Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Th. Stockfleth (1742-1808)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog anonym [Stockfleth, Th.]: Til Dagen den Tredie i Faaremaaneden 1772. U. St., 1772. 2 Blade (1772, digte) BD4:sp247
 Bog anonym [Stockfleth, Th.]: Forsøg til originale Danske Fortællinger. Efter Hr. Fontaines Maade. Kbh., 1772 (1772, digte) BD4:sp247
 Bog (oversætter) Voltaire: [Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [10b]] Alzire eller Amerikanerne. Sørgespil i Fem Optog af Herr Voltaire. Oversat af Th. Stockfleth (1772, tekster) BD4:sp162
Detaljer
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1b] 1. udgave: Alzire ou les Américains. Tragédie. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. Copenh., 1769
 Bog (oversætter) Voltaire, F. M. A. de: Alzire eller Amerikanerne. Sørgespil i 5 Optog. Oversat af Th. Stockfleth. Efter den femte Dresdenske Udgave 1748, og de af Forfatteren senere giorte Forandringer, som han har oversendt de Parisiske Skuespillere. U. St. o. A. (1772, dramatik) AEJ 6 BD4:sp413
Detaljer
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1b] 1. udgave: Alzire ou les Américains. Tragédie. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. Copenh., 1769
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelsen forbedret, rollerne udskrevet, 1769, men aldrig opført på Det kgl. Teater. Også en påtænkt opførelse 1779 blev opgivet igen.
 note til original titel Opført på fransk af den franske hoftrup 1769, trykt på fransk i Kbh. 1769 og igen 1770.
 anmeldelse Kritisk Journal, 1774.
 Bog anonym [Stockfleth, Th.]: Heydes Hytte. Et Digt, af een hans Ven 1779. Kbh., 1780 (1780, digte) BD4:sp247
 Bog Stockfleth, Th.: [Poetiske Samlinger [2c]] Philippa til Eric. En Heroide, ved Th. Stockfleth (1783, digte)
 Bog anonym [Stockfleth, Thomas Rosing de]: Heimatkomsten. ♦ Christiania, trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkeri af R. Hviid, [uden år, mellem 1815-35]. 8 blade (18??, digte) BD4:sp266
del af: Hermoder
Detaljer
fejlagtig tillagt: Edvard Storm (1749-1794)
kollaps Noter
 note til titel Bibliotheca Danica har Edv. Storm som den anonyme forfatter. Bibliotheca Norvegica har Stockfleth, nr 2405.
 note til titel Oprindelig trykt i: Hermoder, 1798, Nr. 12, side 30-65.  Link til ekstern webside www.nb.no
 note til titel Tidligere trykt i: Lor. Hallager: Norsk Ordsamling, 1802. Side 167-79.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden