Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Hans P. Lunde (1859-1949)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Nordstjernen, 1894-07-29
 Tekster Lunde, Hans P.: [indgår i antologien: Paa det jævne [f]] Krigerfest. Skitse fra Fyn (1884, tekster)
 Bog Lunde, Hans P.: [indgår i antologien: Hjemmekinesere [g]] Som det gaar (1886, novelle(r))
 Bog Lunde, H. P.: Fra Hus og Gaard (1892, roman)
 Trykt i periodicum Lunde, Hans P.: Et Offer (1897, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, [1. Kvartal], Januar-Marts 1897, nr 14, side 14-16.
 Trykt i periodicum Lunde, Hans P.: Lisbeths Drømme. Fortælling af Hans P. Lunde. Illustr. af B. Knutzen (1898) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
illustrationer af Balder Knutzen (1862-1937)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, 8-1-1898, side 225-28.
 Bog Lunde, Hans P.: Midsommerbarnet. Fortælling. ♦ Jydsk Forlags-Forretning, 1898. 163 sider (1898, roman)
Detaljer
omslag af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
1923 Senere udgave: Midsommerbarnet. Fortælling af Hans P. Lunde. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1923. 150 sider
1924 Senere udgave: Midsommerbarnet. Roman af Hans P. Lunde. ♦ "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1924]. 150 sider
1924 Senere udgave: Midsommerbarnet. Fortælling af Hans P. Lunde. ♦ Hillerød, Fr.borg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1924. 150 sider
1932 Senere udgave: Midsommerbarnet. Roman af Hans P. Lunde. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1932. 150 sider
1933 Senere udgave: Midsommerbarnet. Roman af Hans P. Lunde. Føljeton til "Roskilde Avis". ♦ [Roskilde Avis], 1933. 150 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Lunde, H. P.: Fynboer. Fortællinger fra Landet. ♦ Aarhus, Jydsk Forlag, 1902. 170 sider. Pris: kr. 2,00 (1902, novelle(r))
Detaljer
1906 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s297] Senere udgave: En Gildesfærd. (Af "Fynboer", Fortællinger, 1902). Side 297-04
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Lunde, H. P.: Naturtoner. Fynske Digte. ♦ Jydsk Forlag, 1903. 132 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkested: Odense) (1903, digte)
Detaljer
1906 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s304] Senere udgave: Min Hjemstavn. (Af "Naturtoner", fynske Digte, 1903). Side 304-05
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Lunde, H. P.: Spil. Sange og Skæmteviser. ♦ Alex. Brandt, 1905. 112 sider. Pris: kr. 1,50. (Trykkested: Odense) (1905, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til J.L. Lybecker.
 Bog Lunde, Hans P.: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s297]] En Gildesfærd. (Af "Fynboer", Fortællinger, 1902). Side 297-04 (1906, novelle(r)) 👓
Detaljer
1902 1. udgave: Fynboer. Fortællinger fra Landet. ♦ Aarhus, Jydsk Forlag, 1902. 170 sider. Pris: kr. 2,00
 Bog Lunde, Hans P.: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s304]] Min Hjemstavn. (Af "Naturtoner", fynske Digte, 1903). Side 304-05 (1906, digte) 👓
Detaljer
1903 1. udgave: Naturtoner. Fynske Digte. ♦ Jydsk Forlag, 1903. 132 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkested: Odense)
 Bog Lunde, H. P.: Vagabonder. ♦ Alex. Brandt, 1908. 48 sider. Pris: kr. 0,80. (Trykkested: Odense) (1908, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til J.L. Lybecker.
 Dramatik Lunde, Hans P.: Gæster i Gaarde. To Skuespil: Sørens Testament - Kukkeren. ♦ Otterup, (Gyldendalske Boghandel, Odense), 1920. 74 sider (1920, dramatik)
 Bog Lunde, Hans P.: Vandmøllen. ♦ Otterup, (Gyldendalske Boghandel, Odense), 1920. 94 sider. Pris: kr. 3,75 (1920, digte)
 Dramatik Lunde, Hans P.: Elverprinsen. eller Kærlighed i Landsbyen. Folkelivsspil i 4 Akter. ♦ Otterup, (Gyldendalske Boghandel, Odense), 1921. 116 sider. Pris: kr. 3,25 (1921, dramatik)
 Bog Lunde, Hans P.: [indgår i antologien: Dansk Poesi 1880-1920 [s203]] [Digte]. Side 203- (1922, digte)
 Dramatik Lunde, Hans P.: Havfruen. Lystspil med Sange. Opført i Odense Højskoleforening. ♦ Odense, Kontorist E. Stii [ikke i boghandlen], 1923. 64 sider (1923, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Ekspeditionsadresse: Kontorist E. Stii, Dronningensgade 25, Odense.
 Bog Lunde, Hans P.: Midsommerbarnet. Fortælling af Hans P. Lunde. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1923. 150 sider (1923, roman) 👓
del af: Viborg Stifts-Tidende
Detaljer
1898 1. udgave: Midsommerbarnet. Fortælling. ♦ Jydsk Forlags-Forretning, 1898. 163 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Viborg Stifts-Tidende fra 27-9-1923 til 25-10-1923. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Lunde, Hans P.: Midsommerbarnet. Roman af Hans P. Lunde. ♦ "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1924]. 150 sider (1924, roman) 👓
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
1898 1. udgave: Midsommerbarnet. Fortælling. ♦ Jydsk Forlags-Forretning, 1898. 163 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aarhus Amtstidende fra 9-1-1924 til 13-2-1924. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Lunde, Hans P.: Midsommerbarnet. Fortælling af Hans P. Lunde. ♦ Hillerød, Fr.borg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1924. 150 sider (1924, roman) 👓
del af: Isefjordsposten
Detaljer
1898 1. udgave: Midsommerbarnet. Fortælling. ♦ Jydsk Forlags-Forretning, 1898. 163 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Isefjordsposten fra 7-2-1924 til 12-3-1924. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Dramatik Lunde, Hans P.: Møllegaards-Manden og hans Folk. Komedie i 5 Akter. ♦ Otterup, (Gyldendal), 1925. 118 sider. Pris: kr. 2,50 (1925, dramatik)
 Bog Lunde, Hans P.: Fynske Digte. Hjemstavnstoner. ♦ Otterup, (Gyldendal), 1926. 160 sider. Pris: kr. 3,50 (1926, digte)
 Trykt i periodicum Lunde, Hans P.: Manden paa Lykkegaard. Fortælling af Hans P. Lunde (1927, novelle(r)) 👓
del af: Randers Dagblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Randers Dagblad 30-5-1927, 31-5-1927 og 1-6-1927. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Samling Lunde, Hans P.: Fraa vo fynske Føjeæjn. En Antologi. (Vignetter af Holger Havrehed). ♦ Danske Folkemaals Frolag (Schultz), 1928. 56 sider, illustreret. Pris: kr. 2,75 (1928, samling)
Detaljer
illustrationer af Holger Havrehed (1896-1970)
af K.H. With (1805-1865)
af Mads Hansen (1834-1880)
af Lars Clausen, f 1841 (1841-1893)
af Martin Frederiksen (1853-1942)
af Dorthe Harritsø Jensen (1898-1970)
af Jørgen Banke (1877-1953)
af K.L. Kristensen (1886-1944)
af Lauritz Nielsen (f. 1878)
kollaps Noter
 note til titel Med 9 portrætter.
 note til titel Bidrag af: K.H. With, Mads Hansen, Lars Clausen, Martin Skovbo, Dorthe Harritsø Jensen, Jørgen Banke, K.L. Kristensen, Laurits Nielsen og Hans P. Lunde.
 Bog Lunde, Hans P.: Fro min Føjestavn (1930, roman)
 Artikel (forord) With, Karl Henrik: Bjærregaarden. Brøu fraa Maaren Knøvsdaatter. To gamle fynske Digte. Med et Forord af Hans P. Lunde. M. 1 Portr. ♦ (Odense), Thomas Nielsens Bogh., Ryslinge, 1932. 24 sider (1932, digte)
Detaljer
af K.H. With (1805-1865)
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Aae Laggendrop Maark dær ligger ænj Gaaer imællom tou maide Bjærre.
kollaps Indhold

[b] With, Karl Henrik: Brøu fraa Maaren Knøvsdaatter (1932, digte)
af K.H. With (1805-1865)
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Maani haan sidder i sourten Skuj.
 Bog Lunde, Hans P.: Midsommerbarnet. Roman af Hans P. Lunde. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1932. 150 sider (1932, roman) 👓
del af: Aalborg Amtstidende
Detaljer
1898 1. udgave: Midsommerbarnet. Fortælling. ♦ Jydsk Forlags-Forretning, 1898. 163 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aalborg Amtstidende fra 24-11-1932 til 13-12-1932. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Lunde, Hans P.: Midsommerbarnet. Roman af Hans P. Lunde. Føljeton til "Roskilde Avis". ♦ [Roskilde Avis], 1933. 150 sider (1933, roman) 👓
del af: Roeskilde Avis
Detaljer
1898 1. udgave: Midsommerbarnet. Fortælling. ♦ Jydsk Forlags-Forretning, 1898. 163 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Roskilde Avis fra 17-1-1933 til 10-2-1933. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Lunde, Hans P.: Udvalgte Digte paa fynsk Folkemaal (1936, digte)
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Lunde, Hans P.: Fra min Ungdoms Bondetid. Digte paa nordfynsk Folkemaal (1941, digte)
 Bog antologi: Fynske Digte. Af Mads Hansen og Hans P. Lunde. Udvalgt af Svend Kristensen-Elsøe og Holger Larsen. Vignetter: C. J. Reimers. ♦ A/S Hygæa, 1970. [24] sider, illustreret (1970, roman)
Detaljer
af Mads Hansen (1834-1880)
redigeret af Svend Kristensen-Elsøe
redigeret af Holger Larsen
illustrationer af C.J. Reimers
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Gasværksvej 30, 9000 Ålborg.

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden