Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Thomas Lange (1829-1887)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Samling Lange, Th.: I Ungdommen. Skildringer. ♦ Jacob Lund, 1858. 134 sider (1858, samling)
Detaljer
1876 Senere udgave: Af Livet og Naturen. Skildringer, ældre og nye, af Thomas Lange. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1876. 284 [2] sider
kollaps Indhold

[a] Lange, Th.: Ungdom. Samtale (1858, novelle(r))
[b] Lange, Th.: Erindring. Samtale (1858, novelle(r))
[c] Lange, Th.: Den lærde Teolog. Fortælling (1858, novelle(r))
[d] Lange, Th.: To Tider. Samtale (1858, novelle(r))
[e] Lange, Th.: En Præst. Fortælling (1858, novelle(r))
1884 indgår i antologien: En Julebog [s117] Senere udgave: En Præst. Side [117]-30
1907 i: Udvalgte Skrifter [2d] Senere udgave: En Præst
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten (nutidig stavemåde) på: Link til ekstern webside teologi&kultur

[f] Lange, Th.: Paa Ballet. Samtale (1858, novelle(r))
[g] Lange, Th.: Fra Skolen. Fortælling (1858, novelle(r))
[h] Lange, Th.: To Digtere. Samtale (1858, novelle(r))
[i] Lange, Th.: I Kirken. Fortælling (1858, novelle(r))
[j] Lange, Th.: Forlovelse. Fortælling (1858, novelle(r))
 Bog anonym [Lange, Thomas]: Modepræsten. En Slags Novelle. ♦ Bielefeldt, 1859. 14 sider (1859, novelle(r))
 Bog pseudonym (Lange, Thomas): Kirken med Straatag. Skildring fra Vesterhavet af Forfatteren til "Modepræsten". ♦ Bielefeldt, 1859. 42 sider (1859, novelle(r))
Detaljer
1860 indgår i: Smaaskrifter [s090] Senere udgave: En jydsk Degn. Skildring fra Vesterhavet. Side 90-127
1868 Senere udgave: Kirken med Straatag. Andet Oplag. ♦ Bielefeldt, 1868. 44 sider
kollaps Noter
 url Artikel om Oksby gamle kirke på: Link til ekstern webside Wikipedia
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 146 (28-6-1859), side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster Lange, Th.: Smaaskrifter. Af Th. Lange. Forf. til "I Ungdommen". ♦ Kjøbenhavn, Otto B. Wrobleskys Forlag, 1860. [1] 150 sider (1860, tekster) 👓
Detaljer
1876 Senere udgave: Af Livet og Naturen. Skildringer, ældre og nye, af Thomas Lange. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1876. 284 [2] sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s001] Lange, Th.: Ungdom og Alderdom. Samtale. (Ved et Rusgilde i Studenterforeningen). Side [1]-12 (1860, dramatik)
kollaps Noter
del af: Nord og Syd
 note om føljeton Trykt i: Nord og Syd. 1859. 1ste Bind. Ny Række, side 95-104. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust

To Fantasibilleder af Recensent- og Digterlivet. Side 13-68
[s013b] Lange, Th.: Tordenluft. Side 13-30 (1860, novelle(r))
[s031] Lange, Th.: Strid og Fred. Side 13-68 (1860, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen side 31: Har tidligere været trykt i Berlingske Tidendes Feuilleton; her noget forandret.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No.33 (8-2-1860) til No. 39 (15-2-1860), under titlen: Historie om en Recensents og en Digters Kamp og Seir. Poetisk-polemisk-apokalyptisk Skizze af Vox Klintica. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream

[s069] Lange, Th.: En Tvivler. Digt. Side 69-70 (1860, digte)
[s071] Lange, Th.: Præst og Digte. Samtale (Foregaaer i Dyrehaven). Side 71-89 (1860, dramatik)
[s090] Lange, Th.: En jydsk Degn. Skildring fra Vesterhavet. Side 90-127 (1860, tekster)
1859 1. udgave: Kirken med Straatag. Skildring fra Vesterhavet af Forfatteren til "Modepræsten". ♦ Bielefeldt, 1859. 42 sider
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen side 71: Er tidligere udgivet særskilt under Navnet af "Kirken med Straatag"; men da den har været saaq heldig at vinde nogen Paaskjønnelse, optrykkes den her, med den oprindelig Forlæggers Tilladelse, under ovenstaaende formentlig mere betegnende Benævnelse, da derved Tanken henledes paa Degnen, der er Fortællingens Hovedperson.

[s128] Lange, Th.: Paa Slotsballet. Digte i Samtaleform. Side [128]-50 (1860, digte)
kollaps Noter
 note til titel A: Erindring. B: Slægtskab. C: Nemesis.
 Tekster Lange, Th.: Poetiske Naturer. Skildringer. Af Th. Lange, Forf. til "I Ungdommen" og "Kirken med Straatag". ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlagsboghandel, 1863. vi + [1] + 212 sider (1863, tekster) 👓
Detaljer
1876 Senere udgave: Af Livet og Naturen. Skildringer, ældre og nye, af Thomas Lange. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1876. 284 [2] sider
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-vi: Forord [signeret: Forfatteren].
 note til titel Uddrag af forordet: Af en tidligere Samling har jeg med nogle Ændringer optaget to Stykker, som formentlig hørende ind under denne Samlings Titel; en Del af det Øvrige har været Trykt i "Norden" og "Fædrelandet"'s Feuilleton.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog anonym [Lange, Thomas]: "Eventyrets Land". Et Billede af Livet og Naturen ved Blaavandshuk. ♦ Schubothe, 1865. 131 sider (1865, roman)
Detaljer
1880 Senere udgave: Eventyrets Land. 3. Oplag. ♦ 1880. 189 sider + portræt
1906 i: Udvalgte Skrifter [1b] Senere udgave: Eventyrets Land
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1868.
 Bog Lange, Thomas: Kirken med Straatag. Andet Oplag. ♦ Bielefeldt, 1868. 44 sider (1868, novelle(r))
Detaljer
1859 1. udgave: Kirken med Straatag. Skildring fra Vesterhavet af Forfatteren til "Modepræsten". ♦ Bielefeldt, 1859. 42 sider
 Bog Lange, Thomas: Aaen og Havet. En Historie. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel). 1870. 261 sider (1870, roman)
Detaljer
1906 i: Udvalgte Skrifter [1a] Senere udgave: Aaen og Havet
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag, 1872.
 url Fuld visning af 2. Oplag på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Lange, Thomas: Romantiske Skildringer. Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel). 1872. 191 sider (1872, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel [Note på upagineret side [192]:] Et Par af Stykkerne i denne Samling har været trykt i "For Romantik og Historie" og "Nyt dansk Maanedskrift". "Paa Hjerting Strand" er en Omarbejdelse af en forhen trykt Dialog.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Lange, Thomas: De lyse Nætter (1875, roman)
del af: Verdens-romanen
 Bog Lange, Thomas: Af Livet og Naturen. Skildringer, ældre og nye, af Thomas Lange. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1876. 284 [2] sider (1876, novelle(r))
Detaljer
omslag af Lorenz Frølich (1820-1908)
1858 1. udgave: I Ungdommen. Skildringer. ♦ Jacob Lund, 1858. 134 sider
1860 1. udgave: Smaaskrifter. Af Th. Lange. Forf. til "I Ungdommen". ♦ Kjøbenhavn, Otto B. Wrobleskys Forlag, 1860. [1] 150 sider
1863 1. udgave: Poetiske Naturer. Skildringer. Af Th. Lange, Forf. til "I Ungdommen" og "Kirken med Straatag". ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlagsboghandel, 1863. vi + [1] + 212 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [285]: Efterskrift [Signeret: Forf.].
 note til titel Side [287]: Rettelse.
 note til titel Uddrag af efterskrift: ... Dialogerne, saa vel som Smaafortællingerne med Undtagelse af den sidste, - er paa ny med Nøjagtighed gjennemgaaet, rettet og forbedret, navnlig ere flere af Dialogerne blevne klarere og mere kortfattede.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Lange, Thomas: Et Symposion. Fortælling af Thomas Lange. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. 129 sider (1877, roman) 👓
Detaljer
omslag af Lorenz Frølich (1820-1908)
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Situationen S. 93, nede paa Siden, hvor Doktoren har rejst sig i Begejstring og selv drikker sin Kones Skaal. er valgt til Gjenstand for Titelbilledet [billedet signeret: F. Hendriksen og Frölich].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Folkets Avis 20-11-1877, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lange, Thomas: Nyt Liv. En Fortælling af Thomas Lange. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1879. 295 sider (1879, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Første Tusinde.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Trykt i periodicum Lange, Thomas: To "Epistler". Af Thomas Lange (1880, tekster) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Epistlernes navne: I: Om Idealisme og Realisme. II: Om ærlig Stil - navnlig i Henseende til St. St. Blicher.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 127 (7-3-1880), side 233-35.
 Bog Lange, Thomas: Eventyrets Land. 3. Oplag. ♦ 1880. 189 sider + portræt (1880, roman)
Detaljer
1865 1. udgave: "Eventyrets Land". Et Billede af Livet og Naturen ved Blaavandshuk. ♦ Schubothe, 1865. 131 sider
 Trykt i periodicum Lange, Thomas: En Forlovelse. Psykologisk Studie af Thomas Lange. Med Tegning af Erik Henningsen (1880, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 142 (20-6-1880), side 381-85.
 Bog Lange, Thomas: Skitser og Eventyr (1881, roman)
 Bog Lange, Thomas: En Kjærlighedshistorie (1882, roman)
 Bog Lange, Thomas: Sølvbryllupet paa Højgaard (1883, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllandsposten 30-10-1883, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Folkets Avis 12-11-1883, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster Lange, Thomas: [indgår i antologien: Efteraarsløv [5]] En lille Naturbetragtning (1884, tekster)
 Bog Lange, Thomas: [indgår i antologien: En Julebog [s117]] En Præst. Side [117]-30 (1884, novelle(r)) 👓
Detaljer
1858 indgår i: I Ungdommen [e] 1. udgave: En Præst. Fortælling
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Lange, Thomas: Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1885. 271 sider (1885, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 2-11-1885, Aften, side 1 [Anmeldelse af A. Falkman] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 270 (19-11-1885), Aften, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 28-11-1885, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
kollaps Indhold

[a] Lange, Thomas: En Sonnet af "Adam Homo" (1885, novelle(r))
[b] Lange, Thomas: En Rus (1885, novelle(r))
[c] Lange, Thomas: Et Portræt (1885, novelle(r))
[d] Lange, Thomas: En Præst (1885, novelle(r))
[e] Lange, Thomas: En Sommernat (1885, novelle(r))
[f] Lange, Thomas: Nyt og gammelt fra Viborg (1885, tekster)
 Bog Lange, Thomas: Jagtselskabets Fortællinger (1887, roman)
 Samling Lange, Thomas: Udvalgte Skrifter. ♦ Gyldendal, 1906-07. 1.-2. Del, 428 + 446 sider. Pris: à 1,00 kr. (Af "Gyldendals Bibl.") (1906-07, samling)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Lange, Thomas: Aaen og Havet (1906, tekster)
1870 1. udgave: Aaen og Havet. En Historie. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel). 1870. 261 sider

[1b] Lange, Thomas: Eventyrets Land (1906, tekster)
1865 1. udgave: "Eventyrets Land". Et Billede af Livet og Naturen ved Blaavandshuk. ♦ Schubothe, 1865. 131 sider

[1c] Lange, Thomas: De faldende Blade (1906, novelle(r))
[2a] Lange, Thomas: De lyse Nætter (1907, tekster)
[2b] Lange, Thomas: En Sonnet af "Adam Homo" (1907, tekster)
[2c] Lange, Thomas: Et Portræt (1907, tekster)
[2d] Lange, Thomas: En Præst (1907, tekster)
1858 indgår i: I Ungdommen [e] 1. udgave: En Præst. Fortælling

[2e] Lange, Thomas: En Sommernat (1907, tekster)
[2f] Lange, Thomas: En Rus (1907, tekster)
[2g] Lange, Thomas: Hobogab og Skallingen (1907, tekster)
[2h] Lange, Thomas: Den gamle Patriark (1907, tekster)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden