Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Hother Tolderlund (1820-1880)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Lund, Viggo: Lyriske Digte. ♦ (Philipsen) Forfatteren, 1841. ii + 74 sider (1841, digte)
 Tekster Dr. H.: Fortællinger fra Felten. ♦ Kjøbenhavn, H.J. Bing & Søns Forlag, 1851. 145 sider (1851, tekster) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [Forord, signeret: Forfatteren].
 note til titel 2. Oplag, 1851.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s101] Dr. H.: Skizzer. Side 103-45 (1851, tekster)
[s103] Dr. H.: Udsigt fra min Værts Have. (1849). Side 103-29 (1851, tekster)
[s130] Dr. H.: Depotsergeanten. Side 130-36 (1851, tekster)
kollaps Noter
del af: Nord og Syd
 note til titel Oprindelig trykt i: Nord og Syd, 1850.

[s137] Dr. H.: Marketentersken. Side 137-42 (1851, tekster)
kollaps Noter
del af: Nord og Syd
 note til titel Oprindelig trykt i: Nord og Syd, 1850.

[s143] Dr. H.: Tambourens Giftermaal. Side 142-45 (1851, tekster)
 Tekster Dr. H.: Reisebilleder. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.C. Lose & DElbanco, 1855. [1] 131 sider (1855, tekster) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Afsted! Selkedalen. Ramberg og Djævlemøllen. Den tabte Hat. Bjergvandring. Skyttekongen og Fuglefængeren (En Fortælling). Atter paa Vandring. En Historie fra Werningerode. I Skyerne. Under Jorden. Slutning.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Dr. H.: Skizzer. ♦ 1855. 176 sider (1855, roman)
 Bog Dr. H.: Fortællinger. ♦ Lose & Delbanco, 1860-63. [Første]-Anden Række, 209 + 209 sider (1860, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Avertissements Tidende 23-12-1859, spalte 12 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[?] Dr. H.: Graveren (1860, novelle(r))
[?] Dr. H.: Wlaska tuder (1860, novelle(r))
 Bog Dr. H.: Fortællinger. Anden Række. ♦ Lose & Delbanco, 1863. 209 sider (1863, novelle(r))
 Bog Tolderlund, Hother (Dr. H.): Fortællinger og Skildringer. Ny Samling. ♦ Aarhuus, Jacob Erslev, 1868 [ie: 1867]. Bind 1, 197 sider (1868, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Aarhuus Stifts-Tidende 17-12-1867 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[a] Tolderlund, Hother (Dr. H.): Patent (1868, novelle(r))
[b] Tolderlund, Hother (Dr. H.): En Kop Kaffe (1868, novelle(r))
[c] Tolderlund, Hother (Dr. H.): Kugleposten (1868, novelle(r))
[d] Tolderlund, Hother (Dr. H.): Himmelbjerg og Bovbjerg (1868, novelle(r))
 Bog antologi: Dansk Læsning. Fortællinger, Skitser, Digte, hvoraf flere med Melodier, Folkesagn, Eventyr, Ledvnetsbeskrivelser, folkelige Afhandlinger og Foredrag. ♦ Odense, R. Nielsen, 1873 (1873, novelle(r))
se også: Den nye Almanak
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
af J.C. Gebauer (1808-1884)
af Mads Hansen (1834-1880)
af C. Hostrup (1818-1892)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Carl Ploug (1813-1894)
af Christian Richardt (1831-1892)
af C. Rosenberg (1829-1885)
af Ludvig Schrøder (1836-1908)
af Jens Skytte (1845-1928)
af Jakob Nielsen (1830-1901)
af C.A. Thyregod (1822-1898)
kollaps Noter
 note til titel Bornholms Tidende 14-6-1873 [Annoncerer at bogen er udkommet og kan købes i Colbergs Boghandel].
 note til titel 43 Billeder i Træsnit og 5 Melodier.
 note til titel Bogen er fremstillet af restoplaget af de tre første årgange (1871-73) af Den nye Almanak (jævnfør: Birger Isaksen: Mads Hansen. En sydfynsk bonde og folkedigter, 1974, side 91). Isaksen anfører at bogen udkom 1874 og indeholder de tre seneste årgange af almanakken, men det stemmer ikke med annoncens tidspunkt 14-6-1873 og at annoncen nævner bidrag af bl.a. H.C. Andersen (årgang 1874 udkom oktober 1873).
 Bog Tolderlund, Hother: Hjemmefra. Fortællinger af Hother Tolderlund (Dr. H.). ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1873. 186 sider (1873, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Slagelse-Posten 11-12-1873, side 2 [Anmeldelse, signereet: r.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Jyllandsposten 10-12-1879 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[s001] Tolderlund, Hother: Stakkels Mariane. Side [1]-99 (1873, novelle(r))
[s101] Tolderlund, Hother: Speilet. Side [101]-28 (1873, novelle(r))
[s129] Tolderlund, Hother: Moders Arv. Side [129]-45 (1873, novelle(r))
[s147] Tolderlund, Hother: Blomme. Side [147]-63 (1873, novelle(r))
[s165] Tolderlund, Hother: Sent mødt. Side [165]-86 (1873, novelle(r))
 Bog (oversætter) Cherbuliez, Victor: Meta Holdenis. Fortælling. Overs. fra Fransk af H. T. [ie: Hother Tolderlund]. ♦ Kolding, 1873. 184 sider (1873, roman) EMP3875
originaltitel: Meta Holdenis, 1873
Detaljer
af Victor Cherbuliez (1829-1899, sprog: fransk)
1910 Senere udgave: Meta Holdenis. Fortælling. Oversat af Carl Nutzhorn-Kjersmeier. ♦ Kbh., Martin, 1910. 154 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Tolderlund, Hother: [indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s116]] "Kommissionæren". Fortælling. Tegning af Edv. Petersen (1875, novelle(r)) 👓
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Tolderlund, Hother: Fra Syd og Nord. Fortællinger og Skildringer. ♦ Gyldendal, 1876. 282 sider (1876, novelle(r))
 Bog Tolderlund, Hother: [indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer [s003]] Skærsliberen. Side [3]-18 (1876, novelle(r)) 👓
del af: Den nye Almanak
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Den nye Almanak for 1872 [udkom november 1871].
 Bog (oversætter) Auerbach, Berthold: Efter Tredive Aars Forløb. Nye Landsbyhistorier. Oversatte af Hother Tolderlund. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1877. 1.-3. Bind, 237 [2] + 196 + 228 sider (1877, roman) EMP1632 👓
originaltitel: Nach dreissig Jahren. Neue Dorfgeschichten, 1876
Detaljer
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, bind 1, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[1] Auerbach, Berthold: Lorles Reinhard En Landsbyhistorie (1877, roman)
originaltitel: Des Lorle's Reinhard, 1876
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Til slut, 2 upaginerede sider: Landsbyen ved Jernbanen [Efterord, sidste linie: Skjærsommer 1876].
 url Fuld visning af den danske oversættelse, bind 1, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive

[2] Auerbach, Berthold: Tolpatsch fra Amerika (1877, roman)
originaltitel: Der Tolpatsch aus Amerika, 1876
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive

[3] Auerbach, Berthold: Reden ved Banen (1877, roman)
originaltitel: Das Nest an der Bahn, 1876
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Cherbuliez, Victor: Samuel Brohl & Kompagni. Oversat af Hother Tolderlund. ♦ Gyldendal, 1877. 328 sider (1877, roman) EMP3878
originaltitel: Samuel Brohl et Cie, 1877
del af: Fædrelandet
Detaljer
af Victor Cherbuliez (1829-1899, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Fædrelandet fra 15-2-1877 til 21-4-1877, ikke trykt med sidetal, oversætteren anført som H.T.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 26-10-1877, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 31-10-1877, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Folkets Avis 20-11-1877, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Tolderlund, Hother: Udvalgte Fortællinger. [Udvalget ved Alex. Schumacher]. ♦ J.L. Lybecker, 1916. 197 sider (1916, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portræt.
kollaps Indhold

[a] Tolderlund, Hother: Udsigt fra min Værts Have (1916, novelle(r))
[b] Tolderlund, Hother: Frieriet (1916, novelle(r))
[c] Tolderlund, Hother: Synsmandens Pibe (1916, novelle(r))
[d] Tolderlund, Hother: Beens Hallig (1916, novelle(r))
[e] Tolderlund, Hother: En Tur til Væveren (1916, novelle(r))
[f] Tolderlund, Hother: Svingerinden (1916, novelle(r))
[g] Tolderlund, Hother: Stille Vand (1916, novelle(r))
[h] Tolderlund, Hother: En Kop Kaffe (1916, novelle(r))
[i] Tolderlund, Hother: Galocherne (1916, novelle(r))

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden