Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817)

Sprog: fransk
(henvisning) Vivetières, Benoît Joseph Marsollier des

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Marsollier des Vivetieres, Benoit Jos.]: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [9s333]] Den Tienstfærdige. Komedie i tre Akter. Oversat af det Franske [ved Schack]. Side [333]-416 (1784, dramatik) BD4:sp292 👓
originaltitel: L'officieux
Detaljer
oversat af Hans Schack, f 1735 (1735-1796)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (tekst) anonym [Marsollier des Vivetières]: De to smaa Savoyarder. Et Syngestykke i en Act med Musik af Mr. D'Aleyrac, oversat af Adam Gottlob Thoroup til Brug for det Kongelige Danske Theater. ♦ [Kbh., 1792] (1792, dramatik) BD4:sp402
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
 Dramatik anonym [Marsollier des Vivetières]: Mariane. Syngespil i 1 Act. Oversat af det franske ved K.L. Rahbek. ♦ Kbh., 1798 (1798, dramatik) BD4:sp402
originaltitel: Marianne, 1796
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 Dramatik Marsollier, B. J.: Adolph og Clara (1801, dramatik) BD4:sp402
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
oversat af Jens Baggesen (1764-1826)
 Dramatik Marsollier, B. J.: Alexis eller Faderens Vildfarelse (1803, dramatik) BD4:sp402
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Marsollier, B. J.: Camilla eller Den underjordiske Hvælving (1805, dramatik) BD4:sp402
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Marsollier, B. J. og Favieres [Edmond Guill.]: Den afbrudte Concert (1806, dramatik)
af Edmond Guillaume François de Favières (1755-1837, sprog: fransk)
musik af Henri Montan Berton (1766-1844, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Marsollier, B. J.: Pleiesønnen (1808, dramatik) BD4:sp402
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Note (fejlagtig tillagt) Marsollier [ie: Chabeaussière, Aug. Poisson de]: Azemia eller De Vilde. Syngestykke i 3 Acter af Marsollier. Sat i Musik af d'Alayrac. Oversat ved N.T. Bruun. Kbh., 1810 (1810, dramatik) BD4:sp391
Detaljer
af Auguste Etienne Poisson de la Chabeaussière (1752-1820, sprog: fransk)
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til titel Stykket er ikke af Marsollier, men Chabeaussière.
 Dramatik Marsollier, B. J.: Hierte og Hoved i Striid (1811, dramatik) BD4:sp402
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Marsollier, B. J.: Fangetaarnet i Neüstadt (1814, dramatik) BD4:sp402
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Note (fejlagtig tillagt) Marsollier [ie: Favières, Edm. Guill. Franç. de]: Paul og Virginie. Syngestykke i 3 Acter oversat til Kreutzers Musik ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1815 (1815, dramatik) BD4:sp398
originaltitel: Paul et Virginie, 1791
Detaljer
af Edmond Guillaume François de Favières (1755-1837, sprog: fransk)
musik af Rodolphe Kreutzer (1766-1831, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 Dramatik Marsollier, B. J.: To Ord eller Natten i Skoven (1818, dramatik) BD4:sp403
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Marsollier: Det forstyrrede Bryllup eller August og Adele. Syngestykke i 3 Acter, af Marsollier; oversat til D. Alayracs Musik ved N. T. Bruun. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og forlagt af N.G.F. Christensen, 1820. 90 sider (1820, dramatik) BD4:sp403 👓
originaltitel: Adèle et Dorsan, 1795
Detaljer
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Library of Congress
 Dramatik Marsollier, B. J.: Edmond og Caroline (1821, dramatik) BD4:sp403
musik af Charles Frédéric Kreubé (1777-1846, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Marsollier des Vivetières, Benoît Joseph: Den Tjenstfærdige
Komedie i 3 Akter af Marsollier. Oversat af Hans Schack
oversat af Hans Schack, f 1735 (1735-1796)
(premiere 20-11-1783 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(tekst) De to smaa Savoyarder
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af d'Alayrac, Teksten af Marsollier. Oversat af A.G. Thoroup
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
(premiere 18-09-1792 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 68)
(tekst) Mariane
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af d'Alayrac, Teksten af Marsollier. Oversat af K.L. Rahbek
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 13-09-1798 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
(tekst) Adolf og Clara
eller De to Arrestanter, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Nicolas d'Alayrac, Teksten af Marsollier. Lyrisk bearbejdet af Jens Baggesen
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
oversat af Jens Baggesen (1764-1826)
(premiere 17-12-1801 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 27)
(tekst) Alexis
eller Faderens Vildfarelser, Syngestykke i 1 Akt af B.J. Marsollier. Oversat af N.T. Bruun til Musik af Nic. D'Alayrac
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 30-09-1803 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 22)
Marsollier des Vivetières, Benoît Joseph: Camilla
eller Den underjordiske Hvælving, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af d'Alayrac, Teksten af Marsollier, oversat af N.T. Bruun
af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 28-03-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(tekst) Den afbrudte Koncert
Syngestykke i 1 Akt, Teksten af Marsollier og Favières. Oversat af N.T. Bruun, Musiken af H.M. Berton
tekst af Edmond Guillaume François de Favières (1755-1837, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
musik af Henri Montan Berton (1766-1844, sprog: fransk)
(premiere 11-12-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(tekst) Plejesønnen
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Nicolo Isouard, Teksten af Marsollier. Oversat af N.T. Bruun
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 21-10-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Marsollier des Vivetières, Benoît Joseph: Hjærte og Hoved i Strid
Komedie i 1 Akt af Marsollier. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 30-10-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(tekst) To Ord
eller Natten i Skoven, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af d'Alayrac, Teksten af Marsollier. Oversat af N.T. Bruun
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 19-12-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
(tekst) Edmond og Caroline
eller Brevet og Svaret, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Frédéric Kreubé, Teksten af Marsollier. Oversat af N.T. Bruun
musik af Charles Frédéric Kreubé (1777-1846, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 04-03-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden