Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Elisa Thomsen (1807-1873)

 Om personen Oplysninger om Elisa Thomsen

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Gefion. Nytaarsgave for 1826, udgiven af Elisa Beyer. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Udgiverinden, [1825]. [20] + 288 sider (1825, samling) BD4:sp164 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med portræt (kobberstik) af: Birg. Elisab. Andersen, født Olsen, Skuespiller ved det Kongelige Danske Theater.
 note til titel Upagineret side: Mine høie Foresatte: Bestyrerne af den kongelige danske Skueplads underdanigst og taknemmeligst tilegnet.
 note til titel 4 upaginerede sider: Fortale [signeret Elisa Beyer].
 note til titel 10 upaginerede sider: Subscribenternes Navne.
 note til titel 4 upaginerede sider: Indhold.
kollaps Indhold

[s054] Sibbern, F. C.: Genialitet og Besindighed - Talent og Smag. (Fragment af en Poetik). Side 54-70 (1825)
[s272] Thomsen, Ove: Diamantkorset. En sand Begivenhed. Side 272-79 (1825, novelle(r))
af Ove Thomsen (1801-1862)
kollaps Noter
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [23-12-1825] Fik nu Gefion der er meget Snavs i, O Thomsen har ganske rapset sin Fortælling fra Ølenslæger.
 Bog (oversætter) Gottschalck, W.: Titania eller Tryllelandet. Udvalgte Fee-Eventyr af W. Gottschalck. Fordanskede ved Elisa Beyer. Med en Fortale af Blok Töxen. ♦ 1825 [ie: 1824], 1825. 289 sider, 5 kolorerede tavler (1825, børnebog)
originaltitel: Titania oder moralische Feenmärchen für Kinder, 1822
Detaljer
af Johann Heinrich Meynier (1764-1825, sprog: tysk)
forord af J.K. Blok Tøxen (1776-1848)
illustrationer af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Tilegnede Hds. Kongl. Høih. Prindsesse Vilhelmine Marie af Danmark.
 note til oversat titel Bibliotek.dk anfører 5 kolorerede tavler. Datidige annoncer og omtaler anfører 7 kobbere.
 anmeldelse Dagen No. 80 (4-4-1825), side 4 [Anmeldelse, signeret: (Af revue encycl. Febr.)  Link til ekstern webside Mediestream
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Gefion. Nytaarsgave for 1827, udgiven af Elisa Beyer. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag, [1827]. [10] + 288 sider (1827, samling) BD4:sp164 👓
Detaljer
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s127] Senere udgave: Prolog. (Paa et Privattheaters Stiftelsesdag). [Digt]. Side 127-28
kollaps Noter
 note til titel Med portræt (kobberstik) af: I.P. Frydendahl, Instructeur og Kongelig Skuespiller.
 note til titel Upagineret side: Min faderlige Ven og Lærer, Ferdinand Lindgreen, Instructeur og kongelig Skuespiller, med ærbødig Hengivenhed og Høiagtelse taknemmeligst helliget.
 note til titel Side [i]-iv: Fortale [signeret Elisa Beyer.
 note til titel 4 upaginerede sider: Indhold.
kollaps Indhold

[s002] Hegermann Lindencrone, Louise: Nemesis eller Sandheden kommer for Dagen. En Fortælling. Side [1]-57 (1827, novelle(r))
[s104] Sibbern, F. C.: Om det Romantiske. (Stykker af nogle Foreslæsninger derover). Side 104-37 (1827)
[s172] Sylvester-Hertz: Gerda, Skrædderens Datter fra Schwartzwald, et Eventyr. Side 172-217 (1827, novelle(r))
af Salomon Sylvester Hertz (1792-1854)

[s241] Beyer, Elisa: Lida. Et landligt Maleri. Side 241-65 (1827, novelle(r))
 Bog (oversætter) anonym [Scribe og Varner, Ant. Franç.]: Fornuftgivtermaalet. Lystspil i 3 Acter, efter F.A. v. Kurländers og Theodor Hells tydske Bearbeidelser af: Le mariage de raison, ved Elisa Thomsen. [Kbh., 1830]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 31) (1830, dramatik) BD4:sp304
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:031
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af A. F. Varner (1790-1854, sprog: fransk)
bearbejdelse: Franz August von Kurländer (1777-1836, sprog: tysk)
bearbejdelse: Karl Gottlieb Theodor Winkler (1775-1856, sprog: tysk)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)FornuftgiftermaaletLystspil i 3 Akter af Scribe og Varner (Le mariage de raison), oversat efter Kurländers og Th. Hells Bearbejdelse af Johanne Elisa Thomsen
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af A. F. Varner (1790-1854, sprog: fransk)
bearbejdelse af Franz August von Kurländer (1777-1836, sprog: tysk)
bearbejdelse af Karl Gottlieb Theodor Winkler (1775-1856, sprog: tysk)
(premiere 11-12-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden