Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

C.J. Brandt (1817-1889)

 Om personen Oplysninger om C.J. Brandt

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Rim og Sange til Fædrelandets Historie. Samlede og den danske Ungdom tilegnede af C. I. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, C.G. Iversen, 1848-49. 2 Bind (1848-49, digte)
Detaljer
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1. Til Valdemar Sejers Død. Bind 2. 1240-1840.
 Afsnit i bog (udgiver) Pedersen, Christiern: Danske Skrifter. Udg. af C.J. Brandt og R. Th. Fenger. ♦ Kbh., Gyldendalske Boghandling, 1850-56. 1-5 Bind (1850-56, samling)
Detaljer
af Christiern Pedersen (1480-1554)
udgiver: Theodor Fenger (1816-1889)
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[5a] Pedersen, Christiern: Kejser Karl Magnus Krønike. Paany udgivet af Christiern Pedersen, og her aftrykt efte den første Udgave, Malmø 1534. ♦ Kjøbenhavn, 1855. Side 1-128 (1855, roman)
af Christiern Pedersen (1480-1554)
[5b] Pedersen, Christiern: Kong Olger Danskes Krønike. Udsat paa Dansk af Christiern Pedersen, og her aftrykt efte den første Udgave, Malmø 1534. ♦ Kjøbenhavn, 1855. Side 129-314 (1855, roman)
af Christiern Pedersen (1480-1554)
1534 1. udgave: Kong Olger Danskis Krønicke. Som vaar Kong Gøttrickis søn oc en veldig Konge her i Danmarckis rige, oc i Engeland och Babilonien, som her effter bescreffuit staar ... udsat paa danske aff Christiern Pedersen ...
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat, 1855. 186 sider.
 url Fuld visning af titlen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den separate udgave (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[5c] Pedersen, Christiern: Danske Kröniker. Udgivne efter Haandskrifter af C. J. Brandt. Side 315-544 (1855, samling)
af Christiern Pedersen (1480-1554)
kollaps Noter
 url Fuld visning af titlen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Brandt, C. J.: Legender. ♦ Iversens Forlagsboghandel, 1850-51. 1-3. Samling, [4] 89 + [4] 99 + [4] 102 sider (1850-51, digte)
Detaljer
1876 Senere udgave: Legender. 2. Udg.
1887 Senere udgave: Legender. Fortalt af C. J. Brandt. Tredje Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler G.E.C. Gad, 1887. [2] 232 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [3s210] Senere udgave: Det første møde. Fra Flugten til Ægypten. Side 210-11
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [3s212] Senere udgave: Lerfuglene. Side 212-14
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [3s215] Senere udgave: Den stærke Kristoffer. Side 215-21
kollaps Noter
 note til titel 1. Samling, 2. Oplag, 1853.
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Ældre Danske Digtere. Et Udvalg af C. J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), [1860]-1862. Første Bind, viii + 88 + 38 + 41 + 24 + 52 + 40 + 40 + 54 (1860-62, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Hver titel med særskilt titelblad og paginering.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[a] anonym: Flores og Blanseflor. Paany udgivet af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1861. 88 sider (1861, digte)
af Anonym
[b] anonym: Dværgekongen Lavrin. Paany udgivet af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1861. 38 sider (1861, digte)
af Anonym
[c] anonym: Dødedandsen. Paany udgivet af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1860. 41 sider (1860, digte)
af Anonym
[d] anonym: Broder Rus. Paany udgivet af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1860. 24 sider (1860, digte)
af Anonym
[e] Michael, Hr.: Om Skabelsen og Syndefaldet. Et Digt af Hr. Michael, fordum Sognepræst i Odense. Paany udgivet af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1860. 52 sider (1860, digte)
1514 1. udgave: De creatione reruz [ie rerum]. Hær begyndher en lidhen bogh. Hwilcken ther tractherer och vnderwijs mz stor løst hvarledz gud fadher aff førsthæ begyndelsæ haffuer al Ting sckapt ... ♦ Kbh., 1514. 40 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
[f] Michael, Hr.: Blade af Jomfru Marias Rosenkrands. Et Digt af Præsten Michael. Udgivne af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1861. 40 sider (1861, digte)
1515 1. udgave: Expositio pulcherrima super rosario beate marie virginis, in danica lingua copulata noviter et impressa. Hær begynder en møghz nytthælig bog paa dansckæ. Om iomffrw marie rosenkrantz, och dess Brødersckaff ... ♦ Kbh., 1515
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
[g] anonym [Weiger, Heman?]: Den syge Messe. En Satire fra Reformations-Tiden. Paany udgivet af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1861. 40 sider (1861, digte)
formodet af Herman Veigere (d. 1556)
baseret på værk af Niklaus Manuel (1484-1530, sprog: tysk)
1533 1. udgave: Dialogus. En greselig ond tiende, sõ Pauen fick til Rom om den Papistiske Messe, som er det ypperste høffuitsticke i hans oc Anthechristens Kircke, Och huad suar hand hellige aanelige selffskaff der til swaret haffue. ♦ [Malmø], 1533. 20 sider
kollaps Noter
 note til titel Titlen: Den syge Messe, fremgår ikke af titelbladet, men af indholdsfortegnelsen og klummetitlen.
 note til titel Titlen før selve teksten er gengivet som: Dialogus. En græsselig ond Tidende, som paven fik til Rom om den Papistiske Messe, som er det ypperste Hovedstykke i hans og Antichristens Kirke, og hvad Svar han og hans hellige aandelige Selskab dertil svaret have. MDXXXIII [ie: 1533].
[h] antologi: Sange og Psalmer fra Reformations-Tiden. Samlede af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1861. 54 sider (1861, digte)
af uidentificeret
 Bog Brandt, C. J.: Legender. 2. Udg. (1876, digte)
Detaljer
1850-51 1. udgave: Legender. ♦ Iversens Forlagsboghandel, 1850-51. 1-3. Samling, [4] 89 + [4] 99 + [4] 102 sider
 Artikel (forord) Whatley, E. J.: Tante Mabels Livserfaringer. Skitser fra det religiøse Liv i England. Overs. fra det Engelske af Henriette Borch. Med et Forord af Pastor C. J. Brandt. ♦ 1879. 501 sider (1879, roman) EMP1433
originaltitel: Cousin Mabel's experiences, 1870
Detaljer
af Elizabeth Jane Whatley (1822-1893, sprog: engelsk)
oversat af Henriette Borch (1853-1943)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-4: Fortale [signeret E.J.W.].
 note til oversat titel Side 5-6: [Forord signeret C.J.B.].
 Tekster Brandt, C. J.: [indgår i antologien: En Julebog [s017]] Jesu Barndomshistorie. Af C.J. Brandt. Side [17]-29 (1884, tekster) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Brandt, C. J.: Legender. Fortalt af C. J. Brandt. Tredje Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler G.E.C. Gad, 1887. [2] 232 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1887, digte) 👓
Detaljer
1850-51 1. udgave: Legender. ♦ Iversens Forlagsboghandel, 1850-51. 1-3. Samling, [4] 89 + [4] 99 + [4] 102 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2 upaginerede side: Indhold.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym [Brandt, C. J.]: [indgår i antologien: Eventyrets Verden [6s076]] Det første Møde. Side 76-[77] (1953, digte) 👓
 Bog anonym [Brandt, C. J.]: [indgår i antologien: Eventyrets Verden [6s078]] Lerfuglene. Side 78-[80] (1953, digte) 👓
 Bog anonym [Brandt, C. J.]: [indgår i antologien: Eventyrets Verden [6s081]] Den stærke Kristoffer. Side 81-[87] (1953, digte) 👓
 Bog anonym [Brandt, C.J.]: [indgår i antologien: Eventyrets verden [3s210]] Det første møde. Fra Flugten til Ægypten. Side 210-11 (1966, digte) 👓
Detaljer
1850-51 1. udgave: Legender. ♦ Iversens Forlagsboghandel, 1850-51. 1-3. Samling, [4] 89 + [4] 99 + [4] 102 sider
 Bog anonym [Brandt, C.J.]: [indgår i antologien: Eventyrets verden [3s212]] Lerfuglene. Side 212-14 (1966, digte) 👓
Detaljer
1850-51 1. udgave: Legender. ♦ Iversens Forlagsboghandel, 1850-51. 1-3. Samling, [4] 89 + [4] 99 + [4] 102 sider
 Bog anonym [Brandt, C.J.]: [indgår i antologien: Eventyrets verden [3s215]] Den stærke Kristoffer. Side 215-21 (1966, digte) 👓
Detaljer
1850-51 1. udgave: Legender. ♦ Iversens Forlagsboghandel, 1850-51. 1-3. Samling, [4] 89 + [4] 99 + [4] 102 sider

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden