Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

P.D. Faber (1768-1847)

 Om personen Oplysninger om P.D. Faber

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Kotzebue, August v.: Eremiten paa Formentera. Et Skuespil med Sang i to Acter. Til Kapelmester Wolfs Musik. Oversat af P. D. Faber. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Nicolaus Møller og Søn, 1791. 94 sider (1791, dramatik) BD4:sp359 👓
originaltitel: Der Eremit auf Formentera, 1790
Detaljer
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
musik af Ernst Wilhelm Wolf (1735-1792, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [3-4]: Til min Ven K. Pavels [dateret: Khvn. 1791].
 Bog (oversætter) Kotzebue, A. v.: Ildegerte, Dronning i Norge. En historisk Novelle. Overs. af P.D. Faber. ♦ Kbh., 1791. 205 sider (1791, roman) EMP2277 BD4:sp461
originaltitel: Ildegerte, 1788
Detaljer
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
andet: Eustache Lenoble (1643-1711, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Baseret på Eustache Lenobles roman: Ildegerte, reine de Norwège, 1694.
 Bog (oversætter) Jünger, J. Fr.: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [3b]] Reversen. Et Lystspil i 5 Acter, oversat af P.D. Faber (1792, dramatik) BD4:sp298
af Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Destouches, P. N.: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [3a]] Taknemmelighed og Utaknemmelighed. Lystspil i 3 Acter, efter Destouches l'ingrat af J.F. Jünger. Oversat af P.D. Faber (1792, dramatik) BD4:sp297
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Kotzebue, A. v.: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [5c]] Papagøjen. Skuespil i 3 Akter. Oversat af P.D. Faber (1794, dramatik) BD4:sp298
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Jünger, J. F.: Kiolen fra Lyon. Et Lystspil i fire Akter. Oversat af P.D. Faber. ♦ 1795. 120 sider (1795, dramatik)
af Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
 Dramatik Faber, P. D.: Oraklet. Et Sørgespil i 2 Akter. Efter Pausanias og Lafontaine. Et Forsøg. Kbh., 1811 (1811, dramatik) BD4:sp316
 Samling Faber, Peder Ditlev: Rørdrummen. Digtning i og uden Riim. 1819-20. 2 Bd. (1819-1820, samling) BD4:sp165
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bind 2 også udgivet separat med titlen: Svend Poulsen Bonde i Sjælland. Fortælling.
kollaps Indhold

[2] Faber, Peder Ditlev: Svend Poulsen, Bonde i Sjælland. ♦ Kbh., 1820. vi + 72 sider (1820, roman)
1825 indgår i antologien: Nytaarsgave for 1825 [b] Senere udgave: Svend Poulsen. En Fortælling fra Krigens Tid
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Nytaarsgave for begge Kjøn for Aaret 1820.
 Bog (oversætter) Dorvigny, [L. A.] og Jünger, [Joh. Frid.]: Molboen i Kjøbenhavn (1822, tekster) BD4:sp394
af Louis-François Archambault Dorvigny (1742-1812, sprog: fransk)
af Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
 Bog Faber, Peder Ditlev: Ulrich v. Gleichen eller Riddere med tvende Koner. Nytaarsgave for Aaret 1822. ♦ Kbh. (1822, digte) BD4:sp222
 Dramatik Faber, P. D.: Nytaarsgave for 1823. Serailrovet eller Det græske Bryllup. En Fortælling i Skuespilform af P. D. Faber, forhen Præst i Jungshoved. ♦ Randers, 1823. 103 sider (1823, dramatik) BD4:sp316
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Faber, P. D.: Serailrovet eller Det græske Bryllup. En Fortælling i Skuespilform (1823, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Afvist af Det kgl. Teater, returneret 22-3-1822.  Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater
 Dramatik Faber, P. D.: Harald Graafelds Jagt. Et Drama med Sang. ♦ Aalborg, 1824 (1824, dramatik) BD4:sp316
 Bog Faber, P. D.: [indgår i antologien: Nytaarsgave for 1825 [b]] Svend Poulsen. En Fortælling fra Krigens Tid (1825, roman)
Detaljer
1820 i: Rørdrummen [2] 1. udgave: Svend Poulsen, Bonde i Sjælland. ♦ Kbh., 1820. vi + 72 sider
 Bog (formodet) Jünger, J. F.: [indgår i antologien: Nytaarsgave for 1825 [a]] Aalborg Marked. Et Skuespil i 3 Akter. Oversat efter: Die Badekur. ♦ 1825. 60 sider (1825, dramatik) BD4:sp358
originaltitel: Die Badekur
Detaljer
af Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I Bibliotheca Danica kun anført som separat udgivelse men uden trykkested og år.
 Dramatik Faber, P. D.: Elvpigen. En Nytaarsgave for 1827. Aalborg (1827, dramatik) BD4:sp316
 Dramatik Faber, P. D.: Jubelhøjtiden eller Fikst du Pæren Zacharias? Et Fattigmands Syngestykke. ♦ Viborg, 1827. 59 sider (1827, dramatik) BD4:sp316
 Bog Faber, Peder Ditlev: Elvpigen. En Nytaarsgave for 1829. ♦ Aalborg (1829, digte) BD4:sp222
 Bog antologi: Samling af Fortællinger. Originale eller oversatte. Kbh., 1835. 1. Hefte (1835, roman) BDsupp:sp809
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Kun dette ene hefte udkom.
kollaps Indhold

[a] Faber, Peder Ditlev: Adolph Knap eller Martyren for det smukke Kiøn. Kbh., 1835 (1835, roman)
 Bog anonym [Faber, Pd. Ditlev]: Alfsol, Dronning i Danmark. En Fortælling af Jens Mikkelsen Fifs efterladte Papirer. Udg. af J. C. Elmquist. Kbh., 1839-41. 1-3. Deel (1839-41, roman) BDsupp:sp809
Detaljer
udgiver: Jacob Claudius Elmquist (d. 1845)
kollaps Noter
 note til titel Også medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1841-58: 1-2 Bd., 1839-41 (Jacobsen, L.).
 Bog pseudonym [Faber, Pd. Ditlev]: Jeppe Mikkelsen Fifs efterladte Noveller. Udg. af Peder Degn [ie: P.D. Faber]. Kbh., 1839. 82 sider (1839, roman) BDsupp:sp809
 Bog P.F.: Den tappre Landsoldat. Texten af P. F. Mel. af E. H. ♦ Horneman & Erslev, [1848]. [4] sider (1848, digte)
Detaljer
musik af Emil Horneman (1809-1870)
kollaps Noter
 note til titel Node på side [1].
 note til titel På side [1]: Til Fordeel for de bortdragne Underofficerers efterladte Familier udgivet af Horneman & Erslev.
 omtale Flyveposten 8-5-1848, side 2: Visen "den tappre Landsoldat" kan til Brug for Reserven frit afhentes hos Musik- og Kunsthandlerne Hornemann & Erslev, Høibroplads. Dog bemærkes at den ikke udleveres enkeltviis, men kun i 800 Expl. til hver Bataillon, naar samme reqvireres ved en Seddel fra vedkommende Bataillons-Commandeur. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 omtale Berlingske Tidende Nr. 158 (24-6-1848), side 1: ... Salget har indbragt 400 Rbd. til lige Deling imellem Underofficerers og Meniges Familie, og det uagtet Omkostningerne ere fradragne for 18-20,000 Expl., som Forlæggeren gratis have distribueret til hele Armeen. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af udgivelsen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Faber, Peder Ditlev: Svend Poulsen (1967, roman)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Taknemlighed og UtaknemlighedLystspil i 3 Akter af Destouches (L'ingrat), oversat, efter Jüngers Bearbejdelse af P.D. Faber
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
bearbejdelse af Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
(premiere 13-10-1791 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)PapegøjenKomedie i 3 Akter af Kotzebue. Oversat af P.D. Faber
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 13-11-1792 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Kjolen fra LyonLystspil i 4 Akter af J.F. Jünger. Oversat af P.D. Faber
af Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
(premiere 22-12-1795 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
(oversætter)ReversenLystspil i 5 Akter af J.F. Jünger. Oversat af P.D. Faber
af Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
(premiere 26-10-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Guvernøren fra IndienSkuespil i 5 Akter af J.F. Jünger. Oversat af P.D. Faber
af Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
(premiere 16-11-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Eremiten på FormenteraSkuespil i 2 Acter af Kotzebue, oversat af P. D. Faber
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 1824 af Görbing Frank)
(oversætter)Dronningen af GolkondaSkuespil i 1 Act af Müllner, oversat af P. D. Faber
af Amandus Gottfried Adolf Müllner (1774-1829, sprog: tysk)
(premiere 1827 af Titchen & Bigum)
Faber, P.D.: Jubelhøitideneller Fikst du Pæren, Zacharias? Vaudeville af P. D. Faber (premiere 1827 af Titchen & Bigum)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden