Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Niklaus Manuel (1484-1530)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Tekster anonym [Manuel, Niklaus]: Dialogus. En greselig ond tiende, sõ Pauen fick til Rom om den Papistiske Messe, som er det ypperste høffuitsticke i hans oc Anthechristens Kircke, Och huad suar hand hellige aanelige selffskaff der til swaret haffue. ♦ [Malmø], 1533. 20 sider (1533) 👓
originaltitel: Krankheit und Testament der Messe, 1528
Detaljer
formodet af Herman Veigere (d. 1556)
1861 indgår i antologien: Ældre Danske Digtere [g] Senere udgave: Den syge Messe. En Satire fra Reformations-Tiden. Paany udgivet af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1861. 40 sider
1893 Senere udgave: Satire om den syge Messe. I dansk Bearbejdelse fra Reformationstiden. Udgivet af S. Birket Smith. ♦ (Kleins Eftf.), 1893. 49 sider
kollaps Noter
 note til titel Udførlig sammenligning mellem den danske barbejdelse og de tysksprogede forlæg i S. Birket Smiths indledning til udgaven fra 1893 [se denne for adgang til fuld visning]. Også optrykt i: Studier på det gamle danske skuespils område, 1896, side 89-128.
 note til titel Bygger på et skrift af Niklaus Manuel. I Ny kirkehist. Saml. II. p. 200-01 har C. Sonnenstein-Wendt gættet på at bearbejdningen til dansk er udført af Herman Weiger. S. Birket Smith finder ikke formodningen tilstrækkelig begrundet.
 url Fuld visning for ip-adresser fra Danmark, digitaliserede bøger fra Det kgl. Bibliotek.  Link til ekstern webside gateway.proquest.com
 Bog (baseret på værk) anonym [Weiger, Heman?]: [indgår i antologien: Ældre Danske Digtere [g]] Den syge Messe. En Satire fra Reformations-Tiden. Paany udgivet af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1861. 40 sider (1861, digte) 👓
Detaljer
formodet af Herman Veigere (d. 1556)
1533 1. udgave: Dialogus. En greselig ond tiende, sõ Pauen fick til Rom om den Papistiske Messe, som er det ypperste høffuitsticke i hans oc Anthechristens Kircke, Och huad suar hand hellige aanelige selffskaff der til swaret haffue. ♦ [Malmø], 1533. 20 sider
kollaps Noter
 note til titel Titlen: Den syge Messe, fremgår ikke af titelbladet, men af indholdsfortegnelsen og klummetitlen.
 note til titel Titlen før selve teksten er gengivet som: Dialogus. En græsselig ond Tidende, som paven fik til Rom om den Papistiske Messe, som er det ypperste Hovedstykke i hans og Antichristens Kirke, og hvad Svar han og hans hellige aandelige Selskab dertil svaret have. MDXXXIII [ie: 1533].
 Bog Manuel, Niclaus: Satire om den syge Messe. I dansk Bearbejdelse fra Reformationstiden. Udgivet af S. Birket Smith. ♦ (Kleins Eftf.), 1893. 49 sider (1893, digte)
Detaljer
formodet af Herman Veigere (d. 1556)
udgiver: S. Birket-Smith (1838-1919)
1533 1. udgave: Dialogus. En greselig ond tiende, sõ Pauen fick til Rom om den Papistiske Messe, som er det ypperste høffuitsticke i hans oc Anthechristens Kircke, Och huad suar hand hellige aanelige selffskaff der til swaret haffue. ♦ [Malmø], 1533. 20 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1893-1900 opført under Franske Digte.

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden