Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Wilhelm Adolph Thanch (d. 1809)

 Om personen Oplysninger om Wilhelm Adolph Thanch

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Thanch, V. A.: Ordenen for Sandhed og Ret. Et romantisk Udkast. Første Hefter. Kbh., 1800 (1800, roman) BD4:sp450
 Bog (oversætter) anonym: Taskenspillerier eller Mojencourts Ruiner. En Roman. Overs. ved Vilhelm Adolph Tranch [ie: Thanch]. ♦ 1800. Deel 1-2, 216 + 141 sider (1800, roman) EMP3070 BD4:sp480
originaltitel: ?
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Forfatteren til Læseren.
 note til oversat titel Del 1, side 214-16: Oversætteren til sine Læsere [om romanen og oversættelsen].
 Bog (oversætter) pseudonym [Vulpius, Christian August]: Glorioso den store Diævel. En Historie fra det 18. Aarhundrede. Af Forfatteren til Rinaldini. Overs. ved Wilhelm Adolf v. Tranch [ie: Thranch]. ♦ 1802. Deel 1-3, 144 + 152 + 164 sider (1802, roman) EMP2961 BD4:sp476
originaltitel: Glorioso, 1800
Detaljer
af Christian August Vulpius (1762-1827, sprog: tysk)
1863 Senere udgave: Glorioso den store Djævel. En Historie fra det attende Aarhundrede. Af Forfatteren til Rinaldini. Overs. af P. L. Zimmermann. ♦ 1863. Deel 1-[3]. 178 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 5-6: [Forfatterens fortale].
 note til oversat titel Del 1, side 7-8: Til Læserne [signeret: Oversætteren].
 Bog (oversætter) Spiesz, K. H.: De tolv sovende Jomfruer. En Spøgelseshistorie. ♦ 1803. Deel 1-3, 296 + 227 + 212 sider (1803, roman) EMP2819 BD4:sp472
originaltitel: Die zwölf schlafenden Jungfrauen, 1794-96
Detaljer
af Christian Heinrich Spieß (1755-1799, sprog: tysk)
oversat af N.F. Sørensen, f 1780 (1780-1846)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1-2 oversat ved Wilhelm Adolf Tranch. Del 3 oversat ved [Niels Frederik] Sørensen.
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 1, på:  Link til ekstern webside Universitäts- und StadtBibliothek Köln
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 2, på:  Link til ekstern webside Universitäts- und StadtBibliothek Köln
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 3, på:  Link til ekstern webside Universitäts- und StadtBibliothek Köln
 Bog (oversætter) Cramer, C. G.: En reisende Mekanikus. Erasmus Schleichers selsomme Eventyr, Levnet og Meninger. ♦ 1803-08. Deel 1-4, 350 + 270 + 340 + 338 sider (1803-1808, roman) EMP1785 BD4:sp457
originaltitel: Leben und Meinungen Erasmus Schleichers, 1789
Detaljer
af Karl Gottlob Cramer (1758-1817, sprog: tysk)
oversat af Fr. Møller
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 1-2 oversat af W.A. v. Thanch, del 3-4 oversat af F. Møller.
 url Fuld visning af den tyske tekst, udgave af 1794, bind 1, på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 url Fuld visning af den tyske tekst, udgave af 1805, bind 2, på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 url Fuld visning af den tyske tekst, udgave af 1805, bind 3, på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 url Fuld visning af den tyske tekst, udgave af 1805, bind 4, på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 Bog (oversætter) pseudonym [Vulpius, Christian August]: Zigeunerne. En Roman. Efter det Spanske. Af Forfatteren til Rinaldini. Overs. ved Wilhelm Adolf v. Tranch [ie: Tranch]. ♦ 1803. 206 sider (1803, roman) EMP2962 BD4:sp476
originaltitel: Die Zigeunerin, 1802
af Christian August Vulpius (1762-1827, sprog: tysk)
 Bog Thanch, Wilhelm Adolf v.: Landværnets Stemme. En Ode. Kbh., 1805. 4 Bl. (1805, digte) BD4:sp249
 Bog (oversætter) Wolzogen, Ernst von: Det tredie Køn. Roman. Overs. af Johannes Magnussen. Med Illustrationer af Walter Caspari. ♦ 1899. 184 sider. (Hver 8. Dags illustrerede Serier) (1899, roman) EMP3030
originaltitel: Das dritte Geschlecht, 1899
serietitel: Hver 8 Dags Romanbibliothek
Detaljer
af Ernst von Wolzogen (1855-1934, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden