Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Eccard Christopher Broager (1775-1840)

 Om personen Oplysninger om Eccard Christopher Broager

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Byron: Sardanapal. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Egg. Chr. Broager]. Udgivet ved J. Riise. ♦ C. Græbe, 1827. 152 sider (1827, dramatik) BD4:sp376
originaltitel: Sardanapalus, 1821
del af: Nyt Bibliothek for Morskabslæsning
Detaljer
af Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
udgiver: Jacob Riise (1791-1872)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Krøniker fra Canongate. Overs. efter den engelske Original, af A. P. Liunge og Broager. ♦ 1828. Bd. 1-2, 250 + 253 sider (1828, roman) EMP1233 BD4:sp486
originaltitel: Chronicles of the Canongate (1, 1-3), 1827
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
1869 i: Samlede Romaner [18] Senere udgave: Fortællinger fra Canongate. I. De to Qvægdrivere. II. Den høilandske Enke. III. Lægens Datter. Overs. af L. Moltke. ♦ 1869. 329 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-18: Indledning [signeret W.S.].
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Project Gutenberg
kollaps Indhold

[1s117] Scott, Walter: Enken i Høilandene. Side 117-260 (1828, roman)
originaltitel: The highland widow, 1827
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1869 i: Samlede Romaner [18b] Senere udgave: Den høilandske Enke

[1s210] Scott, Walter: De tvende Qvægdrivere. Side 210-50 (1828, roman)
originaltitel: The two drovers, 1827
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1869 i: Samlede Romaner [18a] Senere udgave: De to Qvægdrivere

[2s22] Scott, Walter: Districtschirurgens Datter. Side 22-249 (1828, roman)
originaltitel: The surgeon's daughter, 1827
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1869 i: Samlede Romaner [18c] Senere udgave: Lægens Datter

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden