Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Aug. Tørsleff (1884-1968)

 Om personen Oplysninger om Aug. Tørsleff

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Billede (illustrationer) Skjoldborg, Johan: I Skyggen. Fortællinger. Anden Udgave. Med Tegninger af August Tørsleff. Forf.s Portræt tegnet af P. S. Krøyer. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1903. [6] 200 sider, illustreret. Pris: kr. 25,00 (1903, novelle(r)) 👓
serietitel: Vignet-Udgave
Detaljer
af Johan Skjoldborg (1861-1936)
andet: P.S. Krøyer (1851-1909)
kollaps Noter
 note til titel På separat blad og også på titelbladet: "Vignet-Udgave.
 note til titel På bagsiden af Vignet-udgave-bladet: Første Tusinde.
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel 4 upaginerede sider: Til Læseren [forord, signeret: Lyngby, September 1903, Johan Skjoldborg].
 note til titel Upagineret side: [Digt, første linie: Jeg spændte mit Lærred bag Klitternes Rad].
 note til titel Uddrag af forordet: I det denne min Debutbog i Tiaaret efter dens Fremkomst - disse fordringsløse Smaafortællinger, af hvilke to, der stod i den oprindelige Udgave, er ombyttet med et Par andre samtidigt skrevne - atter lægges op, har Forlaget anmodet mig om at ledsage den med et Par Ord om mit Liv og min Kunst.
kollaps Indhold

[s001] Skjoldborg, Johan: Det Bristede. Side [1]-33 (1903, novelle(r))
af Johan Skjoldborg (1861-1936)
1893 indgår i: I Skyggen [s001] 1. udgave: Det bristede. Side 1-32

[s035] Skjoldborg, Johan: Slid. Side [35]-62 (1903, novelle(r))
af Johan Skjoldborg (1861-1936)
1893 indgår i: I Skyggen [s033] 1. udgave: Slid. Side 33-60

[s063] Skjoldborg, Johan: En Fæstning. Side [63]-81 (1903, novelle(r))
af Johan Skjoldborg (1861-1936)
1893 indgår i: I Skyggen [s061] 1. udgave: En Fæstning. Side 61-78

[s083] Skjoldborg, Johan: Paa Grund. Side [83]-129 (1903, novelle(r))
af Johan Skjoldborg (1861-1936)
1893 indgår i: I Skyggen [s079] 1. udgave: Paa Grund. Side 79-137

[s131] Skjoldborg, Johan: Knuds Saga. Side [131]-49 (1903, novelle(r))
af Johan Skjoldborg (1861-1936)
1893 indgår i: I Skyggen [s167] 1. udgave: Knuds Saga. Side 167-84

[s151] Skjoldborg, Johan: Ene. Side [151]-63 (1903, novelle(r))
af Johan Skjoldborg (1861-1936)
1911 i: Udvalgte Skrifter [2s307] Senere udgave: Ene. Side 307-15
1912 i: Romaner og Fortællinger i Folkeudgave [6s121] Senere udgave: Ene. Side 121-29
1921 i: Romaner og Fortællinger [1s118] Senere udgave: Ene. Side [118]-25
1922 i: Udvalgte Fortællinger [1s110] Senere udgave: Ene. Side 110-17

[s165] Skjoldborg, Johan: Hver på sin Side. Side [165]-80 (1903, novelle(r))
af Johan Skjoldborg (1861-1936)
1921 i: Romaner og Fortællinger [1s126] Senere udgave: Hver paa sin Side. Side [126]-35
1922 i: Udvalgte Fortællinger [1s118] Senere udgave: Hver paa sin Side. Side 118-27
1949 indgår i: Kræn i Kragheden [s205] Senere udgave: Hver på sin side. Side 205-14

[s181] Skjoldborg, Johan: Døve-Andreas. Side [181]-200 (1903, novelle(r))
af Johan Skjoldborg (1861-1936)
1906 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s517] Senere udgave: Døve Andreas. (Af "I Skyggen", Fortællinger, 1893). Side 517-28
1911 i: Udvalgte Skrifter [2s292] Senere udgave: Døve-Andres. Side 292-306
1912 i: Romaner og Fortællinger i Folkeudgave [6s106] Senere udgave: Døve-Andreas. Side106-20
1921 i: Romaner og Fortællinger [1s136] Senere udgave: Døve=Andreas. Side [136]-48
1922 i: Udvalgte Fortællinger [1s128] Senere udgave: DøveAndreas. Side 128-40
1949 indgår i: Kræn i Kragheden [s171] Senere udgave: Døve-Andreas. Side 171-84
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Wiesbechs illustrerede Almanak, [47. Aarg.], 1899, side [202-11], illustreret.

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden