Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Florence Marryat (1833-1899)

Sprog: engelsk
(henvisning) Church, Florence Marryat

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Marryat, Florence: Kjærlighedskonflikter. Roman. Ovesat fra Engelsk. ♦ [Berlingske Tidende], 1865-66. Deel 1-3, 257 + 255 + 302 sider (1865-66, roman) EMP 993 👓
originaltitel: Love's conflict, 1865
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 239 (28-9-1865) til Nr. 10 (11-1-1866). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 1) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 2) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 3) på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Marryat, F.: Gerald Estcourts Bekjendelser. ♦ 1870. Deel 1-2, 416 + 360 sider (1870, roman) EMP 994
originaltitel: The confessions of Gerald Estcourt, 1867
oversat af Anonym
 Bog Marryat, Florence: Petronella. Roman. ♦ L. Jordan, 1871. Deel 1-2, ? + ? sider (1871, roman) EMP 995
originaltitel: Petronel, 1870
oversat af Anonym
 Bog Marryat, F.: Søster Marie eller Veronica. Roman. ♦ 1872. Deel 1-2, 244 + 244 sider (1872, roman) EMP 996
originaltitel: Véronique, 1869
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3: [Tilegnelse til "Charles Dickens", signeret "Florence Marryat Church"].
 Bog Marryat, F.: Hendes Herre og Mester. ♦ 1874-75. Del 1-2, 204 + 184 sider (1874-75, roman) EMP 997
originaltitel: Her lord and master, 1871
oversat af Anonym
 Bog Marryat, F.: Gudernes Bytte. Fortælling. ♦ 1875. Del 1-2, 232 + 256 sider (1875, roman) EMP 998
originaltitel: The prey of the gods, 1871
oversat af Anonym
 Bog Marryat, Florence: Isola. ♦ [Berlingske Tidende], 1875. Deel 1-2, 277 + 276 sider (1875, roman) EMP 999
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende til 30-11-1875 i 63 afsnit.
 Bog Marryat, F.: To Cousiner. ♦ 1876. Deel 1-2, 268 + 269 sider (1876, roman) EMP1001
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog Marryat, F.: Slangegift. En Fortælling. ♦ 1876. 280 sider (1876, roman) EMP1000
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog Marryat, Florence: En lille Stedsøn. "Nationaltidendes" Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Ferslew, 1878. 243 sider (1878, roman) 👓
originaltitel: A little Stepson, 1878
del af: Nationaltidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nationaltidende fra 26-3-1878 til 6-5-1878.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Marryat, Fl.: Min Søster, Skuespillerinden. Novelle af Florence Marryat. (Mrs. Francis Lean). I to Dele. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet, 1881-82. [1.-2. Deel], 303 + 275 sider (1881-82, roman) EMP1002 👓
originaltitel: My sister the actress, 1881
del af: Aalborg Stiftstidende
del af: Vejle Amts Folkeblad
Detaljer
oversat af Anonym
oversætter i periodicum: Margaret (pseudonym)
1906 Senere udgave: Min Søster Skuespillerinden. Novelle af Florence Marryat (Mrs. Francis Lean) Forf. til "Love's conflict", "A broken blossom" osv. "Dannebrog"s Føljeton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos O.C. Olsen & Co., 1906. 1.-2. Del, ? + ? sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [3]: Tileget min Datter Violet Theodora, som Beviis paa min Kjærlighed og med Mindet om hendes Søster, Skuespillerinden Eva Ross Church, hvis rene, uegennyttige Kjærlighed som Datter, Hustru og Moder.
 note til oversat titel er det bedste Beviis paa, at en Qvinde, lig min Heltinde, kan - og bør kunne - leve et Liv tiltrods for al Verdens Fordomme.
 note til oversat titel Solgt af L. Jordan, muligvis med andet titelblad.
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Aalborg Stiftstidende fra 7-12-1881 (Anden Deel starter 15-2-1882). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton (ikke trykt som bogsider, oversættelsen fra Aalborg Stiftstidende) i Vejle Amts Folkeblad 1882.
 note om føljeton Føljeton (ikke trykt som bogsider, anden oversættelse) i København fra 17-6-1910 til 6-9-1910, Paa Dansk ved Margaret. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 1) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 2) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 3) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Marryat, Florence: Phyllida. Et Livsdrama. ♦ [Aalborg Stiftstidende], 1882. Deel 1-2, 248 + 244 sider (1882, roman) EMP1003
originaltitel: Phyllida. A life drama, 1882
del af: Aalborg Stiftstidende
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1886 Senere udgave: Phyllida. Et Livsdrama af Florence Marryat (Mrs. Francis Lean). Forfatterinden af "Min Søster, Skuespillerinden" osv. I to Dele. ♦ Herning, Trykt i Herning Bogtrykkeri ved P.J. Rasmussen, 1886. ? + ? sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 30-8-1883 til 11-12-1883.
 url Fuld visning af den engelske tekst: Hathi Trust. Link til ekstern webside hdl.handle.net
 Trykt i periodicum Marryat, Florence: Elsket af To (1884, roman)
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 18-3-1884 til 10-8-1884 i 79 afsnit.
 note til oversat titel Første linier: Der var Foraar i Luften, og Aprilsolen kastede sine milde Straaler ned over de spæde grønne Blade og halvtudsprungne Blomster i Anspach Klosterhave.
 Trykt i periodicum Marryat, Florence: Et Kvindehjertes Styrke (1885, roman)
originaltitel: The heart of Jane Warner, 1885
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 5-5-1885 til 30-8-1885 i 64 afsnit.
 url Fuld visning af den danske oversættelse i Aarhuus Stiftstidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Marryat, Florence: Phyllida. Et Livsdrama af Florence Marryat (Mrs. Francis Lean). Forfatterinden af "Min Søster, Skuespillerinden" osv. I to Dele. ♦ Herning, Trykt i Herning Bogtrykkeri ved P.J. Rasmussen, 1886. ? + ? sider (1886, roman) EMP1003
del af: Herning Folkeblad
Detaljer
oversat af Anonym
1882 1. udgave: Phyllida. Et Livsdrama. ♦ [Aalborg Stiftstidende], 1882. Deel 1-2, 248 + 244 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Herning Folkeblad 1886 (Anden Del starter 20-7-1886).
 Trykt i periodicum Marryat, Florence: Den præsumptive Arving (1886, roman)
originaltitel: The heir presumptive, 1885
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 5-12-1886 til 31-3-1887 i 63 afsnit.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst, bind 1, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den engelske tekst, bind 2, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den engelske tekst, bind 3, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog anonym [Marryat, Fl.]: Lola. Efter det Engelske. ♦ [Berlingske Tidende], 1888. Deel 1-2, 377 sider [fortsat paginering] (1888, roman) EMP1004
originaltitel: A doughter of the tropics, 1887
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra 21-4-1888, aften, til 11-6-1888, aften.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Marryat, Fl.: Med Kjærlighedens Øjne. Overs. af H. D. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, 1889. Del 1-2, 286 + 288 sider (1889, roman) EMP1005
originaltitel: With Cupid's eyes, 1881
del af: Helsingørs Avis
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog Marryat, Fl.: Viola Rayne. Roman i to Dele. ♦ [Berlingske Tidende], 1890. Deel 1-2, 288 + 275 sider (1890, roman) EMP1006
originaltitel: Under the lilies and roses, 1884
del af: Berlingske Tidende
oversat af Anonym
 Bog Marryat, Fl.: Paulas Giftermaal. Roman i to Dele. ♦ [Berlingske Tidende], 1893. Deel 1-2, 303 + 294 sider (1893, roman) EMP1007
originaltitel: A fatal silence
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 16-1-1893 til Nr. 61 (13-3-1893) i 49 afsnit.
 Bog Marryat, Fl.: May. Roman i to Dele. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1893. Deel 1-2, 303 + 294 sider (1897, roman) EMP1008
originaltitel: The dream that stayed, 1896
del af: Aalborg Stiftstidende
del af: Randers Amtsavis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Randers Amtsavis fra 1-9-1897 til 23-11-1897 i 72 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Marryat, Florence: Den gullokkede Alda. Roman af Florence Marryat. "Dannebrog"s Føljeton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos O.C. Olsen & Co., 1899. 1.-2. Del, 284 + 272 sider (1899, roman) EMP1009
originaltitel: The fair-haired alda, 1880
del af: Dannebrog
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Dannebrog fra 4-7-1899 til 12-10-1899. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Marryat, Fl.: Hvordan de elskede ham (1903, roman)
originaltitel: How They Loved Him, 1882
 Bog Marryat, Florence: Min Søster Skuespillerinden. Novelle af Florence Marryat (Mrs. Francis Lean) Forf. til "Love's conflict", "A broken blossom" osv. "Dannebrog"s Føljeton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos O.C. Olsen & Co., 1906. 1.-2. Del, ? + ? sider (1906, roman) 👓
del af: Dannebrog
Detaljer
oversat af Anonym
1881-82 1. udgave: Min Søster, Skuespillerinden. Novelle af Florence Marryat. (Mrs. Francis Lean). I to Dele. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet, 1881-82. [1.-2. Deel], 303 + 275 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Fraklipningsføljeton (anden oversættelse) i Dannebrog 1906. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Marryat, Fl.: I Hotel Musselburgh (1907, roman)
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 24-10-1907 til 14-12-1907.
 Bog Marryat, Florence: Mount Eden (1909, roman)
originaltitel: Mount Eden, 1889
 Bog Marryat, Florence: Kvindernes Forbund (1911, roman)
originaltitel: At heart a rake, 1895
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 3-7-1911 til 14-8-1911.
 Bog Marryat, Florence: To Brødre (1912, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 16
 Bog Marryat, Florence: Hans Hensigter. Roman i to Dele af Florence Marryat (1912, roman)
originaltitel: No intentions, 1874
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 19-4-1912 til 4-7-1912. Fuld visning af oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 1) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 2) på: Link til ekstern webside Hathi Trust

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden