Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Svend Bru(u)n Juul (1774-1813)

 Om personen Oplysninger om Svend Bru(u)n Juul

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Lafontaine, A.: Moralske Fortællinger. ♦ A.Soldin, 1799-1800. Deel 1-4, 308 + 466 + 292 + 402 sider (1799-1800, novelle(r)) EMP2319 BD4:sp462
Detaljer
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Anonym
oversat af Andreas Svendsen, f 1757 (1767-1802)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingerne: Moralische Erzählungen, 1794-1802.
 note om oversættelse Deel 1. Overs. af Tydsk.
 note om oversættelse Deel 2. Overs. af Andreas Svendsen.
 note om oversættelse Deel 3. Overs. af Tydsk ved Brun Juul.
 note om oversættelse Deel 4. Overs. af Tydsk ved N. T. Bruun.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forfatterens Fortale.
 anmeldelse L.Eft. 1800, p. 584 (jfr. 1801, p. 769) [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[1a] Lafontaine, A.: Diogenes's Tønde (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[1b] Lafontaine, A.: Harpen. En Fortælling (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[1c] Lafontaine, A.: Menneskets Skabelse. En Fabel (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[1d] Lafontaine, A.: Kjærlighed for Kjærlighed. En Fortælling (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[1e] Lafontaine, A.: Idda von Tokenburg eller Skinsygens Magt (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[2a] Lafontaine, A.: Kjerlighed og Dyd (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
1799 1. udgave: Kierlighed og Dyd. En Fortælling. Overs. af A. Svendsen. ♦ 1799. 267 sider

[2b] Lafontaine, A.: Harpespillerinden eller Kjerlighed paa Riesenbjergene (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
1800 Senere udgave: Harpespillersken eller Kierligheden paa Riesenbierget. En Fortælling. Overs. af C. B. Hallager. ♦ 1800. 260 sider. (Smaae Romaner og Moralske Fortællinger af Lafontaine. Overs. af C. B. Hallager. Deel 2)

[3a] Lafontaine, A.: Harpespillerinden. (Fortsat) (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[3b] Lafontaine, A.: Den faderlige Myndighed (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[4] Lafontaine, A.: Aristomenes og Gorgus (1800, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
1800 Senere udgave: Aristomenes og Gorgus eller Hevn og Menneskelighed. Overs. af H. C. Michelsen. ♦ 1800. 322 sider
1835 Senere udgave: Aristomenes og Gorgus eller Hevn og Menneskelighed. Historisk Roman. Ved A. C. Birch. ♦ 1835. 318 sider
 Bog (oversætter) Bouilly: Den Døvstumme. Historisk Skuespil i fem Akter. Oversat efter Bouilly's franske Original, l'Abbé de l'Epée, af Brun Juul. Kbh., 1801 (1801, dramatik) BD4:sp389
originaltitel: L'Abbé de l'Epée
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Mundt: Præsten Smith i hans huuslige Kreds. Samtaler og Fortællinger for Børn fra otte til fjorten Aar over Naturen og det menneskelige Liv. Efter Mundts tydske Original frit oversat af [Svend] Brun Juul. 3 Bind. Kbh., 1802-03, 174 + 200 + 220 sider (1802-03, børnebog)
originaltitel: Burgheim unter seinen Kindern. Neue Gespräche und Erzählungen für Kinder von 8 bis 16 Jahren über Natur und Menschenleben. Band 1-2, 1798-1799, 1798-99
af Georg Wilhelm Mundt (sprog: tysk)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Den Døvstummehistorisk Skuespil i 5 Akter af Bouilly. Oversat af Brun Juul
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
(premiere 06-09-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden