Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

C. Behrend (1862-1937)

 Om personen Oplysninger om C. Behrend

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (noter) Hauteroche: [Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [3s193]] Crispin Médecin. Side [193]-256 + 2 tavler (1921, dramatik) 👓
Detaljer
af N. Hauteroche (1617-1707, sprog: fransk)
oversat af Jacob Bircherod, f 1693 (1693-1737)
1787 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [11s235] 1. udgave: Crispin Lakei og Doktor. Comedie i tre Akter. Oversat af det Franske efter Hauteroches Crispin Medicin [ved Falck]. Side [235]-328
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til oversat titel Trykt efter Haandskriftet i Rostgaards Samling Nr. 248, 4to paa Universitetsbiblioteket i København.
 note til oversat titel 2 tavler: Faksimileret Gengivelse af 2 Sider af Haandskriftet til Crispin Médecin (foran S. 204,28 til S. 206,9 og Noterne S. 421 f.).
 Bog (noter) Regnard: [Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [3s129]] De Forliebtes Galenskaber (1921, dramatik) 👓
Detaljer
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
1725 1. udgave: De forliebtes Galenskaber eller Les folies amoureuses. Comoedie. Oversat paa Danske [af Didr. Sechman]. ♦ Kbh., 1725
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til oversat titel Trykt efter det samtidige Tryk, hvis Titelblad er gengivet in fascimile.
 Bog (noter) anonym [Paulli, J. R.]: [Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [4s207]] Den politiske Kandestøber (1922, dramatik) 👓
Detaljer
af Joachim Richard Paulli (1691-1759)
1724 1. udgave: Dend Politiske Kandestøbers Comoedie forandret anderledis end den tilforn har været trykt eller pleyer at spilles. Andre til Forlystelse. ♦ Kbh. 1724
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til titel Gengivet er den trykte Udgave, hvis Titelblad er forefindes in fascimile [side 209].
 Afsnit i bog (udgiver) Laale, Peder: Danske Ordsprog. (Udg. af E. Sibbernsen ved Aage Hansen og Chr. Behrend) (1928, digte)
af Peder Laale
udgiver: A.E. Sibbernsen (1850-1931)
udgiver: Aage Hansen (1894-1983)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden