Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Vilhelm Topsøe, f. 1840 (1840-1881)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (redigeret, 1872-81) avis: Dagbladet. ♦ København, 1851-1930 (1851-1930, periodicum)
se også: Middagsposten
se også: Dags-Telegraphen
se også: Dagens Nyheder
Detaljer
(1851-72) redigeret af C.St.A. Bille (1828-1898)
(1881-89) redigeret af P.V. Grove (1832-1893)
(1889-98) redigeret af Ferdinand Bauditz (1846-1912)
(1898-) redigeret af Jørgen Fr. Bartholin (1857-1937)
(1913) redigeret af Oscar Kalko (1866-1923)
kollaps Noter
 note til titel Fortsættelse af Middagsposten.
 note til titel Optog delvis Dags-Telegrafen i 1891.
 note til titel Overtaget 1891 af C. Ferslew.
 url Fuld visning af avisen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 url Om avisens historie på:  Link til ekstern webside De Danske Aviser
 Bog Xox [Topsøe, V. C. S.]: Skizzer. ♦ G.E.C. Gad, 1863. 221 sider (1863, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

Familiekarakteristikker. I-IV
[aa] Xox [Topsøe, V. C. S.]: Familien v. Taugenichts (1863, novelle(r))
1891 i: Samlede Fortællinger [1s003] Senere udgave: Familien v. Taugenichts. Side [3]-36
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra Nr. 116 (23-5-1861) til Nr. 118 (25-5-1861) i 3 afsnit, under titlen: Familieannaler af Xox. I. Familien v. Taugenichts. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream

[ab] Xox [Topsøe, V. C. S.]: Familien Rig (1863, novelle(r))
1891 i: Samlede Fortællinger [1s037] Senere udgave: Familien Rig. Side [37]-85
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra Nr. 153 (5-7-1861) til Nr 157 (10-7-1861) i 5 afsnit, under titlen: Familiekarakteristiker ved xox. II. Familien Rig. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream

[ac] Xox [Topsøe, V. C. S.]: Familien Habenichts (1863, novelle(r))
1891 i: Samlede Fortællinger [1s086] Senere udgave: Familien Habenichts. Side [86]-129
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra Nr. 211 (11-9-1861) til Nr 214 (14-9-1861) i 4 afsnit. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream

[ad] Xox [Topsøe, V. C. S.]: Familien Severinsen (1863, novelle(r))
1891 i: Samlede Fortællinger [1s130] Senere udgave: Familien Severinsen. Side [130]-171
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra Nr. 65 (18-3-1862) til Nr. 69 (22-3-1862) i 5 afsnit. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream

[b] Xox [Topsøe, V. C. S.]: Vintergæk og Sommernar (1863, novelle(r))
[c] Xox [Topsøe, V. C. S.]: To Venner eller Reflexion og Forlovelse (1863, novelle(r))
1891 i: Samlede Fortællinger [1s189] Senere udgave: To Venner eller Reflexion og Forlovelse
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet No. 283 (4-12-1862) til No. 285 (6-12-1862) i 3 afsnit. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Topsøe, V.: I Solskin. Livsanskuelser. To Fortællinger. ♦ G.E.C. Gad, 1867 (1867, novelle(r))
Detaljer
1891 i: Samlede Fortællinger [1s233] Senere udgave: I Solskin
kollaps Indhold

[b] Topsøe, V.: Livsanskuelser (1867, novelle(r))
1891 i: Samlede Fortællinger [1s317] Senere udgave: Livsanskuelser
 Bog anonym [Topsøe, Vilhelm]: Jason med det gyldne Skind. En Fortælling. ♦ Kbh., Gyldendal, 1875. [4] + 314 sider (1875, roman)
Detaljer
1891 i: Samlede Fortællinger [2s001] Senere udgave: Jason med det gyldne Skind. Side [1]-305
1901 Senere udgave: Jason med det gyldne Skind. En Fortælling. Anden Udgave. Med Tegninger af Hans Tegner. Forord af Herman Bang. ♦ København, Det Schubotheske Forlag, 1901. xvi + 351 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung)
1968 Senere udgave: Jason med det gyldne Skind. Optrykt efter Originaludgaven
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1881.
 Bog pseudonym [Topsøe, Vilhelm]: Nutidsbilleder. Af Forf. til »Jason med det gyldne Skind«. Roman. ♦ Kbh., Gyldendal, 1878. 382 sider (1878, novelle(r))
Detaljer
1884 Senere udgave: Nutidsbilleder. 2. Oplag
1891 i: Samlede Fortællinger [3a] Senere udgave: Nutidsbilleder
1942 Senere udgave: Nutidsbilleder. Med Indledning af Niels Kaas Johansen. Westermann, 1942. 228 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og redig. af Hakon Stangerup. [10])
 Bog pseudonym [Topsøe, V. C. S.]: Fra Studiebogen. Af Forfatteren til "Jason med det gyldne Skind" og "Nutidsbilleder". ♦ Gyldendalske Boghandels Forlag, 1879. 302 sider (1879, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1879.
 note til titel 3. Oplag, 1884 [med forfatternavn].
 anmeldelse Berlingske Tidende 6-11-1879, side 1-2 [Anmeldelse].
 Dramatik Topsøe, V. C. S.: Umyndige i Kjærlighed. Skuespil i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1881. 140 sider (1881, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Note, side [5]: Efterfølgende Skuespil forelaa fuldført i Foraaret 1881. Kort Tid derefter havde Forf. imidlertid paabegyndt en ny Gjennemarbejdelse, i hvilken han ved sin Død kun var naaet til Slutningen af første Akt.
Ved Arbejdets Offentliggjørelse har man benyttet første Akt i dens nye Form, idet man dog, af Hensyn til de to sidste Akter, paa enkelte Steder har maattet vende tilbage til den oprindelig affattelse.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Topsøe, V. C. S.: Nutidsbilleder. 2. Oplag (1884, roman)
Detaljer
1878 1. udgave: Nutidsbilleder. Af Forf. til »Jason med det gyldne Skind«. Roman. ♦ Kbh., Gyldendal, 1878. 382 sider
 Bog Topsøe, V. C. S.: Samlede Fortællinger. ♦ Forlagsbureauet, 1891. Bind 1-3 (1891, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, Første Bind, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, Andet Bind, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

Familiekarakteristikker
[1s003] Topsøe, V. C. S.: Familien v. Taugenichts. Side [3]-36 (1891, novelle(r))
1863 indgår i: Skizzer [aa] 1. udgave: Familien v. Taugenichts

[1s037] Topsøe, V. C. S.: Familien Rig. Side [37]-85 (1891, novelle(r))
1863 indgår i: Skizzer [ab] 1. udgave: Familien Rig

[1s086] Topsøe, V. C. S.: Familien Habenichts. Side [86]-129 (1891, novelle(r))
1863 indgår i: Skizzer [ac] 1. udgave: Familien Habenichts

[1s130] Topsøe, V. C. S.: Familien Severinsen. Side [130]-171 (1891, novelle(r))
1863 indgår i: Skizzer [ad] 1. udgave: Familien Severinsen

[1s130] Topsøe, V. C. S.: Vintergæk og Sommernar (1891, roman)
[1s189] Topsøe, V. C. S.: To Venner eller Reflexion og Forlovelse (1891, roman)
1863 indgår i: Skizzer [c] 1. udgave: To Venner eller Reflexion og Forlovelse

[1s233] Topsøe, V. C. S.: I Solskin (1891, roman)
1867 1. udgave: I Solskin. Livsanskuelser. To Fortællinger. ♦ G.E.C. Gad, 1867

[1s317] Topsøe, V. C. S.: Livsanskuelser (1891, roman)
1867 indgår i: I Solskin [b] 1. udgave: Livsanskuelser

[2s001] Topsøe, V. C. S.: Jason med det gyldne Skind. Side [1]-305 (1891, roman)
1875 1. udgave: Jason med det gyldne Skind. En Fortælling. ♦ Kbh., Gyldendal, 1875. [4] + 314 sider

Fra Studiebogen. Side [307]-577
[2s307a] Topsøe, V. C. S.: En første Kjærlighed. Side [307]-31 (1891, roman)
[2s333] Topsøe, V. C. S.: Ved Efteraarstid. Side [333]-406 (1891, roman)
[2s407] Topsøe, V. C. S.: Stilleben. Side [407]-502 (1891, roman)
[2s503] Topsøe, V. C. S.: Daphne. Side [503]-577 (1891, roman)
[3a] Topsøe, V. C. S.: Nutidsbilleder (1891, roman)
1878 1. udgave: Nutidsbilleder. Af Forf. til »Jason med det gyldne Skind«. Roman. ♦ Kbh., Gyldendal, 1878. 382 sider

[3b] Topsøe, V. C. S.: Slagne Folk. Et efterladt Novellefragment (1891, roman)
1953 Senere udgave: Slagne Folk
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1892.
 Dramatik T. H. B.: I Stuearrest. Monolog af T. H. B. ♦ J.L. Wulff, 1892. 12 sider (1892, dramatik)
Detaljer
af Henrik Hennings (1848-1923)
af William Bloch (1845-1926)
1931 Senere udgave: I Stuearrest. Monolog af T. H. B. 2. Opl. ♦ J.L. Wulff, 1931. 8 sider
 Bog Topsøe, V. C. S.: Jason med det gyldne Skind. En Fortælling. Anden Udgave. Med Tegninger af Hans Tegner. Forord af Herman Bang. ♦ København, Det Schubotheske Forlag, 1901. xvi + 351 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung) (1901, roman)
serietitel: Vignet-Udgave
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
forord af Herman Bang (1857-1912)
1875 1. udgave: Jason med det gyldne Skind. En Fortælling. ♦ Kbh., Gyldendal, 1875. [4] + 314 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 anført som: 3. Udg.
 note til titel Øverst på titelsiden: "Vignet-Udgave".
 Dramatik XOX: [indgår i antologien: Studenterkomedier - ældre og nyere [k]] En Omelette (1904, dramatik)
 Samling Topsøe, Vilhelm: Udvalgte Skrifter. Ved Vilhelm Andersen og Helge Topsøe-Jensen. ♦ Gad, 1923-24. [Bind] I-II, 884 sider. Pris: kr. 20,00 (1923-24, samling)
Detaljer
redigeret af Vilhelm Andersen (1864-1953)
redigeret af Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 5 hæfter.
 Bog T. H. B.: I Stuearrest. Monolog af T. H. B. 2. Opl. ♦ J.L. Wulff, 1931. 8 sider (1931, dramatik)
Detaljer
af Henrik Hennings (1848-1923)
af William Bloch (1845-1926)
1892 1. udgave: I Stuearrest. Monolog af T. H. B. ♦ J.L. Wulff, 1892. 12 sider
 Bog Topsøe, V. C. S.: Nutidsbilleder. Med Indledning af Niels Kaas Johansen. Westermann, 1942. 228 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og redig. af Hakon Stangerup. [10]) (1942, roman)
serietitel: Berømte danske Romaner, 10
Detaljer
forord af Niels Kaas Johansen (1910-1974)
1878 1. udgave: Nutidsbilleder. Af Forf. til »Jason med det gyldne Skind«. Roman. ♦ Kbh., Gyldendal, 1878. 382 sider
 Samling antologi: Perler i dansk Digtning. Forord af Jacob Paludan. Tegninger af Peter Holm. ♦ Morten A. Korch's Forlag, 1949. 209 sider, illustreret. Pris: kr. 12,50 (1949, samling)
forord af Jacob Paludan (1896-1975)
illustrationer af Peter Holm (1890-1963)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
af Christian Winther, f 1889 (1889-1974)
af Carsten Hauch (1790-1872)
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Henrik Hertz (1798-1870)
af Emil Aarestrup (1800-1856)
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
af J.P. Jacobsen (1847-1885)
af Holger Drachmann (1846-1908)
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
af Herman Bang (1857-1912)
 Bog Topsøe, Vilhelm: Slagne Folk (1953, roman)
Detaljer
1891 i: Samlede Fortællinger [3b] 1. udgave: Slagne Folk. Et efterladt Novellefragment
 Bog Topsøe, Vilhelm: Jason med det gyldne Skind. Optrykt efter Originaludgaven (1968, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 25
Detaljer
1875 1. udgave: Jason med det gyldne Skind. En Fortælling. ♦ Kbh., Gyldendal, 1875. [4] + 314 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Topsøe, Vilhelm, f. 1840: Desværreeller Jambon de Bayonne af V. Topsøe
af Vilhelm Topsøe, f. 1840 (1840-1881)
(premiere 01-07-1853 af Studentersamfundet)
Topsøe, Vilhelm, f. 1840: En Omeletteti Minutters Parodi paa det franske af Vilh. Topsøe
af Vilhelm Topsøe, f. 1840 (1840-1881)
(premiere 20-04-1867 på Folketeatret)
Topsøe, Vilhelm, f. 1840: Umyndige i KærlighedLystspil i 3 Akter af Vilhelm Topsøe
af Vilhelm Topsøe, f. 1840 (1840-1881)
(premiere 05-10-1881 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21, 1889-1975: 10)
Topsøe, Vilhelm, f. 1840: I StuearrestMonolog af Vilh. Topsøe [og William Bloch]
af Vilhelm Topsøe, f. 1840 (1840-1881)
af William Bloch (1845-1926)
(premiere 11-05-1887 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden