Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Peter Frederik Suhm (1728-1798)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Tekster Suhm, Peter Frederik: Den uformodentlige Lykke. [Komedie, skrevet 1747-49. Ikke trykt. Aldrig opført] (1747, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel givet til Holberg til bedømmelse, fik den tilbage med besked om, at den "ikke duede meget".
 Samling anonym [Suhm, Peter Frederik]: Samtale efter Luciani Maade, mellem Lyciscum og Aristidem. ♦ Kbh., 1748 (1748, samling) BD4:sp168
 Samling anonym [Suhm, Peter Frederik]: Samtale efter Luciani Maade, mellem Lyciscum, Aristidem og Lampriam. ♦ Kbh., 1749 (1749, samling) BD4:sp168
 Tekster Suhm, P. F.: Samtale imellem Tiden og Dyden, hvorudi vises alle troe Undersaatters Taknemmelighed imod det Oldenborgske Huus, Glæde over dets Langvarighed og Önsker for dets Ævighed ved Leylighed af det III. Jubilæo, Aar 1749 den 28. October, allerunderdanigst overgivet af P. F. Suhm. ♦ Kiöbenhavn, 1749. [4] sider. (Trykkeri: Trykt hos Deres kongel. Majest. Hof-Bogtrykker E.H. Berling) (1749, tekster) BD3:sp394 👓
Detaljer
1949 Senere udgave: Samtale imellem Tiden og Dyden, hvorudi vises alle troe Undersaatters Taknemmelighed imod det Oldenborgske Huus, Glæde over dets Langvarighed og Ønsker for dets Evighed, ved Leylighed af det III. Jubilæo Aar 1749... ♦ [ikke i boghandlen], [1949]. 4 sider (kvartformat)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel I Bibliotheca Danica opført under klassemærket: Historie. Frederik den Femte. Jubelfesten d. 28-39. October 1749.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Samling Philaletho [Suhm, Peter Frederik]: Tronhiemske Samlinger. Udgivne af Philaletho. ♦ Tronhiem, trykt hos Jens Christensen Winding, 1761-64. 1-5. Bind, 336 + 320 + 320 +320 +320 sider (1761-64, samling) BD4:sp168 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 4 hæfter pr. bind, sidte hæfte udkom 1765.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[3:s243] Philaletho [Suhm, Peter Frederik]: Den fuldkomne Kiærlighed. Comœdie. I 5 Acter. Side 243-304 (1763, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel 3. Bind, 4. Stykke (1763), side 243-304.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Samling Suhm, Peter Friderich: Samlinger. ♦ Kbh., 1771-76. 1 Bd., 1-4 Stykke, 2. Bd. 1-2. Stykke (1771, samling) BD4:sp168
 Bog anonym [Suhm, Peter Frederik]: [Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [10a]] Sigrid eller Kierlighed Tapperheds Belønning. En Fortælling som Priisskrift i Veltalenhed (1772, roman) BD4:sp449
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Tekster anonym [Suhm, Peter Frederik]: Adolphi Drøm. ♦ Kbh. 1773 (1773, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Smudstitel: Smaae-Skrifter.
 Tekster pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: [Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [11b]] De tre Venner. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid (1774, tekster) BD4:sp162
 Bog pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: Abu Taleb. En Fortælling ved Forf. til »Sigrid«. ♦ Kbh., 1774 (1774, roman) BD4:sp449
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Smudstitel: Smaae-Skrifter.
 Bog anonym [Suhm, Peter Frederik]: Euphron. En Fortælling. Kbh., 1774. 80 sider (1774, roman) BD4:sp449
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bogen udkom i to varianter, hvor den ene (94 sider), beregnet til gode venner, også indeholdt 42 regeringsregler, mens den anden (80 sider) til offentligt salg var uden disse.
 note til titel 2. Oplag 1779 findes ligeledes i to varianter, hvor den private har teksten "Tilligemed nogle Regler til Sapor. Nyeste Oplag" på titelbladet, mens den anden kun har tilføjelsen "Andet Oplag".
 anmeldelse Historisk Tidsskrift, 12. række, bind 6, hæfte 3-4, 1973 heri side 495-516: Jens Møller: P.F. Suhms "Euphron". En nøgleroman med dens nøgler.
 Bog pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: Frode. En Fortælling ved Forf. af Sigrid. ♦ Kbh., 1774 (1774, roman) BD4:sp449
 Bog pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: Gyrithe eller Danmarks Befrielse Prisen for Kierlighed. Ved Forfatteren af Sigrid. ♦ Kbh., 1774 (1774, roman) BD4:sp449
 Bog anonym [Suhm, Peter Frederik]: Tityrus. En Hyrde-Tildragelse. Kbh., 1774 (1774, roman) BD4:sp449
 Bog pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: De tre Venner eller Hialmar, Asbiørn og Orvarodd. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid. ♦ Kbh., 1775 (1775, roman) BD4:sp449
 Bog pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: Haldan. En Hyrde-Tildragelse ved Forfatteren til Sigrid. ♦ Kiøbenhavn, trykt og faaes til Kiøbs hos August Friderich Stein, 1775. 40 sider (1775, roman) BD4:sp449 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Smudstitel: Smaae-Skrifter.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Samling pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: Mine Hændelser. Ved Forfatteren af Sigrid. ♦ Kbh., 1775 (1775, samling) BD4:sp169
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Smudstitel: Smaae-Skrifter.
 Bog pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: Tvistigheden. En Idylle ved Forfatteren af Sigrid. ♦ Kbh., 1775. 4 Blade (1775, digte) BD4:sp248
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Smudstitel: Smaae-Skrifter.
 Note (andet) R. [ie: Rothe, T.]: Om Danmark, da Suhm havde siunget om Norge. Kbh., 1776 (1776, digte) BD4:sp244
af Tyge Rothe (1731-1795)
 Bog pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: Om Norge. Ved Forfatteren af Sigrid. ♦ Kbh., 1776 (1776, digte) BD4:sp248
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Smudstitel: Smaae-Skrifter.
 Tekster pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: [Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [12e]] Signe og Habor eller Kierlighed stærkere end Døden. Ved Forfatteren af Sigrid (1777, tekster) BD4:sp162
 Samling anonym [Suhm, Peter Frederik]: Samtaler i de Dødes Rige. ♦ Kbh., 1778 (1778, samling) BD4:sp169
 Tekster pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: [Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [14c]] Alfsol. En Fortælling (1783, tekster) BD4:sp162
 Bog pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: Alfsol. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid. ♦ Kbh., 1783 (1783, roman) BD4:sp449
 Bog (andet) antologi: Symbolæ ad Literaturam Teutonicam antiqviorem. Ex codicibus manu exaratis, qui Havniæ asservantur, editæ sumtibus Petri Friderici Suhm [ab Erasmus Nyerup]. ♦ Havniæ, 1787. xxxx sider + 480 spalter [ie. 240 sider] (1787, digte) BD4:sp267 👓
Detaljer
af antologi tysk (sprog: tysk)
andet: B.C. Sandvig (1752-1786)
redigeret af R. Nyerup (1759-1829)
1783 Fragmentum carminis antiqvi de S. Georgio 1. udgave: Lectionum theotiscarum specimen. Carminis antiqvi de S. Georgio fragmentum. Cum versione Latina et notis edidit B. C. Sandvig. ♦ Hafniæ, 1783. 44 sider
kollaps Noter
 note til titel Påbegyndt af B.C. Sandvig og færdiggjort af Nyerup efter Sandvigs død. Udgivelsen blev finansieret af P.F. Suhm.
 note til titel Gengivelse af ældre tyske digte. Trykt med latinske bogstaver.
 note til titel Side [v]-xxxx: Præfatio [Forord på latin, signeret: Havniæ, d. 23 Februar 1787, Mag. Erasmus Nyerup, in Bibliotheca Regia a manu].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Europeana
 Samling Suhm, Peter Friderich: Samlede Skrifter. 1-16 Deel. ♦ Kbh., 1788-99 (1788-99, samling) BD4:sp168
Detaljer
udgiver: R. Nyerup (1759-1829)
kollaps Noter
 note til titel 16. Deel også udgivet med særskilt titel: Suhmiana. Ved Rasmus Nyerup. Kbh., 1799.
 Bog Suhm, P. F.: Samtale imellem Tiden og Dyden, hvorudi vises alle troe Undersaatters Taknemmelighed imod det Oldenborgske Huus, Glæde over dets Langvarighed og Ønsker for dets Evighed, ved Leylighed af det III. Jubilæo Aar 1749... ♦ [ikke i boghandlen], [1949]. 4 sider (kvartformat) (1949, digte)
Detaljer
1749 1. udgave: Samtale imellem Tiden og Dyden, hvorudi vises alle troe Undersaatters Taknemmelighed imod det Oldenborgske Huus, Glæde over dets Langvarighed og Önsker for dets Ævighed ved Leylighed af det III. Jubilæo, Aar 1749 den 28. October, allerunderdanigst overgivet af P. F. Suhm. ♦ Kiöbenhavn, 1749. [4] sider. (Trykkeri: Trykt hos Deres kongel. Majest. Hof-Bogtrykker E.H. Berling)
kollaps Noter
 note til titel Den fulde titel: Samtale imellem Tiden og Dyden, hvorudi vises alle troe Undersaatters Taknemmelighed imod det Oldenborgske Huus, Glæde over dets Langvarighed og Ønsker for dets Evighed, ved Leylighed af det III. Jubilæo Aar 1749. Den 28. October, allerunderdanigst overgivet af Deres kongelige Majestæts tro fød Undersaat P. F. Suhm.
 note til titel Facsimile. Udsendt af F. Müllers Bogbinderi.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1945-49 opført under klassemærket: 86 (Danske digte).

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Den knurvorne Doktor
Komedie i 3 Akter af Brueys og Palaprat. Oversat af B.J. Lodde, senere [fra 1811-12] af N.T. Bruun, under Titlen: Skændegæsten.
[Til teatret i Lille Grønnegade oversat af anonym under titlen: Le Grondeur eller Knurreren]
af J. de Bigot Palaprat (1650-1721, sprog: fransk)
af David-Augustin de Brueys (1640-1723, sprog: fransk)
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
oversat af Anonym
(premiere 06-05-1726 på Lille Grønnegade
premiere 23-07-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
(oversætter) Pæne Piger, De
Komedie i 1 Akt af Molière. Oversat af P.F. Suhm
[Fra 1792 under titlen:] De latterlige Følsomme. Oversat af K.L. Rahbek
[Fra 1916 under titlen:] De Ziirlige Damer. Oversat af Poul Reumert
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Poul Reumert (1883-1968)
(premiere 14-10-1750 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 37, 1889-1975: 11)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden