Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Carsten Hauch (1790-1872)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik Hauch, C.: Contrasterne. To dramatiske Digte. ♦ Kbh., 1816 (1816, dramatik) BD4:sp319
 Dramatik Hauch, C.: Rosaura. Et lyrisk Drama. ♦ Kbh., 1817 (1817, dramatik) BD4:sp319
 Bog Hauch: [indgår i antologien: Rosenblade [s118]] Plantelivet (1818, digte) BD4:sp163 👓
 Samling antologi: Iris. En Samling af Poesi og Prosa. Udg. af J. C. Hauch. ♦ Kbh., 1819 (1819, samling) BD4:sp163
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Iris. Nytaarsgave for 1819. Udg. af Johan Carsten Hauch. ♦ Kbh., 1819.
 Dramatik Hauch, C.: Dramatiske Værker. ♦ Kiöbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1829-30. 1-3. Deel (1829-30, dramatik) BD4:sp319 👓
Detaljer
kollaps Indhold

[1] Hauch, C.: Bajazet og Tiber. To Sørgespil. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1828. x + 293 sider (1828, dramatik)
1828 i: Dramatiske Værker [1] 1. udgave: Bajazet og Tiber. To Sørgespil. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1828. x + 293 sider
1828 i: Dramatiske Værker [1] Senere udgave: Bajazet og Tiber. To Sørgespil. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1828. x + 293 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 anmeldelse Nordisk tidsskrift for historie, literatur og konst, bind 2, 1828, side 630-37: [Anmeldelse]. Link til ekstern webside http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015065272448?urlappend=%3Bseq=644

[1b] Hauch, C.: Tiber (1828, dramatik)
1852 i: Dramatiske Værker [1b] Senere udgave: Tiberius. Roms tredie Cæsar. En Tragoedie. Side [131]-253

[2] Hauch, C.: Gregorius den Syvende og Don Juan. To Dramaer. Kbh., 1829 (1829, dramatik)
1859 i: Dramatiske Værker [3a] Senere udgave: Greogrius den Syvende. Tragisk Drama [i] fem Handlinger. Med et Efterspil. Side [1]-148
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.

[2b] Hauch, C.: Don Juan (1829, dramatik)
1859 i: Dramatiske Værker [3b] Senere udgave: Don Juan. En Tragedie i fem Handlinger. Side [149]-264

[3] Hauch, C.: Hamadryaden. Et episk og dramatisk Digt. ♦ Kiöbenhavn, C.A. Reitzel, 1830. xii + 177 sider (1830, dramatik)
1856 i: Dramatiske Værker [2] Senere udgave: Hamadryaden. Et romantisk Eventyr i blandet Form. Anden Udgave. ♦ Kjøbehavn, forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856. 216 + [1] sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 note til titel Upagineret side, dedikation: Den ædle J. Dalgas, der hørte og elskede dette Digt, vies det med inderlig Venskab af Forfatteren.
 note til titel Side [vii]-xii: Fortale.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Dramatik Hauch, C.: Den babyloniske Taarnbygning i Mignature. Et Forsøg i den Aristophaniske Comoedie. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1830. 49 sider (1830, dramatik) BD4:sp319
 Dramatik Hauch, C.: Carl den Femtes Død. Kbh., 1831 (1831, dramatik) BDsupp:sp786
 Dramatik Hauch, C.: Maastrichts Beleiring. Kbh., 1832 (1832, dramatik) BDsupp:sp786
 Bog anonym [Hauch, Carsten]: Vilhelm Zabern. ♦ Kbh., 1834 (1834, roman) BDsupp:sp811
Detaljer
1848 Senere udgave: Vilhelm Zabern. En Autobiographie fra Christian den Andens Tid. 2. Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1848. vi + 230 sider
1873 i: Samlede Romaner og Fortællinger [1] Senere udgave: Vilhelm Zabern. Fortælling om Haldor. ♦ 1873. vi + 438 sider
1893 Senere udgave: Vilhelm Zabern. En Autobiografi fra Christian II's Tid. 3. Udg. ♦ Reitzel, Grøn, 1893
1903 Senere udgave: Vilhelm Zabern. Fortælling om Haldor. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1903. 192 sider
1903 i: Samlede Romaner og Fortællinger [2] Senere udgave: Vilhelm Zabern. Fortælling om Haldor
1911 Senere udgave: Vilhelm Zabern. En Autobiographi fra Christian den Andens Tid. ♦ Gyldendal, 1911. 224 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
1944 Senere udgave: Vilhelm Zabern. En Autobiografi fra Christian den Andens Tid. ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1944. 268 sider
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen, f 1821 (1821-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang, f 1788 (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Hauch, C.: Guldmageren. En romantisk Begivenhed fra det forsvundne Aarhundrede. ♦ Kiöbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1836. viii + 413 sider (1836, roman) BDsupp:sp811 👓
Detaljer
1851 Senere udgave: Guldmageren. En romantisk Begivenhed fra det forsvundne Aarhundrede. Anden forbedrede Udgave ♦ Kjøbenhavn., Forlagt af C.A. Reitzel, 1851. 1-2 Deel, iv + 158 + 201 sider
1873 i: Samlede Romaner og Fortællinger [2] Senere udgave: Guldmageren. 1873. 404 sider
1900 Senere udgave: Guldmageren. En romantisk Begivenhed fra det forsvundne Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1900. v + 369 sider. ("Gyldendals Bibliothek for Hjemmet")
1904 i: Samlede Romaner og Fortællinger [3] Senere udgave: Guldmageren
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-viii: Fortale.
 note til titel Side [414]: Rettelser.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Hauch, C.: Tvende Digtninger. ♦ Kiøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1837. 207 sider (1837, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Fortale.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[a] Hauch, C.: Den hjemkomne Sømand. Et Skuespil i fem Handlinger. Side [1]-134 (1837, dramatik)
1844 Senere udgave: Den hjemkomne Sømand. Skuespil i fem Handlinger af C. Hauch. ♦ [Kjøbenhavn, Schubothe, 1844]. 25 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 154)
kollaps Noter

[b] Hauch, C.: De Geers Ungdomsliv. Fortalt af ham selv til Theodor Hirschberger. (En Episode i en tilkommende Udgave af Guldmageren). Side 135-207 (1837, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Hauch, C.: En polsk Familie. ♦ Kbh., 1839. 1-2. Deel (1839, roman) BDsupp:sp811
Detaljer
1860 Senere udgave: En polsk Familie. 2. Udg. ♦ Kbh., C.A. Reitze, 1860. 1-2. Deel
1874 i: Samlede Romaner og Fortællinger [3] Senere udgave: En polsk Familie. 1874. 464 sider
1893 Senere udgave: En polsk Familie. Roman. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1893. [Bind] I-II, viii + 215 + 296 sider
1903 i: Samlede Romaner og Fortællinger [1] Senere udgave: En polsk Familie
1904 Senere udgave: En polsk Familie. Roman. ♦ Gyldendal, 1904. 448 sider. (Af »Gyldendals Bibl.«)
1926 i: Udvalgte Skrifter [1] Senere udgave: En polsk Familie. [Del 1-2]. Udgivet af Poul Schjærff. ♦ Holbergselskabet af 23. September, Gad, 1926. 466 sider. (Danmarks Nationallitteratur, 3)
 Afsnit i bog (udgiver) anonym [Hauch, Elisabeth Frederikke]: Tyrolerfamilien og De tre Haarlokker. To Digtninger udg. af C. Hauch. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1840. 419 sider (1840, roman) BDsupp:sp811
Detaljer
af Rinna Hauch (1811-1896)
kollaps Indhold

[b] anonym [Hauch, Elisabeth Frederikke]: De tre Haarlokker (1840, roman)
af Rinna Hauch (1811-1896)
 Dramatik Hauch, C.: Svend Grathe eller Kongemödet i Roeskilde. Tragoedie i fem Acter. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1841. 216 sider (1841, dramatik) 👓
Detaljer
1885 Senere udgave: Svend Grathe eller Kongemødet i Roskilde. Tragedie i 5 Akter. 2. Udg. ♦ Gad, 1885. 137 sider
kollaps Noter
 note til titel Side 212-16: Anmærkning.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Hauch, C.: Lyriske Digte. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1842. vi + 192 sider (1842, digte) 👓
Detaljer
1854 Senere udgave: Lyriske Digte. Anden meget forøgede Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1854
1949 Senere udgave: Lyriske Digte. (Uforandret Optryk af Originaludg. af »Lyriske Digte« 1842. Udg. af Paul V. Rubow). ♦ Gyldendal, 1949. 218 sider
kollaps Noter
 note til titel Side iii-vi: Fortale.
 note til titel Upagineret side [side 193-94?]: Indhold.
 note til titel Upagineret side [195?]: Trykfejl.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (digte) antologi: Nye Romancer. Af Oehlenschläger, Ingemann, Hauch, Aarestrup, Winther og Holst. Udg. af H.P. Holst, med Randtegninger af Westphal. ♦ Bing og Søn, 1843 [ie: 1842]. Upagineret (1843, digte)
Detaljer
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
illustrationer af Friedrich Bernhard Westphal (1804-1844)
kollaps Indhold

[a] Oehlenschläger: Juveelhandleren (1843)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
 Afsnit i bog (udgiver) pseudonym [Hauch, Rinna]: Fru Werner. En Novelle af Forfatteren til »Tyrolerfamilien«. ♦ C.A. Reitzel, 1844, 117 sider (1844, roman)
Detaljer
af Rinna Hauch (1811-1896)
kollaps Noter
 note til forfatter I Dansk Bogfortegnelse og Reitzels forlagskatalog opført under Hauch, C., men med undertitlen "af Forfatteren til" osv.
 Bog Hauch, C.: Den hjemkomne Sømand. Skuespil i fem Handlinger af C. Hauch. ♦ [Kjøbenhavn, Schubothe, 1844]. 25 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 154) (1844, dramatik) 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 7:154
Detaljer
1837 indgår i: Tvende Digtninger [a] 1. udgave: Den hjemkomne Sømand. Et Skuespil i fem Handlinger. Side [1]-134
 Bog Hauch, C.: Slottet ved Rhinen eller De forskiellige Standpunkter. En Roman. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1845. 1-2 Deel, v + 233 + 324 sider (1845, roman)
Detaljer
1870 Senere udgave: Slottet ved Rhinen eller De forskiellige Standpunkter. En Roman. 2. Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1870. 1-2 Deel
1874 i: Samlede Romaner og Fortællinger [4] Senere udgave: Slottet ved Rhinen. 1874. 431 sider
1904 i: Samlede Romaner og Fortællinger [4] Senere udgave: Slottet ved Rhinen
1904 Senere udgave: Slottet ved Rhinen. En Roman. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1904. 460 sider
kollaps Noter
 note til titel Deel 1, side [i]-v: Fortale [dateret: Sorø den 10de October 1844].
 note til titel Deel 2, side [325]: Rettelser til første Deel [og] Rettelser til anden Deel.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, 1. deel
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, 2. deel
 Bog (digte) antologi (årbog): Gæa. Æsthetisk Aarbog med Bidrag af ... og Illustrationer efter ... Udgivet af P. L. Møller. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1846. [4] 330 sider, illustreret (1846, digte) 👓
del af: Gæa
Detaljer
udgiver: P.L. Møller (1814-1865)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af C. Preetzmann (1822-1893)
digte af Carl Brosbøll (1816-1900)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Betty Melbye (1822-1856)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af H.C. Ørsted (1777-1851)
digte af L. Koikjær
1856 indgår i: Digte, ældre og nyere [s099] Senere udgave: Mødet med Bacchus. Side 99-112
1902 indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s113] Senere udgave: Ungdom aa Løndom. Side [113]-15
1907 Senere udgave: Mødet med Bacchus
1947 Senere udgave: Mødet med Bacchus
1971 Senere udgave: Mødet med Bacchus. Ill. af Alex Secher. Med en efterskrift af Poul Carit Andersen. ♦ Carit Andersen, [1971]. [69] sider, illustreret (27 cm)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet liste over bidrag: Oehlenschläger, St. St. Blicher, H. Hertz, C. R. Rosenkilde, Aarestrup, C. Bredahl, Caralis [ie: C. Preetzmann], Carit Etlar, H. C. Andersen, Chr. Winther, En Dame [Liane, ie: Betty Melbye], Adolph Meyer, Ludv. Bødtcher, H. V. Kaalund, F. J. Hansen, H. C. Ørsted, L. Koikjær, C. Hauch, P. L. Møller.
 note til titel På titelbladet liste over illustratorer: Gertner, Buntzen, Adelg. Herbst, A. Melbye, C. Liebert, Retsch, Lundbye, Klæstrup, Petersen, Skovgaard, Flintoe, D. Teniers, N. Simonsen, Ernst Meyer, Adam Müller, Thorvaldsen.
 note til titel Udkom december 1845.
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Upagineret side: Kunstnere.
 url Fuld visning af Aargang 1846 på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 308 (29-12-1845), side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Flyveposten 29-12-1845, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s006] Blicher, St. St.: Halv Spansk, halv Dansk. Novelle af St. St. Blicher. Side [6]-18 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s559] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 559-74
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [g] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 131-46
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s585] Senere udgave: Halv spansk halv dansk. Side [585]-94
1932 i: Samlede Skrifter [30s101] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk
1953 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s352] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 352-[60]
1965 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s271] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 271-[79]

[s035] Rosenkilde, C. N.: Nærighed. Fortælling af C. N. Rosenkilde. Side [35]-44 (1846, novelle(r))
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
1877 i: Efterladte Skrifter [2ab] Senere udgave: Nærighed. [Side 17-29]

[s051] Bredahl, C.: Fragmenter af fjerde og femte Act af Sokrates. Tragedie af C. Bredahl. Side [51]-82 (1846, dramatik)
af Chr. Bredahl (1784-1860)
kollaps Noter
 note til titel Nogle kilder anfører at den tidligere er afvist af Det Kongelige Teater, men den ses ikke at være officielt indsendt. Dermod blev den sendt til bedømmelse hos H.F.J. Estrup (direktør for Sorø Akademi) 5-4-1836. Estrups svar trykt i Danske Studier 1910, side 55 i artiklen: Molbech og Bredahl. Molbechs adfærd belyst ved Breve ved O. Thyregod, side 37-58. Fuld visning af artiklen 1910 (pdf) på: Link til ekstern webside Danske Studier
 omtale Nævnt i forbindelse med censurering af andre stykker i brev dateret 26-10-1836. Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater

[s095] Andersen, H. C.: Stoppenaalen. Nyt Eventyr af H. C. Andersen. Side [95]-98 (1846, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s33] Senere udgave: Stoppenaalen

[s110] Meyer, Adolph: Min Onkels Tømmerplads. Fortælling af Adolph Meyer. Side [110]-29 (1846, novelle(r))
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
1846 indgår i: Fortællinger [ab] Senere udgave: Tømmerpladsen
1877 i: Fortællinger og Virkelighedsbilleder [1s032] Senere udgave: Tømmerpladsen. Side [32]-62
1928 indgår i antologien: Danske Fortællinger [f] Senere udgave: Min Onkels Tømmerplads

[s144] Møller, P. L.: Et Besøg i Sorø. Corpusfeuilleton af P. L. Møller. Side [144]-87 (1846, novelle(r))
af P.L. Møller (1814-1865)

[s214] Møller, P. L.: Janus. Fortælling af P. L. Møller. Side [214]-38 (1846, novelle(r))
af P.L. Møller (1814-1865)
illustrationer af Lund

[s252] Møller, P. L.: Skizzer fra Norge. Side [252]-87 (1846, tekster)
af P.L. Møller (1814-1865)
illustrationer af Johannes Flintoe (1787-1870)
 Bog Hauch, C.: Vilhelm Zabern. En Autobiographie fra Christian den Andens Tid. 2. Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1848. vi + 230 sider (1848, roman)
Detaljer
1834 1. udgave: Vilhelm Zabern. ♦ Kbh., 1834
 Bog (digte) antologi: Danmarks Minder. En Samling fædrelandske Digte af [flere forfattere]. Med 28 Lithographier, componerede af P. C. Klæstrup. Udgivet af H.W. Bille. ♦ Kbh., A.F. Høst, 1849 [udkom 1848-49 i hæfter]. 136 sider, illustreret (1849, digte)
Detaljer
udgiver: H. Wilhem Bille
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frederik Hammerich, f 1809 (1809-1877)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Digte af: H.C. Andersen, Barfod, Blicher, Grundtvig, Hammerich, Hauch, Heiberg, Hertz, Ingemann, Krossing, Rahbek, Wilster, Oehlenschläger og Bille.
 Bog Hauch, C.: Saga om Thorvald Vidførle eller den Vidtbereiste. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1849. 1-2 Deel, viii + 260 + 262 sider (1849, roman) 👓
Detaljer
1874 i: Samlede Romaner og Fortællinger [5] Senere udgave: Saga om Thorvald Vidførle. 1874. 405 sider
1904 i: Samlede Romaner og Fortællinger [5] Senere udgave: Saga om Thorvald Vidførle
1904 Senere udgave: Saga om Thorvald Vidførle. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1904. 440 sider
kollaps Noter
 note til titel Side iii-vi: Til Læseren.
 note til titel 2. Oplag, 1874.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, 1. Deel
 Dramatik Hauch, C.: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Eventyr i tre Akter. ♦ C.A. Reitzel, 1849. ii + 92 sider (1849, dramatik)
Detaljer
1871 Senere udgave: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Eventyr i 3 Akter. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1871. 77 [2] sider. (Folkelæsning, 45)
1899 Senere udgave: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Æventyr i 3 Akter. 5. Oplag. ♦ Gyldendal, 1899
1921 Senere udgave: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Eventyr i 3 Akter. Med Indledning og Oplysning udg. af Dansklærerforeningen ved Georg Christensen. ♦ Gyldendal, 1921. 88 sider
1923 Senere udgave: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Eventyr i 3 Akter. Med Indledning og Oplysning udg. af Dansklærerforeningen ved Georg Christensen. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 88 sider. Pris: kr. 1,25
1927 Senere udgave: Søstrene paa Kinnekullen. Dramatisk Eventyr i 3 Akter. Med Indledning og Oplysning udg. af Dansklærerforeningen ved Georg Christensen. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1927. 88 sider. Pris: kr. 1,00
1929 i: Udvalgte Skrifter [3a] Senere udgave: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Eventyr i tre Akter. Side 1-94
1942 Senere udgave: Systrarnar á Kinn. Sjónleikur i fýra pørtum. Umsett hevur Th. Nygaard. Serprent av Vardanum. ♦ Tórshavn, 1942. 78 sider
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Hauch, C.: Marsk Stig. Tragødie i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1850. 140 sider (1850, dramatik) 👓
Detaljer
1884 Senere udgave: Marsk Stig. Tragedie i 5 Akter. ♦ Gad, 1884
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (digte) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og ti. Samlede og udgivne af Christian Winther. 3. forøgede Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 352 sider (1851, digte)
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Christen Thaarup (1795-1849)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
 Bog Hauch, C.: Guldmageren. En romantisk Begivenhed fra det forsvundne Aarhundrede. Anden forbedrede Udgave ♦ Kjøbenhavn., Forlagt af C.A. Reitzel, 1851. 1-2 Deel, iv + 158 + 201 sider (1851, roman) 👓
Detaljer
1836 1. udgave: Guldmageren. En romantisk Begivenhed fra det forsvundne Aarhundrede. ♦ Kiöbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1836. viii + 413 sider
kollaps Noter
 note til titel 1. Deel, side i-iv: Indledning.
 note til titel 2. Deel, side [202]: Rettelser.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (digte) antologi: Vandring med Danmarks Digtere. Helliget de Unge af Athalia Schwartz. ♦ Chr. Steen & Søn, 1851. 233 sider (1851, digte)
Detaljer
udgiver: Athalia Schwartz (1821-1871)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Digte af danske forfattere: Johannes Ewald, Johan Hermann Wessel, Jens Baggesen, Edvard Storm, Christen Henriksen Pram, Thomas Thaarup, Knud Lyne Rahbek, Adolph Wilhelm Schack Staffeldt, Adam Gottlob Oehlenschlæger, Poul Martin Møller, Steen Steensen Blicher, Nicolai Frederik Severin Grundtvig, Bernhard Severin Ingemann, Johan Carsten Hauch, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Hertz, Frederik Paludan Müller, Christian Winther, Hans Peter Holst, Casper Johannes Boye, H. C. Andersen.
 Dramatik Hauch, C.: Æren tabt og vunden. Skuespil i 3 Handlinger. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1851. 93 sider (1851, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [3-4]: [Dedikation til Enkedronning Marie Sophie Frederikke].
 note til titel Side [5]-8: Forerindring.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Dramatik Hauch, C.: Dramatiske Værker. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.A. Reitzel, 1852-59. 1-3. Deel (1852-59, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Indhold

[1] Hauch, C.: Bajazet og Tiberius. To Sørgespil. Anden Udgave ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1852. 253 + [1] sider (1852, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 note til titel Side [5]-9 [Forord til 1. udgave], side 9-10 [Forord til 2. udgave].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[1a] Hauch, C.: Bajazet. Et Sørgespil. Side [11]-130 (1852, dramatik)
[1b] Hauch, C.: Tiberius. Roms tredie Cæsar. En Tragoedie. Side [131]-253 (1852, dramatik)
1828 i: Dramatiske Værker [1b] 1. udgave: Tiber
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2] Hauch, C.: Hamadryaden. Et romantisk Eventyr i blandet Form. Anden Udgave. ♦ Kjøbehavn, forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856. 216 + [1] sider (1856, dramatik)
1830 i: Dramatiske Værker [3] 1. udgave: Hamadryaden. Et episk og dramatisk Digt. ♦ Kiöbenhavn, C.A. Reitzel, 1830. xii + 177 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 note til titel Side [5]-9: Fortale [til 1. udgave], side 9-12 [Fortale til 2. udgave, signeret C. Hauch].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3] Hauch, C.: Gregorius VII og Don Juan. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1859. 264 + [1] sider (1859, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 note til titel 2 upaginerede sider: Forerindring [til 2. udgave, signeret C. Hauch].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3a] Hauch, C.: Greogrius den Syvende. Tragisk Drama [i] fem Handlinger. Med et Efterspil. Side [1]-148 (1859, dramatik)
1829 i: Dramatiske Værker [2] 1. udgave: Gregorius den Syvende og Don Juan. To Dramaer. Kbh., 1829

[3b] Hauch, C.: Don Juan. En Tragedie i fem Handlinger. Side [149]-264 (1859, dramatik)
1829 i: Dramatiske Værker [2b] 1. udgave: Don Juan
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Hauch, C.: Tycho Brahes Ungdom. Drama i tre Acter. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Forlag, 1852. 99 sider (1852, dramatik) 👓
Detaljer
1893 Senere udgave: Tycho Brahes Ungdom. Drama i tre Akter. Med oplysninger udgivet af "Dansklærerforeningen" ved Axel Sörensen. ♦ Det Reitzelske, 1893. 88 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [3-4]: Til Læseren.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Hauch, C.: Robert Fulton. En Fortælling. ♦ C.A. Reitzel, 1853. 1-2 Deel (1853, roman)
Detaljer
1874 i: Samlede Romaner og Fortællinger [6] Senere udgave: Robert Fulton. 1874. 433 sider
1881-92 Senere udgave: Robert Fulton. Et Afsnit. ♦ Blindeinstitutet, [ca. 1881-92]. [Punktskrift for Blinde]
1904 i: Samlede Romaner og Fortællinger [6] Senere udgave: Robert Fulton
1904 Senere udgave: Robert Fulton. En Fortælling. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1904. 464 sider
1928 i: Udvalgte Skrifter [2] Senere udgave: Robert Fulton. [Del 1-2]. Udgivet af Poul Schjærff. ♦ Holbergselskabet af 23. September, Gad, 1928. 484 sider. (Danmarks Nationallitteratur)
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1875.
 Dramatik Hauch, C.: Gjengjeldelsen. Romantisk Drama i tre Acter af C. Hauch. (Efter et gammelt Sagn). ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1854. 104 sider (1854, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Hauch, C.: Lyriske Digte. Anden meget forøgede Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1854 (1854, digte)
Detaljer
1842 1. udgave: Lyriske Digte. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1842. vi + 192 sider
 Dramatik Hauch, C.: Et Eventyr i Ørkenen. Drama i tre Acter. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 100 sider (1855, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [3-6]: Forerindring.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Hauch, C.: Kongens Yndling. Skuespil i fire Acter. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bog og Arvinger, 1858. 117 sider (1858, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [3]: Anmærkning.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Hauch, C.: En polsk Familie. 2. Udg. ♦ Kbh., C.A. Reitze, 1860. 1-2. Deel (1860, roman)
Detaljer
1839 1. udgave: En polsk Familie. ♦ Kbh., 1839. 1-2. Deel
 Bog Hauch, C.: Charles de la Bussière. En historisk Digtning fra den franske Revolution. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. 389 sider (1860, roman) 👓
Detaljer
1874 i: Samlede Romaner og Fortællinger [7a] Senere udgave: Charles de la Bussière
1904 Senere udgave: Charles de la Bussiere. 4. Udg.
1905 i: Samlede Romaner og Fortællinger [7a] Senere udgave: Charles de la Bussière
1942 Senere udgave: Charles de la Bussière. En historisk Digtning fra den franske Revolution. Med Indledning af Frederik Schyberg. Westermann, 1942, 236 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og redig. af Hakon Stangerup. [2])
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Forerindring.
 note til titel Side [391]: Rettelser.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Hauch, C.: Lyriske Digte og Romancer. ♦ C.A. Reitzel, 1861 (1861, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag 1862.
 Bog Hauch, C.: Valdemar Seier. Et romantisk Eventyr. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1862. 183 + [5] (1862, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side [185?]: [Anmærkning, signeret C. Hauch].
 note til titel Upagineret side [186?]: Rettelse.
 note til titel Upaginerede sider [187-89]: Indhold.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Dramatik Hauch, C.: Henrik af Navarra. Drama i fire Acter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1863. 141 sider (1863, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider [142-43?]: Forord.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Hauch, C. og A. P. Berggreen: Sang ved Universitetets Sørgefest for Frederik VII. ♦ [ikke i boghandlen], 1863. 6 sider (tværformat) (1863, digte)
af A.P. Berggreen (1801-1880)
 Bog Hauch, C.: Fortælling om Haldor. ♦ C.A. Reitzel, 1864 (1864, roman)
Detaljer
1873 i: Samlede Romaner og Fortællinger [1b] Senere udgave: Fortælling om Haldor. Side [261]-438
1903 indgår i: Vilhelm Zabern [b] Senere udgave: Fortælling om Haldor
1903 i: Samlede Romaner og Fortællinger [2b] Senere udgave: Fortælling om Haldor
 Dramatik Hauch, C.: Julian den Frafaldne og Et Martyrium i Nutiden. To Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1866 (1866, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 4 upaginerede sider: Fortale.
 note til titel Side 1-256: Julian den Frafaldne, et tragisk Drama i fem Acter.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[b] Hauch, C.: Et Martyrium i Nutiden eller Bekjendelse af en gammel theologisk Candidat. Side [257]-302 (1866, novelle(r))
1874 i: Samlede Romaner og Fortællinger [7b] Senere udgave: Et Martyrium i Nutiden
1905 i: Samlede Romaner og Fortællinger [7b] Senere udgave: Et Martyrium i Nutiden
kollaps Noter
 note til titel Side 301-02: Udgiverens Anmærkning.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Dramatik Hauch, C.: Qvindehævn. Lystspil i to Acter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1868. 90 sider (1868, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 Tekster antologi: Fra nordisk Digtere. Et Album. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Thorkilsens Forlag (Silkegade 10), 1869. 455 sider + portrætter (1869) 👓
Detaljer
af Carl Andersen (1828-1883)
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885, sprog: norsk)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
af Mads Hansen (1834-1880)
af P. Hansen (1840-1905)
af Henrik Hertz (1798-1870)
af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Magdalene Thoresen (1819-1903)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Hauch, C.: Nye Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1869. 301 sider (1869, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[b] Hauch, C.: Bellman. En Novelle. Side [153]-301 (1869, roman)
kollaps Noter
 note til titel Side [303]: Trykfejl.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Hauch, C.: Slottet ved Rhinen eller De forskiellige Standpunkter. En Roman. 2. Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1870. 1-2 Deel (1870, roman)
Detaljer
1845 1. udgave: Slottet ved Rhinen eller De forskiellige Standpunkter. En Roman. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1845. 1-2 Deel, v + 233 + 324 sider
 Bog Hauch, C.: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Eventyr i 3 Akter. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1871. 77 [2] sider. (Folkelæsning, 45) (1871, dramatik) 👓
serietitel: Folkelæsning, 45
Detaljer
1849 1. udgave: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Eventyr i tre Akter. ♦ C.A. Reitzel, 1849. ii + 92 sider
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag. ♦ Gad, 1871.
 note til titel 3. Oplag. ♦ Gad, 1884.
 note til titel Ander Oplag findes også med titelblad med: Kjøbenhavn, G.S. Wibes Bogtrykkeri, 1872.
 url Fuld visning af bogen (Andet Oplag, Gad) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen (Andet Oplag, Wibes Bogtrykkeri) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Hauch, Carsten: Samlede Romaner og Fortællinger. ♦ C.A. Reitzels Forlag, 1873-74. [Bind] 1-7 (1873-74, roman)
Detaljer
1903-05 Senere udgave: Samlede Romaner og Fortællinger. 2. Udg. ♦ Gyldendalske Boghandel, 1903-05. Bind 1-7, 504 + 478 + 438 + 464 + 440 + 464 + 516 sider. (Danske Klassikere, I-VII)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i hæfter.
kollaps Indhold

[1] Hauch, Carsten: Vilhelm Zabern. Fortælling om Haldor. ♦ 1873. vi + 438 sider (1873, roman)
1834 1. udgave: Vilhelm Zabern. ♦ Kbh., 1834
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[1b] Hauch, Carsten: Fortælling om Haldor. Side [261]-438 (1873, roman)
1864 1. udgave: Fortælling om Haldor. ♦ C.A. Reitzel, 1864
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[2] Hauch, Carsten: Guldmageren. 1873. 404 sider (1873, roman)
1836 1. udgave: Guldmageren. En romantisk Begivenhed fra det forsvundne Aarhundrede. ♦ Kiöbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1836. viii + 413 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[3] Hauch, Carsten: En polsk Familie. 1874. 464 sider (1874, roman)
1839 1. udgave: En polsk Familie. ♦ Kbh., 1839. 1-2. Deel

[4] Hauch, Carsten: Slottet ved Rhinen. 1874. 431 sider (1874, roman)
1845 1. udgave: Slottet ved Rhinen eller De forskiellige Standpunkter. En Roman. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1845. 1-2 Deel, v + 233 + 324 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[5] Hauch, Carsten: Saga om Thorvald Vidførle. 1874. 405 sider (1874, roman)
1849 1. udgave: Saga om Thorvald Vidførle eller den Vidtbereiste. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1849. 1-2 Deel, viii + 260 + 262 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1874.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[6] Hauch, Carsten: Robert Fulton. 1874. 433 sider (1874, roman)
1853 1. udgave: Robert Fulton. En Fortælling. ♦ C.A. Reitzel, 1853. 1-2 Deel
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1874.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[7a] Hauch, Carsten: Charles de la Bussière (1874, roman)
1860 1. udgave: Charles de la Bussière. En historisk Digtning fra den franske Revolution. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. 389 sider

[7b] Hauch, Carsten: Et Martyrium i Nutiden (1874, novelle(r))
1866 indgår i: Julian den Frafaldne [b] 1. udgave: Et Martyrium i Nutiden eller Bekjendelse af en gammel theologisk Candidat. Side [257]-302

[7c] Hauch, Carsten: Bellman (1874, roman)
1905 i: Samlede Romaner og Fortællinger [7c] Senere udgave: Bellman
 Bog (digte) antologi: Vignetter. Billeder til ældre Smaadigte, samlede af Carl Andersen og F. Hendriksen. ♦ Kjøbenhavn, Thomsen & Bojesens Forlag, 1877. 63 sider, illustreret (1877, digte)
udgiver: Carl Andersen (1828-1883)
udgiver: F. Hendriksen (1847-1938)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Theodor Kjerulf (1825-1888, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Hauch, Carsten: Robert Fulton. Et Afsnit. ♦ Blindeinstitutet, [ca. 1881-92]. [Punktskrift for Blinde] (1881-92, roman)
Detaljer
1853 1. udgave: Robert Fulton. En Fortælling. ♦ C.A. Reitzel, 1853. 1-2 Deel
 Bog Hauch, C.: Marsk Stig. Tragedie i 5 Akter. ♦ Gad, 1884 (1884, dramatik)
Detaljer
1850 1. udgave: Marsk Stig. Tragødie i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1850. 140 sider
 Bog Hauch, C.: Svend Grathe eller Kongemødet i Roskilde. Tragedie i 5 Akter. 2. Udg. ♦ Gad, 1885. 137 sider (1885, dramatik)
Detaljer
1841 1. udgave: Svend Grathe eller Kongemödet i Roeskilde. Tragoedie i fem Acter. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1841. 216 sider
kollaps Noter
 note til titel Dansk Bogfortegnelse 1881-92, side 95, gengiver fejlagtigt undertitlen til: ell. Kongemordet i Roskilde.
 Bog Hauch, C.: Samlede Digte. ♦ C.A. Reitzel, 1891. [Bind] 1-2 (1891, digte)
 Bog Hauch, C.: En polsk Familie. Roman. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1893. [Bind] I-II, viii + 215 + 296 sider (1893, roman)
Detaljer
1839 1. udgave: En polsk Familie. ♦ Kbh., 1839. 1-2. Deel
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-vi: Fortale.
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 url Fuld visning (bind 2 slutter med side 139) af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Hauch, C.: Tycho Brahes Ungdom. Drama i tre Akter. Med oplysninger udgivet af "Dansklærerforeningen" ved Axel Sörensen. ♦ Det Reitzelske, 1893. 88 sider (1893, dramatik)
Detaljer
1852 1. udgave: Tycho Brahes Ungdom. Drama i tre Acter. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Forlag, 1852. 99 sider
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Hauch, Carsten: Vilhelm Zabern. En Autobiografi fra Christian II's Tid. 3. Udg. ♦ Reitzel, Grøn, 1893 (1893, roman)
Detaljer
1834 1. udgave: Vilhelm Zabern. ♦ Kbh., 1834
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Hauch, Carsten: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Æventyr i 3 Akter. 5. Oplag. ♦ Gyldendal, 1899 (1899, dramatik)
Detaljer
1849 1. udgave: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Eventyr i tre Akter. ♦ C.A. Reitzel, 1849. ii + 92 sider
kollaps Noter
 note om oplag 7. Oplag. ♦ Gyldendal, 1905. 80 sider.
 note om oplag 9. Oplag, 1914.
 note om oplag 10. Oplag, 1917.
 Bog Hauch, C.: Guldmageren. En romantisk Begivenhed fra det forsvundne Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1900. v + 369 sider. ("Gyldendals Bibliothek for Hjemmet") (1900, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1836 1. udgave: Guldmageren. En romantisk Begivenhed fra det forsvundne Aarhundrede. ♦ Kiöbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1836. viii + 413 sider
kollaps Noter
 note til titel Efter anden forbedrede Udgave (1851).
 Bog Hauch, Carsten: Samlede Romaner og Fortællinger. 2. Udg. ♦ Gyldendalske Boghandel, 1903-05. Bind 1-7, 504 + 478 + 438 + 464 + 440 + 464 + 516 sider. (Danske Klassikere, I-VII) (1903-05, roman)
Detaljer
1873-74 1. udgave: Samlede Romaner og Fortællinger. ♦ C.A. Reitzels Forlag, 1873-74. [Bind] 1-7
kollaps Noter
 note til titel Udkom i hefter. Annonceret som: Anden Folkeudgave [Berlingske Tidende, Aften, 26-1-1903, side 4].
kollaps Indhold

[1] Hauch, Carsten: En polsk Familie (1903, roman)
1839 1. udgave: En polsk Familie. ♦ Kbh., 1839. 1-2. Deel

[2] Hauch, Carsten: Vilhelm Zabern. Fortælling om Haldor (1903, roman)
1834 1. udgave: Vilhelm Zabern. ♦ Kbh., 1834

[2b] Hauch, Carsten: Fortælling om Haldor (1903, roman)
1864 1. udgave: Fortælling om Haldor. ♦ C.A. Reitzel, 1864

[3] Hauch, Carsten: Guldmageren (1904, roman)
1836 1. udgave: Guldmageren. En romantisk Begivenhed fra det forsvundne Aarhundrede. ♦ Kiöbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1836. viii + 413 sider

[4] Hauch, Carsten: Slottet ved Rhinen (1904, roman)
1845 1. udgave: Slottet ved Rhinen eller De forskiellige Standpunkter. En Roman. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1845. 1-2 Deel, v + 233 + 324 sider

[5] Hauch, Carsten: Saga om Thorvald Vidførle (1904, roman)
1849 1. udgave: Saga om Thorvald Vidførle eller den Vidtbereiste. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1849. 1-2 Deel, viii + 260 + 262 sider

[6] Hauch, Carsten: Robert Fulton (1904, roman)
1853 1. udgave: Robert Fulton. En Fortælling. ♦ C.A. Reitzel, 1853. 1-2 Deel

[7a] Hauch, Carsten: Charles de la Bussière (1905, roman)
1860 1. udgave: Charles de la Bussière. En historisk Digtning fra den franske Revolution. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. 389 sider

[7b] Hauch, Carsten: Et Martyrium i Nutiden (1905, roman)
1866 indgår i: Julian den Frafaldne [b] 1. udgave: Et Martyrium i Nutiden eller Bekjendelse af en gammel theologisk Candidat. Side [257]-302

[7c] Hauch, Carsten: Bellman (1905, roman)
1874 i: Samlede Romaner og Fortællinger [7c] 1. udgave: Bellman
 Bog Hauch, Carsten: Vilhelm Zabern. Fortælling om Haldor. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1903. 192 sider (1903, roman)
Detaljer
1834 1. udgave: Vilhelm Zabern. ♦ Kbh., 1834
kollaps Indhold

[b] Hauch, Carsten: Fortælling om Haldor (1903, roman)
1864 1. udgave: Fortælling om Haldor. ♦ C.A. Reitzel, 1864
 Bog Hauch, Carsten: Charles de la Bussiere. 4. Udg. (1904, roman)
Detaljer
1860 1. udgave: Charles de la Bussière. En historisk Digtning fra den franske Revolution. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. 389 sider
 Bog Hauch, Carsten: En polsk Familie. Roman. ♦ Gyldendal, 1904. 448 sider. (Af »Gyldendals Bibl.«) (1904, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1839 1. udgave: En polsk Familie. ♦ Kbh., 1839. 1-2. Deel
 Bog Hauch, Carsten: Robert Fulton. En Fortælling. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1904. 464 sider (1904, roman)
Detaljer
1853 1. udgave: Robert Fulton. En Fortælling. ♦ C.A. Reitzel, 1853. 1-2 Deel
 Bog Hauch, Carsten: Saga om Thorvald Vidførle. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1904. 440 sider (1904, roman)
Detaljer
1849 1. udgave: Saga om Thorvald Vidførle eller den Vidtbereiste. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1849. 1-2 Deel, viii + 260 + 262 sider
 Bog Hauch, Carsten: Slottet ved Rhinen. En Roman. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1904. 460 sider (1904, roman)
Detaljer
1845 1. udgave: Slottet ved Rhinen eller De forskiellige Standpunkter. En Roman. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1845. 1-2 Deel, v + 233 + 324 sider
 Bog Hauch, Carsten: Vilhelm Zabern. En Autobiographi fra Christian den Andens Tid. ♦ Gyldendal, 1911. 224 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1911, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1834 1. udgave: Vilhelm Zabern. ♦ Kbh., 1834
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 7 (Oktober), side 125, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlnger.
 Note (andet) antologi: Hilsen til Danmark. Femten Digte. Udgivet ved M. Agerskov. Trykt som Manuskript. ♦ København, Græbes Bogtrykkeri, 1915. 79 sider (1915, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Michael Agerskov (1870-1933)
andet: N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
andet: Christian K.F. Molbech (1821-1888)
andet: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
andet: Christian Wilster (1797-1840)
andet: Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
andet: Poul Martin Møller (1794-1838)
andet: Emil Aarestrup (1800-1856)
andet: Ludvig Bødtcher (1793-1874)
andet: Chr. Winther (1796-1876)
andet: H.V. Kaalund (1818-1885)
andet: Christian Richardt (1831-1892)
andet: Henrik Hertz (1798-1870)
andet: H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Carl Ploug (1813-1894)
1915 Senere udgave: Hilsen til Danmark. Femten Digte. 2. Udgave. Udgivet ved M. Agerskov. ♦ Hagerup, 1916 [ie: 1915]. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 14.3 (Spiritisme).
 note til titel Side 7-9: Forord [signeret: Oktober 1915, Udgiveren].
 note til titel Af forordet: De femten Digte, der er denne Bogs Indhold, er fremkommet ad mediumistisk Vej, med min Hustru Johanne Elisabeth f. Malling-Hansen som Mellemled.
 note til titel Indhold: N.F.S. Grundtvig: Hilsen til Danmark. Chr.K.F. Molbech: Livets Moder. St.St. Blicher: Heden. Chr. Wilster: Memento. Fr. Paludan-Müller: Caracalla. J.C. Hauch: Høsten. P. Martin Møller: Min Ungdom. E. Aarestrup: Ballade. Ludvig Bødtcher: Amor. Chr. Winther: Kristen og Lise. H.V. Kaalund: Andegaarden. Chr. Richardt: Til Danmarks Kvinder. Henrik Hertz: Aarets Tider. H.C. Andersen: Fader vor. C.P. Ploug: Epilog.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Nogle psykiske Oplevelser, kapitel 11, 1922 [om bogens tilblivelse], fuld visning på: vandremodlyset.dk. Link til ekstern webside http://vandrermodlyset.dk/m-npo11.htm
 Bog Hauch, Carsten: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Eventyr i 3 Akter. Med Indledning og Oplysning udg. af Dansklærerforeningen ved Georg Christensen. ♦ Gyldendal, 1921. 88 sider (1921, dramatik)
Detaljer
noter af Georg Christensen (1877-1966)
1849 1. udgave: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Eventyr i tre Akter. ♦ C.A. Reitzel, 1849. ii + 92 sider
 Bog Hauch, Carsten: Digte. (Udvalget ved Harald Nielsen). ♦ Gyldendal, 1922. 104 sider. Pris: kr. 5,75 (1922, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
redigeret af Harald Nielsen (1879-1957)
 Bog Hauch, Carsten: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Eventyr i 3 Akter. Med Indledning og Oplysning udg. af Dansklærerforeningen ved Georg Christensen. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 88 sider. Pris: kr. 1,25 (1923, dramatik)
Detaljer
noter af Georg Christensen (1877-1966)
1849 1. udgave: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Eventyr i tre Akter. ♦ C.A. Reitzel, 1849. ii + 92 sider
 Bog Hauch, Carsten: Udvalgte Digte. ♦ Pio, 1923. 68 sider. Pris: kr. 2,75 (1923, digte)
serietitel: Minerva Serie
 Samling Hauch, Carsten: Udvalgte Skrifter. Udgivet af Poul Schjærff. ♦ Kbh., Holbergselskabet af 23. September, 1926-29. [Bind] 1-3 (1926-29, samling)
Detaljer
udgiver: Poul Schjærff (1890-1974)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
kollaps Indhold

[1] Hauch, Carsten: En polsk Familie. [Del 1-2]. Udgivet af Poul Schjærff. ♦ Holbergselskabet af 23. September, Gad, 1926. 466 sider. (Danmarks Nationallitteratur, 3) (1926, roman)
udgiver: Poul Schjærff (1890-1974)
1839 1. udgave: En polsk Familie. ♦ Kbh., 1839. 1-2. Deel
kollaps Noter
 note til titel Nyt uforandret Optryk 1948.

[2] Hauch, Carsten: Robert Fulton. [Del 1-2]. Udgivet af Poul Schjærff. ♦ Holbergselskabet af 23. September, Gad, 1928. 484 sider. (Danmarks Nationallitteratur) (1928, roman)
udgiver: Poul Schjærff (1890-1974)
1853 1. udgave: Robert Fulton. En Fortælling. ♦ C.A. Reitzel, 1853. 1-2 Deel

[3a] Hauch, Carsten: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Eventyr i tre Akter. Side 1-94 (1929, dramatik)
1849 1. udgave: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Eventyr i tre Akter. ♦ C.A. Reitzel, 1849. ii + 92 sider

[3b] Hauch, Carsten: Valdemar Atterdag. Et romantisk Digt. Side 95-187 (1929, digte)
[3c] Hauch, Carsten: Udvalgte Digte. Side 191-276 (1929, digte)
 Bog Hauch, Carsten: Søstrene paa Kinnekullen. Dramatisk Eventyr i 3 Akter. Med Indledning og Oplysning udg. af Dansklærerforeningen ved Georg Christensen. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1927. 88 sider. Pris: kr. 1,00 (1927, dramatik)
Detaljer
noter af Georg Christensen (1877-1966)
1849 1. udgave: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Eventyr i tre Akter. ♦ C.A. Reitzel, 1849. ii + 92 sider
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, 1932.
 note om oplag 5. Oplag, 1937.
 note om oplag 6. Oplag, 1944.
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Hauch, Carsten: Charles de la Bussière. En historisk Digtning fra den franske Revolution. Med Indledning af Frederik Schyberg. Westermann, 1942, 236 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og redig. af Hakon Stangerup. [2]) (1942, roman)
serietitel: Berømte danske Romaner, 2
Detaljer
forord af Frederik Schyberg (1905-1950)
1860 1. udgave: Charles de la Bussière. En historisk Digtning fra den franske Revolution. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. 389 sider
 Bog Hauch, Carsten: Systrarnar á Kinn. Sjónleikur i fýra pørtum. Umsett hevur Th. Nygaard. Serprent av Vardanum. ♦ Tórshavn, 1942. 78 sider (1942, dramatik)
Detaljer
oversat af uidentificeret
1849 1. udgave: Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Eventyr i tre Akter. ♦ C.A. Reitzel, 1849. ii + 92 sider
 Bog Hauch, Carsten: Vilhelm Zabern. En Autobiografi fra Christian den Andens Tid. ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1944. 268 sider (1944, roman)
Detaljer
1834 1. udgave: Vilhelm Zabern. ♦ Kbh., 1834
 Bog Hauch, Carsten: Digte. Udgivet ved Kjeld Elfelt, tegninger af Anne Fabricius. ♦ Carit Andersen, 1945. 55 sider, illustreret (1945, digte)
udgiver: Kjeld Elfelt (1902-1993)
illustrationer af uidentificeret
 Bog Hauch, Carsten: Hellebæk. Et Digt. Udsendt af Majorgaarden Nytaar 1949. ♦ [Ikke i Bogh.], 1948. 10 sider, illustreret (1948, digte)
 Bog Hauch, Carsten: Lyriske Digte. (Uforandret Optryk af Originaludg. af »Lyriske Digte« 1842. Udg. af Paul V. Rubow). ♦ Gyldendal, 1949. 218 sider (1949, digte)
Detaljer
udgiver: Paul V. Rubow (1896-1972)
1842 1. udgave: Lyriske Digte. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1842. vi + 192 sider
 Bog Hauch, Carsten: Befrielsens Aand og andre Digte (1957, digte)
 Person (om) Barfoed, Niels Aage: Vi stolte Adams Slægter. Roman om Carsten Hauch. ♦ Lohses Forlag, 1965. 216 sider (1965, roman)
Detaljer
af Niels Aage Barfoed (1899-1973)
kollaps Noter
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 29-10-1965, side 10 [Anmeldelse af Søren Holm]. Holm, Søren Søren Holm

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Hauch, Carsten: Tiberius, Roms CæsarSørgespil i 5 Akter af C. Hauch (premiere 18-12-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Hauch, Carsten: Svend Gratheeller Kongemødet i Roskilde, Tragedie i 5 Akter af C. Hauch (premiere 30-04-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Hauch, Carsten: Den hjemkomne SømandSkuespil i 5 Akter af C. Hauch (premiere 02-09-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Hauch, Carsten: Søstrene paa Kinnakullendramatisk Eventyr i 3 Akter af C. Hauch, Musiken af H. Rung
[Fra 1890:] Ouverture: Frederik Rung, komponeret over motiver af Henrik Rung
musik af Henrik Rung (1807-1871)
musik af Frederik Rung (1854-1914)
(premiere 26-04-1849 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 53, 1889-1975: 6)
Hauch, Carsten: Marsk StigTragedie i 5 Akter af C. Hauch (premiere 15-03-1850 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Hauch, Carsten: Æren tabt og vundenSkuespil i 3 Akter af C. Hauch (premiere 23-09-1851 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 36)
Hauch, Carsten: Tycho Brahes UngdomDrama i 3 Akter af C. Hauch (premiere 27-10-1852 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 56)
Hauch, Carsten: Gengældelsenromantisk Drama i 3 Akter af C. Hauch (premiere 05-04-1854 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Hauch, Carsten: Et Eventyr i ØrkenenDrama i 3 Akter af C. Hauch (premiere 11-01-1855 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Hauch, Carsten: Kongens YndlingSkuespil i 4 Akter af C. Hauch (premiere 06-12-1857 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
Hauch, Carsten: Henrik af NavarraDrama i 4 Akter af C. Hauch (premiere 17-10-1863 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Hauch, Carsten: KvindehævnLystspil i 2 Akter af C. Hauch (premiere 27-03-1868 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(andet)Drot og Marsktragisk Sangdrama i 4 Akter af P. Heise, Teksten af Chr. Richardt, delvis efter Carsten Hauchs tragedie »Marsk Stig«
[Fra 1889:] Dans: Ludvig Gade
[Fra 1925:] Dans: Gustav Uhlendorff
[Fra 1940:] tragisk sangdrama i 4 akter (9 afdelinger)
[Fra 1954:] tragisk sangdrama i 4 akter (10 billeder)
[Fra 1972:] opera i 2 afdelinger
musik af Peter Heise (1830-1879)
tekst af Christian Richardt (1831-1892)
danse af Ludvig Gade (1823-1897)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
(premiere 25-09-1878 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 22, 1889-1975: 162)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden