Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

P.H. Haste (1765-1831)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Haste, Peder Horrebow: Uskyldighed. En Sang, sat i Musik af M. E. Grose. Opført i det militære Selsk. ♦ Kbh., u. A. 2 Blade (s.a., digte) BD4:sp227
musik af Michael Ehregott Grose (d. 1795)
 Bog Haste, Peder Horrebow: Udsigt over Livet. Et Digt. ♦ Kbh., 1788. 32 sider (1788, digte) BD4:sp227
 Bog Haste, Peder Horrebow: Blandede Digte. ♦ Kbh., S. Poulsen, 1790. xiv + 202 sider (1790, digte) BD4:sp227
 Bog (oversætter) Salzmann, C. G.: Constants kuriøse Levnedshistorie og besynderlige Fataliteter. En Bog for menig-Mand, især for unge Haandværkere, overs. af P. H. Haste. ♦ Kbh., S. Poulsen, 1791-94. 1-3. D. (1791-1794, roman) BD4:sp469
originaltitel: Constants curiose Lebensgeschichte und sonderbare Fatalitäten
Detaljer
af Christian Gotthilf Salzmann (1744-1811, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Med kobberstukken titelbillede i 1. bind.
 Bog Haste, Peder Horrebow: Morgenen. Cantata, sat i Musik af M. E. Grose. Opført i det forenede musik. Selsk. ♦ [Uden sted]. 2 blade (1793, digte) BD4:sp227
musik af Michael Ehregott Grose (d. 1795)
 Dramatik Haste, Peder Horrebow: Veddemaalet. Et Mellemspil med Sang. ♦ Kbh., 1793. 31 sider (1793, dramatik) BD4:sp318
 Bog Haste, Peder Horrebow: Dandsens Gudinde. En Romance bestemt for det Kgl. militære Selskabs sidste Bal d. 24. April 1794. ♦ Kbh., [1794]. 2 blade (1794, digte) BD4:sp227
 Dramatik Haste, Peder Horrebow: Ariana. Et heroisk Syngespil i trende Optog. ♦ Kjøbenhavn, S. Poulsens Forlag, 1795. xviii + 108 sider (1795, dramatik) BD4:sp319 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [iii-iv]: [Dedikation (digt) til Hendes Kongelige Højhed, Louise Augusta, regjerende Hertuginde til Slesvig-Holsteen-Augustenborg, fød Prindsesse til Danmark og Norge].
 note til titel Side [v]-xvii: Til Læserne [signeret: Kjøbenhavn, den 15 Maj 1795. Haste].
 note til titel Ikke opført.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Tekster Haste, Peder Horrebow: Thalia. Et Blad for Skuespilyndere. ♦ [Kjøbenhavn, paa Hofboghandler S. Poulsens Forlag, 1795-96]. N. 1-9, xvi + 239 sider (1795-96, tekster) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 1796 blev udgivet et titelblad med: Thalia, et Blad for Skuespilyndere, udgivet 1795 og 1796 af Peder Horrebow Haste. ♦ Kjøbenhavn, paa Hofboghandler S. Poulsens Forlag, 1796.
 note til titel En ekstra forside med et kobbertik. Samt 16 sider, delvis pagineret med romertal.
 note til titel 4 upaginerede sider: [Dedikation til Frederik Schwarz].
 note til titel Side vii-xvi: Fortale [signeret: Kjøbenhavn, i Julii 1796. Haste].
 Bog Haste, Peder Horrebow: Bøn til Venskab. Musikken af H. H. Falbe. ♦ Kbh., 1802 (1802, digte) BD4:sp227
Detaljer
musik af Hans Hagerup Falbe (1772-1830)
kollaps Noter
 note til titel Findes også med Hymne: [Uden sted og år]. 4 blade.
 Bog Haste, Peder Horrebow: Dyden. Et lyrisk Forsøg, sat i Musik af M. E. Grose. ♦ U. St. o. A. [ca. 1804]. 1 Blad (1804, digte) BD4:sp227
musik af Michael Ehregott Grose (d. 1795)
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Wilhelm Frederik Laub (1805-1845)
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Haste, Peder Horrebow: Samlede, udvalgte Digte. Udgivne af J.H. Smidth. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1835. xiv + 194 sider (1835, digte) BDsupp:sp774 👓
Detaljer
udgiver: Jens Hansen Smidth (1769-1847)
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-x: Peder Horrebow Haste [signeret: October, 1834, J.H.S.].
 note til titel Indhold: [1] Religiøse Sange: Maria, Jesu Moder. Sørgesang ved Enkedronning Juliane Maries Jordefærd. Lovsang. Paaskesang. Passionssang. Psalme. Psalme ved Indvielsen af Svendborgs Assistents Kirkegaard. Til Forsynet. Tvivleren. Psalmer ved Begravelsen af tre Børn, som druknede. Gravsang. [2] Lyriske og elegiske Digte: Udsigt over Livet. Ved Tyge Rothes Grav. Over Johan Frederik Lindencrone. Ved Mariane Bournonvilles Grav. Over Lævinius Christian Sander. Ved min Svigerfader Oldingen Thor Melbyes Grav. Ved en Grav. Til R. Frankenau. Til min Birgitte. Til min Hustru. Freden. Najaden. Taalmodighed. Kysset. Elegie, til Phantasien, i Efteraaret 1790. En ung Piges Morgensang. Kjærlighed. Stambogs-Vers. Romance. Vaarsang. Vuggesang. Afskeden fra Jette. Afskeden fra Sophienholm. Ode til Digtekunsten. Elegie i en Stambog. Laurbærkrandsen. Bøn til Venskab. Sangens Priis. I en Vens Stambog. Til Louise ****. Svanelil. Maria af Catalonien og Pater Guarino. Qvindens Kald. Doras Krands. Den lykkeligste Pige. Trines Lykke. Hannes Sange: I. Morgensang. II. Ved Sytøiet. III. Strikkevise. IV. Spindevise. V. Daglig Sang. VI. I Tusmørket. VII. Andagt. [3] Selskabelige Sange og Viser: Til Glæden. Vaarsang. Vintervise. Nytaarssang. Balviser: I. Luftig og lys var hele Jorden. II. Det stærkt er i Moden at fryse. III. Med dands man ofte fundet har. IV. See Timerne synke. V. De Boglærde stundom har maadelig Sands. VI. Dydens Engel sørger ikke. VII. Nu de barske Vinde suse. VIII. O Fryd, o Fryd! Du kom fra Gud. IX. Den Gjerrige knæler for Mammon saa tit. Selskabssange: I. Hver, som lever, søger Glæde. II. Livet er tit ved et Blomsterbed lignet. III. Vaagn op til Fryd. IV. Den 28de Januar 1826. V. Mangen liflig Rose smiler. VI. Du, som trøster Mennesket.
 Bog (digte) antologi: Nytaarsgave for 1838. Udgivet af L. F. Kruse. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag, 1838. 160 sider (1838) 👓
originaltitel: Der Freund in der Noth, 1775
del af: Læsefrugter
del af: Harpen
del af: Harpen
Detaljer
udgiver: L.F. Kruse (1794-1841)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af M.N. Schmidth (1801-1840)
digte af Anonym
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
andet: Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johan Moses Georg Hollard Nielsen (1804-1870)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Ludwig Uhland (1787-1862, sprog: tysk)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Thomas Moore (1779-1852, sprog: engelsk)
digte af A.P. Liunge (1798-1879)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Emil Høxbroe (1809-1847)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
andet: Gottlieb Konrad Pfeffel (1736-1809, sprog: tysk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Sophia Voigt (f. 1799)
andet: Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
kollaps Noter
 note til titel 2 upagineret sider: Til Læseren [digt, signeret Udgiveren].
 note til titel Indhold: Digte: Ewald: Haab og Erindring. Fredr. Sneedorff Birch: De fire Ædelsteene. [Anonym:] Religionen. Ungdoms Drømme. Den 14de October. Til Julie. Michael Schmidt [ie: Schmidth]: K. L. Rahbeck, 1831. [Anonym]: Botanikeren (Frit efter Johan M. Vogl). F. Høegh-Guldberg: Velsignelse. Chr. Winther: Musiken. F. Schaldemose: Menneskets Skytsaander. ff: Ilden (Efter Tegnèr). Schack Staffeldt: Det Uopnaaelige. Hollard-Nielsen: Regnbuen (Skrevet efter Læsningen af Øhlenschlägers Verk). H.C.W.: Digtekunstens Aand. Adam Leo: Tidens Alvorg (Efter Ludvig Uhland). A.P. Liunge: Efter Fraværelsen (Af Th. Moore). S.S. Blicher: Til en haabefuld men tungsindig Yngling. Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Sneegraven. Schack Staffeldt: Den græske Blomsterpige. S.S. Blicher: Hymne efter en Sygdom. J.L. Heiberg: Epilog (Fremsagt af Hr. Instructeur Nielsen den 30 Juni 1831). Claudius Rosenhoff: Rübezahl. S.S. Blicher: Venner i Nød (Frit efter Pheffel [ie: Pfeffel]). H.C. Andersen: Underlige Drømme. Chr. Winther: Maanen og dens Moder (Ideen laant). Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Ung Hakons Knæsætning (Et Dræpling). H.C. Andersen: Tiggeren og hans Hund (Efter Adalbert v. Chamisse) Haste: Brev til en fraværende Søn (paa hans Confirmationsdag fra hans Moder). X...: Venskab. F.J. Hansen: Andagt i Naturen. X...: Med en Knop af en Passionsblomst. Helmina [ie: Sophie Voigt]: Den evige Lampe. [Anonym]: Til hvem der vil. R. Claudius [ie: C. Rosenhoff]: Fortid og Nutid. [Anonym]: Bagtalelsen (Efter Starke). B.S. Ingemann: Skjalden og Tiderne.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note til titel Til en haabefuld men tungsindig Yngling, oprindelig trykt i Læsefrugter, bind 9, 1820, side 220-23.
 note til oversat titel Venner i Nød, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr. 14 (5-4-1822), side 105-06.
 note til titel Hymne, efter en Sygdom, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr 16 (19-4-1822), side 121.
kollaps Indhold

[s085] Brachmann, Louise: Duen. Fortælling. Side 85-98 (1838, novelle(r))
af Louise Brachmann (1777-1822, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[s099] Wolff, O. L. B.: Landsbyeskolemester Cyrillus Spangenbecks Autobiograhie. Humoreske. Side [99]-112 (1838, novelle(r))
originaltitel: Autobiographie des Dorfschulmesiters Cyrillus Spangenbeck, 1831
af Oskar Ludwig Bernhard Wolff (1799-1851, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på tysk i samlingen: Herbstzeitlosen. Erzählungen und Novellen von O.L.B. Wolff. Leipzig, 1831.
[s113] Baczko, von: Ypperstepræsten i Modaba. Malerie. Side [113]-22 (1838, novelle(r))
originaltitel: Der Oberpriester zu Modaba, 1811
af Ludwig von Baczko (1756-1823, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i samlingen: Nachtviolen. Leipzig, 1811.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
[s123] Sze, G.: Brødrene. Fortælling. Side [123]-36 (1838, novelle(r))
af G. Sze (sprog: ukendt)
oversat af Anonym

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

P.H. Haste: Væddemaalet
Mellemspil med Sang i 1 Akt af P.H. Haste, Musiken af Maria Theresia Grevinde Ahlefeldt
musik af Maria Theresia Ahlefeldt (1755-1810)
(premiere 04-10-1793 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
P.H. Haste: Prolog
af Ovidius-Haste [ie Peter Horrebow Haste]
(premiere 02-10-1797 på Odense Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden