Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Simon Peter Poulsen, f 1757 (1757-1823)

 Om personen Oplysninger om Simon Peter Poulsen, f 1757

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Artikel (forord) Weyer, Nils: Poetiske Forsøg. Af Nils Weyer. En Samling for Venner [Redigeret af K.L. Rahbek, Udgivet med Fortale af S. Poulsen]. ♦ Kiøbenhavn, S. Poulsens Forlag, 1789. xvi + 88 sider. (Trykkeri: Trykt hos Sebastian Popp) (1789, digte) BD4:sp253 👓
Detaljer
af Niels Weyer (1767-1788)
redigeret af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
tidsskrift: Maanedsskriftet Iris. Udgivet af S[imon] Poulsen. ♦ Kbh. Jan., Febr., Marts 1791-Oct., Nov. Dec. 1795 (1791-95, periodicum) BD4:sp609
Detaljer
1810 Samhørende, fortsættes af (2. del): Iris og Hebe. ♦ 1796-1810
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Nytaarsgave for Damer. 1793-1799. ♦ [Kbh.], S. Poulsens Forlag, 1792-98 (1793-99, samling) BD4:sp162
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med kobberst. Titelvignet og Noder.
 note til titel En udgaven fra 1792 har hverken trykkested, forlag eller år. Kan være samme udgiver?
 anmeldelse Hertil udkom: Kritiske Randgloser til Nytaarsgave for Damer 1794, tilegnede S. Poulsens høirøstede Bog-Udraaber Tode; den umistænkelige Dommer Sander; den korrekte sparsomtskrivende Haste; som en Nytaars-Skienk af en gammel afdanket Recensent [ie: Malthe Conrad Bruun]. Kiøbenhavn, Trykt hos Christian Frederik Holm, 1794. 14 sider.
tidsskrift: Iris og Hebe. ♦ 1796-1810 (1810, periodicum) BD4:sp609
Detaljer
1791-95 Samhørende, 2. del af: Maanedsskriftet Iris. Udgivet af S[imon] Poulsen. ♦ Kbh. Jan., Febr., Marts 1791-Oct., Nov. Dec. 1795
kollaps Noter
 note til titel Jan., Febr., Marts 1796-Juli, Aug. Sept., 1799 med undertitlen: En Fortsættelse af Maanedsskriftet Iris.
 note til titel Oct., Nov., Dec. 1799-Juli, Aug. Sept. 1810 med undertitlen: Samlet og udgivet af S. Poulsen.
 Artikel (forord) anonym: Talismanen eller Trylleringen mod Kjedsomhed. [Af Langbein og Karl Lang]. Ved Poul Poulsen. Med Musik. ♦ 1804. 1.-2. Samling, 276 + nodebilag + 297 sider (1804, novelle(r)) EMP2371 BD4:sp465
originaltitel: Talismane gegen die lange Weile, 1801-02
Detaljer
af August Friedrich Ernst Langbein (1757-1835, sprog: tysk)
af Karl von Lang (1764-1835, sprog: tysk)
oversat af Poul Poulsen, f 1760 (1760-1815)
oversat af Johannes Rehling (1775-1841)
kollaps Noter
 note til oversat titel [1. Samling, 2 upaginerede sider:] Forerindring [af S. Poulsen (Forlægger)]. [2. Samling, 2 upaginerede sider:] Forerindring [af S. Poulsen].
 note til oversat titel [Digtene overs. af J. Rehling].
kollaps Indhold

[1a] anonym [Lang, Karl]: Fiskerhytten (1804, novelle(r))
af Karl von Lang (1764-1835, sprog: tysk)
oversat af Poul Poulsen, f 1760 (1760-1815)

[1b] anonym [Langbein]: Amazonen (1804, novelle(r))
originaltitel: Die Amazone, 1802
af August Friedrich Ernst Langbein (1757-1835, sprog: tysk)
oversat af Poul Poulsen, f 1760 (1760-1815)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Talismane gegen die lange Weile. Dritter Sammlung, 1802.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Österreichische Nationalbibliothek, digital-side 288

[1c] anonym [Langbein]: Brødrene (1804, novelle(r))
originaltitel: Die Brüder, 1802
af August Friedrich Ernst Langbein (1757-1835, sprog: tysk)
oversat af Poul Poulsen, f 1760 (1760-1815)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Talismane gegen die lange Weile. Dritter Sammlung, 1802.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Österreichische Nationalbibliothek, digital-side 181

[1d] anonym [Lang, Karl]: Pigen i Skovhuset (1804, novelle(r))
af Karl von Lang (1764-1835, sprog: tysk)
oversat af Poul Poulsen, f 1760 (1760-1815)

[2a] anonym [Langbein]: Ridder Gerhard og hans Fæstemøe (1804, novelle(r))
af August Friedrich Ernst Langbein (1757-1835, sprog: tysk)

[2b] anonym [Langbein]: En Gyldens Eventyr. Skrevet af Personen selv (1804, novelle(r))
originaltitel: Gelsbstbiographie eines Guldens, 1802
af August Friedrich Ernst Langbein (1757-1835, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Talismane gegen die lange Weile. Dritter Sammlung, 1802.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Österreichische Nationalbibliothek, digital-side 15
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Verden som den er. En Samling Fortællinger og virkelige Tildragelser ved berømte Forfattere. Samlede og udgivne af Simon Peder Poulsen. ♦ 1825. vi + 208 sider (1825, roman) EMP 16 BD4:sp440
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Noter
 note til oversat titel [2 upaginerede sider:] Forerindring [af forlæggeren S.P. Poulsen].
 note til oversat titel Bogen består af optryk af anekdoter og enkelte større fortællinger (De tvende Brødre, En Kammerpiges Historie) fra "Ugebladet Morgenposten", udgivet af S.P. Poulsen 1786-93.
 note til titel Indhold: De tvende Brødre som Medbeilere, eller Retskaffenhed seirer. Indbildningskraftens Styrke. Ædel Charakter. La misreicorde du jour. En fransk Dragons ædle Aands Raskhed. Fragment af en Ægteskabs-Diskurs. Bedre at være Slave, end en ond Kones Mand. Om Duellerne (En Anekdote af Ruiters Levnet). Bidrag til de runde Hattes Historie (En sand Inqvisit Tildragelse). En Kammerpiges Historie. Døden ved Chiromantie (En sandfærdig Tildragelse). De Reisende. Petronelle von Salem. Al lykke bestaar i Indbildningen. Vee den, der betager os den (En dialogiseret Anecdote). Hvem veed, hvad det er got for. Beretning om en Kongemorderske under Dronning Elisabeths Regiering i England. Et Rivsomkring. Beklagelse over forfeilet Elskov, i et Brev fra Miss L. til Lady Diana C. Adel, Haandværkere, Insekter, Soldater og Jøder. Afrisning paa en gift Mand. Jørgen Leidenfrost. Anekdote.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden