Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jürgen Jürgensen (1872-1953)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Hjemmets Noveller. Maanedsblad, udgivet af John Martin. Redig. af J. Jürgensen og S. Jürgensen. ♦ John Martin, 1904-10. (kvartformat) (1904-10, periodicum)
se også: Maaneds-Magasinet
Detaljer
udgiver: John Martin (1879-1932)
redigeret af Sophus Jürgensen (1873-1958)
(1910-) redigeret af Edvard Schack Steenberg (1872-1954)
kollaps Noter
 note til titel Første årgang har: Udgivet af "Hjemmets Noveller"s Forlag, Vestervoldgade 12.
 note til titel Fra 6. Aarg. Nr. 9 med titlen: Martins Magasin. Hjemmets Noveller.
 note til titel 3. Aargang, Nr. 5 (November 1907), uddrag af note på side 181: "Hjemmets Noveller"s stadigt voksende Udbredelse har gjort det muligt for Forlaget, ved at dele det redaktionelle Arbejde mellem D'Herrer J. Jürgensen og Sophus Jürgensen, at sikre Bladet en uafbrudt fremadskridende Udvikling paa dets to specielle Omraader, Tekst og Illustrationer.
 note til titel 6. Aarg. Nr. 14 (15-7-1910), uddrag af kolofonen: Da Hjemmets Novellers Redaktør Hr. Jürgen Jürgensen har ønsket at fratræde. ledes Redaktionen ... fra og med dette Nummer af Hr. Schack Steenberg.
 note til titel 7. Aargang består af Nr. 1-4, derefter indgik bladet i Maaneds Magasinet.
 url Fuld visning af teksten (1. Aargang) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (2. Aargang) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (3. Aargang) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (5. Aargang) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Kaptejn J.: 3 Breve til Congo (1907, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 5 (Februar 1907), side 195-200, brevene er signeret: Din hengivne Kaptejn J., [Illustreret].
 Trykt i periodicum Jules: Små Skyer. Huslig Diskussion. Af Jules (1907, dramatik) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 7 (April 1907), side 311-12.
 Trykt i periodicum Jules: Smaa Skyer. Hvedebrødsstemning. Af Jules (1907, dramatik) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 8 (Maj 1907), side 355-56.
 Trykt i periodicum Jules: Smaa Skyer. Børneopdragelse. Af Jules (1907, dramatik) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 9 (Juni 1907), side 399-400, [Illustreret].
 Trykt i periodicum Jules: Hævnen. Af Jules (1907, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 10 (Juli 1907), side 443-44, [Illustreret].
 Trykt i periodicum Jules: Den italienske Ampel. Af Jules (1907, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 11 (August 1907), side 487-88.
 Trykt i periodicum Jules: Eventyret. Af Jules (1907, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 12 (september 1907), side 531-32, [Illustrerret].
 Trykt i periodicum Jules: Rivaler. Side [88] (1907, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 2, November 1907, side 88.
 Trykt i periodicum Jules: Jul. ♦ (1907, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 3, December 1907, side 131-32.
 Bog (oversætter) Duman den yngre, Alex.: Kameliadamen. Oversat af J. Jürgensen. ♦ John Martin, 1908. 192 sider. Pris: kr. 0,50. (Martins Halvkrone-Udgave) (1908, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 1
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
1849 1. udgave: Damen med Camelierne. ♦ Høst, 1849. Deel 1-2, 179 + 212 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1908.
 note om oplag 5. Oplag, 1909.
 Trykt i periodicum Jules: Automobilet. Side 175-76 (1908, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.4, Januar 1908, side 175-76.
 Trykt i periodicum Jules: Trolden. Side 219-20 (1908, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 5, Februar 1908, side 219-20.
 Trykt i periodicum Jules: Barnet. Side 263-64 (1908, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 6, Marts 1908, side 263-64.
 Trykt i periodicum Kaptajn J. [Jürgensen, Jürgen]: Anatole. Af Kaptajn J. Illustreret af Sophus Jürgensen (1908, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Sophus Jürgensen (1873-1958)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 7, April 1908, side 276-83.
 Trykt i periodicum Jules: Det lille Hus. Side 307-[08] (1908, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 7, April 1908, side 307-[08].
 Trykt i periodicum Jules: Aanderne. Side [352] (1908, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 8, Maj 1908, side [352].
 Trykt i periodicum Jules: Generalen. Side 439-40 (1908, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.10, Juli 1908, side 439-40.
 Trykt i periodicum Jules: Lille Jonassen. Side 492-93 (1908, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 12, September 1908, side 492-93.
 Trykt i periodicum Jules: Borgerligt Ægteskab (1908, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 2 (November 1908), side 87-[88], [Illustreret].
 Trykt i periodicum Jules: Fogden. Af Jules (1908, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 3 (December 1908), side [132], [Illustreret].
 Bog Jules: [indgår i antologien: Muntre Historier [1s045]] Anskuelser. Af Jules. Illustration af Axel Andreasen. Side [45]-51 (1909, novelle(r)) 👓
illustrationer af Axel Andreasen, f 1878 (1878-1953)
 Bog (oversætter) Balzac, Honoré de: Eugénie Grandet (1909, roman)
serietitel: Martins Standard Udgave, 4
Detaljer
af Honoré de Balzac (1799-1850, sprog: fransk)
1878 1. udgave: Eugénie Grandet. En Skildring af fransk Provinsliv. Overs. af Carl Michelsen. ♦ 1878. 264 sider
 Bog Jules: Humoresker. ♦ Martin, 1909. 128 sider (1909, novelle(r))
 Trykt i periodicum Jules: Helvedsmaskinen. Af Jules (1909, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 4 (Januar 1909), side [176], [Illustreret].
 Trykt i periodicum Jules: Søndagsandagt. Af Jules (1909, dramatik) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 5 (Februar 1909), side 220.
 Trykt i periodicum Jules: Skabningens Herre. Af Jules (1909, dramatik) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 6 (Marts 1909), side [264], [Illustreret].
 Trykt i periodicum Jules: Vennerne. Af Jules (1909, dramatik) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 7 (April 1909), side 307-08, [Med "portrættegning" og tekst om at forfatterens har afvist at lade sig portrættere].
 Trykt i periodicum Jules: Krigen. Af Jules (1909, dramatik) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 8 (Maj 1909), side 351-52, [Illustreret].
 Trykt i periodicum Jules: Paraplyen og Flødebollerne. Af Jules (1909, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 11 (August 1909), side 483-84, [Illustreret].
 Bog Jürgensen, Jürgen: Christian Svarres Congofærd. ♦ [København], Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1909. 306 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København) (1909, roman) 👓
Detaljer
1943 Senere udgave: Christian Svarres Congofærd. Andet Oplag. ♦ Gyldendal, 1943. 178 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside bl.a.: Published February 24, nineteen hundred and nine.
 url Artikel om Jens Christian Mikkelsen (f 1874), kaldet Christian Svarre, hvor det overvejes om han har været model for romanens Christian Svarre.  Link til ekstern webside www.olesvarre.dk
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 2 (Juli), side 37 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 2 (Juli), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Jürgensen, Jürgen: Opfylder Jorden! Congoroman. ♦ Gyldendal, 1910. [6] 293 [5] sider (1910, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Om ekspedition ledet af Francis Dhanis (1861-1909).
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 3-4 (Juni-Juli), side 74 [Anmeldelse af Johannes Grønborg].
 Bog Jürgensen, Jürgen: Fieber. Afrikanische Novellen. ♦ Frankfurt a.M., Verl. der Litt. Anstalt Rütten und Loening, 1910. 282 [2] sider (1910, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
1911 Senere udgave: Feber. Congo-Fortællinger. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 195 + [1] sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København)
 Trykt i periodicum Jürgensen, Jürgen: Anden. Af Jürgen Jürgensen. Illustreret af Oscar Bojesen (1911, novelle(r)) 👓
del af: Arbejderens Almanak
Detaljer
illustrationer af Oscar Bojesen (1879-1930)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Arbejderens Almanak 1912, side [56]-60.
 Bog Jürgensen, Jürgen: Feber. Congo-Fortællinger. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 195 + [1] sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København) (1911, novelle(r)) 👓
Detaljer
1910 1. udgave: Fieber. Afrikanische Novellen. ♦ Frankfurt a.M., Verl. der Litt. Anstalt Rütten und Loening, 1910. 282 [2] sider
kollaps Noter
 note til titel Side [196]: Indhold.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Politiken 15-4-1911, side 6 [Anmeldelse, signeret: H.B.].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 7 (Oktober), side 121 [Anmeldelse af Jens Bjerre].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 7 (Oktober), side 125, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlnger.
kollaps Indhold

[s005] Jürgensen, Jürgen: Den hvide Bakterie. Side 5-43 (1911, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Th. Iversen (1878-1941)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 6. Aargang, Nr. 14 (15-7-1910), side 493-508, under titlen: Den hvide Bakterie. Af Kaptajn J. Vignetter af Th. Iversen [også illustreret med fotos].
[s041] Jürgensen, Jürgen: Princesse Eugénie. Side 41-55 (1911, novelle(r))
illustrationer af Sophus Jürgensen (1873-1958)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 10 (Juli 1907), side 426-32, under titlen: "Princesse Eugenie". Fortalt paa Grundlag af en virkelig Tildragelse. Af Kaptejn J. Illustreret af Sophus Jürgensen.
[s056] Jürgensen, Jürgen: Vitelli. Side 56-84 (1911, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
kollaps Noter
 note om føljeton Lidt længere version trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.10, Juli 1908, side 410-20. Under pseudonymet Kaptajn J. Illustreret af Rs. Christiansen.
[s085] Jürgensen, Jürgen: Feber. Side 85-97 (1911, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Sophus Jürgensen (1873-1958)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 2, November 1907, side 65-71. Under pseudonymet: Kaptajn J.
[s098] Jürgensen, Jürgen: Jernhunger. Side 98-116 (1911, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Sophus Jürgensen (1873-1958)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.4, Januar 1908, side 164-72. Under pseudonymet Kaptajn J. Illustreret af Sophus Jürgensen.
[s117] Jürgensen, Jürgen: Burks Smil. Side 117-31 (1911, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 6 (Marts 1909), side 242-49, under titlen: Burks Smil: Af Kaptajn J. Illustreret af Rs. Christiansen. [Med portrætfoto af forfatteren]. [Tekst under portrætfoto: Kaptajn J. (Jürgen Jürgensen), hvis Roman "Christian Svarres Congofærd" nylig er udkommet hos G.B.N.F.].
[s132] Jürgensen, Jürgen: Sangalimene fra Upoto. Side 132-45 (1911, novelle(r))
illustrationer af Sophus Jürgensen (1873-1958)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 8 (Maj 1907), side 327-34, under titlen: Sangalimene fra Upoto. Fortalt paa Grundlag af en virkelig Begivenhed. Af Kajptejn J. Illustreret af Sophus Jürgensen.
[s146] Jürgensen, Jürgen: Misjo Mokali. Side 146-69 (1911, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Sophus Jürgensen (1873-1958)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 12 (september 1907), side 514-22, under titlen: Misjo Mokali. Af Kaptejn J. Illustreret af Sophus Jürgensen.
[s170] Jürgensen, Jürgen: Roi. Side 170-82 (1911, novelle(r))
[s183] Jürgensen, Jürgen: Øvre Lokollo. Side 183-95 (1911, novelle(r))
 Trykt i periodicum Jürgensen, Jürgen: Latteren i Bolondo. Af Jürgen Jürgensen. Illustreret af Primus Nielsen. Side 44-47 (1913, novelle(r)) 👓
del af: Danmark
illustrationer af Primus Nielsen
 Bog Jürgensen, Jürgen: Den store og den lille Flod. Nye Congofortællinger. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1913. 176 sider (1913, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[s007] Jürgensen, Jürgen: Den store og den lille Flod. Side 7-65 (1913, novelle(r))
[s065] Jürgensen, Jürgen: Landesorg. Side 65-79 (1913, novelle(r))
[s080] Jürgensen, Jürgen: Latteren i Bolondo. Side 80-93 (1913, novelle(r))
[s094] Jürgensen, Jürgen: Hvid Jul paa Floden. Side 94-116 (1913, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 3 (December 1908), side 99-105, under titlen: Hvid Jul paa Floden. Af Kaptajn J. Illustreret af Rs. Christiansen.
[s117] Jürgensen, Jürgen: Barutis og Mayas Trætte. Side 117-27 (1913, novelle(r))
[s128] Jürgensen, Jürgen: Djokos første Rejse. Side 128-39 (1913, novelle(r))
[s140] Jürgensen, Jürgen: Pongos Hjemkomst. Side 140-59 (1913, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Viggo Jastrau (1857-1946)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.12, September 1908, side 494-500. Under pseudonymet Kaptajn J. Illustreret af V. Jastrau.
[s160] Jürgensen, Jürgen: Nogle af os. Side 160-76 (1913, novelle(r))
 Bog (oversætter) Dumas den yngre, Alexandre: Kameliadamen. Oversat af Jürgen Jürgensen. 52.-61. Tusinde. ♦ John Martin, 1918. 224 sider (1918, roman)
serietitel: Martins Standard Udgave, 113
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
1849 1. udgave: Damen med Camelierne. ♦ Høst, 1849. Deel 1-2, 179 + 212 sider
 Bog (oversætter) Dumas fils, Alexandre: Kameliadamen. Oversat af Jürgen Jürgensen. Ny Udg. ♦ Martin, 1923. 254 sider. Pris: kr. 1,00 (1923, roman)
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
1849 1. udgave: Damen med Camelierne. ♦ Høst, 1849. Deel 1-2, 179 + 212 sider
 Børnebog Jürgensen, Jürgen: Høvdingesønnen. Illustreret af Axel Mathiesen. ♦ Hasselbalch, 1927. 242 sider. Pris: kr. 3,50 (1927, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
1934 Senere udgave: Høvdingesønnen. 2. Oplag. ♦ Hasselbalch, 1934. 192 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1927, 9. Aarg., side 156 [Anmeldelse, signeret: Chr.W.].
 Bog Dumas den yngre, Alexandre: Kameliadamen. Oversat af Jürgen Jürgensen. ♦ Wiene, 1930. 300 sider. (Bogvennens Bibliotek) (1930, roman)
serietitel: Bogvennens Bibliotek
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
1849 1. udgave: Damen med Camelierne. ♦ Høst, 1849. Deel 1-2, 179 + 212 sider
 Bog Jürgensen, Jürgen: Høvdingesønnen. 2. Oplag. ♦ Hasselbalch, 1934. 192 sider (1934, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
1927 1. udgave: Høvdingesønnen. Illustreret af Axel Mathiesen. ♦ Hasselbalch, 1927. 242 sider. Pris: kr. 3,50
 Bog Jürgensen, Jürgen: Hvide Mænd og sorte Folk. ♦ Gyldendal, 1936. 162 [2] sider (1936, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Portræt på smudsomslaget.
kollaps Indhold

[a] Jürgensen, Jürgen: Undsætningen (1936, novelle(r))
[b] Jürgensen, Jürgen: Ugala (1936, novelle(r))
[c] Jürgensen, Jürgen: Mabenga (1936, novelle(r))
[d] Jürgensen, Jürgen: Parlamentæren (1936, novelle(r))
[e] Jürgensen, Jürgen: Etape (1936, novelle(r))
[f] Jürgensen, Jürgen: De to Flodbredder (1936, novelle(r))
[g] Jürgensen, Jürgen: Skyldprøven (1936, novelle(r))
[h] Jürgensen, Jürgen: Bonjangas Aand (1936, novelle(r))
[i] Jürgensen, Jürgen: Den tropiske Afrodite (1936, novelle(r))
[j] Jürgensen, Jürgen: Pacifikation (1936, novelle(r))
 Bog (oversætter) Dumas d. yngre, Alexandre: Kameliadamen. Overs. af Jørgen Jørgensen [ie: Jürgen Jürgensen]. Ny Udg. ♦ Martin, 1937. 254 sider (1937, dramatik)
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
1849 1. udgave: Damen med Camelierne. ♦ Høst, 1849. Deel 1-2, 179 + 212 sider
 Bog Jürgensen, Jürgen: Christian Svarres Congofærd. Andet Oplag. ♦ Gyldendal, 1943. 178 sider (1943, roman)
Detaljer
1909 1. udgave: Christian Svarres Congofærd. ♦ [København], Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1909. 306 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København)
kollaps Noter
 note til titel Portræt på omslaget.
 Bog (oversætter) Dumas, Alexandre, d. y.: Kameliadamen. Overs. fra fransk af Jürgen Jürgensen efter "La dame aux amélias". ♦ Martin, 1958. 254 sider. Pris: kr. 1,00 (1958, roman)
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
1849 1. udgave: Damen med Camelierne. ♦ Høst, 1849. Deel 1-2, 179 + 212 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Jürgen Jürgensen: Sandkjøbing Badehotel
Lystspil i 3 Akter af Jürgen Jürgensen
af Jürgen Jürgensen (1872-1953)
(premiere 21-11-1909 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden