Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Andre teatres repertoire 1722-1975.

Studentersamfundet

Listen er endnu ikke komplet.


Studentersamfundet

1853

01-07-1853, fredag
 (premiere, senere) Desværre (Topsøe)
 (premiere, senere) Kærlighed og Propædeutik ()

1866

17-11-1866, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (uden for nummereringen, senere) Et Eventyr i Dyrehaven (gæstespil)
28-11-1866, onsdag (spillet på Folketeatret)
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) Et Eventyr i Dyrehaven (gæstespil)
29-11-1866, torsdag (spillet på Folketeatret)
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) Et Eventyr i Dyrehaven (gæstespil)

1879

06-12-1879, lørdag (spillet på Hofteatret)
 (opførelse nr: ukendt) Robert og Signe (Poulsen)

1884

29-11-1884, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (opførelse nr: ukendt) Karrig Niding
 Grevens og Friherrens Komedier (3 Akter)
 (opførelse nr: ukendt) Sganarels Rejse til det filosofiske Land (Holberg)
 (Holbergforestilling)

1886

20-03-1886, lørdag
 (premiere, næste) P.A. Heiberg (Schandorph)
 (uden for nummereringen, senere) De Vonner og Vanner (Heiberg)
27-03-1886, lørdag
 (opførelse nr:     2, forrige) P.A. Heiberg (Schandorph)
 (uden for nummereringen, tidligere) De Vonner og Vanner (Heiberg)
 (Til Indtægt for de Arbejdsløse og Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede)

1887

23-04-1887, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) Et Eventyr i Dyrehaven (Hertz)
 (premiere, senere) Matriarkatet (Rode)
 (premiere, senere) "Naar enden er god" (Rode)
30-04-1887, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (uden for nummereringen, tidligere) Et Eventyr i Dyrehaven (Hertz)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Matriarkatet (Rode)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) "Naar enden er god" (Rode)

1888

07-04-1888, lørdag (spillet på Folketeatret)
 Billings
 Ah, Norsk Studenter-Proverbe i 1 Akt

1889

14-03-1889, torsdag (spillet af Det Strindbergske Forsøgsteater)
 (premiere) Frøken Julie (Strindberg)
06-04-1889, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (uden for nummereringen) Revisoren

1890

26-04-1890, lørdag (spillet på Folketeatret)
 Gæstespil af Studentersamfundet
 (premiere) Hvis er Barnet (Nielsen)
 »Bouquet de Chypre«, 1 Akt af Gustav Esmann
 Medarbejderskab, Farcesituation af Ove Rode
 (opførelse nr: ukendt, senere) Kong Kandaules' Æventyr
03-05-1890, lørdag (spillet på Folketeatret)
 Hvis er Barnet, Farce i 3 Akter af Poul Nielsen
 »Bouquet de Chypre«, 1 Akt af Gustav Esmann
 Medarbejderskab, Farcesituation af Ove Rode
 (uden for nummereringen, tidligere) Kong Kandaules' Æventyr

1894

14-04-1894, lørdag
 (premiere) Frøken Foraar (Nielsen)
 (premiere) Vitriol (Nielsen)

1899

ukendt dato, (spillet i Koncertpalæet)
 (premiere) Peder Grisenborg (Molière)

1903

27-11-1903, fredag (spillet på Folketeatret)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Intrigerne (Hostrup)
 (opførelse nr: ukendt) Kong Rosmer (Richardt)
 (Studenterkomedier)
28-11-1903, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Intrigerne (Hostrup)
 (Studenterkomedier)
05-12-1903, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (opførelse nr: ukendt) Kjærlighed paa Taget (Wengel)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Desværre (Topsøe)
 (opførelse nr: ukendt) Sozodont (Møller og Faber)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Kærlighed og Propædeutik ()
 (ufuldstændig opførelse) [Uddrag af Karnevalsballetter] (Ballet)
 (Studenterkomedier)
11-12-1903, fredag (spillet på Folketeatret)
 (Studenterkomedier)
12-12-1903, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (opførelse nr: ukendt) Médora (Lembcke og Møller)
 (opførelse nr: ukendt) En Søndag paa Alperne (Møller og Faber)
 (Studenterkomedier. Tredje Forestilling)
15-12-1903, tirsdag (spillet på Folketeatret)
 (Studenterkomedier)