Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Claudius Rosenhoff (1804-1869)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Tekster Rosenhoff, Claudius: Nytaarsgave for begge Kiøn (1829, tekster)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Allernyeste Skilderie af Kjøbenhavn (1831-37, periodicum) BDsupp:sp852
Detaljer
redigeret af Hans Christian Wosemose (1784-1862)
redigeret af Johan Henrik Stabell, f 1802 (1802-1836)
redigeret af Albert Michèlsen (d. 1847)
redigeret af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1804-31 Samhørende, 2. del af: Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn
kollaps Noter
 note til titel Annonce i Adresseavisen 13-4-1831: Erklæring
At jeg hverken udgiver eller forlægger det i denne Avis Nr. 83, fra Bogtrykkeriet paa Kjøbmagergaden Nr. 50 anmeldte Blad: Allernyeste Skilderie af Kjøbenhavn, finder jeg mig herved foranlediget til at erklære. Det af mig i mange Aar redigerede og forlagte Tidsskrift: Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn er, indtil videre, standset med No. 52 f.d.A., men, naar det igien skal begynde, vil nærmere blive bekjendtgiort.
S. Soldin.
 url Fuld visning af teksten (1831) på: Link til ekstern webside RHBDIG - Københavns Kilder
 url Fuld visning af teksten (1833) på: Link til ekstern webside RHBDIG - Københavns Kilder
 url Fuld visning af teksten (1835-1) på: Link til ekstern webside RHBDIG - Københavns Kilder
 url Fuld visning af teksten (1835-2) på: Link til ekstern webside RHBDIG - Københavns Kilder
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Concordia. Et Ugeblad af almeeninteressant Indhold. Redigeret af Claudius Rosenhoff. Udgivet og forlagt af den typographiske Forening (1835-39, periodicum) BDsupp:sp803
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Dannora, side 390-93 [Anmeldelse].
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Den Frisindede. Redigeret og udgivet af Claudius Rosenhoff (1835-47, periodicum)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Dannora, side 385-90 [Anmeldelse, signeret: Joh. Nik. Høst].
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Wilhelm Frederik Laub (1805-1845)
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Afsnit i bog (udgiver) Carl [ie: Carl Brosbøll]: De to Studenter og Amors Skjærmydsler. Novelle af Carl og Novellette af H. [Frantz Joh. Hansen]. Udgivet som Nytaars-Skjärv af [Casp.] Claudius Rosenhoff. ♦ Forlagt af A.P. Liunge, 1838 [ie: 1837]. 217 sider (1838, novelle(r)) BDsupp:sp808
Detaljer
af Carl Brosbøll (1816-1900)
af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
kollaps Noter
 note til titel [Brosbøll i brev til H.C. Andersen, 26-7-1838] En Novelle omtrent i samme Genre [som "O.T."] uden derfor at kunne taale nogensomhelst Sammenligning, har Secretair Liunge udgivet som Nytaarsgave under Navn af "De to Studenter" - det var mit første literaire Forsøg. [Brevet gengivet i Carit Etlars Minder fortalt af ham selv. Kunstforlaget Danmark, 1913. Side 135]. Andersen, H.C. H.C. Andersen
 note til titel Adresseavisen 18-12-1837: Den bebudede Nytaarsgave for 1838 af originale Noveller, udgivne af Claudius Rosenhoff, vil blive Subscribenterne tilbragt i Slutningen af denne uge. De paategnede Planer bedes behageligst tilbageleverede til Udgiveren, Lavendelstræde Nr. 90, 1ste Sal, eller paa Hjørnet af Adelgaden og Gothersgaden Nr. 8, i Stuen, inden Onsdagen den 20de Dennes, da Subscription efter den Tid ikke længere modtages.
 note til titel [H.C. Andersens Almanakker, 8-8-1838] Brev fra Forfatteren til De to Studenter hvormed en ny Novelle Smuglerens Søn, Paa Badehuset med Wilken H. Fransk Comedie. Link til ekstern webside www.kb.dk
 url Fuld visning af teksten efter login på: Link til ekstern webside Carit Etlar
kollaps Indhold

[b] H. [ie: Frantz Joh. Hansen]: Amors Skjærmydsler (1838, novelle(r))
af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Danske Noveller. Udg. af J. P. Grüne og Casp. Claud. Rosenhoff. Kbh., 1838. 1-4. (1838, samling) BDsupp:sp806
Detaljer
udgiver: J.P. Grüne (1805-1878)
kollaps Indhold

[3] Alex B.: Franciska. En original Novelle. Udg. af J. P. Grüne. [Kbh., 1838] (1838, roman)
af Pseudonym og undersøges
udgiver: J.P. Grüne (1805-1878)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 Bog antologi: Fortællinger af A. Barginet og Emerentius Scævola. Overs. af H. Claussen [ie: Ludv. Joseph Flamand]. Nytaarsgave for Danske og Norske for 1838. ♦ Kbh., 1838. 24 + 199 sider (1838, roman) EMP 28 BDsupp:sp806
Detaljer
oversat af L.J. Flamand (1800-1879)
kollaps Noter
 note til titel Side I-XX14: Claudius Rosenhoff: Et Aar = et Liv [digt].
 note til titel Også med titelblad: A. Barginet og Em. Scævola: Regimentets Barn og Moder og Datter. To Noveller. 1840 [digtet af Rosenhoff udeladt].
kollaps Indhold

[16617_AD] Barginet, A.: Regimentets Barn. Historisk Novelle efter en sand Begivenhed i Aaret 1809 (1838, novelle(r))
af Alexandre-Pierre Barginet (1797-1843, sprog: fransk)
oversat af L.J. Flamand (1800-1879)
[16617_AD] Scävola, Emerentius: Moder og Datter. Fortælling (1838, novelle(r))
af Julius von der Heyden (1786-1867, sprog: tysk)
oversat af L.J. Flamand (1800-1879)
 Bog (digte) antologi: Nytaarsgave for 1838. Udgivet af L. F. Kruse. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag, 1838. 160 sider (1838) 👓
originaltitel: Der Freund in der Noth, 1775
del af: Læsefrugter
del af: Harpen
del af: Harpen
Detaljer
udgiver: L.F. Kruse (1794-1841)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af M.N. Schmidth (1801-1840)
digte af Anonym
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
andet: Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johan Moses Georg Hollard Nielsen (1804-1870)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Ludwig Uhland (1787-1862, sprog: tysk)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Thomas Moore (1779-1852, sprog: engelsk)
digte af A.P. Liunge (1798-1879)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Emil Høxbroe (1809-1847)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
andet: Gottlieb Konrad Pfeffel (1736-1809, sprog: tysk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Sophia Voigt (f. 1799)
andet: Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
kollaps Noter
 note til titel 2 upagineret sider: Til Læseren [digt, signeret Udgiveren].
 note til titel Indhold: Digte: Ewald: Haab og Erindring. Fredr. Sneedorff Birch: De fire Ædelsteene. [Anonym:] Religionen. Ungdoms Drømme. Den 14de October. Til Julie. Michael Schmidt [ie: Schmidth]: K. L. Rahbeck, 1831. [Anonym]: Botanikeren (Frit efter Johan M. Vogl). F. Høegh-Guldberg: Velsignelse. Chr. Winther: Musiken. F. Schaldemose: Menneskets Skytsaander. ff: Ilden (Efter Tegnèr). Schack Staffeldt: Det Uopnaaelige. Hollard-Nielsen: Regnbuen (Skrevet efter Læsningen af Øhlenschlägers Verk). H.C.W.: Digtekunstens Aand. Adam Leo: Tidens Alvorg (Efter Ludvig Uhland). A.P. Liunge: Efter Fraværelsen (Af Th. Moore). S.S. Blicher: Til en haabefuld men tungsindig Yngling. Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Sneegraven. Schack Staffeldt: Den græske Blomsterpige. S.S. Blicher: Hymne efter en Sygdom. J.L. Heiberg: Epilog (Fremsagt af Hr. Instructeur Nielsen den 30 Juni 1831). Claudius Rosenhoff: Rübezahl. S.S. Blicher: Venner i Nød (Frit efter Pheffel [ie: Pfeffel]). H.C. Andersen: Underlige Drømme. Chr. Winther: Maanen og dens Moder (Ideen laant). Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Ung Hakons Knæsætning (Et Dræpling). H.C. Andersen: Tiggeren og hans Hund (Efter Adalbert v. Chamisse) Haste: Brev til en fraværende Søn (paa hans Confirmationsdag fra hans Moder). X...: Venskab. F.J. Hansen: Andagt i Naturen. X...: Med en Knop af en Passionsblomst. Helmina [ie: Sophie Voigt]: Den evige Lampe. [Anonym]: Til hvem der vil. R. Claudius [ie: C. Rosenhoff]: Fortid og Nutid. [Anonym]: Bagtalelsen (Efter Starke). B.S. Ingemann: Skjalden og Tiderne.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note til titel Til en haabefuld men tungsindig Yngling, oprindelig trykt i Læsefrugter, bind 9, 1820, side 220-23.
 note til oversat titel Venner i Nød, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr. 14 (5-4-1822), side 105-06.
 note til titel Hymne, efter en Sygdom, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr 16 (19-4-1822), side 121.
kollaps Indhold

[s085] Brachmann, Louise: Duen. Fortælling. Side 85-98 (1838, novelle(r))
af Louise Brachmann (1777-1822, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[s099] Wolff, O. L. B.: Landsbyeskolemester Cyrillus Spangenbecks Autobiograhie. Humoreske. Side [99]-112 (1838, novelle(r))
originaltitel: Autobiographie des Dorfschulmesiters Cyrillus Spangenbeck, 1831
af Oskar Ludwig Bernhard Wolff (1799-1851, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på tysk i samlingen: Herbstzeitlosen. Erzählungen und Novellen von O.L.B. Wolff. Leipzig, 1831.
[s113] Baczko, von: Ypperstepræsten i Modaba. Malerie. Side [113]-22 (1838, novelle(r))
originaltitel: Der Oberpriester zu Modaba, 1811
af Ludwig von Baczko (1756-1823, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i samlingen: Nachtviolen. Leipzig, 1811.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s123] Sze, G.: Brødrene. Fortælling. Side [123]-36 (1838, novelle(r))
af G. Sze (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
 Afsnit i bog (udgiver) pseudonym [Siesby, Gottlieb]: Poetisk-politisk Nytaarsgave. Af -?-. Udgiven af Claudius Rosenhoff. ♦ Kjöbenhavn, 1839. 135 sider + [1 Portr.] (1839, digte) BDsupp:sp770 👓
Detaljer
af Gottlieb Siesby (1803-1884)
kollaps Noter
 note til titel Med portræt af Johannes Hage.
 note til titel Indhold: Introduction af Claudius Rosenhoff [digt]. [resterende digte af Siesby]: Politiske Vignetter: (Frederik den Sjette. Anders Sandøe Ørsted. De danske Stænder, Joachim Frederik Schouw. Johannes Hage. Christian Nathan David. Tage Algreen-Ussing. Henrik Nicolai Clausen. Fibiger og Tscherning. Dr. Balfungo Stenersen-Gad. Orla Lehmann. Trykkerihedsselskabet. De Conservative. Epilog.) Defension. Norma morum. Politiske Vers. Autoritet. Danmarks Mai. En Jordefærd i Roskilde. Farinelli. Liniedandserne. Da Posten blev borte. "Skomager, bliv ved Din Læst!". Velkommen til Havet! Ogsaa et Træsnit. En Gaade, let at gjætte. En Klappejagt. Fromme Tanker. Folkesangeren. Et Uveir paa Havet. Hilsen til den danske Bonde. Den sidste Skaal. Den Anonymes Apologie. Aarets Liv og Levnet.
 Bog Rosenhoff, Claudius: Noveller, Digte og Humoresker (1841-49, roman)
Detaljer
kollaps Indhold

[1] Rosenhoff, Claudius: Noveller (1841, roman)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 note til titel Dansk Bogfortegnelse anfører titlen udgivet 1844, måske en anden samling?
[2] Rosenhoff, Claudius: Digte. M. Portr. ♦ Trier, 1842 (1842, digte)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
[3] Rosenhoff, Claudius: Humoresker. ♦ Trier, 1849. Pris: 2 Rd. (1849, roman)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 Bog Rosenhoff, Claudius: To Digte. Skrevne og actionerede 1842, frifundne 1843. ♦ Forfatteren, 1843. Et ark Patent. (1843, digte)
 Dramatik Seefeldt, Chr. (C. C. Rosenhoff).: Vartous Meriter. Episode af »Stormen paa Kjøbenhavn« i 2 Akter. ♦ Steen & Søn, 1845 (1845, dramatik)
 Dramatik Rosenhoff, Claudius: Bissekræmmeren. Dramatisk Digtning. ♦ Trier, 1848 [ie: 1847]. Pris: 1 Rd. (1848, dramatik)
 Dramatik Rosenhoff, Claudius: Dramatisk Spøg. ♦ Trier, 1849. Pris: 40 Sk. (1849, dramatik)
 Børnebog Rosenhoff, Claudius: Eventyr om Nisser. M. 8 ill. Billeder. ♦ Steen & Søn, 1849. illustreret. Pris: 40 Sk. (1849, børnebog)
 Bog Rosenhoff, Claudius: Himmelbrev fra Olaf Rye. ♦ Trier, 1849. Pris: 16 Sk. (1849, digte)
 Bog Rosenhoff, Claudius: Aabne Riimbreve til og om Forskjellige. ♦ Steen & Søn, 1849. Pris: 16 Sk. (1849, digte)
 Børnebog anonym [Rosenhoff, Claudius]: Dukken Lise fra Høstfesten i Rosenborg Have. Fremstillet i Vers og med Billeder. ♦ Kbh., [1850] (1850, børnebog)
 Dramatik Rosenhoff, Claudius: For megen Lykke eller: en Stedfortræder. Comoedie med Sang i 1 Act. ♦ Trier, 1850. 18 sider. Pris: 24 sk. (1850, dramatik)
 Dramatik Rosenhoff, Claudius: En Tycho Brahes Dag. Dramatisk Spøg med Sange i 1 Akt. ♦ Stinck, 1850. Pris: 24 Sk. (1850, dramatik)
 Børnebog Rosenhoff, Claudius: Kong Haddings Rejse til de Levendes Land. M. 8 Billeder. ♦ Steen & Søn, 1851. illustreret. Pris: 40 Sk. (1851, børnebog)
 Børnebog Rosenhoff, Claudius: Legestuen for Piger og Drenge. Historier og Gaader. M. ill. Billeder. ♦ Bing & Søn, 1851. illustreret. Pris: 64 Sk. (1851, børnebog)
 Bog Rosenhoff, Claudius: [indgår i antologien: Flyvepostens Nytaarsgave for 1853 [s25]] Donquixoteri. Side 25-26 (1852, digte) 👓
 Bog Rosenhoff, Claudius: [indgår i antologien: Flyvepostens Nytaarsgave for 1853 [s01]] Gjeddenapperen. Side [1]-24 (1852, novelle(r)) 👓
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Heimdal. Et æsthetisk-artistisk Ugeblad, redigeret af Claudius Rosenhoff. ♦ Kjøbenhavn, F. Hoffensberg, 1852. 1.-2. Bind, 440 sider, tavler (1852) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udgivet med 28 numre fra 4-4-1852 til 10-10-1852.
 url Fuld visning af tidsskriftet (1ste Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af tidsskriftet (2det Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Joducus, Nic.: Ingen Fortid (1852, roman)
 Børnebog Rosenhoff, Claudius: Krigerliv. Billedbog. M. 12 ill. Billeder. ♦ Steen & Søn, 1852. illustreret. Pris: 32 Sk. (1852, børnebog)
 Dramatik Rosenhoff, Claudius: Lyst og List i Nyboder. Vaudeville i 1 Akt. ♦ H.P. Møller, 1852. Pris: 24 Sk. (1852, dramatik)
 Børnebog Rosenhoff, Claudius: Tusmørketimer. Historier og Fortællinger for Børn. Med 6 illum. Billeder. ♦ Kbh., 1852 [ie:1851]. 58 sider (1852, børnebog)
 Bog Rosenhoff, Claudius: Versificerede Gaader og Charader m. m. ♦ H.P. Møller, 1852 (1852, digte)
 Afsnit i bog (redigeret) årbog: Danmarks Illustrerede Almanak. For [1854-61]. [1.-8.] Aargang. Redigeret af Claudius Rosenhoff. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Kittendorff & Aagaard, 1853-60. 1.-8. Aargang, I Commission hos C. W. Stinck (1853-60, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 1.-2. Aarg. med titlen: Illustreret Almanak.
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 18-12-1868, Aften, side 1 [udgaven for 1859, Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog anonym [Rosenhoff, Claudius]: Ingen Juul og dog Juul eller Trylleknappen. Jule-Fortællinger for Børn. ♦ Kbh., H.P. Møller, [1853] (1853, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1855 [ie: 1854].
 Bog Rosenhoff, Claudius: Courtisanen. Roman. ♦ Schubothe, 1853. 1-2. Deel. Pris: 1 Rd. 80 Sk. (1853, roman)
del af: Heimdal
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Heimdal, 1852 (uafsluttet), titlen stavet: Courtisannen.
 Bog Courrosa, C. Asper: Silhouetteuren. Rhapsodie, med mange sorte Portraiter. ♦ Kbh., Flinch, 1853 (1853, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i Corsaren.
 Børnebog Rosenhoff, Claudius: Spøgelsehistorier imod Spøgelsefrygten. For Børn. M. 1 Billede. ♦ Bing & Søn, 1853. illustreret. Pris: 40 Sk. (1853, børnebog)
 Børnebog Rosenhoff, Claudius: Ferielivet. Fortælling for Børn. M. 6 ill. Billeder. ♦ Stinck, 1854. illustreret. Pris: 48 Sk. (1854, børnebog)
 Bog Rosenhoff, Claudius: Huusalfen. En Saml. Smaafortællinger, Eventyr, Digte m. .m. 1 B. ♦ H.P. Møller, 1854. illustreret. Pris: 48 Sk. (1854, roman)
 Tekster Klæstrup, Peter Christian og Claudius Rosenhoff: Confirmandens Liv. "(en Physiologie,)" fremstillet i Billeder af Peter Christian Klæstrup, med Text af Claudius Rosenhoff. ♦ Flinch, 1854. 16 sider, illustreret (1854, humor)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
 Tekster Klæstrup, Peter Christian og Claudius Rosenhoff: Confirmandindens Liv. "(en Physiologie,)" fremstillet i Billeder af Peter Christian Klæstrup, med Text af Claudius Rosenhoff. ♦ Flinch, 1854. 16 sider, illustreret (1854, humor)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
 Bog Courrosa, C. Asper: Mysterier fra Cancellibygningen. Fortalt af Lygtemanden. Med Tegninger af Klæstrup. Udg. af C. Asper Courrosa. ♦ Kbh., Flinch, 1854 (1854, roman)
Detaljer
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Lygtemanden.
 note til titel Oprindelig trykt i Corsaren nr 704-28 [ie: Ny Suite, 1854, Nr. 51-75].
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse staves pseudonymet Asper Courosa.
 Børnebog Rosenhoff, Claudius: Pantegivernes Historier. For Børn. M. 4 Billeder. ♦ Stinck, 1854. illustreret. Pris: 48 Sk. (1854, børnebog)
 Børnebog Rosenhoff, Claudius: Tavlekunster og Tavleløjer for Børn. M. 14 Billeder. ♦ Stinck, 1854. illustreret (kvartformat). Pris: 72 Sk. (1854, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Kittend. & Aag.
 Tekster Rosenhoff, Claudius: Fastelavn i dette Aarhundrede. Skjæmt og Alvor. M. Billeder. ♦ H.P. Møller, 1855. illustreret. Pris: 64 Sk. (1855, tekster)
 Bog Rosenhoff, Claudius: [Blandede Fortællinger og Digte [6h]] Hvad skal Du først lære din Søn? [Digt] (1855, digte) EMP 38
 Tekster anonym [Rosenhoff, Claudius]: Ky-ky-li-ky! Hanegal i Nytaarskvæld. Med 1 Lith. ♦ Kbh., H.P. Møller, 1855. 56 sider, illustreret (1855, humor)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Nytaarshilsen. Ky-ky-li-ky. Smaating. Bergeracs Reise til Maanen. Regneopgaver. Hvortil dette og hiint henhører. Hans Sachs. Et Aarsmarked. Spaadommen om det kommende Aar. Nytaaret. Opløsning paa Regneopgaverne.
 Børnebog Rosenhoff, Claudius: Sommer og Vinter. 4 Fortællinger for Ungdommen. M. 4 Billeder. ♦ H.P. Møller, 1855. illustreret (1855, børnebog)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: For Store og Smaae. Dansk Folkebibliothek. Red. af Cl. Rosenhoff. Udg. af Sally B. Salomon (1856, periodicum)
Detaljer
udgiver: Sally B. Salomon (1816-1886)
kollaps Noter
 note til titel [Ny suite]. Nummer 1-39 (4-1-1856 til 26-9-1856). 295 sider.
 Bog Adler, Omar: De to Smede. En Spaahistorie med Træsnit. ♦ Flinch, 1857 (1857, roman)
 Dramatik Rosenhoff, Claudius: En Blaa-Mandag eller Lykkeskillingen. Comedie med Sange i 1 Akt. ♦ H.P. Møller, 1857. Pris: 20 Sk. (1857, dramatik)
 Bog Rosenhoff, Claudius: De Fattiges fattige Sanger. Romantisk Fortælling. M. Illustr. ♦ Flinch, 1857. illustreret. Pris: 1 Rd. (1857, digte)
 Bog Rosenhoff, Claudius: Verdens Dom. Roman. ♦ H.P. Møller, 1857 [ie: 1856]. Pris: 1 Rd. 16 Sk. (1857, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende 1856, Nr. 252 (28-10-1856), side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Børnebog anonym [Rosenhoff, Claudius]: Fader vor! Herrens Bøn i Billeder for gode Børn. ♦ Kbh., Stinck, 1858 (1858, børnebog)
 Børnebog anonym [Rosenhoff, Claudius]: Foraarsbilleder for gode Børn. Kbh., 1858 (1858, børnebog)
 Bog Adler, Omar: Snedkeren og Liigkisten. Spøgelsehistorie med Træsnit. ♦ Flinch, 1858 (1858, roman)
 Børnebog Rosenhoff, Cl.: Et Dusin Smaafortællinger. Med 12 colorerede Billeder for Børn. ♦ H.P. Møller, 1859. (1859, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: 1: Skorsteensfeiren og en Mundfuld Tydsk. 2: Juletræet. 3: Fasters Brilleglas. 4: Spøgelset. 5: Drengens Forstand og Pigens Hjerte. 6: Den uheldige Slædefart. 7: Sneemændene. 8: Slaget med Sneebolte. 9: Musejagten. 10: Den søde Hævn. 11: Forsoningen. 12: Den lykkelige Søreise.
 Tekster anonym: Fattigmands Almanak for hvert Aar efter Christi Fødsel af Cl.R. ♦ Kbh., H.P. Møller, [1859]. (1859, tekster)
 Bog Adler, Omar: Den gamle og den unge Skræder (1859, roman)
 Tekster anonym: Haandbog for Due-Elskere. Efter L. Brehm o.fl. Ornithologer ved Cl.R. ♦ Kbh., [1860] (1860, tekster)
 Dramatik Rosenhoff, Claudius: Mester Jackel (1860, dramatik)
 Bog Rosenhoff, Claudius: En Nat paa Frederiksberg Kirkegaard (1860, digte)
 Bog Rosenhoff, Claudius: Det overnaturliges Loge (1860, roman)
 Tekster Rosenhoff, Claudius: Skuddagen. Otte Fortællinger med illuminerede Billeder tegnede af Carl Rosenhoff. ♦ H.P. Møller, 1860. 36 sider + 8 tavler (1860, tekster)
illustrationer af Carl Rosenhoff (1834-1893)
 Dramatik Rosenhoff, Claudius: Et Stævnemøde paa Gl. Kongevei. Lystspil i 1 Act med Sange. ♦ 1860. 27 sider (1860, dramatik)
 Tekster anonym: 1 dusin og nye Gjækkebreve. Af Cl.R. Kbh., [1862] (1862, tekster)
 Bog Rosenhoff, Claudius: En Dag paa Frederiksberg Kirkegaard (1862, digte)
 Tekster anonym: Om Vægtere og Vægtersangen. Et Bidrag til Vægterlitteraturen. Kbh., 1862 (1862, tekster)
 Tekster Rosenhoff, Claudius: Sphinxen. En Samling af Rebus, Gaader, Charader, Palindromer, Homonymer og Logogrypher. ♦ Schwartz Eftf., 1863. (1863, humor)
 Tekster anonym: Hæng bare i! Norma morum for Menigmand af Cl.R. Kbh., 1864 (1864, tekster)
 Tekster anonym: Kjøbenhavns Undergang. Spaadom for dette Aar af Cl.R. Kbh., 1864 (1864, tekster)
 Bog anonym: En ny Grundlovssang. Af Cl.R. ♦ Kbh., 1864 (1864, digte)
 Bog anonym: En Skyttes Livsafsnit. Af Cl.R. Digt med Musik af N.P. Hillebrandt. ♦ Kbh., 1864 (1864, digte)
musik af N.P. Hillebrandt (1815-1885)
 Bog Rosenhoff, Claudius: Den sidste Solstraale. Fortælling. ♦ Triers Forlag, 1866. 373 sider. Pris: 1 Rd. 32 sk, også 2 Mk. (1866, roman)
del af: Skandinavisk Folkemagazin
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Tillægs-ark til Skandinavisk Folkemagazin fra No. 22 (28-5-1865).
 anmeldelse Dagbladet Nr. 209 (8-9-1866), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Samling Rosenhoff, Claudius: Taler til Brug ved festlige Leiligheder paa Vers og Prosa. ♦ Kjøbenhavn, Boghandler V. Pio's Forlag, 1869. viii + 9-63 sider (1869, samling)
Detaljer
forord af Ida Caroline Sophie Rosenhoff (1833-1893)
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-viii: [Forord af forfatteren og dennes datter. Signeret: Februar 1869. Ida Rosenhoff].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Rosenhoff, Claudius: Udvalgte Digte. Med et Forord af C. Ploug. ♦ Forlagsbureauet, 1873. 12 + 264 sider (1873, digte)
forord af Carl Ploug (1813-1894)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Claudius Rosenhoff: For megen Lykke
eller En Stedfortræder, Komedie med Sang i 1 Akt af Claudius Rosenhoff
(premiere 30-11-1849 på Casino)
Claudius Rosenhoff: Lyst og List i Nyboder
[af Claudius Rosenhoff]
[De første par gange annonceret under titlen:] List og Lyst i Nyboder
(premiere 26-05-1872 på Morskabstheatret (Frederiksberg))

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden