Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jens Skytte (1845-1928)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog antologi: Dansk Læsning. Fortællinger, Skitser, Digte, hvoraf flere med Melodier, Folkesagn, Eventyr, Ledvnetsbeskrivelser, folkelige Afhandlinger og Foredrag. ♦ Odense, R. Nielsen, 1873 (1873, novelle(r))
se også: Den nye Almanak
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
af J.C. Gebauer (1808-1884)
af Mads Hansen (1834-1880)
af C. Hostrup (1818-1892)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Carl Ploug (1813-1894)
af Christian Richardt (1831-1892)
af C. Rosenberg (1829-1885)
af Ludvig Schrøder (1836-1908)
af Jakob Nielsen (1830-1901)
af C.A. Thyregod (1822-1898)
af Hother Tolderlund (1820-1880)
kollaps Noter
 note til titel Bornholms Tidende 14-6-1873 [Annoncerer at bogen er udkommet og kan købes i Colbergs Boghandel].
 note til titel 43 Billeder i Træsnit og 5 Melodier.
 note til titel Bogen er fremstillet af restoplaget af de tre første årgange (1871-73) af Den nye Almanak (jævnfør: Birger Isaksen: Mads Hansen. En sydfynsk bonde og folkedigter, 1974, side 91). Isaksen anfører at bogen udkom 1874 og indeholder de tre seneste årgange af almanakken, men det stemmer ikke med annoncens tidspunkt 14-6-1873 og at annoncen nævner bidrag af bl.a. H.C. Andersen (årgang 1874 udkom oktober 1873).
 Trykt i periodicum Skytte, Jens: Nis Pagh. Jydsk Folkesagn (1873, novelle(r))
del af: Den nye Almanak
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Den nye Almanak for 1873 [udkom 1872].
 Trykt i periodicum Skytte, Jens: Hva' Palle ka' hovs (1874, novelle(r))
del af: Den nye Almanak
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Den nye Almanak for 1874 [udkom 1873].
 Trykt i periodicum Skytte, Jens: En Kurre (1875, novelle(r))
del af: Hermod
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hermod, 1875, 1. Hefte.
 Bog Skytte, Jens: [indgår i antologien: Julekvæld [c]] Krigsmedaillen. Side 79-128 (1882, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: [indgår i antologien: Julekvæld [?]] Et Uvejr (1885, novelle(r))
 Trykt i periodicum Skytte, Jens: Unge og gamle. Skildring af Jens Skytte (1887, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1886-87, fra Nr. 25 (6-3-1887) til Nr. 25 (20-3-1887).
 Bog Skytte, Jens: Jævne Folk. Fortællinger og Friluftsbilleder. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1888. 151 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos N.C. Rom) (1888, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [153]: Indhold.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s003] Skytte, Jens: Krigsmedaljen. Side [3]-46 (1888, novelle(r))
1915 i: [Skrifter i Folkeudgave] [7a] Senere udgave: Krigsmedaljen. (Efter "Jævne Folk, Fortællinger og Friluftsbilleder", 1888)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Lolland-Falsters Stifts-Tidende fra 26-7-1927 til 27-8-1927. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[s047] Skytte, Jens: Paa Jagt. Side [47]-73 (1888, novelle(r))
[s075] Skytte, Jens: Hjorteskindet. Side [75]-119 (1888, novelle(r))
[s121] Skytte, Jens: Brogede Blade. Side [121]-51 (1888, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Bejlere. Tre Fortællinger. ♦ Eibe, 1891. [4] 190 [2] sider (1891, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende, Aften, 17-12-1891, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Skytte, Jens: Menig Nr. 87 (1891, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Hans Tegner (1853-1932)
illustrationer i periodicum: Hans Smidth (1839-1917)
1915 i: [Skrifter i Folkeudgave] [7b] Senere udgave: Menig Nr. 87. (Efter "Bejlere, tre Fortællinger", 1891)
kollaps Noter
del af: Venstres Bog
 note om føljeton Trykt i Venstres Bog for 1891, side 6-33, under titlen: Menig Nr. 87. Fortælling af Jens Skytte. Med Tegninger af Hans Tegner og Hans Smidth.
 note om føljeton Føljeton i Lolland-Falsters Stifts-Tidende fra 27-8-1927 til 19-9-1927. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[b] Skytte, Jens: Hun med Gaarden (1891, novelle(r))
[c] Skytte, Jens: Bare en Hund (1891, novelle(r))
1915 i: [Skrifter i Folkeudgave] [7c] Senere udgave: Bare en Hund. (Efter "Bejlere, tre Fortællinger", 1891)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Lolland-Falsters Stifts-Tidende fra 19-9-1927 til 29-10-1927. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Skytte, Jens: Gamle i Gaarde. Fortællinger. ♦ Odense, Milo, 1894. [4] 182 sider (1894, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Skytte, Jens: En Trækfugl (1894, novelle(r))
[b] Skytte, Jens: Det er Tidsaanden (1894, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
del af: Venstres Bog
 note om føljeton Venstres Bog for 1892, side [82]-104, under titlen: Det er Tidsaanden! Fortælling af Jens Skytte. (Illustr. af H. Tegner).
[c] Skytte, Jens: Krybskytten (1894, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Ved Vejskjellene. Fortællinger. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning [I kommision hos Gyldendal], 1895. [2] 228 sider (1895, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllandsposten 18-12-1895 [Anmeldelse, signatur: astrologisk tegn for solen].
kollaps Indhold

[?] Skytte, Jens: Højest Trumf (1895, novelle(r))
1915 i: [Skrifter i Folkeudgave] [8a] Senere udgave: Højest Trumf
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1887-88, Nr. 10 (4-12-1887) og Nr. 11 (11-12-1887).
[?] Skytte, Jens: Mortens Gaas (1895, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Hjemstavnsbilleder. Sang og Barndomsminder. ♦ Odense, Miloske Boghandels Forlag, 1895. [4] 132 [4] sider (1895, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllands-Posten 3-12-1895 [Anmeldelse, signeret A.].
kollaps Indhold

[a] Skytte, Jens: Ved Juletid (1895, novelle(r))
[b] Skytte, Jens: Ved Nytaarstid (1895, novelle(r))
[c] Skytte, Jens: Fader og hans Fortællinger (1895, novelle(r))
[d] Skytte, Jens: Fra første Krig (1895, novelle(r))
[e] Skytte, Jens: Til Skovs (1895, novelle(r))
[f] Skytte, Jens: Forskjellige smaatræk (1895, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Færgefolk. Fortælling. ♦ Aarhus, Jydsk Forlagsforretning [i kommission hos Gyldendal], 1896. [4] 215 [1] sider (1896, roman)
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
1903 Senere udgave: Færgefolk. Fortællling. 2. Oplag. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1903. 188 sider. Pris: kr. 2,00
1904 Senere udgave: Færgefolk. Af Jens Skytte. ♦ Minneapolis - Minn., [C. Rasmussen Publishing Co.], [1904]. 198 [2] sider. Pris: 40 cent
1915 i: [Skrifter i Folkeudgave] [1] Senere udgave: Færgefolk. (3. Opl.). ♦ 1915. 176 sider + 1 farvetavle
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt som Føljeton i Horsens Folkeblad fra 23-1-1896 [ikke trykt med sidetal].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Løgstør Avis 14-5-1903, side 2 [Anmeldelse, signeret -n].
 anmeldelse Jyllandsposten 24-12-1896, side 1 [Anmeldelse, signeret med astrologisk tegn for solen].
 Bog Skytte, Jens: Guld og grønne Skove. ♦ Aarhus, Det jydsk Forlag, 1897-99. 1.-2. Bog, 185 + 140 sider (1897-99, novelle(r))
Detaljer
1900 Samhørende, fortsættes af (2. del): Folkene paa Lille Dyre. Fortælling. ♦ Aarhus, Jydsk Forlag [i kommission hos Gyldendal], 1900. 221 sider
1903 Samhørende, fortsættes af (3. del): Arvesølv. Fortælling. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1903. 332 sider. Pris: kr. 4,50
1915 i: [Skrifter i Folkeudgave] [2-3] Senere udgave: Guld og grønne Skove. (3. Opl.). ♦ 1915. Bd. 1-2, 144 + 105 sider
1931 Senere udgave: Guld og grønne Skove. Af Jens Skytte. Føljeton til "Roskilde Avis". ♦ [Roskilde Avis], 1931. 314 sider
1931 Senere udgave: Guld og grønne Skove. Af Jens Skytte. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1931. 314 sider
1931 Senere udgave: Guld og grønne Skove. Roman af Jens Skytte. ♦ Hillerød, Fr.borg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1931. 314 sider
1931 Senere udgave: Guld og grønne Skove. Af Jens Skytte. ♦ [Ribe Stifts-Tidende], [1931]. 314 sider
1941 Senere udgave: "Guld og grønne Skove". Roman af Jens Skytte. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1941. 314 sider
1941 Senere udgave: Guld og grønne Skove ... Roman af Jens Skytte. ♦ [Ærø Avis], [1941]. 314 sider
kollaps Noter
 note til titel Med portrættavle med autograf i facsimili.
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 note til titel 2. Oplag. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning [i kommission hos Gyldendal], 1900-01. Bind 1-2, 189 [3] + 138 sider.
 Bog Skytte, Jens: Fra Skov og Strand. Fortæll. for store og smaa. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1899. 164 sider (1899, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
kollaps Indhold

[a] Skytte, Jens: En Bjørnehistorie (1899, novelle(r))
[b] Skytte, Jens: Overfaldet paa Pottemanden (1899, novelle(r))
[c] Skytte, Jens: Wolles Drenge (1899, novelle(r))
1915 i: [Skrifter i Folkeudgave] [8c] Senere udgave: Wolles Drenge
kollaps Noter
del af: Dagen
 note om føljeton Trykt i Dagen (Minneapolis), 1. Aarg., No. 1 (1-10-1900), spalte 18-32, No. 2. (15-10-1900), spalte 65-78 og No. 3. (1-11-1900), spalte 113-22.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[d] Skytte, Jens: Ung Holgers Bedrifter (1899, novelle(r))
[e] Skytte, Jens: Ene. En Juleskitse (1899, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Folkene paa Lille Dyre. Fortælling. ♦ Aarhus, Jydsk Forlag [i kommission hos Gyldendal], 1900. 221 sider (1900, roman)
Detaljer
1897-99 Samhørende, 2. del af: Guld og grønne Skove. ♦ Aarhus, Det jydsk Forlag, 1897-99. 1.-2. Bog, 185 + 140 sider
1915 i: [Skrifter i Folkeudgave] [4] Senere udgave: Folkene paa Lille Dyre. Fortælling. (2. Opl.). ♦ 1915. 163 sider
 Bog Skytte, Jens: Færgefolk. Fortællling. 2. Oplag. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1903. 188 sider. Pris: kr. 2,00 (1903, roman)
Detaljer
1896 1. udgave: Færgefolk. Fortælling. ♦ Aarhus, Jydsk Forlagsforretning [i kommission hos Gyldendal], 1896. [4] 215 [1] sider
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Skytte, Jens: Arvesølv. Fortælling. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1903. 332 sider. Pris: kr. 4,50 (1903, roman)
del af: Aalborg Amtstidende
del af: Herning Avis
del af: Roeskilde Avis
del af: Thisted Amtsavis
del af: Ribe Stifts Tidende
Detaljer
1897-99 Samhørende, 3. del af: Guld og grønne Skove. ♦ Aarhus, Det jydsk Forlag, 1897-99. 1.-2. Bog, 185 + 140 sider
1915 i: [Skrifter i Folkeudgave] [5-6] Senere udgave: Arvesølv. (2. Opl.). ♦ 1915. Bd. 1-2, 122 + 133 sider
1932 Senere udgave: Arvesølv. Fortælling af Jens Skytte. Føljeton til "Roskilde Avis". ♦ [Roskilde Avis], 1932. 299 sider
1932 Senere udgave: Arvesølv. Fortælling af Jens Skytte. ♦ [Maribo], [Landbrugernes Dagblad], [1932]. 299 sider
1933 Senere udgave: Arvesølv. Fortælling af Jens Skytte. Føljeton til "Ærø Avis". ♦ [Ærø Avis], [1933]. 299 sider
1943 Senere udgave: Arvesølv. Roman af Jens Skytte. Føljeton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1943]. 299 sider
1943 Senere udgave: Arvesølv. Roman af Jens Skytte. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1943. 299 sider
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 note om føljeton Føljeton i Aalborg Amtstidende fra 18-8-1937 til 25-9-1937 i 37 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Herning Avis fra 24-7-1953 til 30-10-1953. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Thisted Amtsavis fra 21-9-1953 til 25-11-1953. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Roskilde Avis fra 12-8-1953 til 10-10-1953. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Ribe Stifts-Tidende fra 30-10-1953 til 8-1-1954. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Skytte, Jens: [indgår i antologien: Fra By og Land [d]] Evves Braallup (1904, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Færgefolk. Af Jens Skytte. ♦ Minneapolis - Minn., [C. Rasmussen Publishing Co.], [1904]. 198 [2] sider. Pris: 40 cent (1904, roman) 👓
Detaljer
1896 1. udgave: Færgefolk. Fortælling. ♦ Aarhus, Jydsk Forlagsforretning [i kommission hos Gyldendal], 1896. [4] 215 [1] sider
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Ægte Kærlighed.
 omtale St. Paul Tidende 9-12-1904, side 3, annonce fra C. Rasmussen Pub. Co., Minneapolis, Minn. Fuld visning af annonce på: Link til ekstern webside Chronicling America
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[b] anonym: Ægte Kærlighed. [2] sider (1905, novelle(r))
af Anonym
 Bog Skytte, Jens: Paa Sommerveje. Fortællinger. ♦ Aarhus, Gyldendal, 1904. 157 sider. Pris: kr. 2,50 (1904, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Horsens Folkeblad 26-4-1904 [Anmeldelse].
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 4-5-1904 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[a] Skytte, Jens: En blank Dag (1904, novelle(r))
[b] Skytte, Jens: Birgitte (1904, novelle(r))
[c] Skytte, Jens: Brune Nødder (1904, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhus Amtstidende, mandage, fra 3-8-1928, før teksten: Trykt med Tilladelse af Gyldendalske Forlag. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[d] Skytte, Jens: Over Skellet (1904, novelle(r))
[e] Skytte, Jens: Hjemme igen (1904, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Skovsti og Markvej. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. [1] 215 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Forlagets Bogtrykkeri) (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Omslagstegning af Fritz Kraul.
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s001] Skytte, Jens: Fader og Datter. En æventyrlig Historie. Side [1]-102 (1905, novelle(r))
[s103] Skytte, Jens: Evves Braallup. Side [103]-22 (1905, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Skrevet på dialekt.
[s123] Skytte, Jens: Et Navn. Side [123]-63 (1905, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Thisted Amtsavis fra 6-4-1935 til 11-4-1935, under titlen: Et Navn. Fortælling af Jens Skytte. (Trykt med Tilladelse af Gyldendalske Forlag). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[s165] Skytte, Jens: Jægere mødes. Side [165]-79 (1905, novelle(r))
[s181] Skytte, Jens: Ann' Lises Køer. Side [181]-90 (1905, novelle(r))
[s191] Skytte, Jens: Hjem til Jul. Side [191]-96 (1905, novelle(r))
[s197] Skytte, Jens: I Hjemmets Dal. Side [197]-04 (1905, novelle(r))
[s205] Skytte, Jens: Gennem Blæst og Sne. Side [205]-15 (1905, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Hjordkilds Have. ♦ [Kristiania og Kjøbenhavn], Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. 99 sider. Pris: kr. 1,85. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København) (1907, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Published november 20.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Skytte, Jens: Brænding. ♦ Gyldendal, 1909. [4] 147 [1] sider (1909, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 118, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 6 (Februar), side 133 [Anmeldelse af P.P. Højlund].
kollaps Indhold

[a] Skytte, Jens: To Bejlere (1909, novelle(r))
[b] Skytte, Jens: Brænding (1909, novelle(r))
[c] Skytte, Jens: Imod saa blid en Sommer (1909, novelle(r))
[d] Skytte, Jens: En Lørdag Aften (1909, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Bror Lun. ♦ Gyldendal, 1912. 171 sider (1912, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Horsens Folkeblad 16-3-1912, side 1 [Anmeldelse, signeret K.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Skytte, Jens: Gammel Landsby (1912, roman)
[b] Skytte, Jens: Om Kap (1912, roman)
[c] Skytte, Jens: "Majoren"s Herredømme (1912, roman)
[d] Skytte, Jens: Sjelden Fugl (1912, roman)
 Bog Skytte, Jens: Fløjne Fugle. ♦ Gyldendal, 1913. 243 sider (1913, roman)
 Samling Skytte, Jens: [Skrifter i Folkeudgave]. Gyldendal, 1915. Bind 1-10 (1915, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Subskriptionsudgave. Titel efter forlagets annoncering.
 note til titel Udvalget foretaget af forfatteren. Portræt på omslaget tegnet af Fritz Kraul.
kollaps Indhold

[1] Skytte, Jens: Færgefolk. (3. Opl.). ♦ 1915. 176 sider + 1 farvetavle (1915, novelle(r))
1896 1. udgave: Færgefolk. Fortælling. ♦ Aarhus, Jydsk Forlagsforretning [i kommission hos Gyldendal], 1896. [4] 215 [1] sider
[2-3] Skytte, Jens: Guld og grønne Skove. (3. Opl.). ♦ 1915. Bd. 1-2, 144 + 105 sider (1915, novelle(r))
1897-99 1. udgave: Guld og grønne Skove. ♦ Aarhus, Det jydsk Forlag, 1897-99. 1.-2. Bog, 185 + 140 sider
[4] Skytte, Jens: Folkene paa Lille Dyre. Fortælling. (2. Opl.). ♦ 1915. 163 sider (1915, novelle(r))
1900 1. udgave: Folkene paa Lille Dyre. Fortælling. ♦ Aarhus, Jydsk Forlag [i kommission hos Gyldendal], 1900. 221 sider
[5-6] Skytte, Jens: Arvesølv. (2. Opl.). ♦ 1915. Bd. 1-2, 122 + 133 sider (1915, novelle(r))
1903 1. udgave: Arvesølv. Fortælling. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1903. 332 sider. Pris: kr. 4,50
[7] Skytte, Jens: Jævne Folk. Tre Fortællinger. ♦ 1915. 106 sider (1915, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Lolland-Falsters Stifts-Tidende fra 26-7-1927 til 29-10-1927 i 37 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[7a] Skytte, Jens: Krigsmedaljen. (Efter "Jævne Folk, Fortællinger og Friluftsbilleder", 1888) (1915, novelle(r))
1888 indgår i: Jævne Folk [s003] 1. udgave: Krigsmedaljen. Side [3]-46
[7b] Skytte, Jens: Menig Nr. 87. (Efter "Bejlere, tre Fortællinger", 1891) (1915, novelle(r))
1891 indgår i: Bejlere [a] 1. udgave: Menig Nr. 87
[7c] Skytte, Jens: Bare en Hund. (Efter "Bejlere, tre Fortællinger", 1891) (1915, novelle(r))
1891 indgår i: Bejlere [c] 1. udgave: Bare en Hund
[8] Skytte, Jens: Fra Skov og Strand. Tre Fortællinger. 106 sider (1915, novelle(r))
[8a] Skytte, Jens: Højest Trumf (1915, novelle(r))
1895 indgår i: Ved Vejskjellene [?] 1. udgave: Højest Trumf
[8b] Skytte, Jens: Mortens Gaas (1915, novelle(r))
[8c] Skytte, Jens: Wolles Drenge (1915, novelle(r))
1899 indgår i: Fra Skov og Strand [c] 1. udgave: Wolles Drenge
[8d] Skytte, Jens: Birgitte (1915, novelle(r))
[9] Skytte, Jens: Paa Sommerveje. Fem Fortællinger. (2. Opl.). ♦ 1915. 103 [1] sider (1915, novelle(r))
[10] Skytte, Jens: Skovsti og Markvej. Fire Fortællinger. (2. Opl.). ♦ 1915. 110 [2] sider (1915, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Guld og grønne Skove. Af Jens Skytte. Føljeton til "Roskilde Avis". ♦ [Roskilde Avis], 1931. 314 sider (1931, novelle(r)) 👓
del af: Roeskilde Avis
Detaljer
1897-99 1. udgave: Guld og grønne Skove. ♦ Aarhus, Det jydsk Forlag, 1897-99. 1.-2. Bog, 185 + 140 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Roskilde Avis fra 28-3-1931 til 19-5-1931. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Skytte, Jens: Guld og grønne Skove. Af Jens Skytte. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1931. 314 sider (1931, novelle(r)) 👓
del af: Aalborg Amtstidende
Detaljer
1897-99 1. udgave: Guld og grønne Skove. ♦ Aarhus, Det jydsk Forlag, 1897-99. 1.-2. Bog, 185 + 140 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aalborg Amtstidende fra 4-4-1931 til 16-5-1931. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Skytte, Jens: Guld og grønne Skove. Roman af Jens Skytte. ♦ Hillerød, Fr.borg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1931. 314 sider (1931, roman) 👓
del af: Frederiksborg Amts-Tidende
Detaljer
1897-99 1. udgave: Guld og grønne Skove. ♦ Aarhus, Det jydsk Forlag, 1897-99. 1.-2. Bog, 185 + 140 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Frederiksborg Amtstidende fra 26-6-1931 til 17-8-1931. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Skytte, Jens: Guld og grønne Skove. Af Jens Skytte. ♦ [Ribe Stifts-Tidende], [1931]. 314 sider (1931, novelle(r)) 👓
del af: Ribe Stifts Tidende
Detaljer
1897-99 1. udgave: Guld og grønne Skove. ♦ Aarhus, Det jydsk Forlag, 1897-99. 1.-2. Bog, 185 + 140 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ribe Stifts-Tidende fra 28-7-1931 til 21-11-1931. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Skytte, Jens: Arvesølv. Fortælling af Jens Skytte. Føljeton til "Roskilde Avis". ♦ [Roskilde Avis], 1932. 299 sider (1932, roman) 👓
del af: Roeskilde Avis
Detaljer
1903 1. udgave: Arvesølv. Fortælling. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1903. 332 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Roskilde Avis fra 24-9-1932 til 11-11-1932. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Skytte, Jens: Arvesølv. Fortælling af Jens Skytte. ♦ [Maribo], [Landbrugernes Dagblad], [1932]. 299 sider (1932, roman) 👓
del af: Landbrugernes Dagblad
Detaljer
1903 1. udgave: Arvesølv. Fortælling. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1903. 332 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Landbrugernes Dagblad fra 7-11-1932 til 4-1-1933. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Skytte, Jens: Arvesølv. Fortælling af Jens Skytte. Føljeton til "Ærø Avis". ♦ [Ærø Avis], [1933]. 299 sider (1933, roman) 👓
del af: Ærø Avis
Detaljer
1903 1. udgave: Arvesølv. Fortælling. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1903. 332 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Avis fra 12-1-1933 til 23-2-1933. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Skytte, Jens: "Guld og grønne Skove". Roman af Jens Skytte. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1941. 314 sider (1941, novelle(r)) 👓
del af: Viborg Stifts-Tidende
Detaljer
1897-99 1. udgave: Guld og grønne Skove. ♦ Aarhus, Det jydsk Forlag, 1897-99. 1.-2. Bog, 185 + 140 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Viborg Stifts-Tidende fra 8-7-1941 til 9-9-1941. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Skytte, Jens: Guld og grønne Skove ... Roman af Jens Skytte. ♦ [Ærø Avis], [1941]. 314 sider (1941, novelle(r)) 👓
del af: Ærø Avis
Detaljer
1897-99 1. udgave: Guld og grønne Skove. ♦ Aarhus, Det jydsk Forlag, 1897-99. 1.-2. Bog, 185 + 140 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Avis fra 26-8-1941 til 25-10-1941. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Skytte, Jens: Arvesølv. Roman af Jens Skytte. Føljeton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1943]. 299 sider (1943, roman) 👓
del af: Thisted Amtsavis
Detaljer
1903 1. udgave: Arvesølv. Fortælling. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1903. 332 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Thisted Amtsavis fra 28-5-1943 til 8-7-1943. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Skytte, Jens: Arvesølv. Roman af Jens Skytte. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1943. 299 sider (1943, roman) 👓
del af: Viborg Stifts-Tidende
Detaljer
1903 1. udgave: Arvesølv. Fortælling. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1903. 332 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Viborg Stiftstidende fra 21-6-1943 til 6-8-1943. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden