Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Hans Schiermann (1728-1796)

 Om personen Oplysninger om Hans Schiermann

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Pope, Alexander: [indgår i antologien: Oversat Poesie for Poeter og Kunst-Dommere [1]] Rygtets Tempel. Oversat af det Engelske ved H. Schjermann. ♦ Kbh., 1762 (1762, digte) BD4:sp282
af Alexander Pope (1688-1744, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Voltaire, de: [Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [2a]] Merope. Oversat af H. Schiermann (1764, dramatik) BD4:sp161
originaltitel: Merope, 1743
Detaljer
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [2a] Senere udgave: Mérope. Tragédie. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. Copenh., 1770
1831 Senere udgave: Merope. Fordansket af H.v. [ie: Joh. Heinr. v. Buchwald]. Kiel, 1831
1832 Senere udgave: Udvalgte Gjester. Zaire. Merope. Alzire. Efter Voltaire, ved H. v. Buchwald. Tilegnet Hendes Majestæt Dronningen. ♦ Kbh., 1832. 247 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Merope
Tragedie i 5 Akter af Voltaire. Oversat af Hans Schiermann
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
(premiere 12-12-1764 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden