Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Adolfine Marie Colban (1814-1884)

Sprog: norsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Sue, E.: Mathilde. En ung Kones Memoirer. Oversat fra Originalsproget af N. A. Colban [ie: A.M. Colban]. ♦ Christiania, Chr. Aug. Wulfsberg, 1844. D. 1-6, 176 + 176 ´+ 172 + 176 + 172 + 163 sider (1844, roman)
Detaljer
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
1844 1. udgave: Mathilde eller en ung Kones Memoirer. Overs. af Ludvig Jordan. ♦ 1844. Deel 1-6, 302 + 318 + 336 + 287 + 312 + 350 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Adresseavisen 18-6-1844: Til Underretning for Dhrr. Boghandlere udenfor Kjøbenhavn, saavelsom for Eiere og Bestyrere af Leiebibliotheker i Danmark, giver jeg mig herved den Ære at bekjendtgjøre, at jeg har foranstaltet og udgivet en Oversættelse af Eugène Sues fortrinlige Værk: "Mathilde", der complet i 6 Dele koster 5 Rbd. Dansk. De 5 første Dele have allerede forladt Pressen og sidste Deel udkommer om 2 a 3 Uger. Oversættelsen er besørget ved Hr. Adjunct N. Colban, og som Alt hvad der leveres fra denne udmærkede Stilist, i høi Grad correct og vellykket. Oplag af Værket forefindes stedse i den skandinaviske Boghandling i Kjøbenhavn, der er sat istand til paa Samme at give Boghandlere i Provindserne 20 pCt. Rabat. Jeg har fundet mig foranlediget til at bekjendtgjøre Ovenstaaende paa Grund af de Bestræbelser, enkelte Boghandlere i Kjøbenhavn have viist for at undertrykke denne Oversættelse, til Fordeel for en i Kjøbenhavn udkommen mindre heldig Oversættelse af det nævnte Værk, der ovenikjøbet koster mere end det Dobbelte af min.
Christiania i Juni, 1844. Chr. A Wulfsberg.
 note til oversat titel Oversættelsen er udført af Adolfine Marie Colban, men udgivet i hendes mands navn N. A. Colban.
 Bog (oversætter) Sue, E.: Mathilde. Overs. af N. A. Colban [ie: A.M. Colban]. ♦ 1849. Deel 1-3 (1849, roman) EMP4705
Detaljer
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
1844 1. udgave: Mathilde eller en ung Kones Memoirer. Overs. af Ludvig Jordan. ♦ 1844. Deel 1-6, 302 + 318 + 336 + 287 + 312 + 350 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Tidligere udgivet i Christiania, 1844.
 Bog Colban, Marie: Tre nye Noveller. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1875. 482 sider (1875, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s-2] Colban, Marie: Perlen. Side [-2]-191 (1875, novelle(r))
[s193] Colban, Marie: Tre Dage. Side [193]-244 (1875, novelle(r))
[s245] Colban, Marie: Den store Bjørn. Side [245]-482 (1875, novelle(r))
 Bog Colban, Marie: Jeg lever. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. 301 [1] sider (1877, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [302]: Rettelser.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Berlingske Tidende 28-11-1877, side 2 [Anmeldelse].
 Bog Colban, Marie: En gammel Jomfru (1879, roman)
 Bog Colban, Marie: Cleopatra. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. 284 [1] sider (1880, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [285]: Trykfejl.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Colban, Marie: Thyra. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. 170 sider (1882, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Trykt i periodicum Colban, Marie: Romerske Interiørs. (Fragment af en utrykt Roman) (1884, novelle(r))
del af: Nationaltidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nationaltidende 5-1-1884 og 10-1-1884.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Mediestream

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Naar Kærligheden kølnes
Vaudeville i 1 Akt efter Laurencin og Marc Michel, ved Adolphine Marie Colban
af Paul Aimé Chapelle (1806-1890, sprog: fransk)
af Marc Michel (f. 1812, sprog: fransk)
(premiere 26-05-1850 på Casino)
(oversætter) Salig Lionel
Lystspil i 3 Akter efter Scribe og Potrons. [Oversat af Anonym, måske Marie Colban?]
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Charles Potron (sprog: fransk)
oversat af Anonym
(premiere 23-10-1860 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden