Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Hans Rasmussen (1851-1939)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Runeberg, J. L.: Fændrik Staals Historier. Autoriseret Oversættelse af Hans Rasmussen. ♦ Thaning & Appels Forlag, 1886 (1886, digte)
Detaljer
af Johan Ludvig Runeberg (1804-1877, sprog: svensk)
forord af Frederik Barfod (1811-1896)
1856 1. udgave: Fændrik Staals Fortællinger. En Samling Digte. Svensk Text med dansk Overs. af F. F. ♦ Kbh., Hagerup, 1856. 268 sider
kollaps Noter
 note til titel Med forord af Frederik Barfod.
 note til titel Udkom i en "Pragtudgave paa fint Papir og med Guldsnit, og en simplere Udgave paa almindeligt Trykpapir og med almindeligt Snit, beregnet paa de brede Lag", den sidste i Dansk Bogfortegnelse kaldet "Folkeudgave".
 anmeldelse Politiken 26-12-1886, side 2 [Anmeldelse, signert J.C.H.].
 Bog Rosensparre, S.: 1864. Billeder og Stemninger (1888, digte)
 Bog (oversætter) Luther, Martin: Psalmer og aandelige Sange. Oversatte af Hans Rasmussen. ♦ Thaning & Appel, 1890. 88 sider (1890, digte)
Detaljer
af Martin Luther (1483-1546, sprog: tysk)
1917 Senere udgave: Udvalgte Salmer og aandelige Sange. Af Dr. Martin Luther. Paa Dansk ved Hans Rasmussen. ♦ Gyldendal, 1917. 80 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 19-3-1890, aften, side 1-2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Rasmussen, Hans: Sange og Salmer. ♦ Helsingør, Jens Møllers Forlag, 1892. 84 sider (1892, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Heri en række oversættelser af J.L. Runeberg, Johan Husz, Fr. Schiller, Martin Luther, [William] Shenstone samt salmer af David.
 Bog Rasmussen, Hans: Til Sønderjyderne. Tre Digte i Anledning af Begivenhederne i Januar 1899. ♦ Helsingør, Jens Møllers Forlag, 1899. 19 sider (1899, digte)
Detaljer
1919 Senere udgave: Fra Kampen for Sønder-Jylland. Vers. Subskriptions-Udgave. ♦ Odense, Andelstrykkeriet [ikke i boghandlen], 1919. 82 sider
1934 [De to første digte] Senere udgave: Vers
kollaps Noter
 note til titel Overskudet anvendes til Understøttelse for udviste Sønderjyder.
 note til titel De to første digte oprindelig trykt henholdsvis i Hejmdal 3-1-1899 og Flensborg Avis 15-1-1899.
 Bog (oversætter) anonym: Udvalgte Eventyr af Tusind og een Nat. Fortalt for danske Børn af H. Rasmussen. Med 34 Tegninger af P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 308 sider (1905, novelle(r))
serietitel: Børnenes Bogsamling, 22
Detaljer
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1921 Senere udgave: Tusind og een Nat. Udvalgte Eventyr fortalt for danske Børn af Hans Rasmussen. M. 34 Tegn. af Poul Steffensen. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1921. 204 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 10 hæfter.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911  Web link link til hele listen
 Børnebog Rasmussen, Hans: Børnene paa Borgø. Fortælling fra Middelalderen. M. 15 Tegn. af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1906. 68 sider, illustreret (1906, børnebog)
Detaljer
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1910 Senere udgave: Børnene paa Borgø. Fortælling fra Middelalderen. M. 12 Tegn. af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1910. 100 sider, illustreret
1919 Senere udgave: Børnene paa Borgø. Fortælling fra Middelalderen. M. 12 Tegn. af K. Hansen Reistrup. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1919. 80 sider, illustreret
1926 Senere udgave: Børnene paa Borgø. Fortælling fra Middelalderen. M. 12 Tegn. af K. Hansen Reistrup. 6. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1926. 86 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1906.
 Børnebog Rasmussen, Hans: Dronning Kirsten. Fortælling fra Middelalderen. M. 18 Tegn. af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1907. 110 sider, illustreret (1907, børnebog)
del af: Børnebladet
Detaljer
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1925 Senere udgave: Dronning Kirsten. Fortælling fra den ældre Middelalder. M. 18 Tegn. af K. Hansen Reistrup. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1925. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1907.
 Bog Rasmussen, Hans: Børnene paa Borgø. Fortælling fra Middelalderen. M. 12 Tegn. af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1910. 100 sider, illustreret (1910, børnebog)
serietitel: Chr. Erichsens 25 Øres Bøger, 1910:[03]
Detaljer
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1906 1. udgave: Børnene paa Borgø. Fortælling fra Middelalderen. M. 15 Tegn. af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1906. 68 sider, illustreret
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 12 (Marts), side 234 [Anmeldelse af J.N. Høirup].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 12 (Marts), side 238, Udkomne Bøger, der egner sig for Børnebogsamlinger.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911  Web link link til hele listen
 Børnebog Rasmussen, Hans: Ti Eventyr fortalt for Børn. Illustr. af Poul Steffensen. ♦ Gyldendal, 1915. 150 sider, illustreret (1915, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1923 Senere udgave: Ti Eventyr fortalt for Børn. Illustr. af Poul Steffensen. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 150 sider, illustreret
 Bog (oversætter) Luther, Martin: Udvalgte Salmer og aandelige Sange. Af Dr. Martin Luther. Paa Dansk ved Hans Rasmussen. ♦ Gyldendal, 1917. 80 sider (1917, digte)
Detaljer
af Martin Luther (1483-1546, sprog: tysk)
1890 1. udgave: Psalmer og aandelige Sange. Oversatte af Hans Rasmussen. ♦ Thaning & Appel, 1890. 88 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Luther, Morten.
 Børnebog Rasmussen, Hans: Erik Kongesøn og Jarlens Datter. Fortælling fra den tidlige Middelalder. Tegn. af Georg Tormer. ♦ Chr. Erichsen, 1918. 104 sider, illustreret (1918, børnebog)
serietitel: "Mit Blad"s Bogsamling, 5
illustrationer af Georg Tormer (1881-1933)
 Bog Rasmussen, Hans: Børnene paa Borgø. Fortælling fra Middelalderen. M. 12 Tegn. af K. Hansen Reistrup. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1919. 80 sider, illustreret (1919, børnebog)
serietitel: Chr. Erichsens Børnebøger
Detaljer
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1906 1. udgave: Børnene paa Borgø. Fortælling fra Middelalderen. M. 15 Tegn. af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1906. 68 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om oplag 5. Oplag, 1922.
 Bog Rasmussen, Hans: Fra Kampen for Sønder-Jylland. Vers. Subskriptions-Udgave. ♦ Odense, Andelstrykkeriet [ikke i boghandlen], 1919. 82 sider (1919, digte)
Detaljer
1899 1. udgave: Til Sønderjyderne. Tre Digte i Anledning af Begivenhederne i Januar 1899. ♦ Helsingør, Jens Møllers Forlag, 1899. 19 sider
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Forfatteren, Mathildevej 6, [Frederiksberg].
 note til titel Trykt som manuskript.
 note til titel Med subskriptionsliste.
 Bog (oversætter) anonym: Tusind og een Nat. Udvalgte Eventyr fortalt for danske Børn af Hans Rasmussen. M. 34 Tegn. af Poul Steffensen. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1921. 204 sider, illustreret (1921, børnebog)
Detaljer
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1905 1. udgave: Udvalgte Eventyr af Tusind og een Nat. Fortalt for danske Børn af H. Rasmussen. Med 34 Tegninger af P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 308 sider
kollaps Noter
 note om trykkested [Trykt i Berlin].
 Bog Rasmussen, Hans: Ti Eventyr fortalt for Børn. Illustr. af Poul Steffensen. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 150 sider, illustreret (1923, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1915 1. udgave: Ti Eventyr fortalt for Børn. Illustr. af Poul Steffensen. ♦ Gyldendal, 1915. 150 sider, illustreret
 Børnebog Rasmussen, Hans: Knud Lavards Søn. Historisk Fortælling. M. Tegn. af Osvald Jensen. ♦ Chr. Erichsen, 1924. 108 sider, illustreret (1924, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Osvald Jensen, f 1885 (1885-1942)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1924, 6. Aarg., side 146 [Anmeldelse, signeret P.S.].
 Bog Rasmussen, Hans: Dronning Kirsten. Fortælling fra den ældre Middelalder. M. 18 Tegn. af K. Hansen Reistrup. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1925. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50 (1925, børnebog)
Detaljer
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1907 1. udgave: Dronning Kirsten. Fortælling fra Middelalderen. M. 18 Tegn. af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1907. 110 sider, illustreret
 Bog Rasmussen, Hans: Børnene paa Borgø. Fortælling fra Middelalderen. M. 12 Tegn. af K. Hansen Reistrup. 6. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1926. 86 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50 (1926, børnebog)
Detaljer
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1906 1. udgave: Børnene paa Borgø. Fortælling fra Middelalderen. M. 15 Tegn. af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1906. 68 sider, illustreret
 Børnebog Rasmussen, Hans: Trold-Kæppen og andre Historier. M. Tegninger af Juul Møller. ♦ Odense, (Andelsbogtrykkeriet), 1926. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 1,60 (1926, børnebog)
illustrationer af Juul Møller (1857-1935)
 Bog Rasmussen, Hans: Vers (1934, digte)
Detaljer
1899 [De to første digte] 1. udgave: Til Sønderjyderne. Tre Digte i Anledning af Begivenhederne i Januar 1899. ♦ Helsingør, Jens Møllers Forlag, 1899. 19 sider

pil op Til toppen af siden


pil op Til toppen af siden