Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christopher Boeck (1850-1932)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1877-
Nær og Fjern, 1877-
Illustreret Tidende, 1879-80
For Romantik og Historie, 1874
Aaret rundt, 1890-
 Bog Boeck, Christopher: [indgår i antologien: Vers og Prosa fra yngre Forfattere [s063]] Med en Sprællemand. Side 63-64 (1872, digte) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Boeck, Christopher: [indgår i antologien: Vers og Prosa fra yngre Forfattere [s031]] Et Nutidsmenneske. Side 31-33 (1872, digte) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Boeck, Christopher: [indgår i antologien: Vers og Prosa fra yngre Forfattere [s081]] Ved en Fest paa Kalø Slots Ruiner. Side 81-83 (1872, digte) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Boeck, Christopher: [Offentlige og private Scener af Dyrenes Liv [1k]] Af en Skarnbasses Kunstnerliv. Af Christopher Boeck (1877, novelle(r)) EMP 98
 Dramatik Boeck, Christopher: Decemberdrømme (1877, dramatik)
 Trykt i periodicum Boeck, Christopher: I Egetræets Skygge. Af Christopher Boeck (1877, novelle(r)) 👓
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Nittende Bind (1877), side 371-81. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Boeck, Christopher: Musernes Klage. ♦ C.A. Reitzel, 1877. 23 sider. Pris: kr. 0,50 (1877, digte)
 Bog Boeck, Christopher: [Offentlige og private Scener af Dyrenes Liv [2f]] Rosa og Rosita eller den forelskede Kat. Af Christopher Boeck (1877, novelle(r)) EMP 98
 Bog (digte) Greenaway, Kate: Børnebilleder. Med Vers af Christopher Boeck. ♦ Ernst Bojesen, 1881. 28 blade, illustreret (1881, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Kate Greenaway (1846-1901, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 anmeldelse Fædrelandet 12-12-1881, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Langelands Social-Demokrat 27-11-1914, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Aarhus Amtstidende 4-12-1914, side 4 [Anmeldelse, V.H.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Boeck, Christopher: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s028]] Præstens Træ. (Med Tegning af G. Stauslund). Side 28-31 (1884, novelle(r))
illustrationer af G. Staulund (1851-1888)
 Bog Boeck, Christopher: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s033]] Povls Dukker. Side 33 (1885, digte)
illustrationer af Anonym
 Bog Boeck, Christopher: [indgår i antologien: Jule-Kalender [s082]] Jule-Kaleidoskop. Side 82-89 (1886, novelle(r)) 👓
 Dramatik Boeck, Christopher: Et Middagsselskab Lystspil i een Akt. ♦ Emil Bergmanns Forlag, 1888. 44 sider (1888, dramatik)
Detaljer
1904 Senere udgave: Et Middagsselskab. Lystspil i én Akt. 2. Oplag. ♦ Axel Andersens Forlag, 1904. 48 sider. Pris: kr. 0,85
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende, Aften, 12-12-1888, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Boeck, Christopher: Et kjøbenhavnsk Hjem. Lystspil i fire Akter. ♦ København, Andr. Schous Forlag, 1892. 115 sider (1892, dramatik) 👓
Detaljer
1914 Senere udgave: Et københavnsk Hjem 2. Udg.
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Dramatik Boeck, Christopher: En Foraarssaga. Æventyrdrama i 4 Akter. Alb. Sørensen, 1896. 126 sider (1896, dramatik)
 Bog Boeck, Christopher: Berengaria (1898, digte)
 Tekster Boeck, Christopher: Svar paa Tiltale. Lystspil i 1 Akt. ♦ Andr.Fr. Høst & Søn, 1900. 95 sider (1900, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 19-12-1900, side 2 [ Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Boeck, Christopher: Digte. ♦ Høst & Søn, 1901. 142 sider. Pris: kr. 3,50 (1901, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portræt.
 note til titel Overgik til Hagerup.
 Trykt i periodicum Boeck, Christopher: Anemonens Fødsel. Et Vintereventyr. Af Christopher Boeck (1903, novelle(r))
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende, Aften, [Sektion 2], Nr. 302 (24-12-1903). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Boeck, Christopher: Et Middagsselskab. Lystspil i én Akt. 2. Oplag. ♦ Axel Andersens Forlag, 1904. 48 sider. Pris: kr. 0,85 (1904, dramatik)
Detaljer
1888 1. udgave: Et Middagsselskab Lystspil i een Akt. ♦ Emil Bergmanns Forlag, 1888. 44 sider
 Bog Boeck, Christopher: Unge Hjerter. Fortælling. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1904]. 223 [1] sider. Pris: kr. 3,25. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænckel)) (1904, roman)
Detaljer
1910 Senere udgave: Unge Hjerter. Fortælling. 7. Oplag. ♦ Hagerup, 1910. 190 sider, 5 tavler
1928 i: Udvalgte Fortællinger [1] Senere udgave: Unge Hjerter. Fortælling
1935 Senere udgave: Unge Hjerter
1942 Senere udgave: Unge Hjerter
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: Tilegnet mine kære Svigerforældre Etatsraad L. Augustinus og Frue!
 note til titel Side [224]: Indhold.
 note om oplag Andet Oplag, 1904.
 note om oplag 3. Oplag, 1905.
 note om oplag 4. Oplag, 1905.
 note om oplag 6. Oplag, 1908.
 url Fuld visning af teksten (Andet Oplag, side 223 mangler (bogen er ikke på 230 sider)) på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Boeck, Christopher: Livsmod. Fortælling. ♦ Hagerup, 1905. 238 sider. Pris: kr. 3,75 (1905, roman)
Detaljer
1920 Senere udgave: Livsmod. Fortælling. 4. Oplag. ♦ Hagerup, 1920. 190 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1905.
 anmeldelse Politiken 3-12-1905, side 6 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Bog Boeck, Christopher: Sangens Magt. Fortælling. Titelbillede af Carl Thomsen. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1906]. 192 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænkel)) (1906, roman) 👓
Detaljer
andet: Carl Thomsen (1847-1912)
1923 Senere udgave: Sangens Magt. Fortælling. Illustr. af Ingeborg Hyldahl. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1923. 176 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [6]: Tilegnet Mine kære Venner Agnes og Ingvor Bondesen.
 note til titel Side [7]: Indhold.
 note om oplag 3. Oplag, 1906.
 note om oplag 4. Oplag, 1912.
 Bog Boeck, Christopher: [indgår i antologien: Julebog for Børn [s037]] Rigtig Juletræ. Af Christopher Boeck. Tegning af Carl Thomsen. Side 37-45 (1907, novelle(r)) 👓
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
 Bog Boeck, Christopher: Arvingen til Skjoldnæs. Fortælling. Titelbill. af Carl Thomsen. ♦ Hagerup, 1907. 220 sider. Pris: kr. 3,75 (1907, roman)
serietitel: Hjemmenes Læsning, 1911
Detaljer
1919 Senere udgave: Arvingen til Skjoldnæs. Fortælling. Titelbillede af Carl Thomsen. 6. Opl. ♦ Hagerup, 1919. 172 sider
1928 i: Udvalgte Fortællinger [2] Senere udgave: Arvingen til Skjoldnæs. Fortælling
1942 Senere udgave: Arvingen til Skjoldnæs
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1907.
 Bog Boeck, Christopher: Fruen til Rønnebygaard. Fortælling af Christopher Boeck. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1908]. 188 sider. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænkel)) (1908, roman) 👓
Detaljer
1908 Samhørende, fortsættes af (2. del): Raadhusklokkerne. Fortælling af Christopher Boeck. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1908]. 219 sider. Pris: kr. 3,75. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænkel))
1918 Senere udgave: Fruen til Rønnebygaard. Fortælling. 6. Opl. ♦ Hagerup, 1918. 176 sider
1928 i: Udvalgte Fortællinger [3] Senere udgave: Fruen til Rønnebygaard. Fortælling
1942 Senere udgave: Fruen til Rønnebygaard
kollaps Noter
 note til titel Side [7]: Indhold.
 note om oplag 3. Oplag, 1908.
 note om oplag 4. Oplag, 1909.
 note om oplag 5. Oplag, 1910.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 4 (Novbr.), side [64], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 75 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side [83], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Boeck, Christopher: Raadhusklokkerne. Fortælling af Christopher Boeck. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1908]. 219 sider. Pris: kr. 3,75. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænkel)) (1908, roman) 👓
Detaljer
1908 Samhørende, 2. del af: Fruen til Rønnebygaard. Fortælling af Christopher Boeck. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1908]. 188 sider. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænkel))
1918 Senere udgave: Raadhusklokkerne. Fortælling. 6. Opl. ♦ Hagerup, [1918]. 192 sider
1928 i: Udvalgte Fortællinger [4] Senere udgave: Rådhusklokkerne. Fortælling
1942 Senere udgave: Raadhusklokkerne
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Denne Bog kan betragtes som en Fortsættelse af Frune til Rønnebygaard.
 note til titel Side [7]: Indhold.
 note om oplag 3. Oplag, 1908.
 note om oplag 4. Oplag, 1909.
 note om oplag 5. Oplag, 1910.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 75 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side [83], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Boeck, Christopher: Julens Rose. Fortælling. ♦ Hagerup, 1909. 208 sider (1909, roman)
Detaljer
1922 Senere udgave: Julens Rose. Fortælling. Illustr. af Ingeborg Hyldahl. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1922. 208 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, 1909.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 3-4 (Juni-Juli), side 40 [Anmeldelse, signeret: J.J.l].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 3-4 (Juni-Juli), side 43, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Boeck, Christopher: Mine Sange. ♦ 1910. 80 sider (1910, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 1 (April), side 20 [Anmeldelse af Johannes Grønborg].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 1 (April), side 31, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Boeck, Christopher: Unge Hjerter. Fortælling. 7. Oplag. ♦ Hagerup, 1910. 190 sider, 5 tavler (1910, roman)
Detaljer
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)
1904 1. udgave: Unge Hjerter. Fortælling. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1904]. 223 [1] sider. Pris: kr. 3,25. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænckel))
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portrættavle, autograffacsimile samt 5 tavler.
 note om oplag 9. Oplag, 1919.
 note om oplag 11. Oplag, 1919.
 Bog Boeck, Christopher: Bedstemoder. Fortælling. ♦ Hagerup, 1912. 240 sider (1912, roman)
Detaljer
1923 Senere udgave: Bedstemoder. Fortælling. Illustr. af Ingeborg Hyldahl. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1923. 206 sider
kollaps Noter
 note til titel 5. Oplag, 1913.
 anmeldelse Politiken 23-2-1913, side 10 [Anmeldelse, signeret M.].
 Bog Boeck, Christopher: Et Julebarn. Fortælling. ♦ Hagerup, 1913. 236 sider (1913, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 5. Oplag, 1913.
 Bog Boeck, Christopher: Fred over Lande! En Fortælling. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1914]. 192 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænkel)) (1914, roman) 👓
Detaljer
1923 Senere udgave: Fred over Lande. Fortælling. Illustr. af Ingeborg Hyldahl. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1923. 186 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Copyright 1914 by H. Hagerup, Copenhagen.
 note til titel Side [6]: Indhold.
 note om oplag 4. Oplag, 1914.
 Bog Boeck, Christopher: Et københavnsk Hjem 2. Udg. (1914, dramatik)
Detaljer
1892 1. udgave: Et kjøbenhavnsk Hjem. Lystspil i fire Akter. ♦ København, Andr. Schous Forlag, 1892. 115 sider
 Bog Boeck, Christopher: En Kærlighedshistorie og andre Fortællinger. ♦ Hagerup, 1915. 144 sider (1915, novelle(r))
Detaljer
1928 i: Udvalgte Fortællinger [6] Senere udgave: En Kærlighedshistorie og andre Fortællinger
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, 1916.
 anmeldelse Jyllandsposten 5-12-1915, side 2 [Anmeldelse, signeret: A.K.S.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Boeck, Christopher: En kærlighedshistorie (1915, novelle(r))
[b] Boeck, Christopher: Den største Kunst (1915, novelle(r))
[c] Boeck, Christopher: Hustruens Billede (1915, novelle(r))
[d] Boeck, Christopher: Hvid Jul (1915, novelle(r))
[e] Boeck, Christopher: Et Digterhjem (1915, novelle(r))
[f] Boeck, Christopher: Den sidste Julenisse (1915, novelle(r))
[g] Boeck, Christopher: Samme Motiv (1915, novelle(r))
[h] Boeck, Christopher: Paa Stiftelsen (1915, novelle(r))
[i] Boeck, Christopher: Anemonens Fødsel (1915, novelle(r))
 Bog Boeck, Christopher: Porsby Præstegaard. Fortælling. ♦ Hagerup, 1916. 224 sider (1916, roman)
Detaljer
1928 i: Udvalgte Fortællinger [5] Senere udgave: Porsby Præstegaard. Fortælling
1942 Senere udgave: Porsby Præstegaard
kollaps Noter
 note om oplag 5. Oplag, 1916.
 note om oplag 6. Oplag, 1917.
 Bog Boeck, Christopher: Fruen til Rønnebygaard. Fortælling. 6. Opl. ♦ Hagerup, 1918. 176 sider (1918, roman)
serietitel: Hjemmets Bibliotek
Detaljer
1908 1. udgave: Fruen til Rønnebygaard. Fortælling af Christopher Boeck. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1908]. 188 sider. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænkel))
kollaps Noter
 note om oplag 7. Oplag, 1922.
 note om oplag 8. Oplag, 1922.
 Bog Boeck, Christopher: [indgår i antologien: Ved Julelampens Skær [s110]] H. V. Kaalund. - I Hundredaaret for Digterens Fødsel - 1818 - 23. Juni -1918 (1918, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med portræt af H.V. Kaalund.
 note til titel Efter digtet: Christopher Boeck.
 Bog Boeck, Christopher: [indgår i antologien: Ved Julelampens Skær [s008]] Juleglæde. Af Christopher Boeck - illustreret af Viggo Bang. Side 8-10 (1918, novelle(r)) 👓
illustrationer af Viggo Bang (1885-1967)
 Bog Boeck, Christopher: Raadhusklokkerne. Fortælling. 6. Opl. ♦ Hagerup, [1918]. 192 sider (1918, roman)
serietitel: Hjemmets Bibliotek
Detaljer
1908 1. udgave: Raadhusklokkerne. Fortælling af Christopher Boeck. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1908]. 219 sider. Pris: kr. 3,75. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænkel))
kollaps Noter
 note om oplag 7. Oplag, 1922.
 note om oplag 8. Oplag, 1922.
 Bog Boeck, Christopher: Arvingen til Skjoldnæs. Fortælling. Titelbillede af Carl Thomsen. 6. Opl. ♦ Hagerup, 1919. 172 sider (1919, roman)
Detaljer
andet: Carl Thomsen (1847-1912)
1907 1. udgave: Arvingen til Skjoldnæs. Fortælling. Titelbill. af Carl Thomsen. ♦ Hagerup, 1907. 220 sider. Pris: kr. 3,75
kollaps Noter
 note om oplag 7. Oplag, 1919.
 Bog Boeck, Christopher: Sønden-Aa. Fortælling. ♦ Hagerup, 1919. 170 sider (1919, roman)
 Bog Boeck, Christopher: Livsmod. Fortælling. 4. Oplag. ♦ Hagerup, 1920. 190 sider. Pris: kr. 3,00 (1920, roman)
Detaljer
1905 1. udgave: Livsmod. Fortælling. ♦ Hagerup, 1905. 238 sider. Pris: kr. 3,75
 Bog Boeck, Christopher: Julens Rose. Fortælling. Illustr. af Ingeborg Hyldahl. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1922. 208 sider, illustreret (1922, roman)
serietitel: Udvalgte Fortællinger
Detaljer
illustrationer af Ingeborg Hyldahl (1880-1955)
1909 1. udgave: Julens Rose. Fortælling. ♦ Hagerup, 1909. 208 sider
 Bog Boeck, Christopher: Bedstemoder. Fortælling. Illustr. af Ingeborg Hyldahl. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1923. 206 sider (1923, roman)
serietitel: Udvalgte Fortællinger
Detaljer
illustrationer af Ingeborg Hyldahl (1880-1955)
1912 1. udgave: Bedstemoder. Fortælling. ♦ Hagerup, 1912. 240 sider
 Bog Boeck, Christopher: Fred over Lande. Fortælling. Illustr. af Ingeborg Hyldahl. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1923. 186 sider (1923, roman)
serietitel: Udvalgte Fortællinger
Detaljer
illustrationer af Ingeborg Hyldahl (1880-1955)
1914 1. udgave: Fred over Lande! En Fortælling. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1914]. 192 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænkel))
 Bog Boeck, Christopher: Sangens Magt. Fortælling. Illustr. af Ingeborg Hyldahl. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1923. 176 sider (1923, roman)
serietitel: Udvalgte Fortællinger
Detaljer
illustrationer af Ingeborg Hyldahl (1880-1955)
1906 1. udgave: Sangens Magt. Fortælling. Titelbillede af Carl Thomsen. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1906]. 192 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænkel))
 Bog Boeck, Christopher: [indgår i antologien: Over Tærskelen [f]] Han og Hun (1926, novelle(r))
 Bog Boeck, Christopher: Udvalgte Fortællinger. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1928. [Bind] 1-6, 194 + 178 + 169 + 184 + 150 + 104 sider, illustreret (1928, roman)
Detaljer
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
kollaps Indhold

[1] Boeck, Christopher: Unge Hjerter. Fortælling (1928, roman)
1904 1. udgave: Unge Hjerter. Fortælling. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1904]. 223 [1] sider. Pris: kr. 3,25. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænckel))
[2] Boeck, Christopher: Arvingen til Skjoldnæs. Fortælling (1928, roman)
1907 1. udgave: Arvingen til Skjoldnæs. Fortælling. Titelbill. af Carl Thomsen. ♦ Hagerup, 1907. 220 sider. Pris: kr. 3,75
[3] Boeck, Christopher: Fruen til Rønnebygaard. Fortælling (1928, roman)
1908 1. udgave: Fruen til Rønnebygaard. Fortælling af Christopher Boeck. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1908]. 188 sider. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænkel))
[4] Boeck, Christopher: Rådhusklokkerne. Fortælling (1928, roman)
1908 1. udgave: Raadhusklokkerne. Fortælling af Christopher Boeck. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1908]. 219 sider. Pris: kr. 3,75. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænkel))
[5] Boeck, Christopher: Porsby Præstegaard. Fortælling (1928, roman)
1916 1. udgave: Porsby Præstegaard. Fortælling. ♦ Hagerup, 1916. 224 sider
[6] Boeck, Christopher: En Kærlighedshistorie og andre Fortællinger (1928, roman)
1915 1. udgave: En Kærlighedshistorie og andre Fortællinger. ♦ Hagerup, 1915. 144 sider
 Trykt i periodicum Boeck, Christopher: Mirakeldoktoren. Af Christopher Boeck (1932, novelle(r)) 👓
del af: Thisted Amtsavis
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Thisted Amtsavis 4-1-1932, 5-1-1932 og 6-1-1932. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Boeck, Christopher: Unge Hjerter (1935, roman)
Detaljer
1904 1. udgave: Unge Hjerter. Fortælling. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1904]. 223 [1] sider. Pris: kr. 3,25. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænckel))
 Bog Boeck, Christopher: Adoptivdatteren (1942, roman)
 Bog Boeck, Christopher: Arvingen til Skjoldnæs (1942, roman)
Detaljer
1907 1. udgave: Arvingen til Skjoldnæs. Fortælling. Titelbill. af Carl Thomsen. ♦ Hagerup, 1907. 220 sider. Pris: kr. 3,75
 Bog Boeck, Christopher: Fruen til Rønnebygaard (1942, roman)
Detaljer
1908 1. udgave: Fruen til Rønnebygaard. Fortælling af Christopher Boeck. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1908]. 188 sider. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænkel))
 Bog Boeck, Christopher: Porsby Præstegaard (1942, roman)
Detaljer
1916 1. udgave: Porsby Præstegaard. Fortælling. ♦ Hagerup, 1916. 224 sider
 Bog Boeck, Christopher: Raadhusklokkerne (1942, roman)
Detaljer
1908 1. udgave: Raadhusklokkerne. Fortælling af Christopher Boeck. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1908]. 219 sider. Pris: kr. 3,75. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænkel))
 Bog Boeck, Christopher: Unge Hjerter (1942, roman)
Detaljer
1904 1. udgave: Unge Hjerter. Fortælling. ♦ København, H. Hagerups Forlag, [1904]. 223 [1] sider. Pris: kr. 3,25. (Trykkeri: Trier Bogtrykkeri (G.L Lind & Numa Frænckel))

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Christopher Boeck: Foraarstanker
Prolog af Christopher Boeck
(premiere 07-05-1886 på Folketeatret)
Christopher Boeck: Et Middagsselskab
Lystspil i 1 Akt af Christopher Boeck
(premiere 03-06-1887 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Christopher Boeck: Et kjøbenhavnsk Hjem
Lystspil i 4 Akter af Christopher Boeck
[På Casino, fra 18-5-1892 gaves Stykket i betydelig forkortet Skikkelse]
(premiere 08-11-1891 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden