Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Elisabeth Schøyen (1852-1934)

Sprog: norsk
(henvisning) Gonzaga, fyrstinde
Agathon, Paul (pseudonym)

0000 Web Link Omtale i elektronisk form: nordicwomensliterature.net
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (norsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Agathon, Paul: Kamilla. ♦ Kbh., Iversens Boghandel, 1873. 118 sider (1873, roman)
 Bog Schøyen, Elisabeth: Svanhild. Af Elisabeth Schøyen. ♦ Christiania, Forlagt af Johan Dahls Efterfølger, 1876. [1] 301 sider (1876, roman)
Detaljer
1914 Senere udgave: Svanhild. 2. Udg. ♦ Bog- og Kunstforlaget [ikke i Bogh.], 1914. [Bind] 1-2, 140 + 138 sider
kollaps Noter
 note til titel 1 xylogr. Titelbillede.
 note til titel Upagineret side: Hans Majestæt Kong Oscar II, Kunstens og Literaturens ædle Beskytter, er dette Arbeide tilegnet i dybeste Underdanighed og Taknemmelighed af Forfatterinden.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Schøyen, Elisabeth: Vor Samfunds-Komedie. Olaf. Roman af Elisabeth Schøyen. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1881. 416 sider. Pris: kr. 5,00 (1881, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [1-2]: Forord [signeret: Forf.].
 note til titel Uddrag af forordet: ... naar jeg ... tillader mig at skrive en Indledning, da er denne mest beregnet paa dem, der skulde føle sig bortskræmte af Bogens Hovedtitel: "Vor Samfundskomedie", og deri se en Antydning til et eller andet tendentiøst Værk. Det er disse Personer, jeg hermed tilskriver: Vær ikke ræd! ... det har tværtimod været min Hensigt at behandle Stoffet saa objektivt som muligt, og "Olaf" er saaledes det første Led af en længre Række "objektive" Studier og Fremstillinger af vort Nutidsliv med det forskjelligartede intime og sociale Brydninger.
 note til titel Side [3], deltitelside: Olaf. Skrevet i Hardanger Sommeren 1879.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Schøyen, Elisabeth: Livsbilleder. Tre Fortællinger af Elisabeth Schøyen. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1884. 222 [1] sider (1884, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [223]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s001] Schøyen, Elisabeth: Familjen paa Blaas-Skjær. Side [1]-44 (1884, novelle(r))
[s045] Schøyen, Elisabeth: Yngvar. Side [45]-165 (1884, novelle(r))
[s167] Schøyen, Elisabeth: En Bøn. Side [167]-222 (1884, novelle(r))
 Bog Schøyen, Elisabeth: Den svenske Nattergal. Roman. ♦ Gyldendal, 1890. 3 + 322 sider (1890, roman)
 Bog Schøyen, Elisabeth: Den svenske Nattergal. Roman af Elisabeth Schöyen. ♦ Chicago, J.T. Relling & Co., 1891. 260 sider (1891, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Schøyen, Elisabeth: Menneskehjærter. Fortællinger af Elisabeth Schøyen. ♦ Kristiania og Kjøbenhavn, Alb. Cammermeyers Forlag, 1892. 221 [1] sider (1892, novelle(r)) 👓
Detaljer
1914 Senere udgave: Menneskehjerter. Fortællinger. ♦ Bog- og Kunstforlaget [ikke i Bogh.], 1914. [Bind] 1-2, 128 + 100 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [223]: Indhold.
kollaps Indhold

[s001] Schøyen, Elisabeth: Knust. Side [1]-96 (1892, novelle(r))
[s097] Schøyen, Elisabeth: Azra. Side [97]-112 (1892, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Adresseavisen 5-61889, 6-6-1889 og 7-6-1889, under overtitlen: Menneskehjerter (Kjærlighedshistorier fra alle Lande). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream

[s113] Schøyen, Elisabeth: En ensom Mand. Side [113]-25 (1892, novelle(r))
[s127] Schøyen, Elisabeth: Ejnar Qvam. Side [127]-54 (1892, novelle(r))
[s155] Schøyen, Elisabeth: En i To. Side [155]-81 (1892, novelle(r))
[s183] Schøyen, Elisabeth: To Brødre. Side [183]-221 (1892, novelle(r))
 Bog (oversætter) Bourget, Paul: Cosmopolis. (Verdensstaden). Roman. Oversat ved Elisabeth Schøyen. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Mackeprangs Forlag, 1893. 415 sider (1893, roman) EMP3837 👓
Detaljer
af Paul Bourget (1852-1935, sprog: fransk)
1892 1. udgave: Kosmopolis. Roman af Paul Bourget. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i "Politiken"s Trykkeri, [1892]. 515 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Schøyen, Elisabeth: Et Løfte. Roman. ♦ Jydsk Forlag, (Gyldendal), 1893. 2 + 251 sider (1893, roman)
Detaljer
1916 Senere udgave: Et Løfte. Norsk Roman af Elisabeth Schøyen (Fyrstinde Gonzaga). 3. Opl. [ie: 3. Udg.]. ♦ Kjøbenhavns Bogforlag [ikke i boghandlen], 1916. 276 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllandsposten 20-12-1893, side 1 [Anmeldelse, signert med symbol] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Schøyen, Elisabeth (Fyrstinde Gonzaga): Grev Brahes Hus. ♦ København, N.M. Kjærs Forlag - Døcker & Kjær, 1894. 282 sider (1894, roman)
Detaljer
1912 Senere udgave: Grev Brahes Hus. ♦ Morten Korch, 1912. 280 sider
1914 Senere udgave: Grev Brahes Hus. ♦ Bog- og Kunstforlaget [ikke i Bogh.], 1914. [Bind] 1-2, 140 + 164 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2. (Titel)-Udg. 1894 [J.B. Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880, 5. Bind, har 1895].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Ohnet, Georges: Gammelt Had. Roman. Overs. af Elisabeth Schøyen - Fyrstinde Gonzana. ♦ 1895. 210 sider (1895, roman) EMP4505
originaltitel: Les batailles de la vie. Les vieilles rancunes, 1894
af Georges Ohnet (1848-1918, sprog: fransk)
 Bog Schøyen, Elisabeth: Hellig Olaf. Historisk Fortælling af Elisabeth Schøyen (Fyrstinde Gonzaga). Illustreret ved Th. Kittelsen. ♦ Christiania, J.M. Stenersen & Co.s Forlag, 1897. 388 sider, 40 tavler (1897, roman) 👓
Detaljer
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Berlingske Tidende 20-12-1897, medtaget i annonce: Paa Lehmann & Stages Forlag, Løvstræde 8, er udkommen og faas i alle Boglader følgende Skrifter af:.
 note om oplag 2. Oplag, 1899.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Schøyen, Elisabeth: Dronning Margrethe. Historisk Roman. ♦ (Tryde), 1901. 304 sider (1901, roman)
 Bog Schøyen, Elisabeth: Kampen om Korset. En Lysets Ridder. Fortælling. ♦ Odense, Milo, [Kbh.], Th. Johansen, 1902 (1902, roman)
 Bog Schøyen, Elisabeth: En Sjæls Historie. Fortælling. ♦ Odense, (Milo), Th. Johansen, 1903. 292 sider (1903, roman)
 Bog Schøyen, Elisabeth: Den hvide Slavinde. Det XX. Aarhundredes Skændsel. Roman. ♦ Aarhus, Alb. Bayer, 1905. 356 sider (1905, roman)
Detaljer
1914 Senere udgave: Den hvide Slavehandel. (Den hvide Slavinde). Det tyvende Aarhundredes Skændsel. Roman af Elisabeth Schøyen (Fyrstinde Gonzaga). ♦ Frederiksberg Biblioteks Forlag, 1914. 322 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Dagens Nyheder 20-11-1905, side 2 [Anmeldelse af Albert Gnudtzmann] Link til ekstern webside Mediestream Gnudtzmann, Albert Albert Gnudtzmann
 Bog (oversætter) George, Frederick C.: Blændet af Guldet. Roman af Frederick C. George. Paa Dansk ved: Elisabeth Schøyen. ♦ København, Joh. Andersen & Westi A/S, 1909. 96 sider (1909, roman) 👓
serietitel: Ideal-Biblioteket, 21
af Frederick C. George (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Wylde, Jack: Gismondas Skæbne. Paa Dansk ved E. S. ♦ København, John. Andersen & Westi A/S, 1909. 96 sider (1909, roman) 👓
serietitel: Ideal-Biblioteket, 11
af Jack Wylde (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Hoecker, Otto: Hans gode Engel. Roman af Otto Hoecker. Paa Dansk ved: Elisabeth Schøyen. ♦ Joh. Andersen & Westi A/S, 1909. 96 sider (1909, roman)
serietitel: Ideal-Biblioteket
af Otto Hoecker (sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Holmes, Florence G.: Huset Gronbach. Roman af Florence G. Holmes. Paa Dansk ved: Elisabeth Schøyen. ♦ Joh. Andersen & Westi A/S, 1909. 96 sider (1909, roman) 👓
serietitel: Ideal-Biblioteket, 16
af Florence G. Holmes (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Knox, John C.: I Spindelvævet. Roman. Paa Dansk ved E. S. ♦ Andersen & Westi, 1909. 96 sider (1909, roman)
serietitel: Ideal-Biblioteket, 10
af John C. Knox (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Müller-Steinbach, Egon: I Sus og Dus. Roman af Egon Müller-Steinbach. Paa Dansk ved: Elisabeth Schøyen. ♦ Joh. Andersen & Westi A/S, 1909. 96 sider (1909, roman) 👓
serietitel: Ideal-Biblioteket, 29
af Egon Müller-Steinbach (sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Knox, John C.: Rose von Bertenshøh. Roman af John C. Knox. Paa Dansk ved: Elisabeth Schøyen. ♦ København, Joh. Andersen & Westi A/S, 1909. 96 sider (1909, roman) 👓
serietitel: Ideal-Biblioteket, 26
af John C. Knox (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Collins, Elbert Stanley: Skæbnens Gang. Roman af Elbert Stanley Collins. Paa Dansk ved: Elisabeth Schøyen. ♦ København, John. Andersen & Westi A/S, 1909. 96 sider (1909, roman)
serietitel: Ideal-Biblioteket, 28
af Elbert Stanley Collins (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Dickens, Elbert Stanley: Trodsige Hjærter. Roman af Elbert Stanley Dickens. Paa Dansk ved: Elisabeth Schøyen. ♦ København, John. Andersen & Westi A/S, 1909. 96 sider (1909, roman) 👓
serietitel: Ideal-Biblioteket, 27
af Elbert Stanley Dickens (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Paine, Henry Robert: Under falsk Mistanke. Roman af Henry Robert Paine. Paa Dansk ved: Elisabeth Schøyen. ♦ København, Joh. Andersen & Westi A/S, 1909. 96 sider (1909, roman) 👓
serietitel: Ideal-Biblioteket, 25
af Henry Robert Paine (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) George, Frederick C.: Vejen til Lykken. Roman af Rochard J. Rousseau. Paa Dansk ved: Elisabeth Schøyen. ♦ København, Joh. Andersen & Westi A/S, 1909. 96 sider (1909, roman) 👓
serietitel: Ideal-Biblioteket, 24
af Richard J. Rousseau (sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Price, Charles Edward: Ungdommens Sejr. ♦ København, John. Andersen & Westi A/S, 1909. 96 sider (1909, roman)
serietitel: Ideal-Biblioteket, 17
af Charles Edward Price (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Tettenborn, Paul: Pligt og Kærlighed. Roman. Oversat af Elisabeth Schøyen. ♦ Andersen & Westi, 1910. 64 sider (1910, roman)
originaltitel: ?
del af: Roman-Magasinet
af Paul Tettenborn (sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Steinau, Aleksander: Søkadetten. Oversat af Elisabeth Schøyen. ♦ Andersen & Westi, 1910. 64 sider (1910, roman)
del af: Roman-Magasinet
af Aleksander Steinau (sprog: tysk)
 Bog Schøyen, Elisabeth: Dronning Margrethe. Historisk Roman af Elisabeth Schøyen (Fyrstinde Gonzaga). ♦ Bog- og Kunstforlaget [ikke i Bogh.], 1911. 286 sider (1911, roman)
 Bog Schøyen, Elisabeth: Grev Brahes Hus. ♦ Morten Korch, 1912. 280 sider (1912, roman)
serietitel: Morten Korchs danske Serier, 1912 [03]
Detaljer
1894 1. udgave: Grev Brahes Hus. ♦ København, N.M. Kjærs Forlag - Døcker & Kjær, 1894. 282 sider
 Bog Schøyen, Elisabeth: Barnets Martyrium. ♦ Morten Korch, 1913. 260 sider (1913, roman)
serietitel: Morten Korchs danske Serier, 1913 [09]
 Bog Schøyen, Elisabeth: Et Løfte. Norsk Roman. 2. Opl. [ie. 2. Udg.]. ♦ Fergo, 1913. 222 sider (1913, roman)
serietitel: Fergos Bibliothek, 3
 Bog Schøyen, Elisabeth: Barnets Martyrium. Fortælling. ♦ Bog- og Kunstforlaget [ikke i Bogh.], 1914. 262 sider (1914, roman)
 Bog Schøyen, Elisabeth: Grev Brahes Hus. ♦ Bog- og Kunstforlaget [ikke i Bogh.], 1914. [Bind] 1-2, 140 + 164 sider (1914, roman)
Detaljer
1894 1. udgave: Grev Brahes Hus. ♦ København, N.M. Kjærs Forlag - Døcker & Kjær, 1894. 282 sider
 Bog Schøyen, Elisabeth: Harald Haardraade. Historisk Fortælling ved Elisabeth Schøyen (Fyrstinde Gonzaga). ♦ [København], Bog- og Kunstforlaget, 1914. 135 + 167 sider (1914, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Schøyen, Elisabeth: Den hvide Slavehandel. (Den hvide Slavinde). Det tyvende Aarhundredes Skændsel. Roman af Elisabeth Schøyen (Fyrstinde Gonzaga). ♦ Frederiksberg Biblioteks Forlag, 1914. 322 sider (1914, roman)
Detaljer
1905 1. udgave: Den hvide Slavinde. Det XX. Aarhundredes Skændsel. Roman. ♦ Aarhus, Alb. Bayer, 1905. 356 sider
 Bog Schøyen, Elisabeth (Fyrstinde Gonzaga): Kamp. Roman. ♦ [København], Bog- og Kunstforlaget [ikke i boghandlen], 1914. [Bind] I-II, 198 + 197 sider (1914, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Schøyen, Elisabeth: Kvindeskjæbner. Noveller. ♦ Bog- og Kunstforlaget [ikke i Bogh.], 1914. [Bind] 1-2, 98 + 88 sider (1914, roman)
 Bog Schøyen, Elisabeth: Menneskehjerter. Fortællinger. ♦ Bog- og Kunstforlaget [ikke i Bogh.], 1914. [Bind] 1-2, 128 + 100 sider (1914, novelle(r))
Detaljer
1892 1. udgave: Menneskehjærter. Fortællinger af Elisabeth Schøyen. ♦ Kristiania og Kjøbenhavn, Alb. Cammermeyers Forlag, 1892. 221 [1] sider
 Bog Schøyen, Elisabeth: Olav Tryggvesons Liv og Bedrifter. Historisk Fortælling. ♦ Bog- og Kunstforlaget [ikke i boghandlen], 1914-16. [Bind] 1-2, 336 sider (1914-16, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1915-19.
 Bog Schøyen, Elisabeth: Operastjernen. ♦ Bog- og Kunstforlaget [ikke i Bogh.], 1914. [Bind] 1-2, 128 + 188 sider (1914, roman)
 Bog Schøyen, Elisabeth: Svanhild. 2. Udg. ♦ Bog- og Kunstforlaget [ikke i Bogh.], 1914. [Bind] 1-2, 140 + 138 sider (1914, roman)
Detaljer
1876 1. udgave: Svanhild. Af Elisabeth Schøyen. ♦ Christiania, Forlagt af Johan Dahls Efterfølger, 1876. [1] 301 sider
 Bog Schøyen, Elisabeth: Ungdom og Kjærlighed. Fortælling. ♦ Bog- og Kunstforlaget [ikke i Bogh.], 1914. [Bind] 1-2, 120 + 100 sider (1914, roman)
 Bog Schøyen, Elisabeth: Et Løfte. Norsk Roman af Elisabeth Schøyen (Fyrstinde Gonzaga). 3. Opl. [ie: 3. Udg.]. ♦ Kjøbenhavns Bogforlag [ikke i boghandlen], 1916. 276 sider (1916, roman)
Detaljer
1893 1. udgave: Et Løfte. Roman. ♦ Jydsk Forlag, (Gyldendal), 1893. 2 + 251 sider
 Bog Schøyen, Elisabeth: Den hvide Slavehandel. Det tyvende Aarhundredes Skændsel. Roman. ♦ A/S Frederiksberg Kunstforlag [ikke i boghandlen], 1919. [Bind] 1-2, 116 + 146 sider (1919, roman)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden