Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jens Gregersen Pinholt (1862-1949)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Pinholt, J. Gr.: Jul blandt jyske Bønder. Af J. Gr. Pinholt. Med Tegninger af Hans Smidth (1893, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
Detaljer
illustrationer af Hans Smidth (1839-1917)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1892-93, Nr. 14 (1-1-1893).
 Trykt i periodicum Pinholt, P. Gr.: "Sølle Søren" (1894, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
artikelserie: Fra Samfundets Kroge, 1893-94:19
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1893-94, Nr. 19 (04-02-1894), del af serien: Fra Samfundets Kroge.
 Børnebog Pinholt, J. Gr.: Huskeseddel. ♦ Forfatteren, 1896. 16 sider. Pris: kr. 0,03 (1896, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Forfatterens adresse: Hove ved Lemvig.
 note om oplag 2. Oplag. Søndebys Forlag, 1898.
 note om oplag 3. Oplag. Lemvig, Sønderbys Forlag, 1899.
 note om oplag 4. Oplag, 1902. [Nu udkommet i 60.000 eksemplarer].
 note om oplag 5. Oplag. Madsen-Lind, 1907.
 note om oplag 6. Oplag, 1909.
 note om oplag 10. Oplag, 1933.
 note om oplag 11. Oplag, 1936.
 anmeldelse Lemvig Folkeblad 9-10-1896, side 3 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Landsbyskolens Læsebog. Udarbejdet under Medvirken af en Kreds af Lærere og Lærerinder Af N. Madsen-Vorgod og J. Gr. Pinholt. Med 97 [2. Bind: 69, 3. Bind: 54] Tegninger af danske Kunstnere [3. Bind: samt 2 Portrætter]. ♦ København, Chr. Erichsens Forlag, 1902. 1.-3. Bind, [2] 200 [4] + [1] 216 [3] + [2] 232 [3] sider, illustreret. (Trykkeri: Trykt i Citytrykkeriet) (1902, samling) 👓
Detaljer
redigeret af N. Madsen-Vorgod (1861-1933)
omslag af Stephan Ussing (1828-1855)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur og Antikva
 note til titel På titelbladets bagside bl.a.: Tegningerne reproduceret i "Dansk Reproduktionsanstalt". Omslaget udført i Farvelitografi efter Tegning af St. Ussing.
 note til titel 1. Bind, 2 upaginerede sider: Forord til 1. Bind [Signeret: Moesgaard og Hove Skoler, Januar 1902. N. Madsen-Vorgod, J. Gr. Pinholt.
 note til titel 1. Bind, 2. Oplag: [Forord til 2. Oplag, tilføjet som 6 linier efter forordet til 1. oplag, signeret: Juli 1902].
 note til titel Uddrag af forordet til 2. oplag: I 2. Oplag er kun foretaget den Forandring, at Talbøjningen af Tillægsmaaderne i Udsagnsordenes sammensatte Tider i Henh. t. Min. Bek. 25/2 1902 er opgiven, hvilket ogsaa er gennemført i 2. Bind.
 note til titel 1. Bind, side [201-04]: Indholdsfortegnelse [Note efter overskriften: De Bidrag, der er mærket med en Stjerne, er forfattet eller bearbejdet til Bogen, og til disse forbeholder Forlæggeren sig Eneret].
 note til titel 2. Bind, upagineret side: Forord til 2. Bind [Signeret: Moesgaard og Hove Skoler, April 1902. N. Madsen-Vorgod, J. Gr. Pinholt].
 note til titel 2. Bind, 2. Oplag: [Forordet tilføjet: 2. (uforandrede) Oplag udkommet i November 1902.
 note til titel 2. Bind, uddrag af forordet: Dette Bind er bestemt til at læses af Børn i 10-12 Aars Alderen. I Overensstemmelse med, hvad mange Kolleger har bedt os om, har vi stræbt efter, at det belærende Stof ikke blev det overvejende ...
 note til titel 3. Bind, på titelbladets bagside bl.a.: Oplag: 5000 Eksemplarer.
 note til titel 3. Bind, 2 upaginerede sider: Forord til 3. Bind [Signeret: Moesgaard og Hove Skoler, September 1902. N. Madsen-Vorgod, J. Gr. Pinholt].
 note til titel 3. Bind, uddrag af forordet: I dette Bind, der er beregnet for Børn i 12-14 Aars Alderen, indtager det belærende Stof en ret fremtrædende Plads ...
 note til titel 1.-2. Bind, 2. Oplag, 1902 [1. bind: 7.-12. Tusind, 2. bind: 6.-10. Tusinde].
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Afsnit i bog (redigeret) årbog: Historiebogen. Fortællinger af danske Børnebogsforfattere. Illustr. af danske Kunstnere. Redig. og udg. af Grønvald-Fynbo (1906-, børnebog)
Detaljer
redigeret af Grønvald-Fynbo (1879-1962)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 77 [Anmeldelse af 1908-udgaven].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 84, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 6 (Februar), side [136], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911  Web link link til hele listen [Aargang] 1906-10.
 Afsnit i bog (udgiver) årbog: Landmands-Almanakken (1913-88, tekster)
 Afsnit i bog (redigeret) årbog: Den lille Historiebog. Juelbog for [1913-]. Fortællinger af forskellige Forfattere. Illustr. af fremragende Kunstnere ♦ (1913-81, tekster)
redigeret af Grønvald-Fynbo (1879-1962)
Liste over indekseret indhold
 Afsnit i bog (redigeret) årbog: Børnenes lille Julebog. Redig. og udg. af Grønvald-Fynbo og J. Gr. Pinholt (1920-, børnebog)
redigeret af Grønvald-Fynbo (1879-1962)
Liste over indekseret indhold
 Bog Pinholt, J. Gr.: Finter og Fnug (1942, digte)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Børnenes lille Julebog 1943. Fortællinger af forskellige Forfattere. Illustreret af danske Kunstnere. Redigeret og udgivet af Grønvald-Fynbo og J. Gr. Pinholt. ♦ Udgivernes Forlag (Hovedkommisionær for Boghandelen Chr. Erichsens Forlag), 1943. 80 sider, illustreret. Pris: kr. 0,80. (Trykkeri: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie A/S) (1943, tekster) 👓
del af: Børnenes lille Julebog
Detaljer
redigeret af Grønvald-Fynbo (1879-1962)
kollaps Noter
 note til titel Side [2]: Indhold.
kollaps Indhold

[s003] Hermann, Aage: Juleaften (1943, digte)
af Aage Hermann (1888-1949)
illustrationer af Anonym

[s005] Overgaard, Karen: Sigøjnerskens Spaadom. Af Karen Overgaard. Tegninger af Frode Kierulf. Side [5]-14 (1943, novelle(r))
illustrationer af Frode Kierulf (1889-1963)

[s015] Askløv, Halvor: Ærlighed varer længst. Af Halvor Askløv. Tegninger af Palle Wennerwald. Side [15]-28 (1943, novelle(r))
af Halvor Askløv (f. 1906)
illustrationer af Palle Wennerwald (1898-1972)

[s029] Terry Gredsted: Jan Dirk og hans Lasso. Af Torry Gredsted. Tegninger af Herold Jensen. Side [29]-42 (1943, novelle(r))
af Torry Gredsted (1885-1945)
illustrationer af Herold Jensen (1912-1977)

[s043] Rønne, Rigmor Falk: Ansvaret. Af Rigmor Falk Rønne. Tegninger af Nina Alrik. Side [43]-51 (1943, novelle(r))
af Rigmor Falk Rønne (f. 1888)
illustrationer af Nina Alrik (1901-1985)

[s052] Petersen, P. J.: Morgenens Kvaler. Side [52]-53 (1943, digte)
af P.J. Petersen (1894-1961)
oversat af Anonym

[s054] Hübschmann, Lili: Kristian Kringlevriders Hævn. Af Lili Hübschmann. Tegninger af Herold Jensen. Side [54]-62 (1943, novelle(r))
af Lili Hübschmann (1899-1976)
illustrationer af Herold Jensen (1912-1977)

[s063] Lindhardt, N. P.: Da Frederik skød Nytaar ind. Side [63]-65 (1943, novelle(r))
af N.P. Lindhardt (1872-1951)

[s066] Petersen, P. J.: Bukefalos og Væderen. Af P. J. Petersen, Tegninger af Poul Bech. Side [66]-80 (1943, novelle(r))
af P.J. Petersen (1894-1961)
illustrationer af Poul Bech (1908-1963)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi (årbog): Historiebogen. Børnenes Julebog 1947. Fortællinger af forskellige forfattere. Illustreret af danske kunstnere. Redigeret af Grønvald-Fynbo og J. Gr. Pinholt. ♦ 1947. 159 [1] sider, illustreret (1947, tekster)
del af: Historiebogen
Detaljer
redigeret af Grønvald-Fynbo (1879-1962)
kollaps Noter
 note til titel Side [160]: Indhold.
kollaps Indhold

[s003] Kristiansen, Johs.: Juletræet hentes. [Af] Johs. Kristiansen. Side [3]-4 (1947, digte)
af Johs. Kristiansen (f. 1905)
oversat af Anonym

[s005] Kaaberbøl, Otto: En Bondedreng. Af Otto Kaaberbøl. Tegninger af Palle Wennerwald. Side [5]-12 (1947, novelle(r))
af Otto Kaaberbøl (1907-1966)
illustrationer af Palle Wennerwald (1898-1972)

[s013] Krogh, Peter: Jarl lyver ikke. Af Peter Krogh. Tegninger af Axel Wiingaard. Side [13]-20 (1947, novelle(r))
af Peter Krogh (1908-1979)
illustrationer af Axel Wiingaard (1881-1964)

[s021] Jørgensen, Karen: En modig dansk Pige. Af Karen Jørgensen. Tegninger af Ingeborg Hyldahl. Side [21]-29 (1947, novelle(r))
af Karen Jørgensen
illustrationer af Ingeborg Hyldahl (1880-1955)

[s030] Møller, Jens P.: Fastelavn. Side [30]-31 (1947, digte)
af Jens P. Møller
oversat af Anonym

[s032] Wulff, Trolli Neutzsky: Brevet. Af Trolli Neutzsky Wulff. Tegninger af Poul Bech. Side [32]- (1947, novelle(r))
af Trolli Neutzsky-Wulff (f. 1908)
illustrationer af Poul Bech (1908-1963)

[s041] Federspiel, Ingrid: Den underfuldige Bonde. Af Ingrid Federspiel. Tegninger af Axel Wiingaard. Side [41]-48 (1947, novelle(r))
illustrationer af Axel Wiingaard (1881-1964)

[s049] Lichtenberg Madsen, Martha: Niels Fornøjet. Af Martha Lichtenberg Madsen. Tegninger af Herold Jensen. Side [49]-59 (1947, novelle(r))
illustrationer af Herold Jensen (1912-1977)

[s060] Bengtsson, Georg V.: Gamle Kristian. Af Georg V. Bengtsson. Tegninger af Poul Bech. Side [60]-67 (1947, novelle(r))
af Georg V. Bengtsson (1908-1988)
illustrationer af Poul Bech (1908-1963)

[s068] Hyldgaard, Maja: Da Eske kørte med Kongen. Af Maja Hyldgaard. Tegninger af Henri Max Schneider. Side [68]-80 (1947, novelle(r))
af Maja Hyldgaard Sørensen (1902-1972)
illustrationer af H.M. Schneider (f. 1906)

[s081] Skafte Jespersen, Dines: Da Guldfeberen rasede. Af Dines Skafte Jespersen. Tegninger af Henri Max Schneider. Side [81]-89 (1947, novelle(r))
af Dines Skafte Jespersen (1905-1988)
illustrationer af H.M. Schneider (f. 1906)

[s090] Magleby Sørensen, K.: Torben og hans Hest. Af K. Magleby Sørensen. Tegninger af Frode Kierulf. Side [90]-96 (1947, novelle(r))
af K. Magleby Sørensen (1906-1987)
illustrationer af Frode Kierulf (1889-1963)

[s097] Rønne, Rigmor Falk: Skovriderens Pengekasse. Af Rigmor Falk Rønne. Tegninger af Johs. Andersen. Side [97]-109 (1947, novelle(r))
af Rigmor Falk Rønne (f. 1888)
illustrationer af Johs. Andersen (1911-1968)

[s110] Bræmer, Axel: Julegaver paa Koldinghus. Af Axel Bræmer. Tegninger af Asger Riber. Side [110]-15 (1947, novelle(r))
af Axel Bræmer (1902-1959)
illustrationer af Asger Riber (f. 1897)

[s116] Nathansen, Kamma Creutz: Et Rejseeventyr. Af Kamma Creutz-Nathansen. Tegninger af Asger Riber. Side [116]-23 (1947, novelle(r))
af Kamma Creutz-Nathansen (1881-1955)
illustrationer af Asger Riber (f. 1897)

[s124] Fisker, Robert: Svenske-Erik. Af Robert Fisker. Tegninger af Johs. Andersen. Side [124]-35 (1947, novelle(r))
af Robert Fisker (1913-1991)
illustrationer af Johs. Andersen (1911-1968)

[s136] Askløv, Halvor: En mægtig Fidus. Af Halvor Askløv. Tegninger af Henri MAx Schneider. Side [136]-47 (1947, novelle(r))
af Halvor Askløv (f. 1906)
illustrationer af H.M. Schneider (f. 1906)

[s148] Hübschmann, Lili: Sejrherren. Af Lili Hübschmann. Tegninger af Palle Wennerwald. Side [148]-59 (1947, novelle(r))
af Lili Hübschmann (1899-1976)
illustrationer af Palle Wennerwald (1898-1972)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi (årbog): Historiebogen. Børnenes Julebog 1948. Fortællinger af forskellige forfattere. Illustreret af danske kunstnere. Redigeret af Grønvald-Fynbo og J. Gr. Pinholt. ♦ Udgiverens Forlag (Hovedkommissionær for Boghandelen Chr. Erichsens Forlag), 1948. 128 sider, illustreret. Pris: kr. 1,75. (Trykkeri: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie A/S) (1948, tekster) 👓
del af: Historiebogen
Detaljer
redigeret af Grønvald-Fynbo (1879-1962)
kollaps Noter
 note til titel Side [2]: Indhold.
 note til titel Indholdsfortegnelsen og teksten er med ny retskrivning, mens de tegnede titler ved selve novellerne ofte er med gammel retskrivning. Hvis intet andet er anført er indholsfortegnelsens skrivemåde valgt.
kollaps Indhold

[s003] Kristiansen, Johs.: Mens juletræet tændes. Side [3]-4 (1948, novelle(r))
af Johs. Kristiansen (f. 1905)
oversat af Anonym

[s005] Krogh, Peter: Skatten i krattet. Af Peter Krogh. Tegninger af Svend Otto. Side [5]-13 (1948, novelle(r))
af Peter Krogh (1908-1979)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)

[s014] Federspiel, Ingrid: Den kinesiske julegave. Af Ingrid Federspiel. Tegninger af Asger Riber. Side [14]-25 (1948, novelle(r))
illustrationer af Asger Riber (f. 1897)

[s026] Skafte Jespersen, Dines: Fisker Worres Jørgen. Af Dines Skafte Jespersen. Tegninger af Poul Bech. Side [26]-35 (1948, novelle(r))
af Dines Skafte Jespersen (1905-1988)
illustrationer af Poul Bech (1908-1963)

[s036] Fog, Poul: saa kæmpede de Helte -. Af Poul Fog. Tegninger af Poul Sprogø. Side [36]-48 (1948, novelle(r))
af Poul Fog
illustrationer af Poul Sprogøe (1905-1994)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen er titlen anført som: Så kæmpede de helte.

[s048] Bengtsson, Georg V.: Julemanden kommer igen. Af Georg V. Bengtsson. Tegninger af Asger Riber. Side [48]-57 (1948, novelle(r))
af Georg V. Bengtsson (1908-1988)
illustrationer af Asger Riber (f. 1897)
1960 indgår i antologien: Julehistorier [s151] Senere udgave: Julemanden kommer igen. Side 151-[58]

[s058] Jacobsen, Axel: Sliberen og hans dreng. Af Axel Jacobsen. Tegninger af Axel Wiingaard. Side [58]-66 (1948, novelle(r))
af Axel Jacobsen
illustrationer af Axel Wiingaard (1881-1964)

[s067] Møller, Jens P.: Skud i tågen. Af Jens P. Møller. Tegninger af Henri Max Schneider. Side [67]-80 (1948, novelle(r))
af Jens P. Møller
illustrationer af H.M. Schneider (f. 1906)

[s081] Wulff, Trolli Neutzsky: Carlo vil være sømand. Af Trolli Neutzsky Wulff. Tegninger af Palle Wennerwald. Side [81]-91 (1948, novelle(r))
af Trolli Neutzsky-Wulff (f. 1908)
illustrationer af Palle Wennerwald (1898-1972)

[s092] Rønne, Rigmor Falk: Kampen for julestegen. Af Rigmor Falk Rønne. Tegninger af Rita Lund. Side 92-102 (1948, novelle(r))
af Rigmor Falk Rønne (f. 1888)
illustrationer af Rita Lund

[s103] Nathansen, Kamma Creutz: En lille slubbert. Af Kamma Creutz Nathansen. Tegninger af Herold Jensen. Side [103]-12 (1948, novelle(r))
af Kamma Creutz-Nathansen (1881-1955)
illustrationer af Herold Jensen (1912-1977)

[s113] Fisker, Robert: Isen skruer. Af Robert Fisker. Tegninger af Poul Bech. Side [113]-23 (1948, novelle(r))
af Robert Fisker (1913-1991)
illustrationer af Poul Bech (1908-1963)

[s124] Larsen, Niels: "Oldfuskeren". Af Niels Larsen. Side [124]-28 (1948, novelle(r))
af Niels Larsen

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden