Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

A. Flinch (1813-1872)

 Om personen Oplysninger om A. Flinch

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (udgiver) anonym: Billedbog for Børn. Udg. af F. Frølund og Flinch. ♦ Flinch, 1842-44. N. 1-3, med Træsnit (1842-44, børnebog)
Detaljer
udgiver: Frederik Frølund (1806-1882)
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, [184?]. N. 1.
 Tekster årbog: Flinchs Almanak (1842-, tekster)
Detaljer
1899 indgår i: I Storm og Stille [s096] Senere udgave: Fra Stormflodens Tid. Side [96]-115
 Bog (udgiver) Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget eller den forvandlede Bonde. Komedie i fem Acter. Af Holberg. Først Gang udgiven med Træsnit 1842 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P.C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Flinch, 1842. 62 sider, illustreret (1842, dramatik)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
udgiver: Frederik Frølund (1806-1882)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel Subskribenter på Almanak eller Huuskalender kunne få udgaven til 18 skilling, øvrige til 24 skilling. Oplaget var på 2000 eksemplarer.
 Bog (udgiver) Holberg, Ludvig: Julestuen. Komedie i een Akt, af Holberg. Første Gang udgivet med Træsnit i Julen 1842 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgivernes Forlag, 1842. 34 sider, illustreret (1842, dramatik)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
udgiver: Frederik Frølund (1806-1882)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2d] 1. udgave: Iuele-Stue. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724
kollaps Noter
 Bog (udgiver) Holberg, Ludvig: Diderich Menschenschrek Komedie i een Akt af Holberg. Første Gang udgiven med Træsnit 1843 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgivernes Forlag, [1843]. 45 sider, illustreret (1843, dramatik)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
udgiver: Frederik Frølund (1806-1882)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4b] 1. udgave: Diderich Menschen-Skræk. Comoedie i 1 Act
kollaps Noter
 Afsnit i bog (udgiver) anonym: Till Uglspils Historie. Paany bearbeidet i 34 rimede Capitler. Udgivet og forlagt af Flinch. ♦ Kbh., Flinch, 1843. 1.-4. Levering, 64 sider, illustreret (1843, roman)
Detaljer
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
bearbejdelse: Johannes Stroe (1805-1865)
kollaps Noter
 note til titel Mere udkom ikke, 16 hefter var påtænkt.
 Bog (udgiver) Holberg, Ludvig: Ulysses von Ithacia eller en tydsk Komedie. Komedie i fem Akter af Holberg. Første Gang udgivet med Træsnit 1843 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. E. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgivernes Forlag, [1843]. 93 sider, illustreret (1843, dramatik)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
udgiver: Frederik Frølund (1806-1882)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [3b] 1. udgave: Ulysses von Ithacia eller En Tydsk Comoedie
kollaps Noter
 Bog (udgiver) Holberg, Ludvig: Den Stundesløse. Komedie i tre Akter af Holberg. Først Gang udgiven med Træsnit 1844 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P.C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgivernes Forlag, 1844. 84 sider, illustreret (1844, dramatik)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
udgiver: Frederik Frølund (1806-1882)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5d] 1. udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi 3 Acter
kollaps Noter
 Billede (illustrationer) Jørgensen, P. N.: Bonden og de vilde Dyr. En Historie. Træsnittene af Flinch. ♦ A.F. Høst, 1845. 27 sider, illustreret (1845, humor)
Detaljer
af P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1846.
 note til titel 3. Oplag, 1856. 24 sider.
 Billede (illustrationer) Jørgensen, P. N.: En Vartouskones Kanefart. Træsnittene af Flinch. ♦ Forfattere, A.F. Høst, 1845. 24 sider, illustreret. (Kjøbenhavnske Billeder, Nr. 1) (1845, humor)
serietitel: Kjøbenhavnske Billeder, 1
Detaljer
af P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
kollaps Noter
 note til titel Dansk Bogfortegnelse 1841-58 har fejlagtigt: En Vartoukones Kanefart.
 note til titel 2. Oplag, 1846.
 note til titel 3. Oplag, 1856.
 Afsnit i bog (udgiver) avis: Folket (1848-49, periodicum)
Detaljer
redigeret af L. Schou
redigeret af R. Petersen
redigeret af C.A. Riesenberg
kollaps Noter
 note til titel Undertitel: Et Dagblad, udgivet under Medvirkning af flere demokratisksindede Rigsdagsmænd. Undertitel fra 2-4-1849: Et demokratisk Morgenblad for indenlandsk og udenlandsk Politik, ledet ved en Forening af Rigsdagsmænd af »Venstre«.
 note til titel Udkom fra 6-11-1848 til 30-6-1849.
 url Om avisen på:  Link til ekstern webside De Danske Aviser
 Tekster antologi: Comisk Billed-Almanak for 1848. 48 Sider med 110 Træsnit. Forfattet, udgivet og forlagt af A. C. F. Flinch. ♦ Kjøbenhavn, Flinch, [1847]. 47 sider (1848, humor)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (udgiver) Holberg, Ludvig: Den pantsatte Bondedreng. Komedie i tre Akter, af Holberg. Første Gang udgiven med Træsnit 1848 af Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. E. [ie: C.] Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, [1848]. 45 sider, illustreret (1848, dramatik)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4d] 1. udgave: Dend pandtsatte Bonde-Dreng. Comoedie udi 3 Acter
kollaps Noter
 Billede (illustrationer) Wessel, J. H.: Værker. Med Illustreringer i Træsnit, Anmærkninger og historisk Bilag. Udgivne af P. L. Møller. Tegningerne af P. C. Klæstrup, Træsnittene af Flinch. ♦ Brødrene Berling, 1848. 536 sider, illustreret (1848, digte)
Detaljer
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
udgiver: P.L. Møller (1814-1865)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
kollaps Noter
 note til titel Jacob Davisen startede en udgave af J.H. Wessels Værker: Pragtudgave i 24 à 25 Leveringer, hver med 4 à 5 Træsnit. Tegninger af P.C. Klæstrup, Træsnittene af Aagaard og Flinch, men kun 1. levering (side 1-16) udkom 1844.
 note til titel Udgivelsen blev kasseret og overdraget til P. L. Møller.
 note til titel [1850, nyt titelblad med:]. A.F. Høst, 1850.
kollaps Indhold

[a] Wessel, J. H.: Fortællinger (1848, novelle(r))
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[b] Wessel, J. H.: Blandede Digte, Sange, Impromtuer, Epigrammer og Leilighedsvers (1848, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[c] Wessel, J. H.: Kierlighed uden Strømper (1848, dramatik)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1772 1. udgave: Kierlighed uden Strømper. Et Sørge-Spil i fem Optog. ♦ Kiøbenhavn, Godiches Efterleverske, 1772. 87 sider

[d] Wessel, J. H.: Epilogue til Kierlighed uden Strømper (1848, dramatik)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1776 i: Nye originale Skuespil [1bb] 1. udgave: Epilogue til Kierlighed uden Strømper. Side 89-96

[e] Wessel, J. H.: Lykken bedre end Forstanden (1848, dramatik)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1776 i: Nye originale Skuespil [1c] 1. udgave: Lykken bedre end Forstanden. Et Lystspil i 5 Optog. 112 sider

[f] Wessel, J. H.: Anno 7603 (1848, dramatik)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1785 1. udgave: Anno 7603. ♦ Kiøbenhavn, 1785. 109 sider
 Billede (illustrationer) Hertz, Henrik: Tyrfing. Et nordisk Digt fra den mythiske Tid. (Træsnittene af Flinch efter Tegninger af Constantin Hansen). ♦ Kjöbenhavn, forlagt af C.A. Reitzel, 1849. xii, 83 sider, illustreret (1849, digte) 👓
Detaljer
af Henrik Hertz (1798-1870)
illustrationer af Constantin Hansen (1804-1880)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side vii-xii: [forord, dateret: Kjöbenhavn, i October 1847].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (udgiver) Holberg, Ludvig: Den politiske Kandestøber. Comedie i fem Akter, af Holberg. Første Gang udgiven med Træsnit 1855 af Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, [1855]. 72 sider, illustreret (1855, dramatik)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden