Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Kristian Arentzen (1823-1899)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1878-
For Romantik og Historie, 1872-
 Dramatik anonym [Bøgh, Erik og Kristian Arentzen]: "Meer end nok" eller Ole Lukøie. Æsthetisk-polemisk Eventyr-Comedie i 3 Akter med Musik-Bilag. ♦ Chr. Steen & Søn, 1850. (1850, dramatik)
af Erik Bøgh (1822-1899)
 Dramatik Arentzen, Kristian A. E.: Gunlög Ormetunge. Dramatisk Digtning. ♦ Iversens Forlagsboghandel, 1852. 90 sider (1852, dramatik)
 Dramatik Arentzen, Kristian A. E.: Knud den Hellige. Dramatisk Digtning. ♦ Iversens Forlagsboghandel, 1853 (1853, dramatik)
 Bog Arentzen, Kristian A. E.: Digte. ♦ Jacob Lunds Forlag, 1854. 136 sider (1854, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 95 (25-4-1854), side 2 [Anmeldelse].
 Bog Arentzen, Kristian A. E.: Et Livsstadium. Nogle Digte. ♦ Chr. Steen & Søn, 1858. iv + 148 sider (1858, digte)
 Bog Arentzen, K.: [indgår i antologien: Fortællinger og Vers for Større og Mindre [s030]] Uglen. (Zillen, K. Arentzen). Side 30 (1858, digte) 👓
illustrationer af Wilhelm Zillen (1824-1870)
 Bog Arentzen, Kristian: [Aftenlæsning [2s143]] Barndomsalderen. Side 143-44 (1861, digte)
 Bog Arentzen, Kr.: Digtsamling (1862, digte)
 Bog Arentzen, Kr.: Ny Digtsagmling (1867, digte)
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1872 [ie: 1871]. xvi + 383 sider. Pris: 1 Rd. 72 sk. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle) (1871, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: [Forord, signeret: Udgiveren].
 note til titel Side [379]-83: Register [Alfabetisk efter digtenes første linie].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 288 (11-12-1871), side 2 [Anmeldelse, signeret: x.y.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Artikel (forord) Baggesen, Jens: Udvalgte Digte. Med Indledning og Anmærkninger af Kr. Arentzen. ♦ Høst, 1876. lii + 259 sider (1876, digte)
af Jens Baggesen (1764-1826)
 Bog (forord) Bødtcher, Ludvig: Digte, ældre og nyere. 4. Udgave med en biogr. Pennetegn. af K. Arentzen. ♦ Høst, 1878. (1878, digte)
Detaljer
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
1856 1. udgave: Digte, ældre og nyere. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler Andr. Fred. Høst, 1856. 153 [2] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Artikel (forord) Baggesen, Jens: Udvalgte komiske og satiriske Poesier. Med Indledning og Anmærkninger af Kr. Arentzen. ♦ Kiöbenhavn, Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, 1878. xiv + 320 sider (1878, digte) 👓
Detaljer
af Jens Baggesen (1764-1826)
kollaps Noter
 note til titel Side [i]-ii: Forord [Signeret: K.A.].
 note til titel Side [v]-xiv: Indledning.
 note til titel Side [255]-320: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
illustrationer af V. Irminger (1850-1938)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes komponeret bind med vignet efter tegning af Lorenz Frølich.
 note til titel Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 324 (), side 132, uddrag af annonce: Dette Værk adskiller sig fra alle tidligere udkomne Anthologier derved, at Digtene ere udvalgte af de paagjældende Forfattere selv.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 131 [Anmeldelse].
 Bog Arentzen, K.: Nogle Digte fra ældre og yngre Dage. ♦ Schubothe, 1888. (1888, digte)
 Bog (oversætter) Janson, Kristofer: Torgrim. Fortælling. Oversat fra Bygdemaalet af Adolfine Øwre. ♦ Kjøbenhavn, Lehmann & Stages Forlag, 1891. 160 sider (1891, roman) 👓
del af: Nordstjernen
Detaljer
af Kristofer Janson (1841-1917, sprog: norsk)
oversat af Adolfine Øvre (sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Side [1-2]: Forord [Signeret: Gausdal, i April 1872. Kristofer Janson].
 note til titel Side [2]: [fortsættelse af forordet, signeret: I Juni 1891. Overs.].
 note til titel Uddrag af oversætterens forord: Sangene, der paa sine Steder frembød lidt Vanskelighed ved at overføres paa Dansk, har Digteren Kristian Arentzen velvilligst hjulpet mig med.
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1888-89, fra Nr. 1 (7-10-1888), side 2, til Nr. 13 (30-12-1888), side 146-47.
 note til titel Note i Nordstjernen: Oprindelig udkommet paa Bygdemaal (1872), er en af Forfatterens skriskeste Fortællinger og foreligger nu for første Gang paa det fælles Bogmaal i Oversættelse af Adolfine Øvre.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden