Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Manasse Tøxen (1768-1812)

 Om personen Oplysninger om Manasse Tøxen

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) anonym [Wobeser, Wilhelmine Karoline]: Elisa eller Mønstret for Koner. Overs. efter fjerde forbedrede Udgave af M. Tøxen. ♦ 1799. 335 sider + 6 kobbere (1799, roman) EMP3023 BD4:sp475
originaltitel: Elisa, 1795
se også: Robert
Detaljer
af Wilhelmine Karoline Wobeser (1769-1807, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: Alle danske Piger og Koner tilegnet af Oversætteren.
 note til oversat titel 16 upaginerede sider: Oversætterens Fortale. Forfatterindens Fortale. Fortale til anden Udgave. Forlæggerens Fortale til tredie Udgave.
 Bog (oversætter) anonym [Voigt, Christian Friedrich Traugott]: Robert eller Mønstret for Mænd. Et Sidestykke til Elisa eller Mønstret for Koner. ♦ 1800-02. Deel 1-3, 272 + 286 + 286 sider (1800-02, roman) EMP2948 BD4:sp475
originaltitel: Robert, oder der Mann wie er seyn sollte, 1800-02
se også: Elisa
Detaljer
af Christian Friedrich Traugott Voigt (1770-1814, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1: Til Indtrædelse i det ægteskabelige og huslige Liv. Overs. ved M. Tøxen.
 note til oversat titel Del 2-3: Robert skildret som Borger, Mand og Fader. Overs. af N. T. Bruun.
 note til oversat titel Del 1, 1 upagineret side: Oversætterens Fortale.
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Forfatterens Fortale.
 Bog (oversætter) anonym [Kerndörffer, Heinrich August]: Anton eller Mønstret for den tilvoxende mandlige Ungdom. Overs. af M. Tøxen. I to Dele. ♦ 1801, 218 sider [fortløbende pagineret] (1801, roman) EMP2223 BD4:sp480
originaltitel: Anton, 1800
af Heinrich August Kerndörffer (1769-1846, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Schilling, G. F.: Emma eller Qvinden som hun er. Overs. ved O. Horrebow. ♦ Kbh., 1803. 279 sider (1803, roman) EMP2717 BD4:sp470
originaltitel: Das Weib, wie es ist, 1800
Detaljer
af Gustav Schilling (1766-1839, sprog: tysk)
oversat af H.G. Nyegaard (1772-1842)
oversat af Otto Horrebow (1769-1823)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Fortale af O. Horrebow].
 note til oversat titel Oversættelsen påbegyndt af M. Tøxen, fortsat af H.G.N. Nyegaard og afsluttet af O. Horrebow.
 Bog (oversætter) Baumgärtner, Friedrich Gotthelf: Gustav Adolph Sverrigs Konge, som Ven og Elsker. I Smag af Meissners Alcibiades udarbejdet af Friedrich Gotthelf Baumgärtner. Overs. af M. Tøxen. ♦ 1803. 104 sider (1803, roman) EMP1653 BD4:sp454
originaltitel: Gustav Adolf als Freund und Liebender, 1801
Detaljer
af Friedrich Gotthelf Baumgärtner (1759-1843, sprog: tysk)
andet: August Gottlieb Meissner (1753-1807, sprog: tysk)
andet: Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
kollaps Noter
 note til oversat titel Af oversætteren tilegnet: Deres Højvelbaarenhed Herr Kammerherre J.F. de Lindencrone".
 note til oversat titel 1 upagineret side: Forfatterens Fortale.
 Bog (oversætter) Päan, J.: Viktorin eller Soldatersønnen. En Tildragelse fra den nyeste Tid. Overs. af M. Tøxen. ♦ 1810. 115 sider (1810, roman) EMP2608 BD4:sp469
originaltitel: Victorin, 1810
Detaljer
af Julius Päan (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Tilegnelse til oberst Hallander, "Chef for Borgervæbningen her i Staden"].
 Dramatik Tøxen, M.: Erik III (1811, dramatik)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden