Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

August Westrup (1838-1897)

 Om personen Oplysninger om August Westrup

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog A.W.: Novelleskizzer. ♦ Hagerup, 1859. 68 sider (1859, novelle(r))
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Danmarks Mindekands. Henved to hundrede Digte til Minde om afdøde, fremragende Personligheder og mærkværdige Begivenheder i Danmark fra det ottende Aarhundrede indtil vore Dage. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af August Westrup, 1869. 130 [10] sider (1869) 👓
Detaljer
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1871 Senere udgave: Danmarks Mindekands. Henved to hundrede Digte til Minde om afdøde, fremragende Personligheder og mærkværdige Begivenheder i Danmark fra det ottende Aarhundrede indtil vore Dage. 2. Udg. ♦ L.A. Jørgensen, 1871. 130 [10] sider
kollaps Noter
 note til titel Side [3]: [Forord, signeret: Kjøbenhavn, i September 1869. August Westrup].
 note til titel Side [131-34]: Kronologisk Fortegnelse med Kildeangivelser.
 note til titel Side [135-37]: Alfabetisk Register.
 note til titel Side [137-39] Forfatter-Register.
 note til titel Side [140]: Efterskrift [signeret: Kjøbenhavn, i December 1869. August Westrup].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) antologi: Jernbane- og Dampskibs-Literatur. Udg. af August Westrup. ♦ 1870. Bind 1, 192 sider (1870, roman) EMP 82
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med titel: Underholdende Læsning for Gamle og Unge, 1870.
 note til oversat titel Bortset fra sidste bidrag er "Artiklerne overs. og bearbeidede fra Engelsk og Tydsk af Udgiveren".
kollaps Indhold

[?] Schumacher, Al.: Vampyren. Af en Afdøds Dagbog (1870, novelle(r))
af Alexander Schumacker (1853-1932)
[?] Gerstäcker, Fred.: En fornøielig Aften. Fortælling (1870, novelle(r))
af Friedrich Gerstäcker (1816-1872, sprog: tysk)
 Bog (udgiver) antologi: Danmarks Mindekands. Henved to hundrede Digte til Minde om afdøde, fremragende Personligheder og mærkværdige Begivenheder i Danmark fra det ottende Aarhundrede indtil vore Dage. 2. Udg. ♦ L.A. Jørgensen, 1871. 130 [10] sider (1871, digte)
Detaljer
1869 1. udgave: Danmarks Mindekands. Henved to hundrede Digte til Minde om afdøde, fremragende Personligheder og mærkværdige Begivenheder i Danmark fra det ottende Aarhundrede indtil vore Dage. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af August Westrup, 1869. 130 [10] sider
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Børnenes Jule- og Nytaarsgave. Udg. af Chr. Bredsdorff og August Westrup. ♦ Westrup, 1872. 60 sider + 1 tavle (1872)
Detaljer
udgiver: Christian Bredsdorff (1836-1892)
kollaps Indhold

[?] Thyregod, C. A.: Justitsraadens Bindehund (1872, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)
kollaps Noter
del af: Husvennen
 note om føljeton Trykt i Husvennen, 1887-88, 15. årg., nr. 3, side 34-36.
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Ugeblad for Børn. Redigeret af Aug. Westrup under Medvirkning af Skolebestyrer, Cand. theol. Chr. Bredsdorff (1872-, periodicum)
redigeret af Christian Bredsdorff (1836-1892)
Liste over indekseret indhold
 Tekster Unge Snurrifax: 200 Raketter. Afbrændte af den unge Snurrifax, Udgiver af den humoristiske Samling "Sværmere". ♦ August Westrups Forlag, 1877. 32 sider. Pris: kr. 0,35 (1877, humor)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til V. Pio.
 Tekster Unge Snurrifax: Humoristisk Fyrværkeri. Afbrændt af den unge Snurrifax, Udgiver af den humoristiske Samling "Sværmere". ♦ August Westrups Forlag, 1877. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1877, humor)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til V. Pio.
 note om oplag 2. Oplag, 1877.
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: I stille Timer. Fortællinger, Æventyr og Digte af danske, norske og fremmede Forfattere. Udg. af August Westrup. ♦ 1877. 1.-2. Bind (1877, roman)
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
 Tekster Unge Snurrifax: Sværmere. Humoristiske Smaating samlede alle Vegne fra af unge Snurrifax. ♦ Imm. Rée, 1877. [I]-II Samling, 188 + 188 sider (1877, humor)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom i hefter.
 note til titel Overgik til V. Pio.
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 252 (29-4-1877), side 15 [Anmeldelse].
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Hundrede Æventyr og Sagn for Børn. Af danske, norske og svenske Forfattere. Udgiven af "en Børneven". Med et Forord af Chr. Bredsdorff. ♦ Kjøbenhavn, V. Pios Forlag, 1878. [8] 312 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Trykt hos Jørgensen & Knudtzon) (1878, børnebog) 👓
Detaljer
forord af Christian Bredsdorff (1836-1892)
1878 indgår i antologien: Eventyrperler [s116] Senere udgave: Dyrenes Forsamling. (Af H. V. Kaalund). Side 116-24
1878 indgår i antologien: Eventyrperler [s057] Senere udgave: Rævejagten. (Af H. C. Frederiksen). Side 57-59
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: [Forord, signeret: Kjøbenhavn, i November 1878. Chr. Bredsdorff].
 note til titel 6 upaginerede sider: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Google Books
 note om oplag 2. Oplag, 1883.
 anmeldelse Berlingske Tidende 23-11-1878, tillæg, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Poesi og Prosa. Maanedsskrift for Skjønlitteratur, udgivet af August Westrup. ♦ V. Thaning & Appel, 1881-. 380 sider (1881-, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1881-92 opført som: Poesi og Prosa. Nye Fortællinger og Digte af danske og fremmede Forfattere. Udg. af A. Westrup. (Thanning & Appel 4,50) [Overgik til Mackeprang].
 note til titel Formodentlig en samlet udgave af de udkomne hefters indhold (6 ?, august-hefter er det sidst nævnte i aviser).
 note til titel Morgenbladet 17-4-1881, side 3, uddrag af annonce fra V. Thanning & Appel: Paa vort Forlag er udkommen: Poesi og Prosa, Maanedsskrift for Skjønliteratur, udgivet af August Westrup ... Af "Poesi og Prosa" udkommer et Hefte à 64 Sider hver Maaned, indeholdende nye originale og oversatte Fortællinger, Digte osv. Prisen er 75 Øre pr. Hefte. Subskription, ... bindende for 12 Hefter ... Fuld visning af annoncen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 1-11-1881, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Runeberg, J. L.: Fændrik Staals Historier i Udvalg. Overs. af Carolus [ie: Aug. Westrup]. ♦ Hagerup, 1885. 120 sider (1885, digte)
Detaljer
af Johan Ludvig Runeberg (1804-1877, sprog: svensk)
1856 1. udgave: Fændrik Staals Fortællinger. En Samling Digte. Svensk Text med dansk Overs. af F. F. ♦ Kbh., Hagerup, 1856. 268 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 30-11-1885, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden