Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

John Paulsen (1851-1924)

Sprog: norsk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1878-
 Bog Paulsen, John: Sjødronningen. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1876. 221 sider (1876, roman) 👓
Detaljer
1893 Senere udgave: Sjødronningen. Fortælling. 2. gjennemsete Udg. ♦ 1893. 245 sider
1906 indgår i: Sjødronningen [s001] Senere udgave: Sjødronningen. Side [1]-169
1921 Senere udgave: Sjødronningen. Fortælling. 4. utg. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1921. 155 sider. Pris: kr. 2,50
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 235 (31-12-1876), side 11-12 [Anmeldelse].
 Bog Paulsen, John: Dorothea. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. 173 sider (1877, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Med Tak til Henrik Ibsen [digt].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Paulsen, John: Margherita (1880, roman)
 Bog Paulsen, John: Langt fra Norge. Fortællinger og Skitser. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1881. 301 [1] sider (1881, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom november 1880.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s001] Paulsen, John: Et romersk Æventyr (1881, novelle(r))
[s139] Paulsen, John: Enken paa Capri (1881, novelle(r))
[s229] Paulsen, John: En Nat i Kloster (1881, novelle(r))
[s269] Paulsen, John: En Audiens hos Pius IX (1881, novelle(r))
[s283] Paulsen, John: Adelaide Ristori (1881, novelle(r))
 Bog Paulsen, John: Norsk Provinsliv (1881, roman)
 Bog Paulsen, John: Familien Pehrsen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. 347 sider (1882, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Dagbladet Nr. 273 (23-11-1882), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 282 (25-2-1883), side 270-71 [Anmeldelse af Johannes Magnussen]. Magnussen, Johannes, f 1848 Johannes Magnussen
 Bog Paulsen, John: Paa Vandring (1882, roman)
 Bog Paulsen, John: Moderne Damer. (Kristiania-Billeder). ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1883. 252 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.) (1883, roman) 👓
Detaljer
1915 Senere udgave: Moderne Damer. Kristiania-Billeder. ♦ Gyldendal, 1915. 222 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 330 (27-1-1884), side 218 [Anmeldelse].
 Bog Paulsen, John: En Digters Hustru. ♦ Gyldendal, 1884. 381 sider (1884, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Paulsen, John: Stedbørn. Fortællinger. Af John Paulsen. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1886. 305 [1] sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1886, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s001] Paulsen, John: Selma. Side [1]-130 (1886, roman)
[s131] Paulsen, John: Hunde-jomfruen. Side [131]-55 (1886, novelle(r))
originaltitel: ?
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 272 (17-12-1882), side 137-39 og Nr. 273 (24-12-1882), side 158-59.

[s157] Paulsen, John: En ubrugelig. Side [157]-99 (1886, novelle(r))
1906 indgår i: Sjødronningen [s173] Senere udgave: En Ubrugelig. Side [173]-200

[s201] Paulsen, John: Passée. Side [201]-20 (1886, novelle(r))
1906 indgår i: Sjødronningen [s200] Senere udgave: Passée. Side [201]-12

[s221] Paulsen, John: Pasquarella. Side [221]-305 (1886, novelle(r))
1906 indgår i: Sjødronningen [s213] Senere udgave: Pasquarella. Side [213]-68
kollaps Noter
 note til titel Indholdsfortegnelsen anfører fejlagtigt startsiden som: 213.
 Bog Paulsen, John: En Fremtidskvinde. ♦ Schubothe, 1887. 241 sider (1887, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Trykt i periodicum Paulsen, John: Madam Larsens Søn. Fortælling af John Paulsen (1887, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1887-88, fra Nr. 1 (2-10-1887) til Nr. 4 (23-10-1887).
 Bog Paulsen, John: Fru Cecilia. ♦ Schubothe, 1888. 267 sidert (1888, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Paulsen, John: Lillemor (1889, roman)
 Bog Paulsen, John: Brose fra Bergen udenlands. ♦ Andr. Schou, 1891. 254 sider (1891, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Social-Demokraten 18-11-1891, side 1 [Anmeldelse, signeret: N.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Paulsen, John: Sjødronningen. Fortælling. 2. gjennemsete Udg. ♦ 1893. 245 sider (1893, roman)
Detaljer
1876 1. udgave: Sjødronningen. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1876. 221 sider
 Bog Paulsen, John: Nye Melodier. Gyldendal, 1894. 152 sider (1894, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 14-7-1894, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Paulsen, John: Kunstnernaturer. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. 259 sider (1895, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Paulsen, John: Kunstnernaturer. Side [1]-170 (1895, roman)
[s171] Paulsen, John: Æreløs. Side [171]-259 (1895, roman)
 Bog Paulsen, John: Julehistorier. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 275 sider (1899, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Frederiksborg Amts Avis 14-12-1899, side 1 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[s001] Paulsen, John: Jomfru Witzleben (1899, novelle(r))
[s091] Paulsen, John: En gammeldags b ergensk Juleaften (1899, novelle(r))
[s117] Paulsen, John: Fantasier (1899, novelle(r))
[s143] Paulsen, John: En Juleaften hos Henrik Ibsen (1899, novelle(r))
[s159] Paulsen, John: Romerreisen (1899, novelle(r))
[s230] Paulsen, John: En gammel Bergenser (1899, novelle(r))
 Bog Paulsen, John: Enkens Søn. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1901. 192 sider. Pris: kr. 3,00 (1901, roman)
 Bog Paulsen, John: Den lille Fru Thea. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1902. 233 sider. Pris: kr. 3,25 (1902, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 20-12-1902, side 1 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Bog Paulsen, John: Bergenske Originaler. ♦ Gyldendal, 1904. 176 sider. Pris: kr. 2,75 (1904, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Sorø Amts-Tidende 23-11-1904, side 1 [Anmeldelse, signeret: H.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Paulsen, John: Sjødronningen. og andre Noveller. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 268 sider. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri, Kjøbenhavn). (Af "Gyldendals Bibl.") (1906, roman) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Ful visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s001] Paulsen, John: Sjødronningen. Side [1]-169 (1906, roman)
1876 1. udgave: Sjødronningen. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1876. 221 sider
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af romanens titelside [side 2]: Efter Fortællingens anden, gjennemsete Udgave (1893).

Noveller. Side [171]-268
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelsiden [side 172]: Efter "Stedbørn", Fortællinger (1886).

[s173] Paulsen, John: En Ubrugelig. Side [173]-200 (1906, novelle(r))
1886 indgår i: Stedbørn [s157] 1. udgave: En ubrugelig. Side [157]-99

[s200] Paulsen, John: Passée. Side [201]-12 (1906, novelle(r))
1886 indgår i: Stedbørn [s201] 1. udgave: Passée. Side [201]-20

[s213] Paulsen, John: Pasquarella. Side [213]-68 (1906, novelle(r))
1886 indgår i: Stedbørn [s221] 1. udgave: Pasquarella. Side [221]-305
 Bog Paulsen, John: Moderne Damer. Kristiania-Billeder. ♦ Gyldendal, 1915. 222 sider (1915, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1883 1. udgave: Moderne Damer. (Kristiania-Billeder). ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1883. 252 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.)
kollaps Noter
 note til titel Efter Originaludg. 1883.
 Bog Paulsen, John: Sidste Sange. ♦ Gyldendal, 1916. 116 sider (1916, digte)
 Bog Paulsen, John: Sjødronningen. Fortælling. 4. utg. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1921. 155 sider. Pris: kr. 2,50 (1921, roman)
Detaljer
1876 1. udgave: Sjødronningen. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1876. 221 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Paulsen, John: Falkenstrøm & Søn
Skuespil i 4 Akter af John Paulsen
(premiere 30-01-1884 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden