lundbye. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1845 [ie: 1844].
kollaps Noter
 note til titel Her citeret efter 12. udgave, 1942.

[s034] Ingemann, B. S.: Børnenes Sang til Storken (1944, digte)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1842 [Uddrag] 1. udgave: Folkedands-Viser og Blandede Digte. ♦ Kbh., 1842. 166 sider

[s036] Aarestrup, Emil: Uglen (1944, digte)
af Emil Aarestrup (1800-1856)
1838 [Uddrag] 1. udgave: Digte. Af Emil Aarestrup. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1838. iv + 284 sider

[s038] Stuckenberg, Viggo: Natteskov (1944, digte)
af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
1898 [Uddrag] 1. udgave: Flyvende Sommer. ♦ Det nordiske Forlag, 1898. 50 sider

[s040] Hein, Piet: Svalerne (1944, digte)
af Piet Hein (1905-1996)
1942 [Uddrag] 1. udgave: Vers i Verdensrummet

[s043] Jensen, Johannes V.: Verdensborgeren (1944, digte)
af Johannes V. Jensen (1873-1950)
1931 [Uddrag] 1. udgave: Den jydske Blæst

[s048] Aakjær, Jeppe: Spurvene ved Helliggejst (1944, digte)
af Jeppe Aakjær (1866-1930)
1921 [Uddrag] 1. udgave: Hjærtegræs og Ærenpris. Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1921. 149 sider

[s053] Larsen, Thøger: Blishønsene (1944, digte)
af Thøger Larsen (1875-1928)
1923 [Uddrag] 1. udgave: Vejr og Vinger. Digte. M. Tegn. og Vign. af Forfatteren. ♦ Lemvig, "Atlantis"s Forlag, 1923. 82 sider

[s056] Seedorff, Hans Hartvig: Ode til en Papegøje (1944, digte)
1918 [Uddrag] 1. udgave: Fra Danmark til Dvina. Nye Digte. ♦ Pio, 1918. 134 sider

[s059] Holberg, Kai: Flamingoen (1944, digte)
af Kai Holberg (1877-1932)
1907 [Uddrag] 1. udgave: Zoologisk Have. Digte. ♦ Gyldendal, 1907. 71 sider, illustreret. Pris: kr. 2,75

[s062] Poulsen, Knud: Latterfuglen. Side 62-69 (1944, novelle(r))
af Knud Poulsen, f. 1881 (1881-1946)
1915 [Uddrag] 1. udgave: Breve fra det fjærne. ♦ Gyldendal, 1915. 157 sider
 Billede (illustrationer) Hansen, Martin A. og Erik Bertelsen: To Prosastykker. ♦ Calbergs Boghandel, 1947. 34 sider (1947, novelle(r))
Detaljer
af Martin A. Hansen (1909-1955)
af Erik Bertelsen (1898-1969)
kollaps Noter
 note til titel Vignetter af Falke Bang. Trykt i 800 nummererede eksemplarer, hvoraf de 400 er i handelen.
kollaps Indhold

[a] Hansen, Martin A.: Middagsstunden. Side 5-22 (1947, novelle(r))
af Martin A. Hansen (1909-1955)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig som kronik i "Aarhuus Stiftstidende" med titlen: Adam Homo og Fynboen. Her bearbejdet til novelle.

[b] Bertelsen, Erik: Stærenes Soveplads. Side 23-34 (1947, novelle(r))
af Erik Bertelsen (1898-1969)
1966 indgår i antologien: Fuglene [s016] Senere udgave: Stærens soveplads. Side [16]-[25]
 Billede (illustrationer) Bang, Sven Gustav: Digte. Med Ill. af Falke Bang. ♦ Kolding, 1954. 52 sider, illustreret (1954, digte)
Detaljer
af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1954.
 Billede (illustrationer) Hare, Kirsten: Vil du se min ugle? (1963, børnebog)
serietitel: Den Smalle Serie, 10
af Kirsten Hare (f. 1922)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden