Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Sorterup, Jørgen: Et lystigt, dog høfligt skiempterigt, dog sømmeligt Binde-Bref efter Løfte og Aftale fremstilled til at fornøye og forlyste Monsieur Holger Gylden Crone Ao. 1691 den 1. Nov. Kbh. (1691, digte) BD4:sp246
 Bog Sorterup, Jørgen: Poetiske Skantze-Kurv. Fremsat til Beskiermelsis Bryst-Værn imod ... Saligheds Vandre-bog ... sammenriimede af Mag. Severin af Lolk. Kbh., 1709 (1709, digte) BD4:sp246
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Fulde titel: Poetiske Skantze-Kurv, fremsat til Beskiermelsis Bryst-Værn imod de grumme Læsere, som med calumnieuse Skand-Skrifter vilde anfalde de hundrede tu og tredsenstyve danske Riim-sange, som ere kaldede Saligheds Vandre-bog, og sammenriimede af Mag. Severin a Lolk.
 note til titel Findes også i en udgave med 1 blad rettelser.
 Bog Sorterup, Jørgen: Poetiske Smaa-Sagers første Part ... til Trycken bevilgede af Auctore, og bofodret af Andreas Christiansen Hiort Boghandler. [Kbh.], 1714 (1714, digte) BD4:sp247
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Fulde titel: Poetiske Smaa-Sagers første Part, indeholdende adskillige Nytaars-Ønske, Binde-Breve, Ære-Digter etc. for rum Tiid siden skrefne, men nu effter visse gode Venners Forlangende til Trycken bevilgede af Auctore, og befodret af Andreas Christiansen Hiort Boghandler.
 Bog anonym [Sorterup, J.]: Nye Helte-Sange, om Konning Frideric den Fierdes, lykkelige Sejervindinger til Lands til Vands ved Guds Bistand erholdte Anno 1715. Kbh., 1716 (1716, digte) BD4:sp247
Detaljer
udgiver: Christen Thaarup (1795-1849)
1889 Senere udgave: Nye Heltesange om Kong Frederik 4s lykkelige Sejrvindinger
kollaps Noter
 note til titel Findes også i udgave/oplag uden udgivelsesår.
 note til titel Udgivet af Chr. Thaarup. Kbh., 1828 [Hører til Samlingen: Dansk Bibliothek. Et Hæfteskrift, udgivet af Christen Thaarup. I. Jørgen Sorterup og Jørgen Friis. Kbh., 1827, - med separat titelblad].
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Sorterup, J.: Nye Heltesange om Kong Frederik 4s lykkelige Sejrvindinger (1889, digte)
Detaljer
1716 1. udgave: Nye Helte-Sange, om Konning Frideric den Fierdes, lykkelige Sejervindinger til Lands til Vands ved Guds Bistand erholdte Anno 1715. Kbh., 1716

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden