Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christian Werner Hviding (1775-1826)

 Om personen Oplysninger om Christian Werner Hviding

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (efterskrift) anonym [Godsmith, Oliver]: The vicar of Wakefiled. A tale supposed to be written by himself. ♦ Copenhagen, Fr. Brummer, 1797 (1797, roman) BD4:sp483
Detaljer
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
1779 1. udgave: Landsbypræsten af Wakefield. En Fortelling som han selv skal have skreven. Oversat af det Engelske ved Paul Danckel Bast. ♦ Kiøbenhavn, C.G. Profts Forlag, 1779. x + 370 sider. Pris: 4 Mk.
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet med tykkested og år: London, 1800.
 note til titel Til udgave fra 1800 findes med egen paginering (61 sider) og uden trykkeår (må være ca. 1805): Landsbye-Præsten af Wakefield, en Engelsk Læsebog. Gjennemseet og forøget med et Tillæg af Forklaringer paa de vanskeligste Ord og Talemaader, efter den Mening , de have i Bogen. Af Hviding.
 anmeldelse Danske Studier, 1962, side 116-17: Povl Skadhauge: St.St. Blicher og "The Vicar of Wakefield".
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Guy Mannering eller Stjernetyderen. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. W. Hviding. ♦ 1823. Deel 1-3, 251 + 269 + 272 sider (1823, roman) EMP1212 BD4:sp484
originaltitel: Guy Mannering, 1815
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1837 i: Samlede Skrifter [18-19] Senere udgave: Guy Mannering eller Stjærnetyderen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1837. Deel 1-2, 354 + 390 sider
1857 i: Samlede Romaner [5] Senere udgave: Guy Mannering eller Astrologen. En Fortælling. Overs. af C.W. Hviding. Anden gjennemsete og forbedrede Udgave
1881 i: Romaner [5] Senere udgave: Guy Mannering eller Stjernetyderen. Roman. Tredje Udgave. Oversat af P.V. Grove. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1881. 475 sider
1923 Senere udgave: Guy Mannering eller Stjernetyderen. Oversat og bearbejdet af Josepha Martensen. ♦ Aschehoug, 1923. 264 sider
1961 Senere udgave: Stjernetyderen. (Guy Mannering)
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Oldgranskeren. Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. W. Hviding. ♦ 1824. Deel 1-3, 236 + 250 + 262 sider (1824, roman) EMP1218 BD4:sp485
originaltitel: The antiquary, 1816
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1856-58 i: Samlede Skrifter [38-39] Senere udgave: Oldgranskeren. En romantisk Fortælling. Overs. fra Engelsk. ♦ 1856-58. Deel 1-2, 341 + 362 sider
1864 i: Samlede Romaner [13] Senere udgave: Oldgranskeren. En Fortælling. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1864. 591 sider
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Romaner [5]] Guy Mannering eller Astrologen. En Fortælling. Overs. af C.W. Hviding. Anden gjennemsete og forbedrede Udgave (1857, tekster) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1823 1. udgave: Guy Mannering eller Stjernetyderen. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. W. Hviding. ♦ 1823. Deel 1-3, 251 + 269 + 272 sider

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden