Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Niels Hofman Sevel Bloch (1761-1829)

 Om personen Oplysninger om Niels Hofman Sevel Bloch

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) [Homer]: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider (1783, tekster) BD4:sp101
Detaljer
af Homer (sprog: græsk)
1816 Senere udgave: Forsøg til en metrisk Oversættelse af Odysseus Eventyr i Kyklopens Hule. Af P. M. Møller. ♦ Borgerdydskolen i København, [1816]. 20 sider (kvartformat)
1824 Senere udgave: Odysseens 1., 2. og 3. Sang. Oversat af det Græske af P. G. Fibiger. ♦ Kbh., [1824]. ? sider (kvartformat)
1825 Senere udgave: Homers Odyssees sex förste Sange. Metrisk oversatte af Poul Möller, Adjunct ved Mtropolitanskolen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandling, 1825. [1] 99 sider. Pris: 80 Sk. (Trykkeri: Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker)
1829 Senere udgave: Odysseus's Eventyr i Kyklopens Hule. eller Odysseens niende Sang, fordansket i Originalens Versemaal af O. Worm. Udg. af N. V. Dorph. ♦ Horsens, [1829]. ? sider (kvartformat)
1837 Senere udgave: Homers Odyssee. Oversat af Christian Wilster. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1837. Første-Anden Deel, ([7] 177 [1]) + (170 [1]) sider. (Trykkeri: Trykt i det Poppske Officin)
1839 i: Efterladte Skrifter [1s225] Senere udgave: Homers Odyssees sex første Sange. (1825). Side [225]-340
1839 i: Efterladte Skrifter [1s341] Senere udgave: Niende Sang. (Odysseus i Kyklopens Hule) (1816). Side [341]-58
1909 Senere udgave: Odysseen. Oversat af Chr. Wilster. Ny Udg., gennemset og rettet af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1909. 398 sider
1911 Senere udgave: Odyssee i Udvalg. Efter Wilsters Oversættelse. Med forklarende Noter ved Carl V. Østergaard. ♦ V. Pio, 1911. 94 + 14 sider
1916-18 Senere udgave: Odysseen. Oversat af Chr. Wilster. Ny Udg., gennemset og rettet af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1916-18. 1.-2. Hæfte, 98 + 100 sider
1922 Senere udgave: Odysseen. Oversat av Peter Østerbye. M. 1 Portr. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1922. 334 sider. Pris: kr. 7,50
1928 Senere udgave: Odysseen. Overs. af Chr. Wilster. Indledning og Kommentar af A. Kragelund. ♦ Aschehoug, 1928. 48 sider. Pris: kr. 1,00
1928 Senere udgave: Odyssé. Oversat af Christian Wilster. Ny Udg. ved A. Kragelund. ♦ Aschehoug & Co., H., 1928. [Bind] I-II, 148 + 138 sider. Pris: kr. 5,50
1940 Senere udgave: Iliaden I og Odysséen VI. 1. Hefte. Noter ved Hal Koch. (Teksten er taget efter Christian Wilsters Oversættelse, hvori der dog er foretaget enkelte Rettelser). ♦ Akademisk Kursus [ikke i boghandlen], 1940. 32 sider
1940 Senere udgave: Iliaden VI og Odysséen IX. 2. Hefte. Noter ved Hal Koch. (Teksten er taget efter Christian Wilsters Oversættelse, hvori der dog er foretaget enkelte Rettelser). ♦ Akademisk Kursus [ikke i boghandlen], 1940. 34 sider
1940 Senere udgave: Odyssé. Overs. af Christian Wilster. Ny Udg. ved A. Kragelund. I. 1-12. Sang
1941 Senere udgave: Odysseen. Overs. af Chr. Wilster. Indledning og Kommentar af A. Kragelund
1943 Senere udgave: Odyssee i Udvalg. efter Wilsters Oversættelse med forklarende Noter ved Carl V. Østergaard. 5. Oplag. ♦ Branner, 1943. 96 sider
1947 Senere udgave: Odysseen. Overs. af Christian Wilster. Indledning og Kommentar af A. Kragelund. 4. Oplag. ♦ Aschehoug, 1947. 52 sider, illustreret. Pris: kr. 1,85
1954 Senere udgave: Odysseen. Overs. af Otto Gelsted. Ill. af Axel Salto. ♦ [København], Thaning & Appel, 1954. 284 sider, illustreret. Pris: kr. 14,00
1957 Senere udgave: Odysseen. Af Homer ved Otto Gelsted. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1957]. [47] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1958 Senere udgave: Odysseen. 6. sang
1959 Senere udgave: Iliaden og Odysséen. Fortællingen om heltene i den trojanske krig. Odysseus' vidunderlige eventyr. Genfortalt efter Homer af Jane Werner Watson. Overs. fra amerikansk af Otto Gelsted. Ill. af Alice og Martin Provensen. ♦ Fremad, 1959. 96 sider, illustreret (kvartformat)
1962 Senere udgave: Odysseen. Ved P. Østbye. Overs. fra græsk til norsk af P. Østbye. Fordanskning ved Mogens Boisen
1964 Senere udgave: Homers Odyssé. Overs. fra græsk af Christian Wilster. Udg. ved E. Fox Maule og Leo Hjortsø
1967 Senere udgave: Odysseen. Overs. fra gæsk af Christian Wilster og revideret ved E. Fox Maulé og Leo Hjortsø. Udg. med efterskrift af Leo Hjortsø
 Afsnit i bog (redigeret, 1816-17) avis: Dagen (1803-43, periodicum)
Detaljer
(1803-11) redigeret af K.H. Seidelin (1761-1811)
(1811-14) redigeret af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(1814-16) redigeret af brødrene Rostock
(1817-21) redigeret af Didrich Didrichsen (1752-1821)
(1822-35) redigeret af Fr. Thaarup (1766-1845)
(1836-38) redigeret af Thomas Overskou (1798-1873)
(1838) redigeret af Thorleifur Repp (1794-1857)
(1838) redigeret af F.C. Hillerup (1793-1861)
(1839) redigeret af A.E. Boye (1784-1851)
(1840) redigeret af Tyge Becker (1812-1869)
(1840) redigeret af Hans Peter Christian Hansen, f 1817 (1817-1865)
(1841-43) redigeret af L.J. Fribert (1808-1862)
kollaps Noter
 url Liste over skønlitterært indhold på:  Link til ekstern webside Føljetoner & fortællinger i danske aviser
 url Oversigt over avisens historie på:  Link til ekstern webside De Danske Aviser
 url Artikel om avisen på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 Tekster Bloch, Niels Hofman Sevel: En Udflugt til Dyrehaven (1818, tekster)
 Bog (oversætter) Lafontaine, A.: Huset Bjørneborg eller Familietretten. Overs. af Sevel Bloch. ♦ 1819. Deel 1-2, 174 + 237 sider (1819, roman) EMP2355 BD4:sp465
originaltitel: Das Haus Bärburg, 1805
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden