Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Niels Henrich Weinwich (1755-1829)

 Om personen Oplysninger om Niels Henrich Weinwich

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Weinwich, Niels Henr.]: Alonzo og Elmire (1780, dramatik) BD4:sp342
 Bog (oversætter) Leisewitz, Johann Anton: Julius af Tarent. Et Sørgespil i 5 Handlinger. Oversat af N. H. Weinwich. ♦ L. Simmelkiær, 1783. 91 sider (1783, dramatik) BD4:sp365
originaltitel: Julius von Tarent, 1776
Detaljer
af Johann Anton Leisewitz (1752-1806, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1774, udgivet i bogform 1776.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 anmeldelse Nyeste Kiøbenhavnske Efterretninger om lærde Sager, 1787 (1788?), No. 4.
 Bog (oversætter) Goethe, J. W.: Ervin og Elmire. Et Syngestykke i een Handling. Til J. Andrés Musik oversat af N[iels] H[enr.] Weinwich. ♦ Kbh., 1786 (1786, dramatik) BD4:sp355
originaltitel: Erwin und Elmire, 1775
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1787 i: Nye Samling af Syngespil [1d] Senere udgave: Ervin og Elmire. Et Syngestykke i 1 Akt, oversat af N.H. Weinwich. [Musik af Joh. André]
kollaps Noter
 note til titel Ikke opført i Danmark.
 url Fuld visning af den tyske tekst [udgave trykt 1776] på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) Goethe, J. W.: [Nye Samling af Syngespil [1c]] Claudine af Villa bella. Et Syngestykke i tre Handlinger, oversat af N.H. Weinwich. [Musiken af Cl. Schall] (1787, dramatik) BD4:sp297
originaltitel: Claudine von Villa Bella
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Titelbladet har: ... opført første Gang paa Hs. Majestæt Kongens Fødselsdag, d. 29. Jan 1787 [for Christian den 7., men forestillingen foregik først dagen efter, den 30-1-1787].
 Bog (oversætter) Goethe: [Nye Samling af Syngespil [1d]] Ervin og Elmire. Et Syngestykke i 1 Akt, oversat af N.H. Weinwich. [Musik af Joh. André] (1787, dramatik) BD4:sp297
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1786 1. udgave: Ervin og Elmire. Et Syngestykke i een Handling. Til J. Andrés Musik oversat af N[iels] H[enr.] Weinwich. ♦ Kbh., 1786
 Bog Weinwich, N. H.: Ordene til Musiken som opføres 9. April 1787 i Enigheds-Selskabet. Musiken af Hartmann. Kbh., 1787. 4 Blade (1787, digte) BD4:sp252
musik af Johann Hartmann (1726-1793)
 Bog (oversætter) Gotter, Fried. Wilh. v.: Markedet. Et komisk Syngespil i 2 Handlinger. Oversat til Georg. Bendas Musik af Sør. Sønnichsen, giennemset af N. H. Weinwich. ♦ Kbh., 1788. (1788, dramatik) BD4:sp355
originaltitel: Der Jahrmarkt
af Friedrich Wilhelm von Gotter (1746-1797, sprog: tysk)
musik af Georg Benda (1721-1795, sprog: tysk)
oversat af Søren Sønnichsen (1765-1826)
 Dramatik anonym [Weinwich, Niels Henr.]: Kield Stub, Sognepræst paa Ullensager (1808, dramatik) BD4:sp342
 Bog (oversætter) Körner, Th.: Fiskerpigen eller Had og Kiærlighed. Syngestykke i en Handling. Musikken af J. P. Schmidt. Oversat af N. H. Weinwich. ♦ Kbh., 1820. 35 sider (1820, dramatik) BD4:sp365
originaltitel: Das Fischermädchen, 1811
Detaljer
af Carl Theodor Körner (1791-1813, sprog: tysk)
musik af J.P. Schmidt
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt oplag/udgave], 1829.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Claudina af Villa Bella
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af C. Schall. Teksten af Goethe, oversat af N.H. Weinwich
musik af Claus Schall (1757-1835)
tekst af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
(premiere 30-01-1787 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter) Markedet
komisk Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Georg Benda, Teksten af Gotter. Oversat af Søren Sønnichsen og (gennemset af) N.H. Weinwich
af Georg Benda (1721-1795, sprog: tysk)
af Friedrich Wilhelm von Gotter (1746-1797, sprog: tysk)
oversat af Søren Sønnichsen (1765-1826)
(premiere 21-11-1788 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden