Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Marie von Olfers (1826-1924)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (tysk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Olfers, Marie von: Fornuftgiftermaalet. Novelle. "Nationaltidendes" Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Ferslew & Comp., 1876. 88 sider (1876, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nationaltidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nationaltidende, aften, fra 30-9-1876 til 13-10-1876.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Olfers, Marie von: Noveller. Med en Indledning af Fr. Spielhagen. ♦ Bergmann & Hansen, 1876. Bd. 1-2, 320 + 335 sider (1876, novelle(r)) EMP2600
Detaljer
forord af Friedrich Spielhagen (1829-1911, sprog: tysk)
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Noter
 note til titel Oversættelse af noveller fra de to samlinger: Novellen, 1872 og Neue Novellen, 1876.
 note til oversat titel Bind 1, side 3-21: Marie v. Olfers Noveller. En æsthetisk Studie af Friedrich Spielhagen. Overs. efter Paul Lindaus ugeskrift "Die Gegenwart", marts 1876.
 note om oversættelse Forordet til "Under Hjemmets Tag", 1879, anfører at det også er Vilhelm Møller der har oversat denne første samling oversatte noveller.
kollaps Indhold

[1a] Olfers, Marie von: Jomfru Modeste (1876, novelle(r))
[1b] Olfers, Marie von: De Forlovede (1876, novelle(r))
[1c] Olfers, Marie von: Ejendom (1876, novelle(r))
[1d] Olfers, Marie von: Jeremias og den smukke Vincenzia (1876, novelle(r))
[2a] Olfers, Marie von: Nattefrost (1876, novelle(r))
1912 Senere udgave: Nattefrost. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1912. 128 sider

[2b] Olfers, Marie von: Lille Fru Eva (1876, novelle(r))
[2c] Olfers, Marie von: Regine (1876, novelle(r))
 Bog Olfers, Marie von: Under Hjemmets Tag. Nye Noveller. Udg. af Vilhelm Møller. ♦ 1879. 343 sider (1879, novelle(r)) EMP2601
Detaljer
udgiver: Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Noter
 note til titel De to første noveller giver sammen med den tidligere samling oversættelser en komplet oversættelse af Novellen, 1872, og Neue Novellen, 1876. De to sidste noveller er oversat efter tyske tidsskrifter.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Forord (denne bog er overs. af samme oversætter som Noveller, 1876)].
kollaps Indhold

[a] Olfers, Marie von: Fornuftsgiftermaalet (1879, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton (måske anden oversættelse) i Aarhuus Stiftstidende fra 21-9-1876 til 7-10-1876 i 10 afsnit, under titlen: Fornuftgiftermaal. (Novelle af Marie von Olfers).
 url Fuld visning af den danske oversættelse i Aarhuus Stiftstidende på:  Link til ekstern webside Mediestream

[b] Olfers, Marie von: Mon han kan gifte Fikke? (1879, novelle(r))
[c] Olfers, Marie von: Klude-Dronningen (1879, novelle(r))
[d] Olfers, Marie von: Hustru og Barn (1879, novelle(r))
 Bog Olfers, Marie von: Nattefrost. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1912. 128 sider (1912, novelle(r))
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1876 i: Noveller [2a] 1. udgave: Nattefrost
kollaps Noter
 note om oversættelse Nordisk Boghandlertidende, 1913, side 395: Kunstforlaget Danmark havde eftertrykt en Novelle af Marie von Olfers "Nattefrost" fra den af Vilhelm Møller i 1876 udgivne Samling af den tyske Forfatterindes NOveller. Sagen ordnedes i Mindelighed ved, at Kunstforlaget "Danmark" betalte en Erstatning paa 1500 Kr., som med Fradrag af Omkostningerne tilfaldt de forurettede, nemlig Etatsraad Thomas Møller paa Vilhelm Møllers Arvingers Vegne og Boghandler Axel Andersen ...

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden