Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Mads Hansen (1834-1880)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1877-
 Bog Hansen, Mads: Sange. Af Mads Hansen, Ungkarl. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillge (C.G. Iversens Boghandel), 1867 [ie: 1866]. [2] 85 sider. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri) (1867, digte) 👓
Detaljer
1870 Samhørende, fortsættes af (2. del): Sange. Anden Samling. ♦ Iversens Boghandel, 1870 [ie: 1869]. 96 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note om oplag Tredie Oplag, 1867.
 note om oplag 4. Oplag, 1867.
 note om oplag 5. Oplag, 1869.
 url Fuld visning af bogen, 3. oplag, (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen, 3. oplag, (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 18-12-1866, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Dagbladet No. 299 (22-12-1866), Tillæg, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Hansen, Mads: [indgår i antologien: Nye Digtninger [s195]] [Digte]. Side [195]-99 (1868, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Til den danske Bonde. Hans Tjellesen Schmidt.
 Bog Hansen, Mads: [indgår i antologien: En Billedbog [s036]] Høstviser. (Mads Hansen, C. Aagaard). Side 36-37 (1868, digte) 👓
illustrationer af C.F. Aagaard (1833-1895)
 Bog Hansen, Mads: [indgår i antologien: Fra nordiske Digtere [s149]] Digte. Af Mads Hansen. Side [149]-56 (1869, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel I indholsfortegnelsen er startsiden anført som: 151.
 Bog antologi: Hovro til en Vinteraften. Fra Mads Hansen og Anton Nielsen. ♦ Nyborg, V. Schønemann, 1870 [ie: 1869]. 62 sider (1870, novelle(r))
Detaljer
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
kollaps Noter
 anmeldelse Dagens Nyheder 16-12-1869, side 1-2 [Anmeldelse, signeret: V-m.]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Hansen, Mads: Et kærligt Ord. Side 1 (1870, digte)
[b] B.: Fjolen og Træet (1870)
af Pseudonym og undersøges
[c] Nielsen, Anton: Folkesagn. Side 10-12 (1870, novelle(r))
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
[d] -s H: En klog Mand (1870, novelle(r))
af Pseudonym og undersøges
[e] Hansen, Mads: Di Skrappe. Side 19-20 (1870, digte)
[f] Nielsen, Anton: Farfader og Sønnekvinde. Side 21-43 (1870, novelle(r))
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
1883 indgår i: Fra først til sidst [i] Senere udgave: Farfader og Sønnekvinde. Side 73-96
[g] Hansen, Mads: Stævnemøde. Side 44-45 (1870, digte)
[h] M.: Gui i Vold (1870)
af Pseudonym og undersøges
[i] Nielsen, Anton: De Syngende og de Lyttende. Side 48-51 (1870, novelle(r))
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
[j] Hansen, Mads: Fuglenes Foraarssang. Side 52-54 (1870, digte)
[k] M.: Rose (1870)
af Pseudonym og undersøges
[l] Hansen, Mads: Sønderjylland. Side 61-62 (1870, digte)
 Afsnit i bog (udgiver) årbog: Den nye Almanak for [1871-74]. Udgivet af Mads Hansen og Anton Nielsen. ♦ Jul. Hoffensberg og Th. Michaelsen, 1870-73 (1870-73, tekster)
se også: Dansk Læsning
Detaljer
udgiver: Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
kollaps Noter
 url Indholdsfortegnelse på:  Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Hansen, Mads: Sange. Anden Samling. ♦ Iversens Boghandel, 1870 [ie: 1869]. 96 sider (1870, digte)
Detaljer
1867 Samhørende, 2. del af: Sange. Af Mads Hansen, Ungkarl. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillge (C.G. Iversens Boghandel), 1867 [ie: 1866]. [2] 85 sider. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Nordisk Boghandlertidende 11te Aargang, Nr. 26 (12-12-1876), side [155]. uddrag af annonce: Om nogle Dage udkommer: Sange af MAds HAnsen. Anden Samling. Anden Udgave. 1 Kr... Th. Michaelsen.
 note om oplag Anden Udgave [Oplag?], 1876. 94 sider.
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 264 (22-7-1877), side 14-15 [anden Udgave, Anmeldelse].
 Bog antologi: Dansk Læsning. Fortællinger, Skitser, Digte, hvoraf flere med Melodier, Folkesagn, Eventyr, Ledvnetsbeskrivelser, folkelige Afhandlinger og Foredrag. ♦ Odense, R. Nielsen, 1873 (1873, novelle(r))
se også: Den nye Almanak
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
af J.C. Gebauer (1808-1884)
af C. Hostrup (1818-1892)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Carl Ploug (1813-1894)
af Christian Richardt (1831-1892)
af C. Rosenberg (1829-1885)
af Ludvig Schrøder (1836-1908)
af Jens Skytte (1845-1928)
af Jakob Nielsen (1830-1901)
af C.A. Thyregod (1822-1898)
af Hother Tolderlund (1820-1880)
kollaps Noter
 note til titel Bornholms Tidende 14-6-1873 [Annoncerer at bogen er udkommet og kan købes i Colbergs Boghandel].
 note til titel 43 Billeder i Træsnit og 5 Melodier.
 note til titel Bogen er fremstillet af restoplaget af de tre første årgange (1871-73) af Den nye Almanak (jævnfør: Birger Isaksen: Mads Hansen. En sydfynsk bonde og folkedigter, 1974, side 91). Isaksen anfører at bogen udkom 1874 og indeholder de tre seneste årgange af almanakken, men det stemmer ikke med annoncens tidspunkt 14-6-1873 og at annoncen nævner bidrag af bl.a. H.C. Andersen (årgang 1874 udkom oktober 1873).
 Bog Hansen, Mads: Markblomster. Nye Digte. ♦ J. Hoffenberg og T. Michaelsens Forlag, 1873. 166 sider (1873, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Aarhuus Stifts-Tidende 30-7-1873 [Anmeldelse].
 Trykt i periodicum Hansen, Mads: Kristen Kildeholms Rejse (1874, novelle(r))
del af: Dansk Landbotidende
del af: Dansk Ugeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Dansk Landbotidende, 1874, bd. 9, side 129-47 og 161-82.
 note om føljeton Trykt i Dansk Ugeblad, 1874, nr. 16 (i uddrag).
 Trykt i periodicum Hansen, Mads: Slantelars. (Et jydsk Sagn) (1874, novelle(r))
del af: Dansk Ugeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Dansk Ugeblad, 1874, nr. 4.
tidsskrift: Hermod. Et Tidsskrift. Udg. af Mads Hansen. ♦ 1876 og 78 (1876-78, periodicum)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 1. årgang hos R. Nielsen, Odense. 2. årgang i Faaborg, deraf udkom kun 1-2 hæfte.
 note til titel Et Fjerdingaarsskrift [3 hæfter pr. år], første hæfte blev annonceret i Fyens Stiftstidende 27-10-1875, aften.
 url Fuld visning af tidsskriftet (1876) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Bornholms Tidende 9-11-1875, side 1 [Omtale med gengivelse af Mads Hansens digt: Hermod Snarensvend].
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 7-12-1875, side 2 [Anmeldelse].
 Trykt i periodicum Hansen, Mads: Prindsessen fra Slottet i Sølvdalen. Folkeæventyr fra Østjylland (1878, novelle(r))
del af: Hermod
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hermod, 1878, side 75-93.
 Trykt i periodicum Hansen, Mads: Et Folkeæventyr (1880, novelle(r))
del af: Nordslesvigsk Søndagsblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordslevisk Søndagsblad 14-3-1880.
 Bog Hansen, Mads: En fynsk Skovbonde. Tidsbillede fra Førstningen af det nittende Aarhundrede. Af afdøde Mads Hansen. (Her efter "Fdrl."). Føljeton til "Loll.-Falst. Folketid.". ♦ Nykjøbing F., Trykt hos F. Skaarup, 1880. 57 sider (1880, novelle(r)) 👓
del af: Fædrelandet
del af: Lolland-Falsters Folketidende
del af: Husvennen
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Lolland-Falsters Folketidende fra 7-6-1800 til 22-6-1880. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Fædrelandet fra 18-3-1880 til 24-3-1880, under titlen: En fyensk Skovbonde. Tidsbillede fra Førstningen af det nittende Hundredaar. (Af Mads Hansen). Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Husvennen, 1891-92, 19. årg., nr. 30-35, side 235-37, 243-46, 251-54, 259-60, 267-68 og 275-76.
 Trykt i periodicum Hansen, Mads: En stærk Mand (1881, novelle(r))
del af: Wisbechs Almanak
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Wisbechs Illustrerede Almanak for 1881 [udkom 1880].
 Trykt i periodicum Hansen, Mads: Ungdommelig Kjærlighed (1881, novelle(r))
del af: Folkets Almanak
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Folkets Almanak for 1881 [udkom 1880].
 Bog Hansen, Mads: Ungdommelig Kjærlighed. Fortælling af Mads Hansen. - Løjerlige Fisk, ved C. Toepfer, med 10 Billeder. ♦ Kjøbenhavn, N.C. Roms Forlagsforretning, 1881. ? sider, illustreret. Pris: kr. 0,10 (1881, novelle(r))
serietitel: Øreskrifter for Folket, 27
 Dramatik Hansen, Mads: Efterladte Komedier. Ved Peder R. Møller. Sætryk af "Svendborg Amt" 1922. Udg. af "Svendborg Amts Historiske Samfund". ♦ Svendborg, 1922. 68 sider (1922, dramatik)
del af: Svendborg Amt
Detaljer
redigeret af Peder R. Møller (1848-1926)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Svendborg Amt, 1922, side 29-91.
kollaps Indhold

[a] Hansen, Mads: Holger Danske. Skuespil i en Act (1922, dramatik)
[b] Hansen, Mads: Den første Vinternat. Skuespil i en Act (1922, dramatik)
[c] Hansen, Mads: Enken. Skuespil i en Act (1922, dramatik)
1933 Senere udgave: Enken. En Komedie. Udg. af Jens Marius-Jensen. ♦ 1933. 43 sider. (Skuespil for Ungdomsforeninger, 4)
 Bog Hansen, Mads: Udvalgte Digte og ny. Ved Ejnar Skovrup. (Illustr. af Kr. Kongstad). ♦ Svendborg, P. Brandt, 1923. 115 sider, illustreret (1923, digte)
Detaljer
redigeret af Ejnar Skovrup (1891-1964)
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1923, 5. Aarg., side 94 [Anmeldelse, signeret O.G.].
 Samling Lunde, Hans P.: Fraa vo fynske Føjeæjn. En Antologi. (Vignetter af Holger Havrehed). ♦ Danske Folkemaals Frolag (Schultz), 1928. 56 sider, illustreret. Pris: kr. 2,75 (1928, samling)
Detaljer
af Hans P. Lunde (1859-1949)
illustrationer af Holger Havrehed (1896-1970)
af K.H. With (1805-1865)
af Lars Clausen, f 1841 (1841-1893)
af Martin Frederiksen (1853-1942)
af Dorthe Harritsø Jensen (1898-1970)
af Jørgen Banke (1877-1953)
af K.L. Kristensen (1886-1944)
af Lauritz Nielsen (f. 1878)
kollaps Noter
 note til titel Med 9 portrætter.
 note til titel Bidrag af: K.H. With, Mads Hansen, Lars Clausen, Martin Skovbo, Dorthe Harritsø Jensen, Jørgen Banke, K.L. Kristensen, Laurits Nielsen og Hans P. Lunde.
 Bog Hansen, Mads: Enken. En Komedie. Udg. af Jens Marius-Jensen. ♦ 1933. 43 sider. (Skuespil for Ungdomsforeninger, 4) (1933, dramatik)
serietitel: Skuespil for Ungdomsforeninger, 4
Detaljer
1922 indgår i: Efterladte Komedier [c] 1. udgave: Enken. Skuespil i en Act
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Hansen, Mads: Enken. En Komedie. Udgivet af Jens Marinus Jensen. ♦ 1943. 43 sider (1943, dramatik)
Detaljer
1884 1. udgave: Enken. Novelle. ♦ [Berlingske Tidende], 1884. 160 sider
kollaps Noter
 note til titel Med efterskrift om Mads Hansen (1834-1880).
 Bog antologi: Fynske Digte. Af Mads Hansen og Hans P. Lunde. Udvalgt af Svend Kristensen-Elsøe og Holger Larsen. Vignetter: C. J. Reimers. ♦ A/S Hygæa, 1970. [24] sider, illustreret (1970, roman)
Detaljer
af Hans P. Lunde (1859-1949)
redigeret af Svend Kristensen-Elsøe
redigeret af Holger Larsen
illustrationer af C.J. Reimers
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Gasværksvej 30, 9000 Ålborg.

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden