Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Evald Tang Kristensen (1843-1929)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Tekster Tang Kristensen, Evald: Jyske Folkeminder især fra Hammerum Herred. ♦ 1871-97. Bind I-XIII (1871-97)
Detaljer
kollaps Indhold

[6] Kristensen, Evald Tang: Sagn og Overtro fra Jylland. Samlede af Folkemunde ved Evald Tang Kristensen. Udgivne med offentlig Understøttelse. ♦ Kjøbenhavn, Karl Schønbergs Boghandel, 1883. 392 sider (1883, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 308 (26-8-1883), side 583 [Anmeldelse].
 Trykt i periodicum Tang Kristensen, Evald: Et Billede fra Jyllands Vestkyst (1877, tekster) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 1, side 6-7.
 Bog Tang Kristensen, Evald: [indgår i antologien: Nissernes Julekvæld [c]] Til Kukmanden kom. Jysk Skjæmteæventyr ved Evald Tang Kristensen (1881, novelle(r))
del af: Folkets Almanak
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Folkets Almanak 1879 [udkom 1878].
 Bog Tang Kristensen, Evald: Skjælmen paa Mols. Skjæmteæventyr ved Evald Tang Kristensen. - En katolsk Kirkefest af Zakarias Nielsen. - Stenmanden, et Sagn med 12 Billeder. ♦ Kjøbenhavn, N.C. Roms Forlagsforretning, 1881. ? sider, illustreret. Pris: kr. 0,10 (1881, novelle(r))
serietitel: Øreskrifter for Folket, 22
 Bog Kristensen, E. T.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s015]] Den glemte Kjæreste. Gammelt dansk Æventyr. (Med Tegning af Hans Nic. Hansen). Side 15-19 (1884, novelle(r))
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
 Tekster Tang Kristensen, Evald: [indgår i antologien: En Julebog [s057]] Vore Fædres Juleskikke og Julelege. Side [57]-77 (1884, tekster) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Kristensen, E. Tang: Mikkel Skræders Historier (1890, roman)
 Samling Kristensen, E. Tang: Mosekonen brygger. Æventyr og Legender. Samlede af Evald Tang Kristensen. Fortalte af Børge Janssen. ♦ Schubothe, 1891. 152 [4] sider, illustreret (1891, samling)
Detaljer
af Børge Janssen (1867-1933)
illustrationer af Viggo Pedersen, f 1854 (1854-1926)
illustrationer af Viggo Langer (1860-1942)
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)
illustrationer af Julius Paulsen, f 1860 (1860-1940)
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af Viggo Pedersen, Viggo Langer, Luplau Janssen og Julius Paulsen.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Adresseavisen 5-12-1891, side 2 [Anmeldelse, signeret: H.-n.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster Kristensen, E. T.: Kuriøse Overhøringer i Skole og Kirke (1892-99, tekster)
 Tekster Kristensen, E. T.: Fra Bindestue og Kølle (1895-96, tekster)
 Tekster Kristensen, E. T.: Danske Børnerim, Remser og Lege (1896, tekster)
 Tekster Kristensen, E. T.: Danske Dyrefabler og Kjæderemser (1896, tekster)
 Tekster Kristensen, E. T.: Bindestuens Saga (1897, tekster)
 Tekster Kristensen, E. T.: Fra Mindebo (1898, tekster)
 Afsnit i bog (udgiver) Blicher, St. St.: Skizzer og Bladartikler. Samlede og udgivne af Evald Tang Kristensen. Første Samling. ♦ Vejle, Vejle Amts Folkeblads Bogtrykkeri, 1899. 158 sider (1899, samling) 👓
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel Mere udkom ikke.
 note til titel Side 126-58: Tillæg: Nogle Smaabidrag til Steen Blichers Levnetsbeskrivelse, særlig dog til hans Families og huslige Livs. Ved Evald Tang Kristensen.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s090] Blicher, St. St.: Peer Spillemand. Side 90-97 (1899, samling)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s305] Senere udgave: Peer Spillemand. (En litterær Notice, meddelt af ham selv i et Brev til Redaktionen). Side [305]-10
1921 i: Samlede Skrifter [8s113] Senere udgave: Peer Spillemand
1943 i: Blichers Noveller [6:s59] Senere udgave: Peer Spillemand. (En literær Notice, meddelt af ham selv, i et Brev til Redaktionen). Side [59]-68
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 1, 1827, side 230-38 (februar). Med undertitlen: En literair Notice, meddelt af ham selv, i et Brev til Redactionen [signeret B.].
 Tekster Kristensen, E. T.: Danske Skæmtesagn (1900, tekster)
 Bog Tang Kristensen, Evald: [indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s121]] [Dær æ en Kalgor saa gryw aa stowr]. Side [121]-22 (1902, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Note side 122: "Steen Steensen Blicher's Liv og Gjærning". (1882). S. 95.
 Bog Tang Kristensen, Evald: [indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s123]] [Han war en Mand, der lidd di Smo]. Side [123]-24 (1902, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Note side 124: En festsang (1882).
 Afsnit i bog (redigeret) anonym: [indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s039]] Helmisbruden. (Ved Evald Tang Kristensen). Side [39]-41 (1902, digte)
af Anonym
 Afsnit i bog (redigeret) anonym: [indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s045]] Hønens Skriftemaal. (Ved Evald Tang Kristensen). Side [45]-47 (1902, digte)
af Anonym
 Afsnit i bog (redigeret) anonym: [indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s037]] Knud Fut. (Ved Evald Tang Kristensen). Side [37]-38 (1902, digte)
af Anonym
 Afsnit i bog (redigeret) anonym: [indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s042]] Den slemme Kjælling. (Ved Evald Tang Kristensen). Side [42]-44 (1902, digte)
af Anonym
 Bog Kristensen, E. T.: Molbo- og Aggerbohistorier. Samlede af Folkemunde. 2. Samling. ♦ Mindebo v. Vejle, Forfatteren, 1903. 168 sider. Pris: kr. 1,25. (Trykkested: Aarhus) (1903, novelle(r))
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Afsnit i bog (redigeret) anonym: Dansk Lune. Fortællinger fra Folkemunde. Ved Johannes Evald Tang Kristensen og Niels Th. Mortensen. Illustreret af Herluf Jensenius. ♦ Frede og L.C. Lauritzen, 1947. 140 sider, illustreret. Pris: kr. 6,50 (1947, digte)
del af: Cavalcade
Detaljer
af Anonym
redigeret af Niels Th. Mortensen (1909-1985)
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
1964 Senere udgave: Jysk lune. Dansk Lune. Fortællinger fra folkemunde. Ved Joh. E. Tang Kristensen og Niels Th. Mortensen. Ill. af Bo Bojesen og Herluf Jensenius. ♦ Rosenkilde og Bagger, 1964. 211 sider, illustreret. Pris: kr. 29,50
kollaps Noter
 note om føljeton Uddrag trykt i: Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 6, side 69-71. Indhold: Skyggen. Konen raader alle Vegne. En Ligtale.

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden