Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Kristian Arentzen (1823-1899)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1878-
 Dramatik anonym [Bøgh, Erik og Kristian Arentzen]: "Meer end nok" eller Ole Lukøie. Æsthetisk-polemisk Eventyr-Comedie i 3 Akter med Musik-Bilag. ♦ Chr. Steen & Søn, 1850. (1850, dramatik)
af Erik Bøgh (1822-1899)
 Dramatik Arentzen, Kristian A. E.: Gunlög Ormetunge. Dramatisk Digtning. ♦ Iversens Forlagsboghandel, 1852. 90 sider (1852, dramatik)
 Dramatik Arentzen, Kristian A. E.: Knud den Hellige. Dramatisk Digtning. ♦ Iversens Forlagsboghandel, 1853 (1853, dramatik)
 Bog Arentzen, Kristian A. E.: Digte. ♦ Jacob Lunds Forlag, 1854. 136 sider (1854, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 95 (25-4-1854), side 2 [Anmeldelse].
 Bog Arentzen, Kristian A. E.: Et Livsstadium. Nogle Digte. ♦ Chr. Steen & Søn, 1858. iv + 148 sider (1858, digte)
 Bog Arentzen, K.: [indgår i antologien: Fortællinger og Vers for Større og Mindre [s030]] Uglen. (Zillen, K. Arentzen). Side 30 (1858, digte) 👓
illustrationer af Wilhelm Zillen (1824-1870)
 Bog Arentzen, Kristian: [Aftenlæsning [2s143]] Barndomsalderen. Side 143-44 (1861, digte)
 Bog Arentzen, Kr.: Digtsamling (1862, digte)
 Bog Arentzen, Kr.: Ny Digtsagmling (1867, digte)
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1872. xvi + 377 sider (1871, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: Forord [signeret Udgiveren].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Artikel (forord) Baggesen, Jens: Udvalgte Digte. Med Indledning og Anmærkninger af Kr. Arentzen. ♦ Høst, 1876. lii + 259 sider (1876, digte)
af Jens Baggesen (1764-1826)
 Bog (forord) Bødtcher, Ludvig: Digte, ældre og nyere. 4. Udgave med en biogr. Pennetegn. af K. Arentzen. ♦ Høst, 1878. (1878, digte)
Detaljer
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
1856 1. udgave: Digte, ældre og nyere. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler Andr. Fred. Høst, 1856. 153 [2] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Artikel (forord) Baggesen, Jens: Udvalgte komiske og satiriske Poesier. Med Indledning og Anmærkninger af Kr. Arentzen. ♦ Kiöbenhavn, Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, 1878. xiv + 320 sider (1878, digte) 👓
Detaljer
af Jens Baggesen (1764-1826)
kollaps Noter
 note til titel Side [i]-ii: Forord [Signeret: K.A.].
 note til titel Side [v]-xiv: Indledning.
 note til titel Side [255]-320: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
 Bog Arentzen, K.: Nogle Digte fra ældre og yngre Dage. ♦ Schubothe, 1888. (1888, digte)
 Bog (oversætter) Janson, Kristofer: Torgrim. Fortælling. Oversat fra Bygdemaalet af Adolfine Øwre. ♦ Kjøbenhavn, Lehmann & Stages Forlag, 1891. 160 sider (1891, roman) 👓
del af: Nordstjernen
Detaljer
af Kristofer Janson (1841-1917, sprog: norsk)
oversat af Adolfine Øvre (sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Side [1-2]: Forord [Signeret: Gausdal, i April 1872. Kristofer Janson].
 note til titel Side [2]: [fortsættelse af forordet, signeret: I Juni 1891. Overs.].
 note til titel Uddrag af oversætterens forord: Sangene, der paa sine Steder frembød lidt Vanskelighed ved at overføres paa Dansk, har Digteren Kristian Arentzen velvilligst hjulpet mig med.
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1888-89, fra Nr. 1 (7-10-1888), side 2, til Nr. 13 (30-12-1888), side 146-47.
 note til titel Note i Nordstjernen: Oprindelig udkommet paa Bygdemaal (1872), er en af Forfatterens skriskeste Fortællinger og foreligger nu for første Gang paa det fælles Bogmaal i Oversættelse af Adolfine Øvre.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden