Til hovedside for titeloversigt.


Originalsprog japansk

A

pil op Til toppen af siden

Anno, Mitsumasa (f. 1926)

E

pil op Til toppen af siden

Endo, Shusaku (1923-1996)

F

pil op Til toppen af siden

Fujita, Tamao (1906-1999)

H

pil op Til toppen af siden

Hane, Setsuko

Hijikata, S.

Hirai, Taro (1894-1965)

Hiraoka, Kimitake (1925-1970)

Horiuchi, Seiichi (1932-1987)

Huber, Aoi (f. 1936)

I

pil op Til toppen af siden

Imae, Yoshitomo (1932-2015)

 Ishada, Takeo, se Ishida, Takeo

Ishida, Takeo (f. 1922)

Izawa, T.

K

pil op Til toppen af siden

Kanzawa, Toshiko (f. 1924)

Kawabata Yasunari (1899-1972)

Kijima, Hajime (1928-2004)

Kishida, Eriko (1929-2011)

Koide, Shogo (1897-1990)

 Kono, Aio Huber-, se Huber, Aoi

M

pil op Til toppen af siden

Masaaki, Ueshima

Matsuno, Masako (1935-2011)

 Mishima, Yukio (pseudonym), se Hiraoka, Kimitake

Mizusawa, Hiroshi

Morita, Sadao

Muku, Hatoju (1905-1987)

N

pil op Til toppen af siden

Nakagava, Rieko (f. 1935)

Nakano, Hirotaka (f. 1942)

Nakatani, Chiyoko (1930-1981)

Nishiuchi, Minami (f. 1938)

O

pil op Til toppen af siden

Ohta, Daihachi (1918-2016)

Oishi, Makoto (1925-1990)

Omuro, Yuriko

Ozaki, Yei (1871-1932)

R

pil op Til toppen af siden

 Rampo, Edogawa (pseudonym), se Hirai, Taro

S

pil op Til toppen af siden

Segawa, Yasuo (1932-2010)

Suzuki, Yoshiharu (1913-2002)

T

pil op Til toppen af siden

Takebe, Motoichiro (1914-1980)

Tanaka, K.

Y

pil op Til toppen af siden

Yamamoto, Tadayoshi (f. 1916)

 Yamawaki, Yuriko, se Omuro, Yuriko

 Yasunari, Kawabata, se Kawabata, Yasunari

Yoshimoto, Takako (f. 1934)

pil op Til toppen af siden