Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Adolph Gotthard Carstens (1712-1795)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Gresset, [Jean Baptiste Louis]: [Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [5s125]] Ververt eller Kloster-Papegøien. En Fortælning. Side [125]- (1766, digte) BD4:sp162 👓
originaltitel: Ver-Vert, 1734
Detaljer
af Jean-Baptiste-Louis Gresset (1709-1777, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [127-28]: [Forord af oversætteren].
 note til oversat titel Uddrag af forordet: At den gunstige Læser, som ved at holde denne Fortælning imod Gressets Ververt vil finde meget liden Overensstemmelse derimellem, ikke skal henregnes det til Mangel, eller Skiødesløshed; bør jeg erindre, at den Franske Original ei var mig bekiendt, da jeg for endeel Aar siden foretog dette Arbeide, men alene et Udtog og nogle faa Steder af den Engelske Oversettelse i Monthly Review 1751, March ...
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource
 Bog (sange) Sivry, [Charles Poinsinet] de: [Syngespil for den Danske Skueplads [2b]] Aglae eller Støtten. Comedie i een Act af Hr. de Sivry, Medlem af Videnskabernes Selskab i Lothringen. Oversat af det Franske [ved Cl. Fasting] og forøget med Arier [af Ad. Gotth. Carstens], hvortil Musiqven er sat af Hr. Sarti. ♦ 1777. 50 sider (1777, dramatik) BD4:sp293 👓
Detaljer
af Ch. Poinsinet de Sivry (1733-1804, sprog: fransk)
oversat af Claus Fasting (1746-1791)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
1774 1. udgave: Aglae eller Stytten
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Library of Congress

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(sange) Aglae
eller Støtten. Komedie i 1 Akt af Poinsinet de Sivry. Oversat af Claus Fasting, med originale Sange af A.G. Carstens, Musiken af disse af G. Sarti
af Ch. Poinsinet de Sivry (1733-1804, sprog: fransk)
oversat af Claus Fasting (1746-1791)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
(premiere 16-02-1774 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 38)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden