Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Teckla Juel (1834-1904)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog anonym [Juel, Teckla]: Caja. Original Fortælling. »Dagbladets« Feuilleton. ♦ Jordan, 1860. 215 sider (1860, roman)
del af: Dagbladet
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Tillægsark til Dagbladet fra 27-7-1860 til 8-9-1860 i 14 leveringer.
 Bog anonym [Juel, Tekla]: Jean Mikkel. Originalt Digt i fjorten Sange. ♦ (J. Lund), 1860. 96 sider (1860, digte)
 Bog Fedder, Joh.: Den sorte Ravn. Et Digt, udg. af F. Barfod (1861, digte)
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
 Trykt i periodicum J. F.: Det bærer Frugt (1863, novelle(r)) 👓
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende 21-6-1863.
 Bog anonym [Juel, Teckla]: Planterens Datter. Original Fortælling. ♦ 1864. 306 sider (1864, roman)
 Trykt i periodicum J. F.: Det gamle Hjem. Af J. F. (1865, novelle(r)) 👓
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende, søndage, No. 151 (2-7-1865) og No. 158 (9-7-1865). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (formodet) anonym [Giørup, Michael]: I Jylland. Original Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Triers Forlag, 1865. 376 sider. Pris: 1 Rbd. 32 Sk. (1865, roman) 👓
del af: Skandinavisk Folkemagazin
Detaljer
formodet af Michael Giørup (1830-1915)
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Ehrencron-Müller: Anonym- og Pseudonym-Lexikon, 1940, side [118], er forfatteren Michael Giørup. Lise Busk-Jensen: Romantikkens forfatterinder, bind 3, 2009, heri er bogen oplistet under Teckla Juel side 1593. Anton Andersen: Danske Forfatterinder i det nittende hundredaar, 1896, side 120, lister også bogen under Teckla Juel.
 note om fraklipningsføljeton Tillægs-ark (24 ark) til Skandinavisk Folkemagazin, fra 1864 til 1865, No. 20 (14-5-1865).
 anmeldelse Berlingske Tidende No. 148 (29-6-1865), side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Dags-Telegrafen, Nr. 283 (17-10-1865), side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Kontubernalerne. Original Fortælling. Helliget mine ædle fodvandrende Brødre udi Minervæ Rige (1865, novelle(r)) 👓
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Søndage, fra No. 207 (27-8-1865) til No. 277 (5-11-1865) [i 11 afsnit]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Krone, Carl: Hans Lindberg. Jeppa. ♦ Kbh., Chr. Steen, 1866. 458 sider (1866, roman)
Detaljer
kollaps Indhold

[b] Krone, Carl: Jeppa (1866, roman)
 Dramatik anonym: Thomas Seymour. Originalt Drama i fem Akter af Forf. til "Planterens Datter" og A. M. Carsten. ♦ Trier, 1866. 162 sider (1866, dramatik)
af Margrethe Suenssen (1802-1882)
 Bog Thure, Thorvald: Blancogade Nummer Syv. Fortælling af Thorvald Thure. ♦ Kbh., Chr. Steen, 1867. 273 sider (1867, roman)
 Bog pseudonym [Juel, Teckla]: To Fortællinger. Af Forf. Til "Planterens Datter". ♦ S. Trier, 1868. 195 sider. Pris: 72 Sk. (1868, novelle(r))
del af: Skandinavisk Folkemagazin
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Tillægsark (12 ark) til Skandinavisk Folkemagazin, 1868.
kollaps Indhold

[s001] pseudonym [Juel, Teckla]: Bonden. Side 1-117 (1873, novelle(r))
[s119] pseudonym [Juel, Teckla]: Tvillingerne. ide 119-95 (1873, novelle(r))
 Bog pseudonym [Juel, Teckla]: Hittebarnet. Original Fortælling af Forf. til "Planterens Datter". ♦ Trier, 1870. 292 sider (1870, roman)
del af: Skandinavisk Folkemagazin
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Tillægsark til Skandinavisk Folkemagazin, 1870.
 Bog pseudonym [Juel, Teckla]: Zigeunerbarnet. Original Fortælling af Forf. til "Planterens Datter". ♦ Trier, 1871. 216 sider (1871, roman)
del af: Skandinavisk Folkemagazin
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Tillægsark til Skandinavisk Folkemagazin 1870 og 1871.
 Trykt i periodicum J. F.: Simpel. Af J. F. (1871, novelle(r)) 👓
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende No. 170 (19-7-1871) og No. 171 (20-7-1871). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym [Juel, Teckla]: Doktor H. ♦ (1873, novelle(r)) 👓
del af: Skandinavisk Folkemagazin
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Skandinavisk Folkemagazin, 1873, Nr. 1 (5-1-1873), spalte 13-15.
 Bog pseudonym [Juel, Teckla]: Karen. Original Fortælling af Forf. til "Planterens Datter". ♦ Kjøbenhavn, S. Triers Forlag og Tryk, 1874. 116 sider (1874, roman) 👓
del af: Skandinavisk Folkemagazin
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Tillægsark (8 ark) til Skandinavisk Folkemagazin fra 1873, Nr. 48 (30-11-1873) til 1874, Nr. 16 (19-4-1874).
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Børnebog antologi: Ej blot til Lyst. Fortællinger og Vers for Børn. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. [3] + 122 sider (1880, børnebog) 👓
Detaljer
af Alfhilda Mechlenburg (1830-1907)
af Fanny Suenssen (1832-1918)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2 upaginerede sider: Til Forældrene [signeret: Forfatterne].
 note til titel [Slutningen af forordet:] ... vi have forsøgt at lade efterfølgende smaa Digte og Fortællinger, som oprindelig ere skrevne for Børn i vor Familie, gaa over i en større Kreds, og i det Haab, at de - skjønt uden Feer, Hexe eller Trolde - maatte afvinde vore smaa Venner lidt Interesse.
 anmeldelse Nationaltidende 20-12-1880, side 1-2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Ring, Ivar: Den lille Forræder. Side [1]-12 (1880, novelle(r))
af Alfhilda Mechlenburg (1830-1907)
[s013] Krone, Carl: "Led os ikke i Fristelse". Af Carl Krone (Forf. til "Hans Lindberg", "Fluen" etc.). Side [13]-22 (1880, novelle(r))
[s023] Krone, Carl: Søren Klink. Side [23]-24 (1880, digte)
[s025] Suenssen, Fanny: Olaf den Dagdriver. Af Fanny Suenssen (Forf. til "Amalie Vadum" etc. etc.). Side [25]-40 (1880, novelle(r))
af Fanny Suenssen (1832-1918)
[s041] Ring, Ivar: Mestertyven. Side [41]-59 (1880, novelle(r))
af Alfhilda Mechlenburg (1830-1907)
[s060] Krone, Carl: Mutter har sagt. Side [60]-61 (1880, digte)
[s062] Ring, Ivar: Thyra Danebod. Side [62]-76 (1880, novelle(r))
af Alfhilda Mechlenburg (1830-1907)
[s077] Suenssen, Fanny: Lille Række. Side [77]-85 (1880, novelle(r))
af Fanny Suenssen (1832-1918)
[s086] Krone, Carl: Barnet. Side [86]-87 (1880, digte)
[s088] Ring, Ivar: Kong Sverre og lille Gunhild. Side [88]-106 (1880, novelle(r))
af Alfhilda Mechlenburg (1830-1907)
[s107] Krone, Carl: Pjaak. Side [107]-19 (1880, novelle(r))
[s120] Krone, Carl: Katten og Hunden. Side [120]-22 (1880, digte)
 Bog Krone, Karl (T. Juel): Paa Skraaplanet. Sex Fortællinger af Karl Krone (Teckla Juel) (Forf. til: Planterens Datter, Hans Lindberg m. m.). ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1891. 178 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1891, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [179]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Dagens Nyheder 10-12-1891, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Krone, Karl (T. Juel): En Jyllandsrejse. Side [1]-34 (1891, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende, søndage, No. 165 (16-7-1865), No. 172 (23-7-1865) og No. 179 (30-7-1865), under titlen: En Reise til Jylland. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Lollands-Falsters Stifts-Tidende, Nr. 120 (4-5-1879), under titlen: Reisen til Jylland. (Af Tekla Suenson). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Kallundborg Avis fra 9-11-1883 til 15-11-1883, under titlen: Reisen til Jylland. Af Tekla Suenson. (Loll-Falst. Stiftst.). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Roskilde Avis fra 24-11-1883 til 30-11-1883, under titlen: Reisen til Jylland. Af Tekla Suenson. (Loll-Falst. Stiftst.). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[s035] Krone, Karl (T. Juel): Fluen. Side [35]-58 (1891, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, 24-11-1861, under signaturen J.F.
[s059] Krone, Karl (T. Juel): Brudegaven. Side [59]-104 (1891, novelle(r))
[s105] Krone, Karl (T. Juel): Aaget. Side [105]-20 (1891, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Aftenlæsning, 1871, I, side 1-12.
[s121] Krone, Karl (T. Juel): Kun. Side [121]-59 (1891, novelle(r))
[s161] Krone, Karl (T. Juel): Guld. Side [161]-78 (1891, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Skandinavisk Folkemagazin, 1869, Nr. 51 og 52.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Teckla Juel: Et Ægteskab i Fare
Lystspil i 1 Akt af Alfhilda Mechlenburg, Fanny Suenssen og Teckla Juel
af Alfhilda Mechlenburg (1830-1907)
af Fanny Suenssen (1832-1918)
(premiere 02-11-1873 på Folketeatret)
(bearbejdelse) Judith
eller Fare og Flugt, Folkeskuespil med Sange og Kor i 5 Akter (7 Afdelinger), tildels efter Walter Scott's roman »Allan Cameron«, af Alfhilda Mechlenburg, Fanny Suenssen og Teckla Juel. Musiken af E.W. Ramsøe
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
bearbejdelse af Alfhilda Mechlenburg (1830-1907)
bearbejdelse af Fanny Suenssen (1832-1918)
(premiere 16-03-1875 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden